woensdag 20 juni 2012

De SVP -> meer dan politiek!

Op 26 april kondigde de SVP de workshop ‘Evangeliseer of islamiseer’ aan en ook in de lokale krant de Bunschoter is het bericht in de woensdagkrant gepubliceerd. Via de link http://pfkoops.blogspot.nl/2012/04/aankondiging-workshop-evangeliseer-of.html kunt u dit nog eens lezen. Inmiddels is de cursus alweer achter de rug en er kan teruggekeken worden op een tweetal waardevolle bijeenkomsten. Het is goed om te spreken met geloofsgenoten over de zeer grote verschillen tussen de islam en het christendom. De SVP constateert in haar zoektocht naar de waarheid over de islam echter dat vele burgers zich niet druk maken om dit vraagstuk. Ook is de vraag wat de politiek kan betekenen om een stevig opkomende islamisering van West-Europa wat te temperen voor velen een ver-van-mijn-bed-show. In onze gemeente Bunschoten zijn er bijeenkomsten met buitenlandse vrouwen. Loes van Buuren van de SVP heeft deze onlangs bezocht en zij was onthutst over wat zij daar meemaakte. Zo werd zij verbaal agressief bejegend door vrouwen met hoofddoek toen zij over Jezus als Zoon van God begon. Ook was er onbegrip bij de Christenzusters van de leiding voor de visie van Loes. Na een gesprek met de predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk bleek het onbegrip niet te zijn verdwenen. De eerwaarde wilde niet eens genoemd worden in een nabeschouwing die de SVP zou schrijven. Je vraagt je dan toch echt af of je nog staat voor het ware evangelie. Je kunt natuurlijk wel lief zijn met een gezamenlijke Kerstviering en het maken van werkjes, het verzwijgen van de ware boodschap over Jezus is gewoon liefdeloos. En als de moslims waarmee je in gesprek gaat niet ontvankelijk zijn voor Jezus’ bevrijdingswerk en zelfs niet het fatsoen hebben om stil te zijn onder het bidden, dan kun je je toch wel afvragen of dit project nog wel succesvol zal zijn. Voor meer informatie en details kunt u altijd contact opnemen met Loes. Zo is de SVP naast de plaatselijke politiek ook weer actief geweest op het vlak van evangelisatie en voorlichting over de islam. De SVP -> meer dan politiek! Eigenlijk is dat best een mooie verkiezingsleus voor 2014.

maandag 18 juni 2012

Anti Europa partijen, ik sta niet op de kieslijst AEP

Onlangs ben ik gevraagd om op de kieslijst te gaan staan bij de Anti Euro Partij. Ik heb dit verzoek in beraad gehad maar besloten om niet op een mogelijke kieslijst te gaan staan. Hoewel Europa een erg actueel politiek thema is en ik er overtuigd van ben dat er veel burgers niet zo gecharmeerd zijn van een groot en duur Europa gaat mijn voorkeur toch uit om meer te sympathiseren met een grotere partij met een kritische Europa paragraaf in het verkiezingsprogramma. Vanzelfspekend kom je dan uit bij de PVV. Hoewel het programma nog niet bekend is mag ik veronderstellen dat er naast islamkritische noten ook een prominente anti Europa paragraaf in zal staan. De voortgaande sympathie voor deze partij ligt ook meer in de lijn van eerder afgegeven stemadviezen richting SGP en PVV.  Zie mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ voor deze opinie-artikelen. Op dit moment is het zover ik weet nog niet eens zeker of de AEP sowieso wel meedoet met de verkiezingen. Wat ik wel weet is dat er organisatorische hobbels moeten worden genomen om een en ander te realiseren. Er is veel geld, menskracht, organisatietalent en doorzettingsvermogen voor nodig. Bovendien is er sprake van nog een extra partij met de naam Anti Europa Partij die hoogstwaarschijnlijk ook kan gaan meedoen. Dit maakt het voor de kiezer ook allemaal niet meer zo gemakkelijk. De gedreven Wim Vreeswijk, de motor achter de AEP, heb ik het advies gegeven om zijn deelname serieus te heroverwegen en zich te richten op leukere dingen in het leven. Overigens sta ik nog steeds open om een keer mee te doen met de landelijke verkiezingen. De enige partij die, indien ik gevraagd zou worden, kans van slagen maakt om mij te strikken is de PVV al acht ik de kans dat ze daartoe een poging doen niet erg groot.

maandag 11 juni 2012

Bij de commissaris van de Koningin

Onlangs ben ik in de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester terechtgekomen. Alle fractievoorzitters mogen hierin deelnemen en vorige week gingen we op bezoek bij de commissaris van de Koningin, de heer Roel Robbertsen, zeg maar de hoogste bestuurlijke Piet van de provincie Utrecht. Wij hebben hem als fractie van de SVP onze bevindingen omtrent de herbenoeming en het functioneren van onze burgemeester kenbaar gemaakt. Op zijn beurt benadrukte hij de procedure en de geheimhouding en dat er aangifte gedaan wordt bij de politie met kans op grote boetes en of gevangenisstraf als er ergens ook maar gelekt wordt. Ik werd er bijna bang van. Het bezoek was nogal formeel en zakelijk en mijn conclusie was dat wij beiden niet erg onder de indruk waren van elkaars verhaal. Het was interessant om dit een keer mee te maken, al was het verloop erg voorspelbaar. Het leukst van het bezoek vond ik nog de lift met glazen wand die gelijk een kermisattractie vanaf verdieping 16 met hoge snelheid naar beneden gleed. Het was goed om weer met beide benen op de grond te staan. Vanavond spreekt de fractie van de SVP in een openbaar politiek cafe over de herbenoeming. In alle openheid zullen we dan samen met onze burgers de pro’s en contra’s betreffende de herbenoeming aan de orde stellen in plaats van alles in de achterkamer te bekokstoven.

woensdag 6 juni 2012

SVP betrekt burger bij herbenoeming burgemeester

De Spakenburgse Vrijheidspartij belegt maandag 11 juni een openbaar politiek café waar gesproken zal worden over de herbenoeming van burgemeester Melis van de Groep. De SVP is van mening dat in dit land de invloed van de burger op baantjes als burgemeester en commissarissen van de Koningin veel te klein is. Met deze bijeenkomst wil de SVP dus de mogelijkheid geven aan iedere burger om direct input te leveren aan de fractie over de vraag of de gemeenteraad onze huidige burgervader weer voor zes jaar moet gaan benoemen. Tegelijk wil de SVP proberen de cultuur en processen wat uit de sfeer van de achterkamer te halen. Hiermee stroomt zij tegen het huidige bestuurlijke klimaat in. Mocht u uw zegje willen doen over burgemeester Melis van de Groep en de beoogde herbenoeming dan bent u welkom 11 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Indien u verhinderd ben en toch (anoniem) wat te melden hebt dan kan dat ook per mail via info@svpbunschoten.nl Natuurlijk kunt u ook een van de politici van de SVP aanspreken over dit onderwerp

Terugblik raad en kanttekeningen over herbenoeming burgemeester

Tijdens mijn vakantie in Zuid-Europa kwam ik tot de ontdekking dat het proces van herbenoeming plotseling in een stroomversnelling was terechtgekomen. Zou er een verband zijn tussen deze versnelling en de kritische opmerkingen die de SVP onlangs publiek maakte over deze herbenoeming zo vroeg ik me af. Hoe het ook zij, tijdens de raad wilde ik wat meer kwijt dan een simpele reactie geven op de verordening. Ik wilde graag nog even reageren op een memo die besproken was in het presidium, maar waar ik door die vakantie niet aanwezig was. Het viel niet mee om twee minuutjes los te peuteren. Ik moest mijn kameraden wijzen op de discussie over omgangsnormen en fatsoen voordat ik de ruimte kreeg. Vooral de CU, groot voorstander van christelijke politiek, wilde mij muilkorven en gunde mij die twee minuten niet. Later trok haar fractievoorzitter Nicolai fel van leer en speelde flink op de man in plaats van de bal. En op twitter liet hij blijken dat naast mijn inhoudelijk betoog zelfs mijn non-verbale houding een obsessie voor hem begint te worden. Na dit stroeve begin stond voor mij vast dat ik er goed aan heb gedaan om de heisessies over de omgang in de raad niet heb bijgewoond, want dit is toch zinloos zo bleek deze avond weer. Enfin ter zake nu, we maakten de volgende opmerkingen; Het hele proces van herbenoeming is te laat opgestart, het is niet chique dat alles nu voor het reces er doorheen wordt gejast. Wel zag de griffie als voordeel hierin dat er dan geen verhalen in het dorp de ronde gaan doen. De SVP is juist van mening dat de burgers wel degelijk hierover inspraak mogen hebben en zich een mening mogen vormen. We gaven aan dat de SVP een eigen tijdpad hanteert. Zo beleggen wij op 11 juni een openbaar politiek café waarin de herbenoeming van de burgemeester op de agenda komt. Ook wilde wij een openbare extra raadsvergadering over de herbenoeming. En wij willen het hele proces uit de sfeer van de achterkamer halen. Voorts merkten wij nog op dat wij voor de gekozen burgemeester zijn en dat de SVP wellicht liever een islamkritische SGP’er of een ruimdenkende liberaal heeft. Ook lieten we nog even weten dat het wellicht goed is om mevrouw Rita van de Groep burgemeester te maken in de schoonste zin des woords. Wij stelden met name dat de SVP niet gebonden is aan landelijke gewoonten over dit onderwerp. Dit stuitte natuurlijk op veel onbegrip, weerstand en afkeurenswaardige blikken in de zaal. Voor menig raadslid is het nog niet te vatten dat er politieke partijen zijn die wat afwijkende standpunten kunnen innemen. Wij hebben ook kenbaar gemaakt dat we richting de burgers onze voor- en tegenargumenten betreffende de herbenoeming zullen communiceren onafhankelijk of ik nu wel of niet in een vertrouwenscommissie zit. De SVP stemde om politieke redenen tegen de verordening al had zij wel een meerderheid voor een amendement in verband met vervangers in de vertrouwenscommissie verkregen, welke door de raad werd aangenomen.

maandag 4 juni 2012

Mijn tweede boek; Het leven van Mohammed, een gratis vertaling

Naast het schrijven van eigen teksten houd ik mij de laatste tijd ook bezig met het vertalen en mee helpen vertalen van Engelstalige boeken over de islam. Van dit werk kan ik u nu een vertaling presenteren van een boekje over het leven van Mohammed. Het origineel is geschreven door Bill Warner. Hij is directeur van het Center for the Study of Political Islam http://www.cspipublishing.com/ en heeft een groot aantal boeken over de islam geschreven. Met de dunnere pocketedities uit de reeks A Taste of Islam Series probeert hij een nog groter publiek te bereiken. Het origineel kunt u vinden via de link www.cspipublishing.com/the_sira.htm. De Nederlandse versie is nu gratis te downloaden via www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf Veel leesplezier gewenst.