dinsdag 25 december 2012

Brandweerkazerne verhuist niet, raad en college praat SVP na!

De laatste raadsvergadering van 2012 nodigde uit tot de volgende terugblik. De agenda was erg lang maar vele punten konden snel worden afgehandeld. Opmerkelijk was dat het gezonde boerenverstand eindelijk weer eens zegevierde doordat de raad besloot op voorstel van het college om toch maar niet verder te gaan met de plannen om de brandweerkazerne en de gemeentewerken te verplaatsen. De SVP had in 2011 in de kadernota en later dat jaar al gepleit voor het in stand houden van de huidige plaats. Nu dan was de rest van de politiek ook eindelijk zover. Helaas heeft een en ander veel tijd en geld gekost om op dit standpunt te geraken. Maar niet getreurd, we hopen dat het college nog meer nuchtere punten van ons gaat overnemen. Ook hebben wij de vinger gelegd bij het punt huisvestingsplan scholen dat er in de toekomst in de wijk Rengerswetering maar eens moet worden aangestuurd op een school zonder ouderwetse drempels van eigen identiteit. Dit punt staat in ons verkiezingsprogramma. Dus ook een school waar de moslims en ook seculiere jeugd welkom zijn. Ons inziens kan dit zeker bereikt worden zonder meteen artikel 23 over de vrijheid van onderwijs overboord te gooien. Wij denken dat het goed is als kinderen al vroeg met andersdenkenden in aanraking komen. Over citymarketing gesproken! Aan het eind mocht ik nog bidden, natuurlijk stond ik daarbij ook stil bij de herbenoeming van onze burgemeester en de gezondheidstoestand van wethouder Nagel en wensten we als raadsleden elkaar een goed kerstreces toe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten