woensdag 29 mei 2013

Crucified Again door Raymond Ibrahim

Raymond Ibrahim (http://www.raymondibrahim.com/), Midden-Oosten en islam expert, heeft een nieuw boek uitgegeven met de titel Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians. Dit boek gaat over de vervolging van christenen in de islamitische wereld. Het boek is te bestellen via bol.com of via amazon in de Verenigde Staten. Ik heb een vertaling gemaakt van het gratis voorwoord. Deze kunt u hier lezen. Dit boek is het vermelden en het lezen meer dan waard, vooral omdat de reguliere media de boodschap over de kwalijke aard van de christenvervolging van het Mohammedanisme die als een rode draad door het boek loopt niet altijd de aandacht willen geven die het verdient.

donderdag 23 mei 2013

Leuke open avond SVP 15 mei

Afgelopen 15 mei heeft de SVP weer een open avond gehouden. Zij maakt hiermee werk van hetgeen in het verkiezingsprogramma staat over interactief politiek bedrijven en het houden van openbare fractievergaderingen. Het verslag in de krant door journalist Jan Muijs met de titel; 'SVP gemotiveerd naar de volgende verkiezingen' is een goede objectieve weergave van deze bijeenkomst. We danken de Bunschoter voor deze publicatie. We hebben ook een eigen foto sfeerverslag gemaakt en danken Bob Offringa voor het maken van de foto's. Verder alle burgers bedankt die een positieve inbreng hebben gegeven waarmee de SVP zich nog beter op de toekomst kan orienteren. Dat er blijvende voorlichting over christendom in relatie tot de islam nodig is blijkt wel uit de berichten die tot ons komen van journalisten als Johan Vedder (die nog steeds spreekt over islam als godsdienst, terwijl hij de film islam what the west needs to know gezien heeft??!!), jonge criticasters op twitter die wel schreeuwen maar niet willen komen praten en gewone burgers die nog steeds denken dat het allemaal wel meevalt met de islamisering, terwijl de moslim-enclaves (Schilderswijk) uit de grond schieten als paddestoelen in West Europa en er regelmatig moorden in naam van allah (Londen) plaatsvinden. Zie http://www.thereligionofpeace.com

donderdag 16 mei 2013

Een folder voor onze moslimmedemens

In het artikel Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’ van 29 april schreef ik dat Ben Kok en Loes van Buuren een folder hebben uitgedeeld bij de ingang van de Petrakerk. Zij werden deze avond als melaatsen geweerd. Enfin, de folder is bedoeld om in gesprek met moslims duidelijkheid te krijgen over de God van de Bijbel tegenover Allah uit de Koran. De folder is hier ter inzage te downloaden , wilt u er meer, bestel ze dan via 'contact' op http://www.tora-yeshua.nl/. Ze kunnen desgewenst ook met het adres van je kerk bedrukt worden, overleg even met Ben Kok (joods-chr. pastor), bereikbaar op genoemde site. De pdf begint met pagina 2 en dan 1. We hopen dat deze tot zegen mag zijn van de mensheid…

vrijdag 3 mei 2013

7 specials over het Mohammedanisme

Het is schier onmogelijk om alles wat er geschreven is over het Mohammedanisme volledig in kaart te brengen. Een mensenleven is hiervoor wellicht te kort. Er zal dus geselecteerd moeten worden. Zoals u weet heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) www.svpbunschoten.nl als extra missie om u te helpen een mening te vormen over de islam. De SVP wil helpen en u wijzen op boeken waarmee u uw mening kunt vormen en zo nodig bij stellen. Dit artikel zal kort een zevental boekentips geven die vanuit een eigen invalshoek over de islam vertellen. De boeken kunt u lenen van de SVP. We wensen u veel wijsheid toe met het kritisch lezen van de boeken.
Vrucht van de boom - Jihaddossier van Peter Bontenius
Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal.
Bron: http://www.pumbo.nl/boek/jihaddossier
De Islam - Kritische Essays Over Een Politieke Religie van Wim en Sam van Rooy (red.)
In deze bundel laten binnen- en buitenlandse wetenschappers en essayisten hun licht schijnen over de vele facetten van de islam. Wie de opstellen leest zal er niet onderuit kunnen stelling te nemen in een debat dat een apocalyptische scheiding der geesten teweeg heeft gebracht.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/de-islam/1001004010704796
De Islam onthuld van Abdullah Al-Araby
Met dit boek wordt geprobeerd de fundamentele leer van de Islam te onthullen en een realistischer beeld te geven van wat het betekent om onder de Islam te leven. In het boek zijn veel citaten uit de Koran, de Hadith en de Bijbel opgenomen.
Bron: http://www.hertog.nl/artikel.aspx?ean=9789075109030
Al-Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam van Sam Solomon
Sam Solomon is een ex-moslim die zich bekeerde tot het christendom en een islamdeskundige. Samen met zijn collega E. Al Maqdisi schreef hij een diepgravende studie over de betekenis van de hijra, Mohammeds migratie van Mekka naar Medina in 622 na Christus dat het begin van de islamitische jaartelling markeert. Deze studie bekijkt hoe deze hijra ook heden nog fungeert als immigratiemodel voor moslims in het Westen. Ook de meer beknopte studie "De moskee ontmaskerd" over de rol van de moskee in de moslimgemeenschap maakt deel uit van het boek.
Bron: http://www.postorderboekhandel.nl/object/9789078898160/Al-Hijra
Het Leven van Mohammed (The Sira) Dutch van Bill Warner vertaald door Peter Frans Koops
Een gratis E-book over de islam en haar oprichter Mohammed. Te downloaden in PDF via http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf
Bron: http://www.politicalislam.com/store/a-taste-of-islam-series/product/het-leven-van-mohammed-the-sira-dutch
Weg uit de islam - getuigenissen van afvalligen van Ibn Warraq
Dit boek informeert ons over Islam en afvalligheid. Tot op de dag van vandaag is dit binnen de Islam een gevoelig en vooral gevaarlijk onderwerp. Als een moslim een andere (ex)moslim beschuldigt van geloofsafval, kan dit maar het best begrepen worden als een bedreiging met de dood. Vandaar dat schrijver Ibn Warraq, zelf afkomstig uit Pakistan, dan ook schrijft onder pseudoniem.
Bron: http://leestafel.blogspot.nl/2008/08/weg-uit-de-islam.html
Verzoening - Islam Democratie En Het Westen van Benazir Bhutto
Benazir Bhutto, de voormalige premier van Pakistan, die dit uitzonderlijke boek vlak voor haar dood voltooide, wil verzoening brengen tussen de islam en democratische beginselen.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/verzoening/1001004005877188
Vooral dit laatste boek zal door islam apologeten worden aanbevolen. De andere boeken zijn beschouwend en meer islamkritisch van toon en inhoud. Lees en oordeel zelf

woensdag 1 mei 2013

Repliek op Larry

Dag Larry Koelewijn. Ik waardeer dat je de moeite hebt genomen om te reageren op mijn stukje ‘Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’’ van 29 april. Je hebt het recht op een inhoudelijke reactie, ook gezien het vermoeden dat jouw reactie tekenend is voor een groot aantal kerkgangers, die er net zo over zullen denken. Dat ik iets genuanceerder ben dan mijn kameraad Ben Kok zal zo zijn, inhoudelijk sta ik meestal wel achter zijn betogen en acties. Zover ik het twitter gebruik kan beoordelen van Ard van der Lugt zie ik toch echt dat hij wel degelijk kort met mensen communiceert. Mijn tweets als;
@ard_lugt hier een kadootje om te lezen http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf … over #islam en #Mohammed ter voorbereiding van uw project in @GKVPetrakerk
en
@ard_lugt @GKVPetrakerk komt er nog een verslag van wat Haak verteld heeft over de #islam? Toch wel de hele waarheid? Tot zondag!
zijn niet bedoeld om te discussiĆ«ren. Hier had een korte reactie gewoon op zijn plaats geweest. Dit gebeurt niet vandaar dat ik dit onfatsoenlijk vind en tot de conclusie kom dat van der Lugt mij als lucht behandeld en het gevoel geeft huidvraat=melaatsheid te hebben. Wel is er een kort contact per mail geweest, maar erg sympathiek was dit niet, hierna bleef het stil. Ook met Kok is er contact geweest maar hij wil het gesprek niet voortzetten. Dan zijn de ervaringen in de communicatie over kerk en islam met Roel Kelder heel wat socialer. Een gemeenteavond met zo’n strikte toegangscode als argument gebruiken is erg zwak en zelfs on-Bijbels. De meeste wijkavonden worden slecht bezocht. Een kerk moet toch open deuren hebben en zich wervend opstellen. Nee, Larry het zout der aarde klontert zo op elkaar en begint dan te rotten. Als organisatie moet men open durven staan voor aanvullingen en opbouwende kritiek en niet op een laffe wijze bewogen christenen de deur weigeren. Niets wordt hierna gedaan om toch contact te zoeken op een andere wijze. Er lijken andere redenen te zijn om Loes, Ben en mij te weigeren, zouden we soms van een foute politieke partij zijn?
Juist als je je voor het eerst wilt verdiepen dan had er ruimte moeten zijn voor een evenwichtige invulling. Nu zijn er mensen teleurgesteld weggegaan na de pauze op de eerste avond met Kees Haak. Ik adviseer je sterk om met bezoeker Loes van Buuren hierover te spreken. Zij was zeer ontsteld over de onwaarheden die hij met name in de pauze verkondigde. Wellicht kun je samen met Loes eens naar je schoonvader voor een interessante radio-uitzending bij de LOS op zaterdagochtend? Op zo’n eerste avond moet duidelijk het grote verschil met het christendom naar voren komen, en er moet zeker ruimte zijn voor islamkritiek in plaats van inspiratie opdoen over de islam. Verschrikkelijk gewoon deze eenzijdige benadering van een belangrijk maatschappelijk dossier. Nee, als er halve waarheden verteld worden mag er geen discussie plaatsvinden? Dus de kerkgangers moeten maar dom gehouden worden? Geen wonder dat er dan lieden opstappen. Ja, het wapen van het Woord van God, daarmee wordt onze vrijheid echt niet beschermd. Lekker tot ten treuren je andere wang toekeren. Een ieder die niet ziet dat de islam aan het opkomen is steekt zijn kop in het zand. Met bidden alleen liggen onze kleinkinderen straks allemaal met de neus op een matje richting Mekka. Ik eindig met de woorden van arabist Hans Jansen dat met voorgangers als Marten de Vries en Ard en vele andere kerkleiders de overwinning van de islam niet lang meer duurt.