zondag 19 februari 2012

Arme kerk, met zulke theologen

Dit is het commentaar van Gielah Tabak @Gielah op de recensie van Ben Kok van het boek “Wat Christenen Geloven & Moslims Niet Begrijpen” van Marten de Vries/Gert-Jan Segers. Ik ben het eens met deze conclusie omdat ook ik in de kerk hetzelfde geluid hoor als er over de islam wat gezegd wordt. Meestal wordt de islam verzwegen als er gepreekt wordt over de antichrist en dat Allah een afgod is krijgen voorgangers ook maar moeilijk uit hun strot. Er heerst immer een politiek correcte sfeer rondom de kansel. Ik benoem dit ook in mijn boek “Van slippendrager tot lokale Wilders”  Nee dan is de recensie van vriend Ben Kok over dit boek veel duidelijker en ook erg leerzaam om te lezen. Hij zegt zelf in een mailing: “Zie ook mijn boekrecensie over het politiek correcte boek van De Vries/Segers (CU), waaruit u ook de nodige argumenten kunt oppikken om zelf met moslims in gesprek te gaan.
http://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie Leest u ook de interessante reactie van Marten de Vries zelf? Oordeelt u zelf, waarbij ik tegelijk de wens uitspreek dat u wilt nadenken over deze onderwerpen.

donderdag 16 februari 2012

Uniek boek over lokale politiek

Met het boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ heeft Peter Frans Koops een uniek verhaal over de plaatselijke politiek geschreven. Het boek bevat dagboeknotities en beschouwingen over politiek, maatschappij en kerk. De ondertitel luidt; ‘Memoires van een gepassioneerd tegendraadse moraalridder over een decennium lokale politiek in de gemeente Bunschoten. Het boek is vlot geschreven en leest gemakkelijk weg. Koops analyseert de gebeurtenissen en geeft zijn ongezouten mening al zoekende naar de waarheid over tal van onderwerpen. Dit alles is verweven met autobiografische elementen en het spelen met de Nederlandse taal. Er staan ook veel nieuwtjes in het boek en nog niet eerder gepubliceerde meningen en feiten uit de afgelopen jaren. Ook is een namenregister en een kijkje in de toekomst opgenomen. Voor de geïnteresseerde inwoners uit Bunschoten is het boek te koop voor de intekenprijs van €12,50. Het eBook en een DVD over de islam zit hier dan zelfs extra bij in. Op de website www.pumbo.nl/boek/peterfranskoops is een fragment, de inhoudsopgave en het namenregister te lezen. De samenvatting op de cover bevat de volgende tekst.
In 2002 hielp Peter Frans Koops een kennis met het opvullen van plaats twee van de kieslijst van de nieuwe politieke beweging Betaalbaar Bunschoten. Als onervaren broekje kwam hij na succesvolle verkiezingen meteen in de gemeenteraad terecht. Hier vervulde hij op een heldere, ietwat tegendraadse, manier de rol van het oppositie voeren. Met de uitgave van nieuwsbrieven ter verantwoording aan de burgers, pittige confrontaties in de raadszaal en een actuele partijwebsite zette hij samen met zijn partijgenoot in combinatie met de vele  gesprekken op straat de jongste partij stevig op de kaart van de lokale politiek. Na een nog betere verkiezingsuitslag in 2006 kwam zijn partij in de coalitie en leverde een wethouder. Maar door interne strubbelingen, onervaren wethouders en onvoldoende wederzijds vertrouwen ging het bergafwaarts met de partij. De kiezers spuugden BB in 2010 uit. Peter Frans Koops, die inmiddels zelfs door BB was geroyeerd, behaalde met zijn nieuw ontworpen Spakenburgse Vrijheids Partij wel een zetel en mocht van het kiezersvolk in de raad blijven. De SVP haalde door haar charmes voor de landelijke PVV en de overeenkomstige bedenkingen bij een opkomende islam in West-Europa zelfs de landelijke media. Koops ontpopte zich in deze periode ook als schrijver van opinieartikelen over met name de PVV, ChristenUnie en het islamdebat. De combinatie van christen zijn en stemmen op de PVV werd door hem ook vaak uitgelegd in lezingen en in de media. Bovendien ageerde hij tegen bedekte anti PVV uitlatingen vanaf de kansel en wisselde hierover correspondentie met de kerkenraad. Op plaatselijk niveau implementeerde hij ook een aantal malen een islam onderwerp, wat nogal eens vuurwerk opleverde in de raadszaal. De SVP positioneert zich in het politiek  spectrum op de rechterflank en combineert progressieve ideeën met conservatieve standpunten. In het afgelopen decennium heeft de fractievoorzitter van de SVP zich altijd erg transparant opgesteld, hij zou zich immers als een grijze muis doodongelukkig voelen. In dit boek neemt hij de lezer mee op zijn reis in het politieke landschap dat voor hem veel verder reikt dan Bunschoten-Spakenburg. Peter Frans Koops (1966) is getrouwd, heeft twee zonen en een kleinzoon.

donderdag 2 februari 2012

woensdag 1 februari 2012

Vlag Israël mocht niet meedoen met opening Hongdehemel

Een opmerkelijk bericht was onlangs te lezen in het blad Christenen voor Israël. Er zou sprake zijn van toenemend antisemitisme (Jodenhaat) in onze gemeente omdat er een vlag van Israël niet getoond mocht worden. Een burger had op de dag dat de commissaris van de Koningin,  ergens eind september, de vernieuwde Hongdehemel kwam openen deze gelegenheid extra feestelijk gemaakt door de vlag van de Joden uit zijn raam te hangen. De burger moest de vlag in opdracht van de burgemeester weghalen van de politie, wat de fanatieke sympathisant niet deed, omdat hij zoals hij zelf beweert wel vaker de Joodse vlag vertoont. Voor de SVP, die vanuit de Joods-christelijke traditie sympathiseert met het Beloofde Land en een groot voorstander is van de vrije meningsuiting was dit reden om opheldering te vragen aan burgemeester Melis van de Groep. In de commissie Bestuur en Middelen stelde Loes van Buuren een aantal vragen over het vlag incident. De eerste burger zei dat er een groot misverstand is gerezen en dat de berichtgeving in het blad op onjuistheid is gebaseerd. De ware reden van het willen laten weghalen is dat het niet gepast zou zijn om op deze feestelijke dag een vlag te tonen. Melis zei er nog bij dat het om het even was van welke nationaliteit die vlag zou zijn. Belgisch, Nederlands, Palestijns of Joods, het was gewoon niet netjes, want dat hoorde niet bij hoog bezoek van commissaris Roel Robbertsen, die onlangs in opspraak kwam door de vele centjes die hij krijgt voor zijn dienstauto, maar dit terzijde. Lees hier het bericht op Geen Stijl. Onlangs hebben Wim de Jong en ik namens de raad een poging gedaan om de verstoorde verhoudingen met burger Richard de Jong ietwat te verbeteren. Laat deze burger nu net de eigenaar zijn van de controversiële vlag. Zijn opinie over de kwestie verschilt danig met die van de burgemeester en dat wilde hij de raad kenbaar maken toen hij onlangs gebruik maakte van zijn spreekrecht teneinde nog wat informatie en vragen over het vlagincident op tafel te leggen. In deze commissie werd hij monddood gemaakt met de mededeling dat de zaak was afgesloten. Met lichte emotie gecombineerd met enkele kreten betreffende de waardigheid van de burgemeester werd hij uitgeleide gedaan door de charmante griffier Annemarie. Dat de opdracht van Wim en mij niet afgemaakt mocht worden door de raad (respectloos!, dezelfde avond in het presidium nog eens uitgelegd aan Andries Nicolai) was dus goed zichtbaar in deze commissievergadering. De verhoudingen tussen Richard en de gemeente zijn nog steeds niet best. Al met al kom ik tot de volgende conclusies. Het besluit om de vlag te laten weghalen bij Richard was onnodig en ook niet erg tactvol en al helemaal niet bevorderlijk voor betere verhoudingen. Jammer dat de Joodse vlag niet mee mocht genieten van de feestelijke stemming en complimenten voor de vasthoudendheid van de ‘vaandeldrager’. Op de foto is zichtbaar dat omstanders zich allesbehalve ergeren aan de vlag. Met dank aan Bob Offringa die een hele serie mooie foto’s maakte van deze dag.SVP wil heroverweging drooglegging derby blauwen rooien

Er is veel discussie geweest over de Thomas Memorial wedstrijd tussen IJsselmeervogels en Feyenoord en het onaangename en onverwachte bezoek van een groep hooligans. Veel gepraat in de politiek, media en op straat. In een raadscommissie hebben we de burgemeester gevraagd of de gebeurtenissen ook nog invloed hebben op het huidige beleid van het droogleggen van de horeca tijdens risicowedstrijden. Deze drastische maatregel is destijds genomen door burgemeester Melis van de Groep, die deze regel wil continueren in de toekomst. De meningen hierover waren toen verdeeld en zullen dat nog wel steeds zijn. De SVP wil na alle toestanden en gespeelde wedstrijden eens proberen goed in kaart te brengen of de drooglegging draagvlak heeft. Zo niet dan vragen we ons af wat er op tegen is om deze drooglegging als experiment voor de komende derby eens even te parkeren. De SVP gaat de komende weken contact zoeken met belanghebbenden en burgers om te praten over zin en onzin van de drooglegging. Opvallend is dat bij incidenten zo’n 90% buitenstaanders betrokken zijn. Rooien en blauwen gaan gemoedelijk met elkaar om op het werk, bij vrienden en in de familie. De drooglegging heeft nadelige gevolgen voor de horeca en burgers en toeristen die op de dag van de derby iets alcoholisch willen nuttigen. Zeker voor diegenen die niet zoveel om voetbal geven is de vrijheid dan beperkt. Zou het niet zo moeten zijn dat er andere oplossingen moeten komen, bijvoorbeeld strengere straffen voor oproerkraaiers, in plaats van de onbillijke noodsprong die nu gehanteerd wordt, waardoor de goeden nadeel ondervinden van het gedrag van de kwaden? Wij stellen het erg op prijs als u uw mening over de drooglegging aan ons kenbaar maakt. Dit kan zelfs via twitter #stemadviesSVP