donderdag 26 november 2015

Op bezoek bij Melis de burgemeester

Onlangs vond het jaarlijkse gesprek van de fractievoorzitters met burgemeester Melis van de Groep over zijn functioneren weer plaats. Zoals intimi weten stemde de SVP in 2012 tegen de herbenoeming van wederom 6 jaar van hem. De argumenten die destijds onderdeel waren van de besluitvorming op dit punt zijn nu na ruim drie jaar in een ander daglicht komen te staan. Natuurlijk staat de raad op dit moment niet voor het vraagstuk van herbenoeming. Wel is het zo dat de afgelopen jaren de zakelijke verhoudingen tussen Melis en de SVP zijn verbeterd. Als vertegenwoordiger in de raad leg ik indien nodig de vinger bij de zere plek, als het om vergader technische zaken gaat. De SVP verschilt echter op een groot aantal dossiers en interne zaken van mening met de burgervader. Op zich is dat geen probleem en is ook redelijk gezond in een democratie waar de meningen tussen de burgers ook mogen verschillen. In bestuurlijk land is afgesproken dat over de inhoud van het gesprek geen mededelingen worden gedaan. Er ligt geheimhouding op hetgeen over en weer gezegd is. Natuurlijk heb ik zo mijn gedachten over het optreden en de omgang van Melis met burgers en politici. Ik zal het achterste van mijn tong hier niet laten zien. Bewondering is er voor de gemakkelijke omgang met Melis met de bevolking, hij is laagdrempelig en komt geïnteresseerd over, dat is in het verleden wel eens anders geweest met een van zijn voorgangers. Lovenswaardig is ook de energie en tijd die het ambt met zich meebrengt. Het was een goed gesprek waarbij ik als vertegenwoordiger van de SVP het ‘APK keurmerk’ weer voor een jaar heb afgegeven. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien…

maandag 16 november 2015

Reacties op artikel halal vlees

Onlangs schreef ik met kameraad André van Mulligen een artikel over de ongewenstheid van halal vlees in opvanglocaties voor vluchtelingen. Het artikel werd integraal gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier de internet versie. Het Nederlands Dagblad publiceerde het artikel in een versie waarin een aantal kritische zinnen over de islam waren weggelaten. Dagblad Trouw wilde het artikel al helemaal niet publiceren. Volgens een journalist die voor de Afrikaner Volksparty werkt deed het artikel veel stof opwaaien en resulteerde dit in een uitgebreid interview, waarover ik 31 oktober op deze blog rapporteerde. De reacties die mij bereikten konden globaal in twee categorieën worden ingedeeld. 1. Instemming  2. Afkeuring begeleid met negatieve kwalificaties evenwel zonder argumenten. In het ND verscheen een reactie van een betrokken lezer. De man was zo eerlijk om zelfs zelf te zeggen dat hij het niet begreep. Maar het was in ieder geval een poging om wat inhoudelijke tegengas te geven, want in deze categorie waren ons nauwelijks reacties bereikt. De reactie van de lezer is hier te lezen;André en ik componeerde het volgende antwoord;

In zijn reactie op ons opinieartikel (ND 3 november) geeft dhr. De Geest aan dat hij onze bezorgdheid omtrent halal vlees niet begrijpt. Volgens hem is Allah dezelfde God als de God van de Bijbel omdat Allah de hele wereld schiep, dezelfde profeten zond, en rechtvaardig en barmhartig is.
Mark Durie zegt in zijn boek “Dezelfde God?” over de overeenkomsten tussen JHWH en Allah het volgende: “Hoewel we de overeenkomsten tussen JHWH en Allah kunnen bestuderen, wat een interessante studie op zichzelf zou zijn, bepalen uiteindelijk de verschillen of twee personen dezelfde zijn. Neem twee mensen, en je zult zien dat ze aanzienlijk veel overeenkomsten hebben: twee armen, twee benen, één hoofd, twee nieren, één hart enzovoort. Echter om te bepalen of twee individuen dezelfde zijn, moeten we verder gaan dan gedeelde kenmerken en kijken naar hun onderlinge verschillen.” En die onderlinge verschillen liegen er niet om. De God van de Bijbel is een liefdevolle God, een trouwe God, een heilige God, een inwonende God, de Allah van de Koran niet. Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk contact meer uitleg te geven over ons opinieartikel.


Het ND reageerde dat de regel is dat er maar 1x gereageerd mag worden op opinieartikelen en dat daarom onze reactie niet gepubliceerd zou worden. Jammer natuurlijk omdat de lezer recht heeft op een zorgvuldig antwoord en vreemd omdat de krant zichzelf karakteriseert als 'christelijk betrokken'.
Mijn wenkbrauwen fronsten zich nog meer toen een paar dagen geleden een halve pagina grote foto in het ND verscheen van een moskee. NB een afgodentempel!!! en dat terwijl er voor christelijk betrokken gedachtewisselingen geen ruimte is. Ergens blijf ik het ND een rare krant vinden, die bij mij de indruk achterlaat op dit dossier half werk te produceren.

woensdag 11 november 2015

Dirk Koelewijn, een partijvoorzitter - politieagent op drift!

Een aantal afrondende opmerkingen over de reacties van Koelewijn in de pers op mijn aangifte.

- Dirk ontkent Hitler te hebben bedoeld, maar probeert zich schoon te praten door te stellen dat ik zelf op de Duitse toer ging, hierna haalde hij indirect Hitler van stal en geeft impliciet dus toe dat hij wel degelijk de grootste nazi aller tijden bedoelde. Sportiever was geweest om dit gewoon ronduit toe te geven. Mijn kwalificatie ‘Rita Merkel’ was complimenteus bedoeld, zij nam dit compliment glimlachend aan in een live gemeenteraadsvergadering. Lachwekkend is de reactie van Rita van de Groep die Dirk nog min of meer probeert te verdedigen met haar opmerking over bromsnor Koops.
- Van een slachtofferrol is allesbehalve sprake bij mij. Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger en woordvoerder van een groot aantal burgers met overeenkomende politieke ideeën. Ik opereer binnen dit verkregen mandaat. Na de verkiezingen in maart kwam Bunschoten zelf als enige PVV groeigemeente in de provincie Utrecht uit de bus. Ik kom op voor mijn kiezers en houd van ze, ook ondervind ik veel steun van mijn kiezers, dus ik laat ze niet indirect beledigen.
- Ik ben een democraat en allesbehalve gefrustreerd als de gemeenteraad bij meerderheid een motie aanneemt om richting het COA een gastvrij signaal af te geven. Dit heeft niets te maken met het moeten accepteren dat ik als islamhater een opvanglocatie moest dulden. Dit is fantasievolle inlegkunde van Dirk. Ik heb me zeer genuanceerd opgesteld in een optreden bij RTV Bunschoten over de vluchtelingen. Ik heb een aantal christelijke vluchtelingen ontmoet in een kerkdienst. Ik houd van mensen maar moet als Kafir niets van de islam hebben. Ik onderzoek het Mohammedanisme als Kafir en niet als Dhimmie en kan deze kwalijke ideologie dan ook niet als verrijking voor het Westen beoordelen!
- Dirk vindt dat hij als woordvoerder van de CAP mag spreken en het debat met raadsleden mag aangaan. Mijn opmerking dat hij de raadsleden van de CAP in de wielen rijdt en impliciet de verhoudingen in de gemeenteraad verziekt met zijn onfatsoenlijk gedrag lapt hij aan zijn laars. Als politieagent maakt hij gebruik van het ‘recht op belediging’ maar als een burger een agent uitmaakt voor ‘sukkel’ wordt meteen het bonnenboekje geraadpleegd. Kunt u het nog volgen?
- Ten slotte haalt hij in een reactie in de Bunschoter onware zaken erbij alsof de SVP geen leden heeft en ik een alleenheerser ben. Ach, een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Mijn conclusie en advies

Dirk is nu een partijvoorzitter op drift. Hij bedient zich van zogenaamde stropoppen, dit zijn verdraaiingen van standpunten om deze met fantasievolle inlegkunde te kunnen becommentariëren. Hij noemde bijvoorbeeld eerder het project hoogbouw Zuyderzee de moloch van Melis terwijl de gemeenteraad verantwoordelijk was voor de besluitvorming. Hij gaat zijn boekje als partijvoorzitter te buiten door zich op een amateuristische wijze ‘inhoudelijk’ met politiek te bemoeien. Hij komt echter niet veel verder als kwalificaties als #haatzaaien #angsthaas etc. Het lijkt wel alsof hij zelf gefrustreerd is. Hij is ondemocratisch bezig door andere partijen geen standpunten te gunnen. Hij schoffeert nog een andere burger op twitter (Renger Bos) en is bovendien onfatsoenlijk tegen de LOS. De man moet door een hogere instantie tot de orde geroepen worden. Vandaar de aangifte. Mijn advies aan hem is ‘laat de politiek over aan de CAP raadsleden'!

vrijdag 6 november 2015

Laat Hitler alsjeblieft in zijn graf

Onlangs schrok ik toen ik een reactie las van Peter van Diermen, ex-voorzitter van voetbalclub IJsselmeervogels over Geert Wilders. Op Facebook noemde hij Wilders de blonde Hitler. Ik reageerde hierop inhoudelijk en later is het ook tot een persoonlijk gesprek gekomen, ik was benieuwd naar zijn beweegredenen. In dit gesprek bleek dat Peter een totaal andere kijk heeft op het gedachtegoed van de PVV dan ik. Frappant was dat de kennis van het Mohammedanisme bij van Diermen niet best was omdat hij elementaire vragen over de islam niet wist te beantwoorden. We werden het niet eens over de onterechte en onfatsoenlijke kwalificatie blonde Hitler. Als stemmer van de PVV voel ik me indirect ook aangesproken als Wilders met Hitler wordt vergeleken. Deze vergelijking gaat namelijk mank omdat Wilders wel moeite heeft met de grote invloed in Europa van de islam als ideologie en bedreiging van de vrijheid voor het Westen, maar de blonde voorman is er zeker niet op uit om het ras van moslims uit te roeien. De islam is namelijk geen ras en moslims zijn dat ook niet. Ondertussen woekeren de negatieve Hitler - kwalificaties over Wilders voort. Meest recent is de uitlating van een 2e Kamer lid van de partij DENK over Geert als zou hij zich ontwikkelen tot een man gelijk Hitler. Verschrikkelijk gewoon en beledigend voor al die mensen die op hem zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Je zult maar met een van de grootste massamoordenaars uit de wereldgeschiedenis vergeleken worden. Persoonlijk heb ik er niet mee te maken gehad tot het moment waarop Dirk Koelewijn, voorzitter van de Christelijke Arbeiderspartij (CAP) en in het dagelijks leven politieagent zijn boekje ernstig te buiten ging. In een langlopend twitter contact kwam Dirk op een zeker ogenblik tot de uitspraak dat ik nog maar een snorretje moest nemen en dat ik al aardig op hem (Hitler) begon te lijken. Ik geef nu mijn uitleg van zijn tweet, die ook de lokale krant bereikte. Deze interpretatie kwam tot stand nadat hij mij verweet haat te zaaien, doem te denken, de rol van angsthaas op me nam, vluchtelingen in de kou liet staan en meer van dergelijke negatieve en onware aantijgingen. Ik was erg verrast maar ook persoonlijk gekwetsts om impliciet met Hitler te worden vergeleken. Een persoonlijk mailcontact met Dirk waarin ik hem meedeelde verbaasd en teleurgesteld te zijn in zijn toon en inhoud had niet het gewenste effect. Dirk ging door met jennen. Nadat ik de onfatsoenlijke uitlatingen van Dirk ter sprake had gebracht in de lokale politiek brak er een periode aan waarin de SVP ging overwegen om aangifte te doen bij politie tegen Dirk Koelewijn wegens overtreding van artikel 261 van het wetboek van strafrecht. Ik vind namelijk dat als Hitler er (impliciet) wordt bijgehaald er een grens is gepasseerd. Laat die nare man alsjeblieft in zijn graf. Het is goed om het inhoudelijk niet eens te zijn met elkaar, maar bij de vrijheid van meningsuiting is er nog altijd wel een grens van fatsoen. Ondertussen was er een bericht in de media gekomen waarin ik melding had gedaan aan de CAP over de tweets van de partijvoorzitter. Het onfatsoenlijk en beledigend twitteren ging door toen Dirk naast mij ook de Lokale Omroep Spakenburg beledigde. Dirk stelde zich ondertussen op als een anti democraat, met andere woorden, dat er voor opvattingen die hem niet welgevallig waren geen ruimte meer mocht zijn bij collega politici en zelfs bij de Lokale Omroep Spakenburg. Na de raadsvergadering van 29 oktober waarin ik de CAP voor de tweede maal ondervroeg over het twitter gedrag van haar voorzitter heb ik besloten om zelf als autonoom raadslid aangifte te doen wegens belediging, smaad en laster. Ik laat mijn kiezers niet beledigen. Op vrijdag ben ik goed te woord gestaan op het gemeentehuis in Bunschoten, waar sinds kort de politie zetelt, en deze week is er een luisterend oor waargenomen in Baarn waar een medewerker van het VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) de aangifte tegen Dirk, NB zelf politieagent, heeft opgenomen. De zaak is nu in handen van de officier van justitie die er wat van mag vinden… Ik vind het jammer dat het zover heeft moeten komen, maar in het werk van politicus zitten soms onderdelen die gedaan moeten worden ook al zijn ze niet leuk!

maandag 2 november 2015

Bij de LOS over halal voedsel vluchtelingen en president Wilders etc...

Onlangs werd ik uitgenodigd door de sympathieke Hille de Graaf van de LOS. Ik werd in het programma ondervraagd over de vluchtelingenproblematiek in Europa, Nederland en de lokale noodopvang in sporthal De Kuil. Terloops komen ook de islam, het optreden van Wilders en de groei in de peilingen van de PVV aan de orde. Ik vond het leuk om gast te zijn en wens de LOS suc6 met hun werk. In de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober heeft de SVP positief geadviseerd aan het commissariaat voor de media om de LOS voor 5 jaar aan te wijzen als lokale publieke mediazender.