woensdag 22 augustus 2012

Repliek op professor Willem Ouweneel

Op 7 maart 2011 schreef ik in een opinieartikel in het RD ‘Onlangs dreef de geleerdheid van professor Ouweneel hem tot razernij toen hij stelde dat christenen niet op de PVV mochten stemmen’.

De hooggeleerde meneer, hij is doctor tot de macht drie, blijft zijn these trouw en reageerde op mijn vraag op Facebook of hij al tot bezinning was gekomen. Dit was duidelijk nog niet het geval. Maar mijn dank voor de moeite die is genomen om te reageren. Via zijn website geeft de hoogleraar Vijf redenen waarom een christen niet op de PVV kan stemmen
Ten eerste vind ik het niet erg wetenschappelijk van hem dat hij zo verbaasd is dat er christenen zijn die op de PVV stemmen en dat ik deze stelling propageer. Blijkbaar is hem het nieuws van het zetelverlies en de opiniebijdragen van Gert-Jan Segers en mij ontgaan. Ook de media hebben tijdens vorige verkiezingen veel aandacht aan dit verschijnsel (op Urk bijvoorbeeld) besteedt. Wellicht was hij op zendingsreis of bezig met zijn honderd-en-zo-veelste boek.

Vervolgens volgen hier (cursief) zijn 5 redenen met kort commentaar van mij eronder.

1) De PVV is niet alleen vóór het homohuwelijk, maar is er ook voor, de zogenoemde ‘weigerambtenaar’ (de ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten) te ontslaan; ze gaat daarmee tegen het christelijk geweten van velen in.

Het homohuwelijk is ingesteld door een onchristelijke paarse regering toen de PVV nog niet eens bestond. De PVV verdedigt homoseksuelen tegen de oprukkende islam. Een terugdraaien van het homohuwelijk, dat slechts voorkomt in het SGP verkiezingsprogramma ligt niet erg voor de hand.
Het dossier weigerambtenaar is pure symboolpolitiek en eigenlijk geen probleem. In Nederland kunnen in elke gemeente homo’s trouwen. De vrijheid voor een PVV-politicus om voor de belangen van de weigerambtenaar op te komen en dus afwijkend van de partijlijn te stemmen zou wel aanwezig moeten zijn. Dit lijkt me een verbeterpunt voor de PVV. Concluderend zijn het homohuwelijk en de weigerambtenaar geen relevante zaken voor het bestaansrecht van de PVV.

(2) De PVV staat keihard achter het verbod op onverdoofd ritueel slachten en slaat daarmee niet alleen moslims, maar ook orthodoxe Joden in het gezicht. (Dit mag wel eens bedacht worden door al die mensen die zo klakkeloos beweren dat de PVV de ‘enige partij’ is die ‘echt achter Israël staat’.)

Dit is een controversieel in plaats van keihard dossier voor de PVV. Er is ook afwijkend gestemd door een parlementariër. (Wim Kortenoeven, die het momenteel erg leuk vind om na te trappen richting de PVV) Vanuit christelijk oogpunt is het goed om voor dierenwelzijn op te komen. Ritueel slachten wordt volgens mij nergens in de Thora verordonneerd. Het is nog maar de vraag of Jezus, mocht hij vandaag op aarde rondlopen, de voorkeur zou geven aan het onverdoofd slachten, terwijl er inmiddels humanere verdovingsmiddelen zijn uitgevonden. Volgelingen van Jezus zijn toch geen slaaf van de wet. Het zou moediger zijn van de PVV om het Joodse koosjere slachten (godsdienst) wel te verdedigen en het islamitisch halal slachten (ideologie) af te wijzen. Hier ligt dus een verbeterpunt voor de PVV.

(3) De PVV beweert dat de islam geen religie is, maar een ideologie. Dit ondanks het feit dat de islam voldoet aan alle godsdienstwetenschappelijke kenmerken van een godsdienst. Het mag dan een valse religie zijn, het is wel een religie. Door haar onzinnige bewering kan de PVV allerlei maatregelen tegen de islam bepleiten die in strijd zijn met onze hooggewaardeerde godsdienstvrijheid.

De PVV beweert dat de islam “geen godsdienst is, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.” Nu kunnen we heel lang steggelen over wat nu wel of niet een godsdienst is. Feit is dat waar de islam domineert, Joods-christelijke waarden en vrijheden teniet gedaan worden en de democratie en rechtsstaat ingewisseld wordt voor een islamitische dictatuur. Ouweneel laat met zijn woorden over de islam ex-moslims flink in hun hemd staan.

(4) Dé leidende figuur binnen de PVV, Geert Wilders, is naar eigen zeggen geen christen. Ik kan niet inzien hoe een partij die door een niet-christen geleid wordt, op enigerlei wijze ‘christelijk’ genoemd kan worden. (Dat is wat anders dan het feit dat sommige niet-christenen zich – bedoeld of onbedoeld – soms beter aan bepaalde christelijke normen houden dan sommige christenen.)

Of een partij “christelijk” is of niet, hangt er vanaf in hoeverre haar denkbeelden van het politieke programma aansluiten bij Bijbelse normen en waarden. In die zin zou je alle humanistische partijen ook “christelijke” partijen kunnen noemen, omdat het door het Joods-christendom is, dat de mens een aparte plaats heeft t.o.v. de dieren. Zou Wilders een middel in Gods hand kunnen zijn om dit land te waarschuwen voor de islam en hierin te handelen naar Gods wil... misschien zonder het zelf te beseffen? God gebruikt ook mensen, die naar ons besef niet joods of christelijk gelovig zijn, voor Zijn doel bijvoorbeeld koning Kores, die het volk Israel terug hielp gaan naar hun eigen land.

(5) Geert Wilders houdt zich niet aan elementaire beginselen van fatsoen en hoffelijkheid. De wijze waarop hij andersdenkende politici kwetst en belachelijk maakt, voldoet op geen enkele manier aan christelijke waarden en principes. (Helaas is het wel waar dat deze recht-voor-de-raaphouding allerlei niet-diep-doordenkende christenen lijkt aan te spreken.)

Hoewel dit misschien waar is, geldt ook hier: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Daarnaast is een recht-voor-de-raaphouding m.i. “christelijker” dan de op politiekcorrecte, op wensdenken- en onkunde gebaseerde manier van politiek bedrijven die bij veel zogenaamde christenpolitici de boventoon voert met betrekking tot de islam.
Tenslotte wil Ouweneel over het anti Europa standpunt van de PVV niets zeggen onder het mom dat er onder christenen ook verdeeldheid is. Zo komt Ouweneel wel erg gemakkelijk weg. Lezenswaardig met betrekking tot deze materie is hier het boek getiteld ‘Eindtijd, Israel en de islam’ van Jan van Barneveld, die de opkomende islam als de antichrist ziet.

Samengevat vind ik de argumentatie van Ouweneel niet erg overtuigend. Ik daag hem uit wat dieper op de materie in te gaan en eens wat meer gefundeerde kritiek te geven op twee van mijn betogen en zo te laten zien dat hij van politiek ook veel verstand heeft.
SpeechSymposium "Yes we can" over politiek en populisme
Kanttekeningenover het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter

1 opmerking:

  1. @Dit ondanks het feit dat de islam voldoet aan alle godsdienstwetenschappelijke kenmerken van een godsdienst. Het mag dan een valse religie zijn, het is wel een religie?...Ha,ha,grappig....De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen….De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is, dan een religie…....OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

    BeantwoordenVerwijderen