maandag 24 februari 2014

De SVP te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg


De Spakenburgse Vrijheidspartij te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg. In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen mogen wij wat vertellen over onze standpunten uit de presentatiegids van de SVP

dinsdag 18 februari 2014

I love Heidi Mund, een zeer moedige vrouw!

De invloed van de islam in Europa groeit. Maar bij een recente bijeenkomst in Duitsland besloot een onbekende christelijke vrouw er in het openbaar stelling tegen te nemen. Later werd haar naam bekend: Heidi Mund. Het was de bedoeling dat tijdens een interreligieuze bijeenkomst er verbroedering zou zijn tussen het christelijk geloof en de islam. Maar toen de islamitische imam opriep om met hem mee te bidden, werd hij geïnterrumpeerd door een vrouw op het balkon, die voor iedereen verstaanbaar sprak: ‘Jezus Christus alleen is de Here van Duitsland’, waaraan ze toevoegde: ‘Ik verbreek de vloek’. Ze noemde ook nog de naam van Maarten Luther en waarschuwde de aanwezigen dat deze interreligieuze samenkomst een leugen was. Het gebeurde op 10 november 2013 in de Herdenkingskerk van de Reformatie in de stad Speyer, in Rijnland. Juist in deze kerk, een monument van de Reformatie, een gebouw om Luther te eren, was een islamitische imam uitgenodigd om een gebedsoproep te doen. Toen Heidi Mund hoorde over deze bijeenkomst, ging ze in gebed en vroeg ze: ‘Here, zal ik er heengaan?’ Het was voor haar een autorit van anderhalf uur. Ze was ervan overtuigd dat ze moest gaan. Ze nam haar Duitse vlag mee, met daarop de woorden ‘Jezus Christus is Here’. Tot op het moment dat de imam het woord kreeg, wist ze nog niet wat ze zou gaan zeggen. ‘Ik was klaar voor wat de Here van me vroeg,’ vertelde ze later ‘CBN News’. ‘Ik ervaarde heilige verontwaardiging,’ vertelt ze. ‘Ik hield mijn vlag omhoog en proclameerde dat Jezus Christus de Here is van Duitsland. Mijn doel was de vloek te verbreken, omdat moslims zeggen: ‘Alleen Allah is heer. Hij is God, de enige God.’ Ik verbrak die vloek in deze kerk en ik verbrak die vloek over ons land.’ Ook herhaalde ze de woorden van Maarten Luther in 1521 na zijn weigering om zijn geloof in de Schrift alleen te herroepen: ‘Hier sta ik, ik kan niet ander’. Toen iemand haar wilde stoppen en zei dat het over de vrede ging, reageerde Mund nog: ‘Nee, dat is niet zo. Wanneer moslims mensen doden, roepen ze Alluha Akbar. Hun god is een afgod’. Mund werd vervolgens uit de kerk gezet. ‘Ze hadden de imam uit de kerk moeten zetten, niet mij, omdat ik in Jezus Christus geloof en hij gelooft in een andere god. Allah is niet dezelfde god,’ aldus Mund. Mund had iemand bij zich, Kamel, wat niet zijn werkelijke naam is, die hij uit veiligheidsredenen ook niet geeft. Voordat hij naar Duitsland kwam, leefde hij in de moslimwereld. Volgens Kamel hoort een imam niet in een kerk. ‘De islam is verantwoordelijk voor vervolging van christenen. Ze hebben mij ook vervolgd. Ik mocht anderen niet vertellen dat Jezus Christus mijn Redder is.’ Is Mund niet bang voor mogelijke consequenties van haar daad? ‘Nee, ik ben niet bang. Ik weet dat God, de levende God van de Bijbel me zal beschermen zolang Hij wil. Wanneer mijn tijd voorbij is, zal ik naar Hem gaan.’ Mund groeide op als communiste in Oost-Duitsland. Maar sinds ze de Here Jezus heeft leren kennen, is er een diep verlangen in haar naar een geestelijke herleving in Duitsland. ‘Ik weet me geroepen om me in te zetten voor de bescherming van mijn volk en mijn land.’ Sommigen associëren Duitsland met de nazi’s, maar ooit was Duitsland een basis voor wereldzending, waar vandaan vele zendelingen de wereld introkken, naar Afrika, Engeland, Korea en Amerika. ‘Ik vertrouw God dat Hij ook in Duitsland wonderen kan doen. Hij kan een geestelijk dode natie doen herleven. Voor Hem is niets, niets, niets onmogelijk,’ aldus Mund. bron: Nieuwsbrief Dirk van Genderen via CBN NEWS

zondag 9 februari 2014

De vrijheid voor het thuisonderwijs in het geding!?

Op twitter zag ik een filmpje van @RTVBunschoten met Henk de Voeger en wethouder Bert Koops over de leerplichtwet. Ik reageerde met ‘geef Henk de Voeger toch de vrijheid die de wet biedt ipv het uitvechten via de rechter’. Een volger reageerde vervolgens hierop met; ‘@PeterFransKoops hoezo verdedig je de voeger? Ik dacht dat je partij tegen geloofs extremisten was?!’ Ik liet de volger weten op zijn vraag terug te komen, vandaar dit stukje. Allereerst is het goed dat burgers reageren al is twitter ook een medium om iemand uit de tent te lokken. De eerlijke volger meldde later dat zijn opmerking niet als aanval was bedoeld maar dat hij het niet kon volgen. Welnu ik kan ook niet alles meteen begrijpen, maar dat is dan wel reden voor verdieping van de dossierkennis. Want waar gaat het om in deze kwestie? Henk Koelewijn (de Voeger) wil zijn kinderen thuisonderwijs laten volgen met een beroep op artikel 5b van de leerplichtwet, dat de vrijstelling van de leerplicht op grond van levensbeschouwing regelt. In de uitzending kwam naar voren dat Henk niet meer van een eerder met de gemeente Bunschoten overeengekomen gedoogconstructie gebruik wilde maken, maar dat hij weer terug wil naar het systeem van de jaarlijkse vrijstellingen. Wethouder Bert Koops vertelde dat hij het hiermee niet eens was en dat het meningsverschil maar door de rechter moest worden beslist. De kwestie is actueel omdat staatssecretaris Dekker het thuisonderwijs wil verbieden. Dit tegen het advies van de onderwijsraad en de mening van onderwijsdeskundigen in. Reden genoeg om wat achtergronden over het verschijnsel thuisonderwijs te lezen. Het gaat mij dus niet om de verdediging van een geloofsextremist, maar om de vraag wat de rechten en vrijheden van de burgers op dit moment zijn op het vlak van thuisonderwijs. Bovendien is het beter om geschillen binnenskamers op te lossen dan naar de wereldlijke rechter te stappen. De SVP zal zich bezinnen op eventuele vragen aan de wethouder op dit dossier. Zelf begin ik deze week met een bezoek aan het kinderrijke gezin van de markante Koelewijn, wiens kwestie op de website www.thuisonderwijs.nl te boek staat als de Oud-Gereformeerde thuislezer…wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

donderdag 6 februari 2014

Nieuwe raad begint 28 maart meteen met potverteren

Als eind maart de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd zal zij het weekend daarop onmiddellijk een snoepreisje gaan maken. Mocht u denken dat de verse volksvertegenwoordigers dit in de periode waarin veel bezuinigd moet gaan worden uit eigen zak betalen dan moet ik u uit de droom halen. De raad heeft voor dit potverteren een potje aangelegd. Hiervan worden onder andere ook de hapjes en drankjes bij het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad bekostigd. Dit is op zich nog wel redelijk om ook familieleden te laten deelnemen aan de feestelijke atmosferen. Gans onnodig is het om deze begrotingspost het weekend erop te gaan gebruiken voor een zogenaamd introductieweekend in een hotel www.nolintbosch.nl in Wageningen. De SVP zal om de volgende redenen niet meedoen met deze verspilling van belastingcenten. Allereerst is het helemaal niet nodig om elkaar te introduceren, omdat de politici in Bunschoten elkaar allang kennen. Ook kan de kennismaking met het raadswerk al doende in de maanden hierna worden opgedaan. Ervaring en dossierkennis  kan binnen een fractie worden overgedragen. Er is ook een debattraining gepland, wat gezien het feit dat het toch NOOIT voorkomt dat er iemand in de raad wordt overtuigd door argumenten van anderen ook eenvoudigweg niet effectief zal zijn. Ten tweede vindt de SVP dat de overheid ook in eigen vlees moet snijden. Dit soort activiteiten moeten dan zeker worden geparkeerd, ook zeker gezien het feit dat de raad de burgers hoegenaamd laat meedenken bij de kerntakendiscussie. Ik zou werkelijk geen burger meer durven aankijken als ik op kosten van de burger een weekend in een hotel mag vertoeven. Eerder deed de SVP niet mee met heisessies. Wij houden deze lijn maar vast. Hoe meer SVP zetels na 19 maart des te goedkoper deze snoepreis dus. Ik hoop dat u daar ook aan wilt denken in het stemhokje. De SVP bezint zich nog op een motie over dit onderwerp voor de raadsvergadering van 6 maart. Dan kan ieder raadslid bij hoofdelijke oproep zelf aangeven of hij/zij mee wil doen met deze overbodige verkwisting van belastingcenten van ruim 5000 EURO…

zondag 2 februari 2014

Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant @NRC

Dit is de titel van een boek van Hans Moll die gewerkt heeft als journalist bij het NRC Handelsblad. Ik kwam dit boek op het spoor door wat op internet te zoeken over de auteur. Hans Moll had ik op twitter ontdekt via een tweet over schaakstukken met islamitische symbolen. Deze waren gebruikt op een schaakjeugdtoernooi, waarbij een speler uit Israël zijn nationaliteit moest verbergen. Het toernooi vond plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Zie hier een artikel over dit nieuws Hoe-de-nuance-verdween-uit-een-kwaliteitskrant-Ondertussen was er wat contact met Hans ontstaan en ik was nieuwsgierig naar zijn boek geworden. Het boek sprak mij persoonlijk nogal aan omdat ik naast het thema van de verminderde nuance bij een kwaliteitskrant ook de betreffende onderwerpen over Israël, de Palestijnen, islam, Hamas en de multiculturele samenleving erg interessant vind. ( Goed van de schrijver vind ik dat hij islam met een kleine i schrijft, want inmiddels ben ik er zelf van overtuigd dat islam niets wat de mens verrijkt in zich heeft.) Ondertussen heb ik de afgelopen jaren bij de krant waarbij ik ben opgegroeid, het Nederland Dagblad dezelfde ervaring voor wat betreft de verslaggeving over de islam, de bespreking van islam kritische boeken, de PVV en Geert Wilders in het bijzonder. Ook is de terloopse bespreking van de journalistieke regels waardevol, omdat ik de journalistiek een mooi onderwerp vind. Als lokaal politicus heb ik hierover ook zo mijn mening, maar het zou te ver voeren om hier nu dieper op in te gaan. Het doel van dit stukje is overigens niet dat het beschouwd moet worden als een recensie, het is meer een kort commentaar op een aantal dingen die mij opvielen. LEES HET VERVOLG VIA http://www.vrijechroniqueurs.nl/hoe-de-nuance-verdween-uit-een-kwaliteitskrant/