vrijdag 6 november 2015

Laat Hitler alsjeblieft in zijn graf

Onlangs schrok ik toen ik een reactie las van Peter van Diermen, ex-voorzitter van voetbalclub IJsselmeervogels over Geert Wilders. Op Facebook noemde hij Wilders de blonde Hitler. Ik reageerde hierop inhoudelijk en later is het ook tot een persoonlijk gesprek gekomen, ik was benieuwd naar zijn beweegredenen. In dit gesprek bleek dat Peter een totaal andere kijk heeft op het gedachtegoed van de PVV dan ik. Frappant was dat de kennis van het Mohammedanisme bij van Diermen niet best was omdat hij elementaire vragen over de islam niet wist te beantwoorden. We werden het niet eens over de onterechte en onfatsoenlijke kwalificatie blonde Hitler. Als stemmer van de PVV voel ik me indirect ook aangesproken als Wilders met Hitler wordt vergeleken. Deze vergelijking gaat namelijk mank omdat Wilders wel moeite heeft met de grote invloed in Europa van de islam als ideologie en bedreiging van de vrijheid voor het Westen, maar de blonde voorman is er zeker niet op uit om het ras van moslims uit te roeien. De islam is namelijk geen ras en moslims zijn dat ook niet. Ondertussen woekeren de negatieve Hitler - kwalificaties over Wilders voort. Meest recent is de uitlating van een 2e Kamer lid van de partij DENK over Geert als zou hij zich ontwikkelen tot een man gelijk Hitler. Verschrikkelijk gewoon en beledigend voor al die mensen die op hem zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Je zult maar met een van de grootste massamoordenaars uit de wereldgeschiedenis vergeleken worden. Persoonlijk heb ik er niet mee te maken gehad tot het moment waarop Dirk Koelewijn, voorzitter van de Christelijke Arbeiderspartij (CAP) en in het dagelijks leven politieagent zijn boekje ernstig te buiten ging. In een langlopend twitter contact kwam Dirk op een zeker ogenblik tot de uitspraak dat ik nog maar een snorretje moest nemen en dat ik al aardig op hem (Hitler) begon te lijken. Ik geef nu mijn uitleg van zijn tweet, die ook de lokale krant bereikte. Deze interpretatie kwam tot stand nadat hij mij verweet haat te zaaien, doem te denken, de rol van angsthaas op me nam, vluchtelingen in de kou liet staan en meer van dergelijke negatieve en onware aantijgingen. Ik was erg verrast maar ook persoonlijk gekwetsts om impliciet met Hitler te worden vergeleken. Een persoonlijk mailcontact met Dirk waarin ik hem meedeelde verbaasd en teleurgesteld te zijn in zijn toon en inhoud had niet het gewenste effect. Dirk ging door met jennen. Nadat ik de onfatsoenlijke uitlatingen van Dirk ter sprake had gebracht in de lokale politiek brak er een periode aan waarin de SVP ging overwegen om aangifte te doen bij politie tegen Dirk Koelewijn wegens overtreding van artikel 261 van het wetboek van strafrecht. Ik vind namelijk dat als Hitler er (impliciet) wordt bijgehaald er een grens is gepasseerd. Laat die nare man alsjeblieft in zijn graf. Het is goed om het inhoudelijk niet eens te zijn met elkaar, maar bij de vrijheid van meningsuiting is er nog altijd wel een grens van fatsoen. Ondertussen was er een bericht in de media gekomen waarin ik melding had gedaan aan de CAP over de tweets van de partijvoorzitter. Het onfatsoenlijk en beledigend twitteren ging door toen Dirk naast mij ook de Lokale Omroep Spakenburg beledigde. Dirk stelde zich ondertussen op als een anti democraat, met andere woorden, dat er voor opvattingen die hem niet welgevallig waren geen ruimte meer mocht zijn bij collega politici en zelfs bij de Lokale Omroep Spakenburg. Na de raadsvergadering van 29 oktober waarin ik de CAP voor de tweede maal ondervroeg over het twitter gedrag van haar voorzitter heb ik besloten om zelf als autonoom raadslid aangifte te doen wegens belediging, smaad en laster. Ik laat mijn kiezers niet beledigen. Op vrijdag ben ik goed te woord gestaan op het gemeentehuis in Bunschoten, waar sinds kort de politie zetelt, en deze week is er een luisterend oor waargenomen in Baarn waar een medewerker van het VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) de aangifte tegen Dirk, NB zelf politieagent, heeft opgenomen. De zaak is nu in handen van de officier van justitie die er wat van mag vinden… Ik vind het jammer dat het zover heeft moeten komen, maar in het werk van politicus zitten soms onderdelen die gedaan moeten worden ook al zijn ze niet leuk!

4 opmerkingen:

 1. Ik heb ook zoiets meegemaakt; "Laatst was ik niets vermoedend aan het werk toen zei mijn chef tegen mij: "Als ik mijn ontslag krijg en het komt door jou dan krijg jij van mij een groot blauw oog, daar kun je oprekenen!" Ik was me van geen kwaad bewust... dat ben ik eigenlijk nog steeds niet... een jaar terug liep ie zelf met een groot blauw oog...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Van: Peter van Diermen (deel 1)

  Een persoonlijk gesprek geeft ruimte tot het uitwisselen van gedachten en visies. Zo ook ons gesprek.

  Ik heb de mogelijkheid gehad en genomen om uit te leggen waarom ik Wilders typeer als de blonde Hitler. Daar is gezien je bovenstaande verhaal niets van geland, dus dan maar op deze manier.

  Ik weet dan niet zo veel van de Islam, maar ik ben wel heel redelijk ingevoerd in de geschiedenis. En in het Duitsland van de jaren 30 kwam er een man op die als zondebok voor de economische en maatschappelijke malaise een groep aanwees: de Joden. Ze waren verachtelijk, verraderlijk, onbetrouwbaar en waren uit op wereldheerschappij. Dit werd ook wel aangeduid als de grote Joodse samenzwering. Het demoniseren van deze groep (geen ras!) door het zaaien van angst en verdeeldheid legde hem geen windeieren. Hij werd uiteindelijk bondskanselier en maakte een einde aan de (beginnende) democratie in Duitsland.

  Wat doet Wilders met de Islam en de moslims? Moslims zijn onbetrouwbaar en leugenachtig (ze mogen liegen van hun religie), staan vijandig tegen de westerse cultuur, democratie en samenleving, zijn uit op het vestigen van één alles overheersende religie, willen de sharia invoeren. De moslim vluchtelingen zijn niet welkom want ze zijn een gevaar voor de samenleving en westerse cultuur, moskeeën moeten dicht en uit het straatbeeld.

  Wilders doet uitspraken die rondweg beledigend zijn voor bevolkingsgroepen, zoals
  - Moslims (kopvoddentaks, zegt vooraan te staan bij het dichtmetselen van moskeeën, moslim vluchtelingen aftekenen als hordes strijdkreten roepende strijders voor islam, vluchtelingen als profiteurs van voorzieningen)
  - Marokkanen (minder, minder)
  - Antilianen (etnische registratie)

  Hij spreekt ervan dat wanneer het tot rassenrellen zou komen (wat hij niet wil, ahum) daar niet bij voorbaat een negatieve werking van uit hoeft te gaan.

  Zie volgend bericht voor vervolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van: Peter van Diermen (deel 2)

  En wat doet dit met de samenleving? De moslim burger wordt gezien als een vijand, tweederangs burger, extremist, terrorist, crimineel. Als iemand die een gevaar is voor onze westerse cultuur, anti-democratisch. De moslim vluchteling wordt gezien als een aanrander en verkrachter, een gevaar voor de buurt, onderdeel van een samenzwering waarin het zaad dat gezaaid wordt en spoedig het westen zal overwoekeren. Maar één doel hebbende: via list, bedrog en door veel kinderen te baren de westers wereld en daarna de hele wereld veroveren en onderwerpen aan de sharia.

  Wat doet dit met de bevolking? De maatschappij? Het zaaien van angst en haat zorgt ervoor dat redelijkheid en realiteit uit het oog verloren wordt. Het toenemend geweld tegen AZC’s en het intimideren van burgers en politici die een uitnodigende en verdraagzame houding naar vluchtelingen en moslims hebben, brandstichting, het kalken van hakenkruisen en racistische leuzen, scherpe verdeeldheid onder de bevolking, wij-zij cultuur, etc. Uiteraard distantieert Wilders zich daarvan, want je mag wel angst en haat zaaien maar het geweld en de intimidatie kan daar geen gevolg van zijn. Wilders strijdt met puur democratische wapens. Mooie woorden, maar een blinde kan zien wat oorzaak en gevolg is.

  Dan ga je toch nadenken over wat er zou gebeuren als Wilders het voor het zeggen krijgt. Zijn de democratische waarden dan nog steeds gewaarborgd? Hoe staat het dan met de godsdienstvrijheid. Wordt iedere burger dan nog gelijk behandeld? Zijn er dan nog moskeeën of islamitische scholen? Mag een moslim zijn geloof belijden? Mogen vrouwen dan nog met een hoofddoek op straat lopen? Is eigen volk eerst dan inderdaad regel 1 van de joods-christelijke normen en waarden?

  En dan dit beziend dan kijk je toch naar de geschiedenis. Want die heeft, volgens een oud gezegde, de neiging zich steeds te herhalen. En dan dwalen de gedachten af naar Duitsland, de jaren dertig. Dan kan zomaar de parallel met het Duitsland en de Hitler van de jaren 30 worden getrokken. Let wel, de Hitler van de jaren 30, niet de massamoordenaar Hitler. In de jaren 30 had de gemiddelde Duitse burger dit niet voor ogen. Maar iedereen met gezond verstand voelt aan dat de koers die Wilder uitstippelt geen koers is die leidt tot vrede en verdraagzaamheid. Ook Wilders laat door de jaren een toenemend extremisme zien in zijn opvattingen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Joden zijn nooit uit geweest op wereldheerschappij. zie verder het laatste interview met Wilders, gewoon een pure democraat http://www.volkskrant.nl/opinie/laat-middels-referenda-de-volkswil-spreken~a4179194

  BeantwoordenVerwijderen