woensdag 24 juli 2013

Praatje Politiek bij RTV Bunschoten met dank aan @rtvbunschoten

Sphinx en HongKong blijven open op zondag
Fietstocht vanuit Praag terug naar Nederland
Terugblik Algemene Beschouwingen 4 juli
Meer schik in rol volksvertegenwoordiger dan lang vergaderen
 
Toelichting tegenstem Kadernota 4 juli
Geen politieke meerderheid voor bezuinigingen SVP
Toelichting standpunt kunstgrasveld Eemdijk
Toelichting motie Voortgang Maatschappelijke Stage
Uitleg Linkse Kerk in Bunschoten
Toekomstvisie 2025
Toekomst SVP -> kieslijst wordt langer

Vriend Willem Ouweneel @wjouweneel heeft een punt over de zondagsrust

De supergeleerde Ouweneel, doctor tot de macht drie, bekend van een groot aantal boeken is een vooraanstaand man en grote denker in het christelijke wereldje. Niet al zijn hersenspinsels worden begrepen en gedeeld door zijn volgers, wellicht komt dat omdat hij eigenlijk veel te slim is om nog te worden gevolgd door het gewone volk. Zo vond ik zijn mening dat een christen niet op de PVV mag stemmen nogal vreemd en concludeerde ik maar dat zijn geleerdheid hem tot razernij had gebracht om maar bij op de Bijbel gebaseerde uitspraken te blijven. Zijn eigen repliek op mijn domme en sarcastische redeneringen vond hij blijkbaar zo goed dat deze nog steeds te lezen zijn op zijn hoofdpagina van zijn website www.willemouweneel.nl/ wat toch wel teveel eer voor mij is. Deze zelfde Ouweneel werd 15 juni geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. In dat interview positioneerde hij zich zelf als veel te slim voor de gereformeerde wereld. Hij zou in bepaalde kerkgenootschappen niet tot volle wasdom zijn gekomen. Naast razernij had nu ook arrogantie hem bevangen. Althans zo kwam het interview bij mij over, wat ook later bevestigd werd door een ingezonden in diezelfde krant. Hoe het ook zij, in hetzelfde artikel liet de wijze Willem zich wel op een manier uit over de zondagsrust die mij aansprak. Hier het letterlijke citaat; “De zondag is een feestdag, maar er is geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament, zegt Ouweneel. Ik erger me altijd als ze doordrammen over de zondagsheiliging – de SGP nog erger dan de ChristenUnie. Daar zit een verkeerde theologie achter”. Einde citaat. Aha, Willem heeft een punt dacht ik, dit is zelfs goed te gebruiken in het debat over de zondagsrust mocht dat weer eens in Bunschoten gevoerd worden. Ik kan dan mooi de CU dit voorhouden en citeren uit haar eigen lijfblad het van oorsprong gereformeerde gezinsblad, waar ik ook mee ben opgegroeid. Over de zondag en de rust op die dag komen Ouweneel en de Spakenburgse Vrijheidspartij dan weer samen. Mocht Ouweneel zijn dictatoriale standpunt over het niet mogen stemmen als christen op de PVV op een nuchtere wijze eens bijschaven, omdat een christen nu eenmaal vrij is, ook op de Dag des Heeren dan zullen we hem voordragen voor een erelidmaatschap van de SVP.

Wespenplaag

Twee keer werd ik onlangs geconfronteerd met een wespennest in mijn omgeving waar ik vrije tijd omzet in ontspanning. De eerste verzameling geelzwarte misbaksels had zich geconcentreerd rond een bezemsteel. Via een gat in het houten schuurwandje zag ik mijn toekomstige vijanden naar binnen gaan. De temperatuur van mijn militaire bloed begon toe te nemen en ik had besloten de strijd aan te binden met het volk teneinde haar compleet van de aardbodem te verwijderen. Met een schop had ik de bolwoning eerst losgeweekt van de wand zodat ik slechts de bezem kon oppakken en deze uit de schuur kon werpen. Dit lukte goed maar de brokken van het nest vlogen evenwel door de lucht tijdens mijn sprint om in veiligheid te komen. Fase 1 was evenwel afgerond. De kiem met de larven lag ergens in de tuin terwijl ik ondertussen een grote wesp gelijk ene koningin met de zool van mijn teenslipper had laten kennis maken. Fase 2 kon beginnen. Dit bestond uit het molesteren van de resterende volgelingen die blindelings op de automatische piloot bleven vliegen naar de thuislocatie. Met een halve baksteen drukte ik een aantal keren gemiddeld zes wespen dood gevolgd door een kleine sprint naar veilig gebied. Verbaasd was ik van mijn killersinstinct. Deze was beter ontwikkeld tijdens deze oorlog dan gedurende vele dampartijen in de laatste interne competitie van damclub Bunschoten. Enfin, uiteindelijk kwam ik na vier dagen strijd als overwinnaar uit de bus. De schade was slechts een drietal prikken op borst, hoofd en enkel. Na ruim drie dagen begonnen deze prikken te zwellen en te jeuken, wat bij mij toch een vergrote angst voor wespensteken naliet.
Competitie twee verliep op een veel saaiere manier. Ik had weer gezoem gehoord en wespen zien neerdalen in een muizengat. Hier was een andere oorlogstactiek nodig, zeg maar een oorlog met chemische wapens. Deze wedstrijd won ik met vergif in de vorm van wit poeder. Het strooien van dit venijn rond de ingang moest in de avonduren gebeuren. Het ging goed en het gif deed de rest van de nacht haar destructieve werk. Hoewel minder spectaculair gaf ook dit mij veel voldoening, vooral ook omdat ik in deze strijd geen enkele steek had opgelopen. Hoewel ik altijd op een kinderlijke wijze wil blijven geloven in God kon ik toch de brutale gedachte dat dit soort dieren een foutje zijn geweest in de schepping maar moeilijk onderdrukken. Later hoorde ik dat er deze zomer veel wespenvolken onze natuur verrijken, zodat er welhaast van een wespenplaag gesproken kan worden.

vrijdag 19 juli 2013

Slaaf der wet of medemenselijkheid

Eerder (26 juni) liet ik mijn licht schijnen op de casus waarbij een tweetal ondernemers een aanzienlijk deel van hun omzet dreigden mis te lopen ten gevolge van de landelijke veranderingen van de winkelsluitingswet waarbij gemeenten nu zelf bepalen of winkels op zondag open mogen. Nu de besluitvorming in de raad van 11 juli in het voordeel van Sphinx en HongKong verliep is het goed om nog eens terug te kijken en vooruit te zien.
In de voorafgaande commissievergadering Bestuur en Middelen hadden beide ondernemers een emotioneel pleidooi gehouden om op zondag open te mogen blijven. Als SVP hadden wij beide zakenlieden een hart onder de riem gestoken en hun meegedeeld dat het hopelijk goed zou komen als de gemeenteraad er later een besluit over moet nemen. In de periode voor het moment waarop de raad een oordeel moest vellen over de levensvatbaarheid van de afhaalcentra leek er nog allerminst sprake te zijn van een raadsmeerderheid, daar CDA en CU hun definitieve standpunt pas wilden geven tijdens de vergadering. In deze bewogen vergadering werd vooral CU kopman Andries Nicolaï geconfronteerd met onbegrip van de rest van de raad. De christenen pur sang van de CU kozen (met de SGP in hun nek?) voor een keiharde onmenselijke principiële opstelling, terwijl de lieve hardwerkende Chinese onderneemster eerder ook de heer Nicolaï had laten weten in de bijstand te komen als zij zondags moest stoppen. In feite een erg onchristelijk standpunt van de CU en allerminst in de lijn van de boodschap van idealist Jezus die zich nimmer had ontpopt als jurist of met een wetboek in de hand hoeren en tollenaars tegemoet trad. Hoe het ook zij, gelukkig was er een minder fundamentalistische raadsmeerderheid die met liefde bewogen koos voor een sociaal menu gevuld met medemenselijkheid en compassie. Zelf had ik ook mijn best gedaan om de CU te overtuigen dat een goedgevulde buik Chinees na 16.00 uur in de middag toch ook goed is voor de zo gewenste gereformeerde zondagsrust. Het was tevergeefs, zelfs een verdeelde stemming bij de zes vertegenwoordigers van de grootste fractie was niet aan de orde. En dat allemaal terwijl Jezus al aren plukkende op de sabbat toch flink de vloer aanveegde met farizeeërs en wetgeleerden. Overigens zal het zo een vaart niet lopen met winkelopenstelling op,zondag. Een meerderheid, ook de SVP is tegen een 24 uurs economie. De Hema, Jumbo en kledingwinkels mogen gesloten blijven. Voor eet tenten met terrasjes na kerktijd is de SVP wel te vinden. Hopelijk wordt dit onderdeel van onze toekomstvisie door veel burgers gedeeld.

zondag 14 juli 2013

Heb ik nog wel een privé leven?

Deze vraag kwam bij me op toen ik het leuke verslag van Bart Bos las in de Bunschoter. Dit verslag ging over mijn fietstocht vanuit Praag terug naar Nederland. Ik heb deze tocht gemaakt als privé persoon en niet als politicus. Maar goed zo’n strikte scheiding is voor de pers blijkbaar minder interessant. Een gedetailleerd verslag heb ik gepubliceerd op www.svpbunschoten.nl/praag2013.pdf En er was genoeg tijd om te filosoferen over de toekomst. Maar er was ook genoeg om te relativeren. Ik dank de enthousiaste Bart Bos voor de interesse en de verslaggeving. Nu ik achteraf er op terug kijk ben ik toch ook verbaasd over de lange afstand die in zes dagen is afgelegd. Ik heb een klein stukje ervaren wat wereldfietser Frank van Rijn moet hebben meegemaakt al die jaren dat hij de wereld rondtrok op het stalen ros. Het smaakt in ieder geval naar meer. De tijd zal het leren.

donderdag 4 juli 2013

Stank in een vissersdorp

Onlangs werden door een extern bureau de uitslagen gepresenteerd van een geuronderzoek, naar aanleiding van de vele klachten van stank uit het gebied boven de Zuidwenk. In het gebied zijn veel visbedrijven gehuisvest die allen al vele jaren vislucht verspreiden. Ook is er al jaren een bedrijf die met visafval werkt, de firma A. van de Groep. Dit bedrijf heeft haar business uitgebreid met het winnen van biogas uit restafval. Dit proces veroorzaakt ook veel stank. In het onderzoek bleek dat van de Groep de grootste veroorzaker is. Op zich geen nieuws. Als SVP zijn we onlangs opnieuw op bezoek geweest. Toen bleek dat de eerder betoonde wil om aanpassingen te doen om de stank te verminderen kon worden geconstateerd. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om nog meer te doen om de stank terug te dringen. Directeur Ariean van de Groep heeft aangegeven hiermee serieus aan de slag te gaan. In de media, zelfs landelijk, komen burgers aan het woord. Terecht hebben zij gegronde klachten, al frons ik altijd wel de wenkbrauwen als zij klagen over stank of gevaren voor de gezondheid, terwijl zij zich zelf als roker vrijwillig in de stank zetten. De SVP behoort niet tot die partijen die snel gaan klagen bij de provincie, zij gunt het bedrijf de tijd om te blijven werken aan verbeteringen om de geurcirkel te blijven verkleinen.