woensdag 16 mei 2012

Lentecolumn

Een aantal korte stukjes met meningen, nieuwtjes en losse flodders.

De lente is tot nu toe niet zo bijzonder voor wat het weer betreft voor de zon moet men afreizen naar het Zuiden, misschien dat ik dat dan ook maar eens ga doen. Het is goed om eens even los te komen van alle beslommeringen. In de Bunschotense politiek loopt de trein goed. Het kritische geluid van de SVP over de VNG en de dure congressen lijkt te worden overgenomen door CAP en VVD, maar het kan natuurlijk ook schone schijn zijn. De SVP doet haar werk en broedt op plannen voor de toekomst. Naast de plaatselijke dossiers zet de SVP haar missie over voorlichting over de islam voort. De partij werkt mee aan een workshop over het spreken over God met moslims. Dit is een erg interessant onderwerp al hebben we het idee dat velen in onze gemeente dit gewoon koud laat. In de landelijke politiek is er ook beroering. Hero Brinkman is voor zichzelf begonnen, maar zal denk ik nul zetels halen, omdat zijn partij niets toevoegt aan het gedachtegoed van de PVV. Hij liet zich uit op televisie over het wegzetten van moslims op een manier waarop ik dacht dat Pechtold in de uitzending was en van het mindere belang van een jongerenbeweging en het lid worden heeft hij ook geen kaas gegeten. Jammer dat het zo is gelopen. De Anti Euro Partij doet misschien ook mee met de verkiezingen en heeft mij zelfs gepolst of ik interesse heb om mee te doen. Ik heb dit verzoek momenteel in beraad en heb een aantal punten aangeleverd voor het verkiezingsprogramma omtrent de islamisering van Nederland. Het CDA ruziet onderling over een juiste lijsttrekker, voor hun is wellicht een nieuw fris Mona-toetje goed om de neergang te keren. De CU wil meedoen met links Nederland en de zelfvoldaanheid druipt af van het gezicht van Slob. Voorlopig houd ik mijn stemadvies voor PVV of SGP maar gewoon in de lucht. De rest is vlees nog vis. Ik heb geen reden om niet meer op Geert te stemmen. De media brengen mij niet van de wijs omdat ik prima analyses lees op internet die mijn keus voor de PVV slechts bevestigen. Fijn dat de blauwen kampioen zijn geworden in de Topklasse en dat zonder drooglegging. Hoop dat velen eens gaan inzien dat de derby ook gerust eens zonder dit alcoholverbod gespeeld kan worden. Voor het eerst sinds jaren zal ik niet eindigen bij de top drie bij de interne competitie. Hoewel de jaren gaan tellen kan dit natuurlijk ook een revancherende invloed hebben. Overigens was het damseizoen succesvol. We zijn kampioen geworden in de 2e klasse en zelf was ik landelijk topscoorder van deze klasse. Leuk was het weer om gast te zijn bij Maarten van der Molen bij @RTVBunschoten, ik heb hem mijn boek geschonken omdat ik vind dat een reporter zijn gasten wel mag kennen zodat er goede vragen gesteld kunnen worden. De SVP is niet zo gecharmeerd van het idee om videobeelden te maken van de raadsvergaderingen. Ik denk hiermee de kans dat burgers naar het gemeentehuis komen om op de publieke tribune plaats te nemen nog kleiner word. En bovendien is er veel geld mee gemoeid, waarvan het mij onduidelijk is wat het oplevert. Het kan toch niet zo zijn dat het subsidiegeld aan de LOS moet worden opgemaakt?

vrijdag 11 mei 2012

Nederlands Dagblad weigert opnieuw ingezonden stuk

Hieronder mijn ingezonden stukje naar aanleiding van een mijns inziens niet zo’n zinvolle discussie over het zingen van Psalmen. Het artikel werd niet geplaatst evenals mijn vorige, dus blijft er niets anders over dan de weblog, oordeelt u zelf…
In de discussie over het zingen van berijmde Psalmen (zaterdag 28 april) voert Marten de Vries plotseling zijn moslimvrienden ten tonele. Met de opmerking dat zij claimen zich te houden aan alle openbaringen van God lijkt het wel alsof de aanhangers van Mohammed ons ten voorbeeld dienen. Mohammedanen zullen Christenen altijd wijs proberen te maken in dezelfde god te geloven. Dit is nu eenmaal onderdeel van hun dawa, de islamitische zendingsopdracht, en is hun daarom niet te verwijten. Kwalijk is het daarentegen wel dat een predikant in zijn missie het onderscheid tussen de God, JHWJ, van de Bijbel en de koranafgod Allah met zijn manier van uitdrukken verwaarloost zodat het lijkt alsof wij dezelfde god dienen. Willen wij werkelijk “onderscheiden waarop het aankomt” (Filippenzen 1:10) dan is het nodig om in het spreken over de Almachtige geen water bij de wijn te doen. Wij doen moslims en onszelf te kort door in het spreken over God en Allah de antithese te veronachtzamen. Overigens is er één ‘psalm’ uit de islam die vaak klinkt en dat is het Allahu Akbar. Deze klinkt elke dag dwangmatig in huiskamers en moskeeën. Ook is zij brutaal te horen op straten en pleinen zoals onlangs zelfs op Urk. Tijdens de geweldplegingen tegen Christenen en bij onthoofdingen (Openbaring 20:4) van ongelovigen of afvalligen krijgt dit loflied zelfs een wraakachtig karakter. Met zo’n god zou men toch nog liever vandaag dan morgen het geloof vaarwel zeggen.

woensdag 9 mei 2012

Twee keer op de buis, even bijpraten

Wat korte opmerkingen over de actualiteit; herdenking 4 mei, boycot EK Voetbal door politiek, moord juwelier Den Haag, waar was ik 6 mei 2002 etc...
... en nog meer nieuws van de SVP, Pim Fortuyn, boek, Europa, PVV, Wilders, herbenoeming burgemeester etc en Maarten van der Molen krijgt een kado als stabiele factor in de politieke journalistiek... bron: @RTVBunschoten met dank!

woensdag 2 mei 2012

Interview met studente journalistiek over EHBO lessen

“EHBO-lessen moeten worden ingepland”

Hij is excentriek, rechtdoorzee en wordt in zijn dorp weleens vergeleken met Geert Wilders. Peter Frans Koops (SVP) pleit ervoor om EHBO-lessen te verplichten op basisscholen in Bunschoten-Spakenburg.

Door Nathalie van den Bor

Meneer Koops. Waaruit blijkt dat EHBO-lessen op basisscholen succesvol zijn in plaatsen als Garderen en Ermelo?

Dit blijkt vooral door wat de kinderen hebben aangegeven. Wij hebben vernomen via een mevrouw uit Garderen, zij geeft EHBO-cursussen, dat de kinderen meer kennis opdoen en het gevoel van veiligheid krijgen. De EHBO’ers proberen deze kinderen duidelijk te maken dat ze bij ongelukken niet in paniek hoeven te raken.

De lessen zullen worden gegeven in groep 8. Waarom kiest de SVP juist voor basisschoolleerlingen in plaats van leerlingen op het voortgezet onderwijs?

Wij zien hier een stuk basisvorming en basisscholen kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen.

De lessen zullen net na de CITO- toets worden gegeven. Wordt dit niet teveel informatie voor de leerlingen? Kinderen moeten steeds vaker een diploma halen.

We hebben ons door de scholen laten vertellen dat na de CITO- toets er een rustige periode is. Juist in deze periode hebben de leerlingen dan ook de ruimte om met de lessen te beginnen. Ik weet wat betreft aanpak en planning het laatste nieuws niet. De scholen kunnen deze maand al gaan beginnen of pas volgende maand. Maar volgens mij is hier wel ruimte voor. Er is ook al gesproken over het feit dat leraren het misschien drukker gaan krijgen, maar dat is nog maar de vraag. Hier kunnen de meningen over verschillen.

Kinderen reageren vaak impulsief op dingen. Een argument als: Kinderen zullen door middel van de EHBO- lessen minder snel in paniek raken. Is dit niet wat voorbarig, want dit valt namelijk moeilijk te achterhalen.

Het vergroot de zelfredzaamheid op het gebied van in paniek raken. Het is ook een voorbeeld van wat ze in de theorie hebben geleerd en in praktijk kunnen brengen. Het is meer een soort van levensles. Ervaring en kennis kunnen ze in de toekomst dan uitbreiden.

Gaan deze EHBO-lessen niet ten kosten van andere verplichte lessen?

De lessen worden in samenwerking gedaan met iemand die al bij de EHBO werkt. De docenten zijn nooit alleen tijdens de praktijklessen. En of er tijd is voor andere lessen? Ja, het zal wel moeten worden ingepland.

Het Rabobank Stimulerings Fonds heeft besloten om een bedrag van €2.750,- toe te zeggen. Kunt u een indicatie geven van het totale bedrag?

Dat is twee keer zoveel. De Rabobank heeft de helft gefinancierd.

En het overige geld, waar wordt dat vandaan gehaald?

Het is de bedoeling dat er nog een stichting in Bunschoten mee gaat helpen. Zij hebben namelijk financiën beschikbaar voor projecten die goed zijn voor de samenleving in zijn algemeenheid. Momenteel loopt hier een aanvraag voor. Daarnaast hebben we voor het overige geld, de basisscholen gewezen op incidentele subsidies, die zij kunnen aanvragen bij de gemeente.

Welke partijen waren in eerste instantie tegen de invoering van EHBO-lessen?

De Christelijke Arbeidspartij vond het wel een sympathiek idee en heeft ons amendement gesteund. De rest van de partijen vonden het in eerste instantie niet zo interessant. De VVD vond het geen politieke zaak, om ons als politici te gaan bemoeien met het onderwijs. Maar uiteindelijk is er draagvlak gekomen. Mede omdat onze partij, De Spakenburgse Vrijheidspartij, al zoveel had gedaan. Het project ging lopen en dit was ook de reden dat voor de overige partijen, er eigenlijk geen weg meer terug was.