woensdag 26 maart 2014

Reactie CU onnodig, vals, onchristelijk en vooral gedaan voor eigen gewin!

Een groep van ChristenUnie politici meende noodzakelijk te reageren op de ontstane ophef over een intern feestje van de PVV op de verkiezingsavond in den Haag. Partijleider Geert Wilders stelde een drietal vragen waaronder de vraag of de bezoekers van dit feestje meer of minder Marokkanen wilde. De reactie van de CU is lezen via deze link en is ook in het Nederlands Dagblad van zaterdag 22 maart gepubliceerd. De CU had ook kunnen kiezen om niet te reageren op het interne partijfeestje en gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Spreken is zilver zwijgen is goud. Zij koos er voor om zich in het kamp te manoeuvreren waar de lofzangen gezongen worden op de slechtheid van Wilders' uitspraken, blijkbaar uitgaande van het feit dat afgeven op anderen ook goed is voor de eigen strategie van politiek bedrijven. De Bijbel roept ons op om niet te snel en te veel te praten. Denk aan de zonden van onze tong. De snelle en felle reactie komt dan ook wat geforceerd en onnodig over en de CU huilt in deze mee met alle wolven in het bos.

Als we de reactie van de CU inhoudelijk bekijken dan blijkt dat er gebruik gemaakt wordt van smerige valse technieken om hun verhaal kracht bij te zetten. Een aantal voorbeelden om deze bewering te bekrachtigen zullen zo worden gegeven. Er worden door de CU drogredenen en zogenaamde Godwins ingezet.

Een drogreden (schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
Een Godwin is een verwijzing naar het nazisme en WO 2, welke nogal eens gebruikt wordt om het grote gevaar van de PVV te bewijzen. Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

Een aantal voorbeelden van beide technieken die voorkomen in de opiniebijdrage van de CU.
       
     -  Gesteld wordt dat Wilders mensen ontmenselijkt. Dit is een aanname, drogreden, die zonder bewijs en gedane onderzoeken wordt neergezet, en die ook gekoppeld wordt aan de volgende veelgebruikte misvatting dat een hele groep mensen wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer en dat de PVV er op uit is om alle Marokkanen het land wil uitzetten. Dit is niet waar en klopt niet met de werkelijke standpunten uit het verkiezingsprogramma.
In een artikel in NRC Handelsblad uit 2010 met de titel  ‘Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles’ bron: http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece Blijkt dat Geert het beste voor heeft met ieder mens ook met Marokkanen. De wens om de moslim uit de islam te halen is heel liefdevol. Van belang is in deze om nog eens te wijzen op het artikel http://www.svpbunschoten.nl/NDAG-20091221-01007002.pdf waar gesteld wordt dat een christen (de CU) die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit, de weg baant naar hun ondergang. Dit betoogt een zendeling die in Centraal-Azië onder moslims werkt. Als er iets kwalijks is dat de mens ontmenselijkt dan is dat de islam zelf. Vooral gezien het feit dat het kritisch denken ongeoorloofd is en dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen in het Mohammedanisme.  Wilders uitspraken staan in een brede context waarin hij duidelijk aangegeven heeft dat hij niets liever wil dat ook Marokkanen tot bloei komen door het slavenjuk van de islam van zich af te  werpen en afstand te doen van koranverzen zoals soera 98 waarin moslims het beste volk zijn en christenen het slechtste zijn van alle schepselen, en niet-moslims wil beschermen tegen (straat)terrorisme. Is daar iets mis mee? De bewering dat Wilders mensen ontmenselijkt klopt dus gewoonweg niet, er wordt hier een karikatuur van een bewogen politicus gemaakt.
     -  Minder Marokkanen? Ja ‘dat gaat we regelen’ Hier vielen ook vele mensen over. Daar ik zelf al vele jaren politiek actief ben, weet ik dat de humor nogal eens ontbreekt. De opmerking van dat regelen zag ik dan ook met een glimlach aan. De opmerking nam ik met een korrel zout, ook gezien het feit dat het zo’n vaart niet zal lopen met dat regelen. Het is deels bluf van een partijleider en ook zal er voorlopig geen politieke meerderheid zijn om dit te realiseren. Bang dat het ras van Marokkanen nu ineens wordt gedeporteerd naar verre oorden ben ik geenszins.
     -  De CU spreekt van een ‘gezamenlijke fractie met de antisemiet Jean-Marie Le Pen’. Dit is niet waar. Zijn dochter Marine Le Pen is partijleidster en heeft afstand gedaan van de bij de tegenstanders van de PVV populaire onhandige uitspraak van haar vader. De suggestie dat na de Joden (Godwin, verwijzing WO 2) nu de Marokkanen aan de beurt zijn is nergens op gebaseerd.  Dit is slechts bedoeld om de PVV in een kwaad daglicht te zetten en staat haaks wat de CU politici regelmatig van de kansel horen als de wet van God gelezen wordt met hierin het ‘Gij zult geen vals  getuigenis spreken’ of wanneer er over HC zondag 43 gepreekt wordt over het hoog houden van de naam van onze naaste. Kwaadsprekerij en laster vernietigen de goede naam  en de eer van de naaste. Kwaadsprekerij en laster gaan zo in tegen de deugden van rechtvaardigheid en naastenliefde. De gedane opmerkingen passen dus totaal niet bij een zichzelf christelijk noemende partij.
     -  De CU spreekt over openlijke categorische haat en haat zaaien. Ook dit is niet waar, wederom dus een verdraaiing van standpunt en gebruik van de drogreden. Wilders is slechts de brenger van het slechte nieuws over de islam. De Koran en Hadith zaaien haat en fanatieke moslims die zich op deze slechte islamitische bronnen baseren zetten die haat iedere dag om in geweld zie http://www.thereligionofpeace.com voor de actualiteit van de expansiedrift van de islam. Wilders probeert zelf vrede te stichten en strijdt voor de vrijheid en vredige samenleving voor ons nageslacht. Hij voert gewoon zijn partijprogramma uit ten koste van zijn eigen veiligheid. Het is een politicus met goede bedoelingen die goed zijn voor de mensheid.
     -  Vervolgens de CU:  ‘We hoeven maar even terug te gaan in de geschiedenis’. Wederom een Godwin en verwijzing naar WO 2. Zelfs het Midden Oosten wordt aangehaald als gebied waar te zien is wat haat teweeg brengt. Inderdaad  haat van de islam, de Palestijnen en Hamas richting Israël , de enige democratie in het MO. Ontwrichtende haat komt voort uit de opkomst van de kwalijke islam. Niet de benoemer van het kwaad , de boodschapper van slecht nieuws, als de Kwade Genius zien. Politiek bedrijven dat ontwrichtend werkt?  De miljoenen kiezers van de islamkritische partijen in Europa denken hier blijkbaar anders over.
     -  De opmerking over Nederlanders met beter DNA verwijst naar het zogenaamde racisme van de PVV. Ook dit is een Godwin met een impliciete verwijzing naar het nazisme. De PVV verwijst slechts naar de feiten van het CBS en de lijstjes met criminaliteit (bekijk #opsporingverzocht op Twitter eens)  en werkloosheid.  De PVV wil democratische politieke middelen inzetten voor minder criminele Marokkanen, minder islam, vrijwillige remigratie en geen nieuwe islamisten toelaten zoals in Zwitserland het geval is.

Deze voorbeelden laten zien dat de CU het spel op een oneerlijke en dus onchristelijke wijze speelt. Dit is hun goed recht, maar beter was het de eigen visie op de problematiek te benoemen.
Met drogredenen en gebruik van de wet van Godwin probeert de CU met de onnodige reactie op de media hetze een politiek slaatje te slaan voor eigen gewin.

Is er dan niets aan te merken op hetgeen gebeurt is? Zeker wel.
Door de vorm (het laten joelen van partijleden op gestelde vragen) en het toelaten van de pers is een en ander geëscaleerd. Dit was niet nodig geweest.  Het gebeuren heeft als katalysator gewerkt voor de anti PVV propagandamachine van politici, media en zelfs de kerken. De hyena's liggen op de loer, zij doen allen mee met het in het beklaagdenbankje zetten van een politieke partij.
Een groot aantal actieve PVV politici heeft nu knikkende knieën en verlaten de partij. Het gros, ook van de kiezers, blijft de partij trouw.
Doctor Arnold Huijgen (en vele andere vooraanstaande  voorgangers en hun trouwe schaapjes) vond op twitter de reactie van de CU christelijk, ik kan dit niet beamen. De CU speelt het spel op een listige manier mee waarvan je je kunt afvragen of dit een houding is die bij een zichzelf christelijk noemende partij hoort. Zet een wacht voor uw lippen met uiteraard een hand in eigen boezem…

4 opmerkingen:

 1. Mooi gesproken Peter Frans Koops! Herziene Statenvertaling; Jacobus 1: 19; "Ieder mens moet haastig zijn om te horen maar traag om te spreken"!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Oordeelt niet, want met de maat waarmee u meet zult u zelf gemeten worden."

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://ejbron.wordpress.com/2014/03/21/een-vlammend-protest-tegen-een-tegengeluid-van-de-kerken/

  BeantwoordenVerwijderen
 4. U heeft het 100% bij het rechte eind........,jaren geleden heb ik al onenigheid gehad met de ,,kerk'' ivm dhr. Wilders Kerk en politiek moeten zowiezo 100% gescheiden blijven van elkaar. Sinds die tijd heb ik het volledig gehad met de ,,kerk'' hier te lande hoewel ik van nature en oorsprong hier wel iets mee had,

  BeantwoordenVerwijderen