maandag 19 september 2011

2014 PVV in Veenendaal, Amersfoort, Bunschoten!?

Deze week werden de vrijwilligers, die zich de afgelopen verkiezingen hebben ingespannen met flyeren en posters plakken uitgenodigd door de Utrechtse PVV Statenfractie. Het was een leuke bijeenkomst waarin in een informele sfeer kennis kon worden gemaakt met de PVV Statenleden. De leden stelden zich voor en vertelden wat over hun werkzaamheden. Hierna kon er onder het genot van een hapje en een drankje kennis worden gemaakt en ervaringen worden uitgewisseld. Voor een groot aantal deelnemers staat de vraag centraal wat de PVV in 2014 gaat doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op provinciaal niveau is het voor een aantal PVV specifieke zaken als veiligheid, criminaliteitsbestrijding en islamisering niet gemakkelijk om beleid uit te voeren. Al is het natuurlijk wel zo dat er creatief met deze zaken kan worden omgegaan. Zo kan men natuurlijk wel blijven ventileren dat opgedrongen halal vlees en hoofddoeken achter de balie in het provinciehuis niet geaccepteerd hoeven te worden. Dit plaatsen in het kader van de (zelf) islamisering van West-Europa zal een herhaalde boodschap van de PVV moeten blijven zijn. Maar op lokaal niveau zijn er zeker grote kansen om het PVV geluid te laten horen. Op de avond waren er mensen uit Veenendaal en Amersfoort die zeker warm willen lopen om een plaatslijke PVV op te zetten en mee te doen met de verkiezingen in 2014. Ook voor Bunschoten-Spakenburg liggen er kansen. De plaatselijke variant Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) wil graag meewerken om de mogelijkheden tot evolutie naar een PVV-afdeling in kaart te brengen. Het signaal daartoe zal evenwel uit Den Haag/Provincie Utrecht moeten komen. De SVP heeft in haar korte bestaansrecht al drie keer een islam – item op de agenda gezet, (zie http://www.svpbunschoten.nl/) maar ook op andere beleidsterreinen als openbare orde en veiligheid zou er voor een PVV afdeling grote uitdagingen liggen. Dit geldt ongetwijfeld voor meer gemeenten zoals Amersfoort en Veenendaal. De contacten zijn gelegd en worden vast wel voortgezet zo is de uitgesproken verwachting van beide kanten. Dit alles natuurlijk in het belang van ons mooie Nederland dat we mooi willen houden en waar politieke narigheden en verkwistingen van gemeenschapsgeld ook hard moeten worden aangepakt. Voorwaarde is wel dat er kandidaten zijn die hun nek durven uitsteken, niet bang zijn om kritiek te uiten op de islam en die als een vis in het water tegen de politieke cultuur willen inzwemmen.