woensdag 30 juli 2014

Sabbat of zondag als rustdag

Vorige week viel mijn oog op een interessant stukje over het vieren van de sabbat in relatie tot de zondag als rustdag. Het stukje was geschreven door dominee Hette Abma en verscheen in het blad IsraëlAktueel. Over deze predikant had ik al eerder wat geschreven, dit in verband met zijn islam kritische houding en opmerkingen over het politiek correcte wegkijken van een opkomend antisemitisme in een preek hier ter plaatse in de Nederlands Hervormde Kerk. Tijdens het lezen ontwaarde ik een parallel tussen zijn opmerkingen en het inspreken van de dochter van de eigenaar van restaurant Porto d’Oro onlangs over het openen van zijn terras op zondag. Kern van zijn betoog is dat er in de Bijbel nergens een reden te vinden is om te zondag in plaats van de sabbat te vieren. In 325 heeft keizer Constantijn de zondag als heilige dag ingesteld, maar dit besluit stoelt niet op autoriteit van de Bijbel maar op het gezag van de kerk. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij is de kijk op de zondag als rustdag vooral geïnspireerd door Colossenzen 2:16 waar staat dat we elkaar niet de maat moeten nemen op het vlak van eten, drinken, het vieren van feestdagen en de sabbat. Maar de ruimere kijk op de zondag is ook bepaald doordat de SVP niet gecharmeerd is van het feit dat een grote christelijke meerderheid haar wil oplegt aan een onkerkelijke minderheid. Persoonlijk vind ik dat wij ons decennia, zo niet eeuwenlang, te gemakkelijk wijs hebben laten maken door kerk en politiek dat de zondag geheiligd moet worden. Het is ingesleten in de cultuur, maar het is goed om de basis waarop dit gebeurd eens wat kritischer te beoordelen. Wat meer vrijheid voor de mens om onbekrompen de Schepper 7 dagen per week te danken voor onze rijkdommen zou onze gemeenschap goed doen.

maandag 14 juli 2014

Impressies van het 3e Bobolitoernooi

Een weekje dammen in plaats van politiek is mooi, fijn dat het leven zo gevarieerd is. Hier volgt mijn korte eindverslagje van het Bobolitoernooi. Alle info over het toernooi is te vinden via www.damclubbunschoten.nl
Traditiegetrouw een aantal gedachten zo aan het einde van het jaarlijkse damtoernooi in Bunschoten. Inmiddels is met de 3e editie van het Bobolitoernooi inclusief 12 Barnsteentoernooien een serie van 15 toernooien neergezet. Bij de opening memoreerde ik het feit dat er wederom een groot aantal nieuwe gezichten te zien waren. Maar ook de trouwe deelnemers gaven acte de présence. Voor de organisatie kwam er een extra uitdaging op het pad om tegelijk het NK aspiranten jongens en junioren meisjes af te werken. In ieder geval reden om een grotere locatie te zoeken. In muziekcentrum de Samenklank was het goed toeven. Er was voldoende ruimte. De temperatuur was goed deze week en met af een toe een verkoelende bui was het heerlijk weer. Fijn ook dat voor het eerst een delegatie uit Jakoetsk aanwezig was. Voor de catering was er hier en daar extra hulp ingezet en er waren ook spontane mensen die wilden helpen. Naast het serieuze denkwerk was er ook ruimte voor ontspanning met sneldammen en voetbal kijken. Tijdens de ochtendronde donderdag zaten velen toch wel met een treurig voetbalgezicht achter het bord omdat Nederland was uitgeschakeld tegen Argentinië. Het dammen stond echter weer snel centraal. Met Krijn ter Braake was er een goede maar ook een ietwat verrassende winnaar. De titelverdediger Andrew Tjon A Ong was wat uit vorm en kon geen potten breken. Tweede werd Alexander Schwartzmann en het brons was voor debutant GMI Eduard Autar. De Bunschoter deelnemers deden het ook heel goed en Lennart Bolks een speler uit de eigen kweek was de best genoteerde speler van thuisclub Boboli Bunschoten. Er was weer goed gedacht aan de inwendige mens met als klap op de vuurpijl een groot buffet met Surinaams accent. Ik wil hierbij een ieder bedanken die er aan bijgedragen heeft het toernooi tot een succes te maken. Voor de organisatie geldt dat als u het naar de zin hebt dat wij dat ook hebben. Er is nu een periode van evaluatie aangebroken. Nieuws over de toekomst van het toernooi zal op de website worden vermeld. Hopelijk tot ziens op ons toernooi of elders in de sprankelende damwereld.