donderdag 26 april 2012

Aankondiging Workshop ‘Evangeliseer of islamiseer!’

Naast het bedrijven van politiek heeft de SVP een extra missie in voorlichting geven over de islam. Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over de islam en islamisering. Korans worden gratis uitgedeeld, moslims bezoeken Urk, er is discussie over het laten spreken van een imam met radicale (of volgens de Koran normale?) ideeën over vrouwen. Voor een Christen is het van belang om in het gesprek met moslims te gaan voor duidelijkheid en de boodschap zal er gericht op moeten zijn om de moslimmedemens uit liefde de weg naar Jezus te wijzen. In dit spreken valt nog wel wat te leren. De SVP heeft in samenwerking met de Stichting Gospel Proclaiming Media een praktijkcursus georganiseerd waarbij er veel aan bod komt. Deze workshop is op twee zondagavonden in mei.  Aan bod komen onder andere - waarom evangeliseren en waarom dit accent op moslims? - kennis van de islam, om zo de ander te begrijpen. – is de God van de Bijbel dezelfde als Allah van de Koran? Meer informatie is te vinden op de website van de stichting Gospel Proclaiming Media http://tora-yeshua.nl/2012/04/praktijkcursus-evangeliseer-of-islamiseer-amersfoort-in-2-workshops-op-13-en-20-mei-zo-avond-19-22-uur  U kunt natuurlijk ook iemand van de SVP aanspreken voor informatie en/of op te geven voor de workshop.

woensdag 25 april 2012

Bleker ziet wat bleekjes

Razende reporter Bob Offringa nam foto's in Den Haag op de dag dat het ontslag van het kabinet was ingediend. 's Avonds was de onderste foto te zien op de site van het Reformatorisch Dagblad en tegelijk stuurde Bob mij een aantal foto's. Op de linker foto is een ietwat bleke Bleker te zien die onder vuur ligt bij journalisten en fotografen

Ja de val van het kabinet was toch nog wel wat verrassend. De PVV heeft hier gegronde redenen voor en bij de komende verkiezingen zal blijken hoe de kiezer deze opstelling zal waarderen. De nieuwe partij van Hero Brinkman zal denk ik net als Trots op Nederland niet zo veel zetels halen. De tijd zal het leren

dinsdag 24 april 2012

Interview mogelijke blokkade voor herbenoeming burgemeester @melisvandegroep

Op 1 april maakte de SVP melding van het feit dat de partij aangifte tegen burgemeester Melis van de Groep overweegt wegens belediging en smaad van haar kiezers. Het bericht werd op twitter vergezeld met #welofgeen1aprilgrap. Aanleiding voor dit bericht waren de uitlatingen van de burgemeester in een interview van 18 juli over de SVP in het Algemeen Dagblad editie Amersfoortse Courant. Uit dit artikel zullen we een aantal uitlatingen eens nader onder de loep nemen. Het interview is te lezen via http://www.svpbunschoten.nl/interviewburgemeester.htm Dat ik de burgemeester gekarakteriseerd heb als een islamknuffelaar heeft te maken met het feit dat de SVP liever had gezien dat hij zich met betrekking tot deelname in het comité van aanbeveling voor het levensbeschouwelijk centrum in het nieuwe ziekenhuis terughoudender had opgesteld en publiek had verkondigd om principiële redenen niet voor de komst van het islamitisch gedeelte kan pleiten. Dit was dan geheel in de lijn geweest van zendeling Imja Nyznayu. Deze stelt dat een christen die godsdienstvrijheid bepleit voor moslims de weg baant naar hun ondergang. Lees het artikelGeen vrijheid op weg naar de afgrond’. bron Nederland Dagblad 21 december 2009. Met zijn opstelling vertoont de burgervader nu dhimmitude gedrag waarbij hij meedoet aan het faciliteren van allerlei activiteiten van zelfislamisering. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik hier naar het artikel ‘Burgemeester Bunschoten ook islamknuffelaar’ te lezen via http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75645&SearchTerms=koops
De politieke keuze van Melis is niet de onze. Dit is evenwel allerminst reden om de wenkbrauwen te fronsen bij zijn uitlatingen over het eerste gedeelte. Hij geeft zelfs een positieve draai aan de term islamknuffelaar, wat ik kan waarderen.
Veel minder gecharmeerd is de SVP met de resterende opmerkingen over de kleinste oppositiepartij. Hierin worden een aantal meningen geuit en stellingen geponeerd waarvan ik me afvraag of zij passen bij een burgermeester, die toch boven de politieke partijen behoort te staan, en waarvan ik het waarheidsgehalte zelf durf te bestrijden.  
Even later wordt het politieke verschil van van de Groep over de islamisering met de SVP omschreven zoals we dat vaak horen uit de mond van PVV-bashers die graag de 2e Wereldoorlog erbij halen. ‘Ik vind het niet goed om een geestelijke strijd te voeren met politieke middelen. Daar gaan samenlevingen aan kapot, dat is gebleken uit de geschiedenis’. Hier gaat de burgervader voor het eerst over de schreef, omdat het gedachtegoed van de SVP impliciet op een lijn met het nazisme uit WO-2 wordt gesteld. Natuurlijk het staat er niet zwart op wit, maar de woorden zijn wel zo verpakt en bedoeld. Als SVP zijn wij een groot voorstander van vrije meningsuiting. Met de opmerking neemt de burgemeester fel stelling tegen het islamstandpunt door middel van een smerige steek onder de gordel. De SVP wil juist de ogen laten openen voor de kwalijke agenda van de islam en stelt haar in principe in het rijtje van foute ideologiën als fascisme,nazisme en het communisme. De zaken worden hier door Melis omgedraaid en dat in een publiek interview! Dit nu neemt de SVP hem hoogst kwalijk, want dit is een minachting van alle islamkritische kiezers van de SVP en zelfs heel Nederland. Als burgemeester, wat momenteel niet meer is dan een via benoeming gekregen baan, verliest hij hier zijn neutraliteit. Heel anders is het als dit soort opmerkingen gemaakt worden door collega politici, hetgeen gekozen volksvertegenwoordigers zijn.
Hierna wordt de SVP verantwoordelijk gehouden voor een polarisatie in de Spakenburgse politiek. Als er al sprake is van polarisatie met betrekking tot het spreken over zaken als de multiculturele samenleving, immigratie, Linkse Kerk en islam dan doet de SVP niets anders dan de zaken duidelijk analyseren en benoemen. De islam polariseert de hele Nederlandse samenleving, de weinige politici die dit durven benoemen en op de politieke agenda zetten zijn dit verplicht aan de achterban die op ze gestemd hebben. De SVP doet dus niets meer en minder dan het verkiezingsprogramma uitvoeren en worden nu door de burgervader beticht van polarisatie. Ook hier weer een steek onder de gordel en verdraaiing van de feiten. Vervolgens citeer ik hier de meest opzienbarende uitspraak; ‘De uitdrukkingen en woorden die de SVP gebruikt zijn overwegend neerbuigend en denigrerend’. In de ruim twee jaar dat de SVP nu politiek bedrijft heeft zij altijd haar speeches en artikelen op een transparante wijze doen toekomen aan het publiek. Alle 1e termijnen zijn te lezen op de website http://www.svpbunschoten.nl/. Wij zijn voor goed fatsoen, beledigen nooit. Wij vragen de burgemeester met bewijsmateriaal te komen waaruit blijkt dat de woorden van de SVP overwegend neerbuigend en denigrerend zijn. Wel houden we van scherpe analyses en hierbij zoeken wij wel eens de grens op en houden anderen de spiegel voor. Nooit hebben we van ook maar 1 burger gehoord dat wij neerbuigend en denigrerend spreken of schrijven. Als onze collega politici dat dan wel doen in de raadzaal dan is dat daar de plaats voor het debat en is een opmerking in een krant zeer ongepast voor een burgemeester die boven de partijen dient te staan. Nee de SVP herkent zich absoluut niet in de woorden van onze burgemeester. Ten slotte kloppen ook de uitlatingen over de Linkse Kerk niet. In een toelichting van een motie om voor een jaar eens het lidmaatschap van de VNG uit bezuinigingsoverwegingen op te zeggen heb ik gesteld dat deze club lid is van de Linkse Kerk. Ik had mijn betoog met een zestal argumenten omkleed. Later werd er door een collega raadslid een vraag gesteld wat ik met de Linkse Kerk bedoel. Hier is netjes op geantwoord en in een nabeschouwing op mijn weblog van 6 juli 2011 (zie mijn boek) heb ik mijn gevoel omschreven met argumenten waarom het lijkt alsof ik zelf ineens in de Linkse Kerk ben terechtgekomen. Een heel legitieme vraag dus die gaat om de inhoud en de toekomst van Bunschoten-Spakenburg en die niets te maken heeft met het doelbewust etiketteren van andere partijen. Als er al sprake is van afschilderen van partijen als zijnde Linkse Kerk dan doen zij dat impliciet bij zichzelf door hun optreden door anderen monddood te willen maken, hetgeen een kenmerk is van de Linkse Kerk.
Het heeft er dus alle schijn van dat eerste burger Melis van de Groep door journalist Sjaak van de Groep, die ook allerminst gecharmeerd is van het gedachtegoed van de SVP, zich wat heeft laten meeslepen in een negatief SVP sentiment. Hierover heb ik allereerst met de burgemeester onder vier ogen gesproken en hem ook gevraagd of hij nog steeds achter dit interview staat. Naar nu blijkt dat hij nog steeds grotendeels achter dit interview staat is dit voor de SVP reden om dit mee te nemen bij zijn herbenoeming later dit jaar. Het zou jammer zijn als dit interview als een blokkade gaat fungeren in de vrijmoedigheid van de SVP om nog eens zes jaar voor een burgemeester te kiezen die niet de juiste zorgvuldigheid hanteert bij het publiek spreken over de politieke partijen waarvan hij neutraal voorzitter is in de gemeenteraad.

maandag 16 april 2012

Interview VWO-5 scholiere over PVV meldpunt Polen

vraag 1: Vindt u dat er overlast door Polen plaatsvind, zo ja wat voor overlast?

Er zijn veel meer Polen en ander Oosteuropeanen naar Nederland gekomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit heeft overlast gegeven in de vorm van criminaliteit, toename van uitkeringen en daklozenopvang. Ook openbare dronkenschap en geluidsoverlast. Ook is er de klacht dat ze onze banen afpikken. De problemen zijn al eerder gesignaleerd door de politie en justitie en zijn nu door de PVV op de politieke agenda gezet. Eerder deed de Socialistische Partij (SP) dit via een meldpunt en nu dus de PVV waar alle tegenstanders van de PVV over vallen, hetgeen nogal hypocriet is. Persoonlijk ervaar ik geen overlast door Polen, ze wonen zelfs heel dichtbij en zijn rustige mensen. In Bunschoten valt de overlast wel mee is mijn inschatting.

vraag 2: Moeten wij ons aanpassen aan de Poolse cultuur of moeten zij zich aanpassen aan onze cultuur?

Als er al sprake is van aanpassing dan lijkt het mij logisch dat gasten zich aanpassen aan de normen en waarden die gelden in het land waarnaar men emigreert. Op het vlak van openbare dronkenschap en geluidsoverlast kunnen wij als Nederlanders er ook wel wat van. Ik denk dat er met normaal goed fatsoen heel wat problemen zijn te voorkomen. Ik heb niet de idee dat Polen een cultuur meebrengen die zij ons willen opdringen zoals bijvoorbeeld Turken en Marokkanen doen die Nederland een islamitische cultuur willen opdringen. En in deze cultuur zitten zaken als ,vrouwen geen hand geven, ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw, geen scheiding tussen Kerk en Staat, minder rechten voor Joden, Christenen, homo’s en andersdenkenden, halal vlees in scholen en kantines opeisen. Dit zijn zaken die spelen niet bij de Polen.

vraag 3: Vindt u het meldpunt een goed initiatief om overlast te verhelpen of denkt u dat er andere oplossingen voor zijn?

Ik vind het PVV Polenmeldpunt een prima initiatief van een politieke partij. De regering kan hier alles van vinden, er is zelfs een afkeuring over afgeroepen door een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is en blijft een partij specifieke aangelegenheid. Ik vind dat minister Rutte zich goed opstelt en in deze niet hoeft te luisteren naar de oppositie. Of het ook echt helpt om problemen op te lossen dat denk ik niet direct. Het heeft meer een signaalfunctie zodat op basis van vergaarde gegevens strenger beleid kan worden gevoerd en misdaad ook echt harder kan worden aangepakt. Het kan ook een middel zijn om concrete probleemgevallen snel en adequaat door politie en bewoners op te laten lossen.

vraag 4: Zou u het goed vinden als de Polen een inburgeringscursus zouden volgen?

Als dit geen kosten voor de Nederlandse samenleving met zich meebrengt is dat een prima idee. Maar als Polen uit zichzelf goed integreren dan is het wellicht in veel gevallen niet eens nodig.

vraag 5: Hoe staat u er tegenover dat werkgevers liever voor een Poolse arbeider kiezen dan voor een Nederlandse arbeider?

Ja Poolse arbeiders zijn goedkoop, wel is het zo dat de lonen wel laag blijven in de beroepsgroep waarin ze werken. Ik kan het wel begrijpen dat ze Polen aannemen, maar als er ook een Nederlander zou solliciteren op eenzelfde baan dan zou die eigenlijk voorrang moeten krijgen. Maar iedere werknemer is weer uniek en dat maakt het niet eenvoudig om hier in zijn algemeenheid nog meer over te zeggen. Beter een hardwerkende Pool dan een luie Nederlander.

vraag 6: 'Van de Nederlandse vindt 60 procent het meldpunt een slechts initiatief. de bevolking vind het discriminatie en aantasting van de privacy.' Behoort u ook tot deze 60 procent?

Nee zie eerdere vraag, een prima initiatief, echt niet discriminerend. Zeer opgeblazen in de pers. Het leverde de PVV zelfs 4 zetels meer op in de peilingen.

vraag 7: 'het meldpunt heeft in zowel binnen- als buitenland voor veel ophef gezorgd. Zo reageerde Europese ambassadeurs, het Europees parlement, Brussel, Polen zelf op de komst van het meldpunt.' Wat vind u van al deze bemoeienis van zowel binnen als buitenland?

Bemoeienis is niet nodig en levert de PVV alleen maar meer aandacht op. Laat ze in het Europees parlement maar eens opkomen voor verdrukte christenen in islamitische landen in plaats van te zeuren over een meldpunt Polen. Ook erg overdreven dat minister Rutte zich moest komen verantwoorden. Goed dat hij zijn standpunt in de lucht hield dat dit een zaak is van de PVV. Het is helemaal niet bewezen dat dit meldpunt de economie van Nederland zou schaden zoals meneer Wientjes beweert.

vraag 8: Omdat we door de Europese Unie steeds meer één Europa worden, moeten wij dan de Polen in Nederland ook meer accepteren?

Ik ben niet zo gecharmeerd van 1 groot Europa. Ben ook tegen toetreding van Turkije. Beter is het om het hele Europees Parlement af te schaffen. Dit levert heel veel geld op, dat geinvesteerd kan worden in zorg, onderwijs en andere belangrijker zaken. Er heerst een cultuur van vergaderen en niets bereiken en zakken vullen over de rug van de belastingbetaler.

vrijdag 6 april 2012

Ontmoeting met grote denker Hans Jansen

Deze week heb ik arabist Hans Jansen ontmoet. In het partijschema http://www.svpbunschoten.nl/schema.htm wordt de spraakmakende arabist betiteld als een grote denker van de Spakenburgse Vrijheidspartij. In dit schema is Spruyt inmiddels vervangen door Martin Bosma, maar dit terzijde. Onlangs was Jansen nog in het nieuws omdat hij als getuige deskundige heeft opgetreden in het proces tegen Geert Wilders. De heer Jansen geniet momenteel van zijn pensioen, maar gebruikt zijn tijd nog steeds op een nuttige wijze. Hij schrijft boeken en artikelen op internet waaronder de weblog http://hoeiboei.blogspot.com een bekende is en die bij islamkritische rechtse denkers ongetwijfeld tot de favorieten behoort. Hans Jansen laat over de islam een ander geluid horen dan het gros van de politiek correcte islamologen en arabisten die vandaag de dag hun geld verdienen met lessen over de islam, koran, hadieth en Mohammed. Als persoon is hij vriendelijk en erg laagdrempelig, heeft gezonde humor en relativeringsvermogen. Zijn grote deskundigheid is onder andere gevormd door veel levenservaring, een groot observatievermogen en grondige kennis van de Arabischtalige boeken over de islam. We spraken over de rol van de media, politiek en kerken in het islamdebat en er was veel onderlinge herkenning en begrip. Ook spraken we over de politieke partijen en politici die waarschuwen voor een opkomende islam in Europa zoals Wilders en Dewinter dat doen. Jansen is bereid om te komen spreken mocht de SVP nog eens een thema-avond organiseren over bijvoorbeeld de verschillen tussen de islam en het christendom om maar eens een pikant onderwerp te kiezen. Het was een fijne ontmoeting waar ik met een goede herinnering op terugkijk. Ik hoop nog veel te leren en te lezen van deze sympathieke missionaris.