vrijdag 28 september 2012

Nog steeds achter de PVV

Achter de PVV #achterdepvv is de titel van het boek van Chris Aalberts @ChrisAalberts waarin hij de vraag onderzoekt waarom burgers op de PVV stemmen. Ik heb het boek inmiddels gelezen en op twitter al meegedeeld dat het een redelijk goede objectieve weergave is van de gedachtewereld van de PVV-stemmer. Aalberts is docent op een hogeschool en hij doet op een wetenschappelijke manier onderzoek. Hierbij verstaat hij de kunst dat hij zijn eigen mening over de PVV en haar standpunten ondergeschikt maakt aan de mening van de kiezer. Uiteindelijk ontstaat er dan een redelijk goed verhaal waarin veel is te herkennen, maar waar ook nog wel enkele kanttekeningen bij zijn te maken. Tijdens het lezen en maken van dit artikel moest ik denken aan mijn eerdere recensie van het boek van arabist Jan Jaap de Ruiter, die een boekje schreef over de ideologie van de PVV. In dit boek geeft de arabist veel meer zijn eigen mening en druipt het anti-PVV sentiment van het boekje af. Dit negatieve beeld van de PVV en/of haar kiezers is niet te bespeuren in het boek van Aalberts. Dat is dus sowieso een pluspunt. Ik zal nu een aantal opmerkingen maken over het boek. Hierbij heb ik moeten selecteren en blijft dit artikel het karakter houden van een eerste indruk. Voor grondiger studie en verificatie van hetgeen hier gesteld lijkt het me noodzakelijk dat u het boek zelf leest.
Lees hier verder voor de complete recensie...

maandag 24 september 2012

Massages op zijn Thais te Eemdijk

Onlangs stond er in het blaadje van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat een raadslid vandaag de dag nauwelijks meer toekomt aan de volksvertegenwoordigende taak. Dit is natuurlijk een subjectief gegeven en afhankelijk van de invulling van betreffend raadslid zelf. Contact met de burgers is van groot belang. Het is bovendien bevredigend als je de belangen van de burgers kunt verdedigen. Belangrijk hierbij is wel het algemeen belang voor de inwoners van de gemeente Bunschoten. In een tweetal stukjes zal ik iets vertellen over het invullen van die volksvertegenwoordigende taak. In Eemdijk wil momenteel een onderneemster beginnen met een Thaise massagesalon. De lokale pers berichtte hier onlangs over inclusief de opmerking GEEN EROTIEK, want dat kan natuurlijk al helemaal niet in onze conservatief bekend staande gemeente. Bij het in orde krijgen van de juiste vergunningen bleek er een kink in de kabel te komen omdat de plannen niet goed in het onlangs hernieuwde bestemmingsplan Eemdijk zouden passen. De ondernemende partij was in contact gekomen met mij om over de gerezen situatie te praten. Frappant was dat na dit gesprek de lokale pers wist te melden dat de massage praktijk niet geëxploiteerd kon gaan worden. Reden genoeg om even een gesprekje te hebben met de verantwoordelijke wethouder. Deze zei mij toe dat er mogelijk toch nog sprake kan zijn van een ontheffing en dat de berichtgeving in de lokale krant dus te voorbarig is geweest. Ook vond de wethouder het fijn om in dit geval te kiezen voor korte snelle communicatiekanalen in plaats van een vraag te stellen in een raadscommissie. Ik heb de wethouder nog gewezen op het feit dat de onderneemster in de startblokken staat en dat zij zo min mogelijk vertraging zou willen ervaren door het juridisch op orde maken van de toestemming. Hopelijk komt er spoedig dus toch een nieuwe interessante bestemming voor de oude antiekwinkel en kunnen gestreste inwoners van onze gemeente tot rust komen te Eemdijk zodat de hele kwestie toch nog tot een ‘happy ending’ komt in de goede zin des woords wel te verstaan.

maandag 17 september 2012

Mag de burger alleen opdraven bij verkiezingen?

De SVP is een groot voorstander van interactief politiek bedrijven. Dit staat letterlijk in het verkiezingsprogramma. Als partij wil je natuurlijk zaken gerealiseerd zien uit dat programma. Hierbij zal immer tegenwerking gevoeld worden vanuit andere raadsfracties. Dit hoort nu eenmaal bij de onnozele facetten van het politieke werk. Zo viel het niet mee om Rode Kruis lessen voor de basisscholen te realiseren, maar na veel getouwtrek is dat toch gelukt. De SVP wilde een openbare raadsvergadering met spreekrecht burgers bij het agendapunt herbenoeming burgemeester. Hiervoor was geen draagvlak. De SVP pleitte voor het spreekrecht van een burger (R. de Jong) tijdens een vergadering waar over hem werd gesproken. Hiervoor was geen draagvlak. En onlangs pleitte de SVP voor het spreekrecht voor burgers als er over het onderwerp integriteit wordt gesproken in een komende vergadering in oktober. Punt voor de SVP is dat het wel lijkt alsof de politiek alleen de burgers nog wil zien opdraven bij de verkiezingen en dat men anders niet op (kritische) burgers zit te wachten. Nu is het juist goed om juist bij een thema als integriteit de mogelijkheid voor de burgers open te houden om te zeggen wat men van de gekozen volksvertegenwoordigers vindt. Het principe hoor en wederhoor kan dan mooi worden toegepast. In het laatste presidium ondervond ik weer dezelfde tegenstand nu voor dit idee. Wat overbleef was dat de politiek de vraag over de rol van de burgers bij het thema integriteit slechts gaat voorleggen aan een externe deskundige tijdens de (besloten) meeting van 9 oktober aanstaande. Opvallend was de mening van Henk van de Mheen op dit punt. Zelf had hij een grote mond over een spreektijdregeling en sprak over het monddood maken van de oppositie, maar richting onze burgers lijkt het erop dat hij deze zelf ook monddood wil maken door niet alle ruimte te geven voor het spreekrecht voor burgers. Het zou fijn zijn dat de VVD-fractie in deze wat meer op de lijn van de SVP gaat zitten. Het is nu richting de burgers niet zo liberaal meer!

maandag 10 september 2012

Mijn boek gratis aangeboden op nine eleven

Naar aanleiding van de zeer korte recensie van mijn boek in het Nederlands Dagblad van 7 september bied ik u hier mijn boek GRATIS aan. Weliswaar in PDF formaat maar in dit tijdperk van iPad's en e-readers moet het lezen toch goed lukken. Toets u svp zelf de zeer objectieve opmerkingen van recensent Roel Sikkema en bekijk of hij er zich met een Jantje van Leiden van heeft afgemaakt.
Mocht u een gedrukt exemplaar willen hebben dan verneem ik dat graag...
 

donderdag 6 september 2012

De Stelling: ‘Als christen stem ik op een christelijke partij’

Onlangs mocht ik aantreden bij de Evangelische Omroep om mijn mening te geven over de stelling; ‘Als christen stem ik op een christelijke partij’. Ik kreeg 1 minuut zendtijd om te zeggen waarom ik het met deze stelling NIET EENS ben. Ik werd gastvrij ontvangen in de studio en vond het leuk om te doen. U kunt het fragment bekijken via de link http://editie15.eomagazine.nl en dan te kiezen voor rubriek 6 bij de inhoudsopgave boven in het scherm. En geef gerust ook uw mening…

maandag 3 september 2012

Christenen zijn vrij om PVV te stemmen

Onderstaand opinieartikel schreef ik voor de website www.nieuwwij.nl. Zij willen dit een dezer dagen plaatsen om discussie uit te lokken.
De meest zotte opmerking die mij regelmatig bereikt is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Op het ethische vlak bevat de PVV een aantal standpunten die een christen kan beamen. Zo is de PVV een voorstander voor goede stervensbegeleiding, maar euthanasie moet zeker strafbaar blijven. Het abortusstandpunt van de PVV verwoord door Kamerlid Fleur Agema omvat dat vrouwen die een abortus laten plegen deze voortaan zelf moeten betalen. Agema is van mening dat dit het aantal vrouwen dat meerdere malen een abortus ondergaat en die gevallen van ‘losbandig gedrag’ zal tegengaan. Een kwart van de vrouwen die abortus ondergaat doet dat een tweede keer nog eens en een deel van hen zelfs meer dan 5-7 keer. Verder is de PVV van mening dat de grens van 13 weken teruggebracht moet worden naar 8 weken. De PVV wil dus de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken. De gedachte om abortus helemaal te verbieden is niet reëel in de huidige wereld. De PVV komt met een goed alternatief. De PVV wil de leeftijd waarop meisjes hun lichaam willen verkopen verhogen naar 21 jaar. Ook andere politici lieten weten positief te staan tegenover het voorstel van de PVV om de leeftijdsgrens voor prostitutie op te trekken naar 21 jaar. De PVV verwacht dat een verhoging van de leeftijdsgrens helpt in de strijd tegen uitbuiting van jonge vrouwen door loverboys. De PVV komt op voor de vrijheid van de mens, de vrije meningsuiting en democratisch stemrecht voor iedereen ter wereld. De PVV vecht voor het behoud van onze vrijheden die we gekregen hebben na de bevrijding in 1945. De PVV strijdt 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor de mensenrechten in de wereld. De PVV eiste onlangs een spoeddebat: verbreek de relaties met Iran. En wat doen een aantal predikanten? Ze demoniseren Wilders samen met de linkse kerk bestaande uit knettergekke Vogelaar- en valse Melkert politici, die straks met krokodillentranen huilen als Wilders om het leven is gebracht. Laten we God bidden dat dit niet gebeurd. De PVV is pro Israël en trots op onze eigen nationale identiteit. O ja dan is er ook nog de roep om strengere straffen en meer politie en goed onderwijs. Goed veiligheidsbeleid, gezond financieel beleid. Tenslotte de islamisering van Nederland en het gevaar van de ondermijning van onze Westerse cultuur, daar heb ik Wilders ook wel eens iets over horen zeggen. Christenen kunnen best op de PVV stemmen, Jezus zou een hekel hebben aan de islam, want Jezus was heel radicaal en kwam tegen iedere zonde in opstand. Te vaak gaan we er te gemakkelijk van uit dat de islam en het christendom dezelfde God dienen. Dat is niet zo. De PVV wil uit liefde voor de medemens de islam ontmaskeren, het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is. Verbeterpunten voor de PVV zijn de weigerambtenaar, meer meedoen met debatten over de islam en een minder strakke partijorganisatie.
Ik ben ruim 10 jaar raadslid in de gemeente Bunschoten. De laatste 3 jaar namens de Spakenburgse Vrijheidspartij. Dit is een conservatieve rechtse partij met standpunten die overeenkomen met die van de PVV. Over 10 jaar politieke ervaring heb ik een boek geschreven getiteld ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ Het milieu waaruit ik kom stemt voornamelijk CU, de opvolger van het Gereformeerd Politiek Verbond. Ik ben nog steeds lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), maar ik ga niet meer zo trouw als vroeger omdat ik te vaak politiek getinte uitspraken hoor en ik minder opgebouwd wordt in mijn geloofsleven. Van beroep ben ik docent wiskunde, maar ik ervaar dat de openlijke sympathie voor de PVV en mijn islamkritische betogen mijn maatschappelijke positie onder druk hebben gezet. Ik stem 12 september dus PVV met een knipoog naar Geert en Jezus die beiden tegen de heersende machten durfden op te treden.