dinsdag 30 april 2013

Op het rugbyfeest bij @RCSpakenburg

Maandagavond was ik in de gelegenheid om weer eens een kijkje te gaan nemen op het jaarlijks rugbyfeest. Ik arriveerde tijdens het spelen van de laatste wedstrijden en was onder de indruk van de hardheid maar ook sportiviteit van deze sport. Het is zeker geen sport voor wat men aanduidt als watjes of mietjes. Er deed zelfs een meisje mee tussen al die stoere binken. De prijsuitreiking vond plaats in de partytent en de stemming zat er bij alle deelnemers al aardig in. Nadat ik wat had bijgepraat met een oude buurvrouw uit de kemphaan en wat bekenden uit de denksport werd ik meegenomen door een enthousiaste blauwe ambtenaar naar het sponsorhome. Enigszins verlegen omdat ik helemaal geen sponsor ben had ik daar goede gesprekken met een oud-voorzitter van de rugbyclub en enkele enthousiaste sponsors. Het gesprek kwam al snel op het onderwerp politiek. Maar ook onderwerpen als geloof, kerk en maatschappij kwamen ter sprake. Het is goed om van gedachten te wisselen met jonge ondernemers over de toekomst van ons mooie dorp. De visie op de toekomst van ons dorp van bijvoorbeeld een bedrijfsdirecteur, sporter of burger mag verschillen van die van een volksvertegenwoordiger. Leuk gespreksonderwerp was het doortrekken van de haven bij de Hongdehemel tot aan het monument en zelfs verder als vervanging van de binnengracht. Ik legde uit dat de gemeenteraad over deze zogenaamde 2e fase Hongdehemel een motie had aangenomen met als strekking om dit maar nooit te doen. Maar goed mijn gesprekspartners waren nog zo nuchter dat zei opmerkten dat niets zo veranderlijk is als de politiek. En daar hadden ze natuurlijk een punt. Het gepraat was ook reden om aan zelfreflectie te doen, wat er nog wel eens bij inschiet. Maar zo zie je maar weer dat een bezoek overal goed voor kan wezen. Vroeg op de ochtend van de laatste Koninginnedag liep ik nog een rondje door de partytent, welke bol stond van rook, vele decibels, lyrische gasten en vrolijkheid. Ik kon deze avond constateren dat de organisatie er alles aan had gedaan om het feest in goede banen te leiden. Er was beveiliging en ook het schenken aan alcohol aan te jonge pubers was officieel niet toegestaan. Bij het verlaten vroeg ik de wacht aan het voorhek nog of alles goed was verlopen, wat op een overtuigende wijze bevestigd werd. Zo ver ik het dus kon beoordelen kan de rugbyclub hier een compliment worden gegeven voor een goed georganiseerd Oranjefeest. Mogelijk dat ik dit in de commissie samenleving eens ga rapporteren aan Melis, die er door drukke werkzaamheden niet zelf bij kon zijn zo vernam ik van de enthousiaste ambtenaar. Ons gemeentebestuur kan trots zijn op sportclubs die iets extra’s hebben te bieden voor onze gemeenschap.

maandag 29 april 2013

Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’

Heel goed dat er in de kerk gesproken wordt over hoe wij onze moslimmedemens over Jezus kunnen vertellen. Ditmaal kwam de Petrakerk @GKVPetrakerk in Bunschoten op het idee om hierover een project te houden. Ter inleiding hierop was er een stukje voorlichting over de geschiedenis van de islam. Dit werd verzorgd door Kees Haak die werkzaam is in Kampen op de TU en die studenten theologie begeleid. Op het punt van de ware aard van de islam is wederom geconstateerd dat er wel een erg eenzijdig verhaal te horen is geweest. Ik heb dit vernomen van een aantal bezoekers. Een verslag van deze avond om dit te verifiĆ«ren heb ik tot nu toe niet gezien, terwijl ik er netjes om gevraagd heb aan de predikant Ard van der Lugt @ard_lugt, die mij tot nu toe als lucht behandelt op twitter. Ook had ik hem mijn elektronische vertaling van het boek ‘The Life of Mohammed’ geschonken als achtergrondinformatie, maar er kon nog geen dankjewel van af. Gewoon hoogst onfatsoenlijk voor een herder die met zijn schaapjes op de sociale media wil communiceren. Eerder al heb ik geschreven over hoe kerkelijke leiders over de islam denken en spreken. In mijn boek komen Marten de Vries en Henk Bouma ook ter sprake. Beste kerels overigens die ik persoonlijk ook ken. In hun preken wordt de islam echter veel te weinig als antichristelijke ideologie neergezet. Ook komt het onderscheid tussen de God van de Bijbel en de afgod allah in de koran veel te weinig expliciet aan de orde in hun preken. Ik vind dit essentieel omdat er toch nog kerkgangers zijn die vermoeden dat moslims en wij dezelfde God dienen. Met de missie om de moslimmedemens uit de islam te halen en te wijzen op Jezus als Zoon van God is niets mis. Wel vind ik het niet goed dat er in de kerk vaak zo’n eenzijdig verhaal over de islam wordt neergezet. Al in de aankondiging spreekt men over een andere wereldgodsdienst (slechts 10% is godsdienst, de rest ideologie) en op twitter roept de Petrakerk op om zich te laten inspireren door Kees Haak die naar verluid slechts een halve waarheid over de islam vertelt. Ik krijg hier kromme tenen van en hoop dat er kritische luisteraars zijn die zelf op zoek gaan naar de waarheid over de islam en allah. Hoewel ik heb getwijfeld om wat te willen bijdragen aan dit project heb ik toch gevraagd aan de organisatie of ik samen met Loes van Buuren en Ben Kok iets mocht komen vertellen over het boek ‘Dezelfde God’ en de DVD Islam & Truth. Dit werd echter op een flauwe en onvolwassen wijze geweigerd door dominee Ard. Niet uit het veld geslagen hebben Ben en Loes uiteindelijk nog een folder uitgedeeld bij de ingang van de kerk, maar zij mochten ook niet naar binnen afgelopen 24 april. Vreemd dat men Henk Bouma op zondag 21 april laat preken over de man met huidvraat uit Marcus 1, terwijl de organisatie drie bewogen christenen zelf behandeld alsof ze huidvraat hebben en dus niet gewenst zijn… Op de website van Ben Kok zijn de belevenissen nog eens na te lezen met dien verstande dat de gedreven Kok zelf verantwoordelijk is voor de keuze van zijn woorden. Mijn vooronderstelling dat men in de kerk alleen maar op een politiek correcte wijze over de islam durft te spreken is weer eens bevestigd.

zondag 28 april 2013

15 mei open avond SVP

De Spakenburgse Vrijheidspartij houdt 15 mei een open avond voor geĆÆnteresseerden. Iedere burger die interesse heeft om mee te praten over locale politiek in relatie tot de koers van de SVP voor de komende jaren is welkom. Zo zal er bijvoorbeeld concreet gesproken worden over de bijdrage van de SVP in het verleden maar vooral voor de toekomst. De blik zal ook geworpen worden op nieuw politiek talent. Ook zullen de kaders voor het komende verkiezingsprogram in beeld komen. Bovendien zal er een presentatie gegeven worden over de geschiedenis van de islam in relatie tot het christendom en zullen expliciet de grote ideologische verschillen benoemd worden. De SVP heeft voor deze bijeenkomst een aantal gerichte uitnodigingen verstuurd aan burgers die al interesse hebben getoond. Mocht u nadere informatie willen over deze avond en wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dat via telefoonnummer 2987541 of email info@svpbunschoten.nl Jong en oud zijn van harte welkom!

vrijdag 19 april 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014; ‘alle blauwen zijn homo’s’

Deze ochtend zat er mail van de COC-Midden Nederland in mijn box. De COC is de belangenvereniging van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. In de bijgevoegde folder wordt aandacht gevraagd voor de thema’s pesten van jongeren, veiligheid en roze ouderen. Er staan behartigenswaardige zaken in de folder en de SVP zal zich beraden of hier zaken in staan die vermeld kunnen worden in het nieuwe programma. Tijdens het lezen van de informatie moest ik denken aan een opmerkelijke gebeurtenis een dag eerder. Al vrolijk wandelend met mijn vrouw door ons mooie dorp werden wij ingehaald door een twaalftal vrolijk zingende kindertjes. Uit hun jonge keeltjes klonk in opgewekte toon een liedje met als tekst; ‘alle blauwen zijn homo’s’.  Ik vroeg mijn vrouw; ‘Is dit de moderne straatvervuiling?’ Ze zei; ‘dit is onze gereformeerde jeugd die van een schoolkamp komt’. ‘O fijn, dan zullen ze zondag wel weer mooi wat psalmpjes zingen en vragen of hun zonden worden vergeven’ reageerde ik droogjes. Of zou de COC soms een punt hebben dat er wel wat meer gedaan mag worden aan voorlichting op de basisscholen?

vrijdag 5 april 2013

De kritische penseel van @JackTerrible zichtbaar bij de SVP

Hans van Tamelen alias @JackTerrible is een kunstenaar. Hij schildert, maakt liedjes en  gedichten. Hij is geboren en getogen in Bunschoten en woont nu in Amersfoort en is werkzaam in de buitendienst als medewerker groenonderhoud. Zijn schilderijen laten een rijk geschakeerd palet van de Nederlandse samenleving zien. Een groot deel heeft zelfs een politieke boodschap. Zo positioneert hij zichzelf als een groot aanhanger van het gedachtegoed dat wijlen Pim Fortuyn op de agenda heeft gezet. Voortbordurend hierop is in zijn werken een duidelijk kritisch patroon te herkennen over de Europese Unie en de opkomende islam in Europa. Hans wil met zijn kunstwerken doordringen tot de kern en dat kan soms confronterend en controversieel zijn. De talentvolle schilder heeft tijdens workshops en tentoonstellingen al een aantal keren meegemaakt dat zijn werken geweerd worden door de organisaties omdat de politieke boodschap over de islam niet gewenst werd. Hans was dan iedere keer verbaasd en vroeg zich af of hij nog wel in een democratie woont waar de vrijheid van meningsuiting toch hoog aangeschreven staat. De Spakenburgse Vrijheidspartij heeft die vrijheid van meningsuiting in ieder geval wel hoog en daarom heeft de SVP Hans de mogelijkheid gegeven om zijn producties te laten zien op haar website www.svpbunschoten.nl De tekeningen zijn te vinden onder de rubriek Political Art en Hans heeft zelf de toelichtende teksten geschreven. De SVP hoopt dat Hans doorgaat met het maken van maatschappij kritische werken en geeft hem alle ruimte om zijn, met de SVP overeenkomende, politieke visie met verf en penseel zichtbaar te maken bij die burgers die blind zijn voor woord en geschrift.