woensdag 26 juni 2013

Economische inquisitie onder het mom van zondagsrust in Spakenburg

Meestal schrijf ik mijn beschouwingen over de lokale politiek na de besluitvorming. Dit keer kan ik niet wachten met een stukje nog voordat de vergaderingen moeten aanvangen. Wat speelt is dat het college van B&W met haast een voorstel in elkaar heeft getimmerd dat er voor moet zorgen dat alle winkels op zondag gesloten moeten blijven. Vanuit Den Haag is de autonomie over het openstellen van winkels op zondag volledig bij de gemeenten gelegd. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat winkels gedwongen worden om open te zijn. Landelijk is een motie van de SGP in de Eerste Kamer aangenomen om een en ander nog eens goed te onderzoeken om deze dwang van overheidswege te voorkomen. Dit is op zich een goede zaak. In onze gemeente wil men echter alle vrijheid voor de ondernemers afpakken en alle mogelijkheden dichttimmeren omdat de zondagsrust anders zeer verstoord gaat worden. Dat de raad hierover moet vergaderen is goed. Het verschrikkelijke van het voorstel is dat er twee ondernemers die in het verleden een vrijstelling hebben gekregen nu dicht zouden moeten op zondag. Het betreft twee eetgelegenheden. (Sphinx en HongKong). Afgelopen zondag heb ik beide ondernemers gesproken en zij zijn niet blij, voelen zich onbegrepen en gepest door ons gemeentebestuur. In een tijd van economische neergang en werkloosheid wil ons college terug in de tijd en past een economische inquisitie toe op enthousiaste ondernemers. En dat nota bene in een tijd waarin ons dorp via citymarketing op de kaart wil worden gezet. Dit is ANTI citymarketing en de SVP zal er alles aan doen om het voorstel van B&W door de gemeenteraad te laten aanpassen zodat onze gemeente niet een stap terug hoeft te doen in de tijd.

dinsdag 25 juni 2013

Korte terugblik raad 6 juni

In de laatste raad voor mijn vakantie naar Praag, waarover later meer, heeft de SVP haar stabiele koers weer eens laten zien. Door de jaren heen heb ik geprobeerd het gedachtegoed van de SVP en hiervoor van BB vorm te geven. Als een rode lijn door het opereren is dan zichtbaar dat er oppositie gevoerd moet worden daar waar dat gevraagd wordt. Een tweetal zaken wil ik kort nog even benoemen. Onze standpunten over het instellen van de Rekenkamer 2014-2019 en de motie kunstgras Eemdijk zijn gepubliceerd op de partijwebsite.
De SVP doet niet intensief mee met het politieke kinderachtige spel van de grote partijen over de vraag welke partijen nu Eemdijk een grasveld hebben gegeven. Ons standpunt is helder en realistisch. Voor wat betreft de Rekenkamercommissie hebben we gepleit voor een slapende RKC en of het besluit over laten aan de nieuwe raad in 2014. Dit zou dan tegelijk een grote bezuiniging opleveren. De SVP kan terugzien op een vergadering waarin we ons conservatieve en realistische geluid goed hebben laten horen. We wensen de nieuwe griffier Esther succes en Aldrik het allerbeste toe voor de toekomst.