zondag 28 december 2014

Verlaat de ChristenUnie 2014 met leugens over de PVV?

Op 26 maart schreef ik een stukje met als titel ‘Reactie CU onnodig, vals, onchristelijk en vooral gedaan voor eigen gewin!’ Een inhoudelijke reactie van de CU bleef uit. Op 1 juni kwam ik op de weblog even terug met het artikeltje ‘CU top zwijgt al maanden over eigen leugens over PVV’ en nu op de grens met het nieuwe jaar 2015 eindig ik met de vraag ’Verlaat de ChristenUnie 2014 met leugens over de PVV? Onwaarheden over de PVV doen het goed in de media we zagen dat deze week nog met een slordig stuk in de Volkskrant over gedeclareerde kosten van het Wildersproces. Ik vermoed dat de geloofsgenoten van de CU blijven zwijgen over hun eigen leugens, maar wellicht zit ik er naast…

maandag 22 december 2014

Goede feestdagen en een voorspoedig 2015

Een kaartje met de wens van de Spakenburgse Vrijheidspartij gebruik ik ook maar voor de lezers van mijn weblog. 2014 loopt ten einde. Ik mocht vorige week nog aanwezig zijn op het gemeentehuis bij de jaarlijkse Kerst bijeenkomst met het personeel en de gepensioneerden. Altijd erg leuk en goed om de saamhorigheid te versterken. Er is veel gebeurd en er is weer veel beschreven over het politieke reilen en zeilen en andere evenementen in onze gemeente. De gemeente Bunschoten bruist van de activiteiten. Het maatschappelijke en het verenigingsleven is in ontwikkeling en er gebeuren mooie dingen. Er zijn echter ook negatieve dingen in ons dorp. Er is eenzaamheid en er zijn ruzies en verstoorde relaties, soms dwars door familiebanden heen. Mensen worden geconfronteerd met ziekte en met de dood. Mijn hoop is dat in dat opzicht er in 2015 een verbetering mag optreden bij die schaduwzijden van het leven. Het christelijk geloof is velen tot steun en ik hoop dat ook u de blik op het Kerstkind niet uit het oog verliest. Ik wens u dan ook een Gezegend Kerstfeest en een 2015 met veel vrijheid en voorspoed toe. Graag tot ziens!

vrijdag 19 december 2014

Een goed artikel over de islam in blad de Oogst

In het blad de Oogst van de vereniging Tot Heil des Volks stond in het novembernummer een goed artikel over de islam geschreven door de heer Hans Frinsel op dit moment zendeling in Guinee-Bissau. Het is een goed artikel omdat er op een evenwichtige manier over de ware aard van het Mohammedanisme wordt geschreven. De heer Frinsel heeft een scherp oog voor de invloed van de islam in de wereld en de juiste taxatie hiervan in het licht van de laatste ontwikkelingen met het afgrijselijke Islamitische Staat (IS). Ik mis dit soort artikelen in de gewone media. Deze media willen de islam veel te vaak vrijblijvend etaleren zonder er een waardeoordeel aan te geven. Het artikel zorgt voor meer begrip voor de opkomst van islamkritische politieke partijen in Europa mocht u dat nog niet hebben. Het artikel heb ik ingescand voor u. Het bestaat uit 4 pagina’s PDF met 600dpi voor extra kwaliteit. Oordeelt u zelf over het artikel… pagina1 pagina2 pagina3 pagina4

vrijdag 12 december 2014

Gods kleine helpertjes met bolhoed en sigaar

Het politiek bewogen jaar 2014 werd donderdag afgesloten met de laatste raadsvergadering. Het was een jaar waarin weer veel is gebeurd en waar we de vrijheid kregen om als politici ons werk te doen. Een interessante verschuiving in het politieke firmament is de komst van de SGP in de Bunschoter gemeenteraad na de verkiezingen in maart. De mannenbroeders (vrouwen stonden niet op de kieslijst) doen hun werk secuur, trouw en overeenkomstig het verkregen mandaat. Er zitten hele sympathieke karakters tussen de acteurs. Nu we een aantal maanden hebben kunnen genieten van hun aanwezigheid is het wel opvallend dat het thema ‘zondagsrust’ wel erg vaak wordt aangezwengeld door de orthodoxe enthousiastelingen. Zo wilde de fractie van de SGP een zinnetje met het thema zondagsrust in de notitie ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 2025 Bunschoten zijn we samen’ aanpassen met de woorden ‘behoud van zondagsrust’. In de discussie kwam het principiële verschil over de term zondagsrust weer naar voren. Ik bestempelde het dit keer wat scherper door te spreken over het juk van de zelf verzonnen slaafse zogenaamde zondagsrust. Voor de gemeente Bunschoten is het goed dat men dit juk van zich afwerpt is de mening van de SVP. Eerder schreef ik een artikel over christenfundamentalisme dat de ontwikkeling van Spakenburg remt. De visie hierop mag verschillen en het college wil die kijk hierop bespreekbaar houden met belangengroepen en de gemeenteraad zelf. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij en de seculiere VVD is de term zondagsrust ook waardevol, zo hield ik de woordvoerder van de SGP voor, maar wij gaan daar soepeler mee om en gaan uit van de idee dat iedere burger (heiden, dwaallicht of christen) een vrij mens is die naast het bezoeken van de kerk ook mag genieten van de ontspanning en culturele of sportieve rust die de Schepper ook in de schepping heeft gelegd. Iedere keer bekruipt mij echter het gevoel alsof de SGP een wedstrijd doet wie de kampioen bescherming zondagsrust is in de Bunschoter gemeenteraad en lijkt het wel alsof men een soort afgod van dit zelfverzonnen fenomeen maakt. De titel ‘Gods kleine helpertjes’, ooit uitgevonden door minister Plasterk in een column in het blad Computable schoot mij te binnen bij het aanzien van de volksvertegenwoordigers van het vooral bevindelijk gereformeerde volksdeel. Dit dan niet meteen ironisch bedoeld maar eerder ook om hen een spiegel voor te houden. De Staatkundig Gereformeerde Partij, is dat niet die partij met bolhoeden en sigaren? Dit vroeg ik aan de heer van Goor, jawel die van de catacomben van satan, tijdens de bespreking van het onderdeel drugsgebruik uit de veiligheidsnota. “Dat is een karikatuur” reageerde van Goor. Ach, eerder schreef ik een stukje over de komst van de SGP in Bunschoten en het verheugt mij dat wij op het vlak van het voorkomen van de islamisering en nog wat andere standpunten zeker overeenkomstige ideeën hebben. De kijk op de zondag verschilt, maar dat maakt het in ieder geval wel wat levendiger, want het is iedere keer weer een beproeving voor mij als ‘Gods kleine helpertjes’ over die zondagsrust beginnen. Wellicht is het beter om mijn mond maar te houden. De tijd zal het leren. Maar ja de sluis in de Oostdijk bij het project Laakzone en de inrichting van het gebied Zuyderzee met de bovenverdieping van het gebouw van de Eendracht zullen spoedig weer op de agenda komen, waarbij de bescherming van de zondagsrust natuurlijk weer hard nodig zal zijn in dit dorp waar men zo kan genieten van het rustige klokgelui op de dag des Heeren als je je nog eens wilt omdraaien in bed…

donderdag 4 december 2014

Geen moskeeën meer? Heel graag zelfs

Vorige week sprak PVV ‘er Machiel de Graaf duidelijke taal in de 2e Kamer door te pleiten voor het sluiten van alle moskeeën in Nederland. Politiek correct Nederland vond het maar een beschamende vertoning. De voorzitter Arib huilde op twitter over de toon van dit debat en er moest hoognodig in het presidium over worden gesproken, want dit kon toch echt niet. Via een opname van de NOS heb ik slechts geconstateerd dat de PVV haar standpunt over moskeeën wat heeft aangescherpt. De Graaf hield een gloedvol betoog en veegde de vloer aan met de collega’s aan de interruptiemicrofoon. Als we naar de inhoud kijken dan is er niets mis met het weren van moskeeën op Hollandse bodem. De afgodentempels zijn meegekomen met de immigratie van gastarbeiders uit de jaren 70. Nu ruim 40 jaar verder schieten ze als paddenstoelen uit de grond en ontsieren de publieke ruimtes. Die vreselijke minaretten (bajonetten in de taal van Erdogan) maken het nog erger en bezorgen je gevoelens van misselijkheid zoals ik onlangs bemerkte toen ik langs die grote moskee in Lombok Utrecht fietste. Probleem is dat de islam in Nederland gebruik maakt van de zogenaamde vrijheid van godsdienst om overal die nare gebouwen neer te mogen zetten. Vaak worden ze betaald door islamitische landen die meewerken aan de uitbreiding van de islam over heel de wereld. Er is maar 1 oplossing en dat is de grondwet wijzigen en opnemen dat de islam een kwalijke ideologie is waarvan de invloed zo klein mogelijk moet worden gehouden. Natuurlijk moet het in Nederland mogelijk blijven dat een vereniging een gebouwtje mag neerzetten waar zij een beeld mogen aanbidden. Maar het Mohammedanisme gaat veel verder. Moskeeën zijn haatpaleizen waar menig jihadist wordt geïnspireerd om de heilige oorlog te voeren tegen de Westerse Wereld. Het is zelfs erg christelijk om deze afgoderij te weren, een moskee is een gruwel in de ogen van de Almachtige. Hij duldt geen andere goden naast zich zo heeft de kerk toch eeuwen haar volgers voorgehouden. Diezelfde kerk met haar christelijke krantjes en Enge Omroep doen evenwel haar best om die slechte PVV als het grote kwaad neer te zetten. Persoonlijk ben ik bevestigd in mijn stem op de PVV ook voor komende verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015. Het aangescherpte standpunt ligt bovendien goed in de lijn met het betoog van zendeling Imja Nyznayu die stelt dat een christen die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit de weg baant naar hun ondergang. Lees hier dit goede opinieartikel uit 2009 http://www.svpbunschoten.nl/NDAG-20091221-01007002.pdf, maar nog steeds hoogst actueel. Geen moskeeën? Heel graag zelfs…

maandag 1 december 2014

Boekhoudkundige trucs bij de begroting 2015

Tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018 heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij in een viertal argumenten aangegeven waarom zij tegen deze begroting stemde. Argument 4 was; ‘Teveel boekhoudkundige trucs en spelen met spaarpotjes en een te rooskleurig beeld bij het presenteren van een meerjarige sluitende begroting’.
Wethouder Menno Nagel reageerde als een spin door de fractie van de SVP voor de voeten te werpen dat zij het college betichtte van fraude en hij wenste dat Peter Frans Koops, de woordvoerder van de SVP, zijn woorden zou terugnemen. De wethouder ging voorbij dat de SVP op dat moment van de vergadering totaal geen vragen meer had aan het college en als hij zich volgens de regels van het dualisme had opgesteld had hij zich bescheidener kunnen opstellen in plaats van als een stier op een rode lap te reageren. In sommige gemeenteraden zitten colleges op de publieke tribune en mogen alleen aanschuiven bij de raadsvergadering als fracties vragen hebben aan het college. De SVP neemt niets terug van haar argumentatie om de begroting af te keuren. Wij opereren slechts overeenkomstig het bij de verkiezingen verkregen mandaat van de kiezer en zijn vrij om onze eigen woorden te kiezen. Lees verder de technische toelichting over de boekhoudkundige trucs gepubliceerd op de website van de Spakenburgse Vrijheidspartij!