donderdag 26 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht #PVV verliest, maar niet in #Bunschoten!

Na het tellen van de stemmen was de teleurstelling bij de PVV groot. Kopman Geert Wilders gaf toe dat hij gezien de peilingen meer had verwacht. In een aantal provincies in het noorden van het land was er nog wel stabiliteit en groei, maar Utrecht hoorde tot die provincies waar een zetel moest worden ingeleverd. Bunschoten was de enige gemeente in de provincie Utrecht waar de PVV aanhangers trouw zijn gebleven. Zelfs met een opkomstvermindering van ruim 7% was er sprake van 2% groei en bleek dat de PVV met 14,3% de derde partij was na CU en CDA, maar voor VVD en SGP!
Nu de kruitdampen van de verkiezingen wat zijn vervlogen is de tijd rijp om de balans op te maken en de vraag te stellen of er een verklaring is voor het slechte resultaat voor de PVV. Overigens is een dankwoord op zijn plaats aan al die burgers die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Democratie is een groot goed maar voor velen is het besef hierover nog niet tot volle bloei gekomen. Vele stemgerechtigden zijn onverschillig ten aanzien van de politiek en gaan niet stemmen. Natuurlijk speelt een slecht imago daarin ook een rol.
 Een aantal zaken betreffende de uitslag voor de PVV wil ik hier benoemen in de vorm van een mengeling van feiten en opinie.
De opkomst was zoals verwacht laag. Al snel werd dit gegeven aangewend als een doekje voor het bloeden. Ongetwijfeld zullen er veel PVV-stemmers zijn thuisgebleven, maar dit geldt in meer of mindere mate ook voor kiezers van andere partijen.
Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen, terwijl het heel redelijk is de vraag te stellen waar wellicht zaken fout zijn gegaan of anders hadden gekund! Er borrelen na een paar nachtjes slapen de volgende gedachten op welke naast de matige opkomst ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de matige uitslag van de partij van Geert Wilders! Een viertal opmerkingen als opbouwende kritiek bedoeld wil ik hier maken.
- Het contact met de achterban is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt onder andere door het gemis van PVV afdelingen in de gemeenteraden. Op veel verkiezingsmarkten ontbrak een PVV kraam waardoor de kiezer in de periode voor de verkiezingen niet bereikt werd via persoonlijk contact. Bovendien hebben de provinciale afdelingen maar nauwelijks contactavonden met de kiezer belegd waarin bijvoorbeeld de kandidaten werden voorgesteld.
- Tijdens een belangrijk debat op TV ontbrak kopman Geert Wilders door ziekte. Het niet willen vervangen van hem door een andere deskundige politicus als bijvoorbeeld Martin Bosma is een gemiste kans.
- Het tegengaan van islamisering is een goede zaak. Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’  bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was.
- Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV. Dit heeft er in geresulteerd dat een aantal politici de PVV hebben verlaten. In de afgelopen jaren is hier geen verandering gekomen. Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen. De media, politici en kerken hebben een waar offensief gevoerd om de PVV zwart te maken. Blijkbaar zijn ze hierin toch hier en daar geslaagd. Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan. Opvallend is ook de slechte media aandacht voor PVV kandidaten in een aantal (regionale) kranten en het boycotten van de PVV bij debatten voorafgaand aan 18 maart!
Besluiten wil ik met een aantal gemotiveerde suggesties die bij kunnen dragen aan een positiever resultaat in de toekomst.
- De PVV zou meer bijeenkomsten in het land moeten organiseren voor de achterban over bijvoorbeeld voorlichting over islam, verantwoording over het werk, informele contacten met kiezers. Ook zou partijleider Wilders gewoon vaker moeten aanschuiven bij programma's als Pauw en Witteman en Nieuwsuur. Er is daar alle gelegenheid om standpunten uit te leggen en misverstanden en verdraaiing van feiten en standpunten te weerleggen. Dit zijn kansen om verdere afbrokkeling van de PVV te voorkomen. Spreken op bijeenkomsten van PEGIDA is waardevol, maar het mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de kiezers die iedere keer weer gemobiliseerd dienen te worden!
- De PVV moet in meer gemeentes mee gaan doen en dit laten coördineren en besluiten door de provinciale afdelingen van de PVV. Een impulsieve reactie om via een onfatsoenlijke aanval richting Leefbaar Rotterdam (LR) meteen de grootste gemeenteraadsfractie te willen worden is ondoordacht, ongeloofwaardig en zelfs ietwat kinderachtig. Op deze wijze opereren is weinig professioneel en het bijkomende afgeven op LR staat zelfs op gespannen voet met de normen en waarden die bij de zo graag gewenste Joods-christelijke beschaving hoort! Het feit dat in gemeenten PVV achtige partijen zijn is een gevolg van het zelf niet mee willen doen in 2010 en 2014. Dit is een mooie nieuwe taak voor de afdelingen in de provincies, waarvan verwacht mag worden dat zij een beter zicht hebben op deze gemeenten dan dat Geert Wilders en zijn kameraden in Den Haag dit hebben. Het is trouwens erg ondemocratisch en onsportief om alleen mee te willen doen in die gemeenten waar de PVV een grote aanhang heeft. Overal in het land kunnen burgers vertegenwoordigd worden in gemeenteraden door gedreven politici die zich zorgen maken om de islamisering en de komst van nieuwe moskeeën. Niet vergeten mag worden dat de PVV geen monopolie heeft op het gedachtegoed dat door mannen als Janmaat , Bolkestein en Fortuyn op de politieke agenda van de afgelopen decennia is gezet. Voorbeelden van gemeenten waar PVV achtige partijen in goed overleg met de PVV in de provincies zouden kunnen evolueren naar officiële PVV raadsfracties zijn Almelo, Leiden, Groningen, Zaandam maar ook kleinere gemeenten als Volendam, Bunschoten en Soest.
- Ook in de politiek is het de toon die de muziek maakt. PVV politici moeten dat iedere dag weer goed beseffen. Voor interne wrijvingen mag men overigens niet vrezen, want na wrijving ontstaat vaak GLANS!

Peter Frans Koops
Fractievoorzitter Spakenburgse Vrijheidspartij
ex-kandidaat PVV #PS2015 #kiesjouwutrecht

woensdag 25 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht op het stembureau

Na een intensieve campagne was daar dan eindelijk 18 maart de dag van de verkiezingen. Het was redelijk goed weer, het was in ieder geval droog en dat zou goed moeten zijn voor de opkomst. Die ochtend gingen we als fractie van de SVP gezamenlijk onze stem uitbrengen bij Juul de graaf, burgerlid van de SVP die op het stembureau op de Groenschool zat. Ook Bob Offringa was hierbij voor een leuke fotoreportage die hij later op zijn bekende enthousiaste manier op Facebook zette. Overigens ook alle lof voor Bob die nog in het nieuws kwam doordat er eieren op zijn voordeur waren gegooid door kwajongens om kwart voor elf zaterdagavond. De volgende zondagmorgen heb ik hem meteen een nieuw poster van de PVV gebracht. Alle dank voor Bob, die toch wel een van de grootste fans van mij is. Een vent met een hart van goud!  In de middag nam ik plaats in de school de Ark om daar de gelederen van stembureau voorzitter en plaatselijk historicus Arie ter Beek te komen versterken. Voordeel van zo’n deskundige van de geschiedenis van Bunschoten is dat er genoeg spreekstof is over de historie van onze mooie gemeenten en de vele boeken die Arie over dit onderwerp al heeft uitgegeven. Tussen zijn zinnen door kon ik zelfs enkele politieke adviezen richting de gemeenteraad ontwaren. Het was leuk om een groot aantal burgers te zien stemmen. Ik lette vooral op de mimiek en non-verbale communicatie van de kiezer om te ontwaren of ze soms het vakje van de PVV hadden roodgekleurd. Voor de heer Jan de Graaf @jansteen14 was het niet nodig om op die non verbale elementen te letten. Met een luidruchtig ‘driemaal voor Koops' bracht de sympathieke aanhanger van de blauwen voorzitter Arie in verlegenheid die hem vertelde dat hij hier niet op het voetbalveld was. Overigens las ik later op het twitteraccount van Jan dat het weinig had gescheeld of dat ‘historie mannetje’ Ter Beek was ook in de stembus gedrukt door Jan. Het mocht de pret niet drukken en ik bedankte Jan persoonlijk voor zijn sympathieke houding. Ook was het fijn dat mijn zoon en zijn hoogzwangere vrouw speciaal naar basisschool de Ark waren gekomen. Het is fijn als familieleden op je stemmen en dit keer waren dat er ook een aantal die eerder meestal op de CU hadden gestemd! Hilarisch en teder tegelijk was het moment waarop een vriendelijke moslima met hoofddoekje, nadat zij hoogstwaarschijnlijk voor de lijst van D66 had gekozen, mij succes met de uitslag toewenste. Met het aangescherpte standpunt over het sluiten van moskeeën (waarover ik overigens een eigen mening heb die wat genuanceerder ligt dan de teksten in het verkiezingsprogramma) bracht zij mij toch wel wat in verlegenheid. Zou ze wel weten dat ik op de PVV lijst stond zo vroeg ik me af. Na 21.00 uur ging de schooldeur dicht en telden we de stemmen. Het bleek dat ik meer stemmen kreeg dan de lijsttrekker en dat was toch wel lief van de Bunschoter bevolking. Na afloop nog even naar het gemeentehuis gegaan, waar burgemeester Melis van de Groep een eerste uitslag rond de klok van half twaalf kon meedelen. Winst voor de PVV. Ik kon toen nog niet weten dat Bunschoten de enige gemeente met winst voor de PVV was in de provincie Utrecht. Het maakte het persoonlijk succes groot en met een tevreden gevoel vol met dankbaarheid ten opzichte van de kiezers keerde ik huiswaarts.

dinsdag 24 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht de campagne

Het is goed om even terug te kijken naar de belevenissen van afgelopen weken, die voor mij persoonlijk een groot succes zijn geweest. Ik ben een groot voorstander van positief denken en ik zal dit stukje laten doordesemen met positieve berichtgeving. Eerder schreef ik al op de weblog over leuke dingen in de campagnetijd zoals ook het nieuws van An van Pijkeren en haar publieke steun voor de PVV. Het was voor mij een hele eer om op de kieslijst van de PVV te mogen staan. Eerder schreef ik al wat dit voor mij betekent. In de aanloop naar 18 maart ben ik bijzonder verrast door het enthousiasme van de leden van de politieke partij SVP. Er is goed meegeholpen posters op te hangen van Geert Wilders. Toen deze eraf waren getrokken hier en daar vonden Henk, Ilfredo, Juul en alle anderen het hoog tijd dat de kop van mij zichtbaar werd. Ze zijn zelfs in Amersfoort en Baarn wezen plakken op de borden en reclamezuilen. Ilfredo kwam met popcornzakjes voorzien van een stickertje met mijn gezicht er op achter een grote ELF. Al met al erg hartverwarmend en ik kom woorden tekort om hun inzet te waarderen.   In een artikeltje hieronder kunt u enkele foto’s zien en de tekst ‘Geweldige spontane steun en campagneactiviteiten van de mensen van de SVP (Henk, Ilfredo, Juul etc.) en Bob Offringa die zijn auto en woning vol heeft geplakt met posters van Geert Wilders en mij. Hartelijk dank!’ Op straat en op sociale media kreeg ik ook veel positieve reacties van burgers die zeiden op me te gaan stemmen. Altijd leuk natuurlijk en goed voor de motivatie!
Hiernaast is ook een dankwoord op zijn plaats richting de lokale omroepen LOS Spakenburg en RTVBunschoten. Via filmpjes op Youtube en de kabelkrant kon ik de PVV en mijzelf als kandidaat presenteren. Dit alles in een ontspannen setting. Ook het schilderij ‘Christian Freedom Fighter’ van Hans van Tamelen was erg leuk. En gelukkig mocht ik ook nog een artikel aanleveren bij de redactie van de Bunschoter, die mij zowaar nog een abonnement probeerde aan te smeren. Ook de koude dag met de PVV kraam 14 maart op de markt samen met PVV Statenleden en vrijwilligers was erg leuk om te doen. Ik dank de fractie van de PVV voor de vrijheid en de impliciete steun voor deze campagneactiviteiten. Ik denk dat dit toch elementen zijn geweest die ervoor hebben gezorgd dat de PVV in dit dorp het als enige gemeente in de provincie goed heeft gedaan. Een volgend stukje zal gaan over de dag van de verkiezingen 18 maart!

dinsdag 17 maart 2015

...en een leuke nieuwsflits van mijn spindoctor!

Bunschoter Peter Frans Koops (48) op plek 11 provinciale PVV lijst
De inwoner uit Bunschoten is al jaren politiek actief. Hij is oprichter en fractievoorzitter van de Spakenburgse Vrijheidspartij SVP. Sympathie voor het conservatisme is voor de SVP een belangrijk speerpunt. Koops sluit hiermee aan bij het gedachtegoed van de landelijke PVV.
Met de plaats op de Utrechtse provinciale PVV lijst gaat voor hem een wens in vervulling. Koops: “De steun aan Wilders en de PVV kan ik nu vorm geven op provinciaal niveau. Samen met een enthousiaste groep PVV kandidaten wil ik regio Eemland vertegenwoordigen in het provinciehuis. We willen de belasting verlagen om de werkeloosheid tegen te gaan en de strijd aanbinden met de windmolens”.
Wat hem vooral ook aanspreekt in de PVV is dat ze politieke middelen in wil zetten tegen een antichristelijke ideologie. De zogenaamd christelijke partijen vindt hij te slap en weinig strijdbaar. De verkiezingen van de Provinciale Staten zijn dit keer extra van belang omdat de statenleden de leden van de Eerste Kamer kiezen.
Voor Bunschoten en omgeving is er op 18 maart dus wat te kiezen. Met Koops staat er een rechtse denker op het menu. Koops: “Dit kabinet zet de grenzen wagenwijd open voor verdere massa-immigratie en islamisering. Onze vrijheid wordt elke dag meer bedreigd. Daar past een stevig antwoord op. Alleen een grote PVV-fractie in de Eerste Kamer kan dit dramatische beleid stoppen. Dus ga stemmen op 18 maart. Voor de Vrijheid. Voor de Partij voor de Vrijheid. Genoeg is genoeg”.

Persbericht gepubliceerd in @debunschoter met dank!

PVV voor een beter Nederland!                  Mijn naam is Peter Frans Koops, kandidaat PVV.
Ik wil u graag vertegenwoordigen binnen de provincie Utrecht als Statenlid.
De PVV is dé partij die zonder loze beloften opkomt voor uw belangen;
* Een kleinere overheid en belasting verlaging
* Goede zorg voor bejaarden en gehandicapten 
* Onderwijs met aandacht voor Holocaust en antisemitisme 
* Een veilig Nederland met genoeg politie op straat 
* Geen nieuwe windmolens, ecoducten en moskeeën 
* Bezuinigen op subsidies en biogascentrales NIET in woonwijken
De PVV heeft GENOEG van massa-immigratie, islamisering, Jihad, hoofddoekjes, straatgeweld, hoge belastingen, ontwikkelingshulp, Brusselse regels, wantoestanden in de zorg, politieke elites en dierenmishandeling.
Partijleider Geert Wilders ondervindt veel tegenstand van politici, media, (kerken), het Openbaar Ministerie. Hij staat zelfs op de dodenlijst van Al-Qaida! Deze hedendaagse ‘profeet Elia’ verdient mijn onvoorwaardelijke steun. En die steun wil ik namens u vorm geven op provinciaal niveau voor de burgers van de gemeente Bunschoten.
De PVV wil politieke middelen inzetten om de islamisering in ons land en onze provincie tegen te houden. Mensen, van welk geloof of nationaliteit dan ook, die onderdak zoeken in ons land hebben zich aan te passen aan onze normen en waarden. Niet andersom! De christelijke partijen vind ik te slap en veel te weinig strijdbaar.
Ik heb goed afgewogen of ik op de kieslijst wilde staan. Je hoort bij een groep mensen die hun nek durven uitsteken en die mogelijk negatieve reacties van familie, vrienden en kennissen kunnen krijgen. Ook kan je maatschappelijke carrière onder druk komen te staan of - erger nog - je baan verliezen. Voor Bunschoten en omgeving is er op 18 maart dus wat te kiezen en met mij staat er een rechtse denker en doener op het menu. Veel voorkeurstemmen van u geven mij steun en vertrouwen voor de toekomst!
Kies PVV, kies voor vrijheid, kies voor uw vaderland met haar eigen westerse beschaving.
Hartelijk dank als u straks vakje 11 van lijst 5 invult! Met z’n allen voor een beter Nederland!

maandag 16 maart 2015

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> steun van vrienden!


Geweldige spontane steun en campagneactiviteiten van de mensen van de SVP (Henk, Ilfredo, Juul etc.) en Bob Offringa die zijn auto en woning vol heeft geplakt met posters van Geert Wilders en mij. Hartelijk dank!

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> Steun van islamdeskundige Frans Groenendijk

Gisteravond waren er op Twitter enkele oprispingen over het onderwerp christenen en de PVV. Er verscheen een reactie van Frans Groenendijk @frgroenendijk die zei dat je deze bevolkingsgroep (christenen) niet over 1 kam moet scheren (waar hebben we deze uitdrukking meer gehoord?) en dat hij op mij gaat stemmen. Ik ken Frans niet echt erg goed, maar weet mij verbonden met hem en zijn zorgen over de actuele politieke situatie. Ik heb zijn boek ‘Islamofobie? een nuchter antwoord!’ gelezen en opgenomen in de bibliotheek van de Spakenburgse Vrijheidspartij. We hebben elkaar wel eens privé opgezocht ergens in de provincie Utrecht, waar hij woont, en op een fijne manier van gedachten gewisseld over het Mohammedanisme zoals hij zelf graag de islam bestempeld. Frans en ik waren ook aanwezig bij de rechtszitting van kameraad Anand Soekhoe over zijn islamkritische tweets en zijn onterechte ontslag als docent met betrekking hierbij! Frans is net als ik en Andre van Delft een liefhebber van wiskunde en een diep denker. Wij verschillen over het antwoord op de vraag of God bestaat, maar dat is helemaal niet erg. Ik denk dat ieder mens als opdracht heeft om te blijven zoeken naar de waarheid over de essentiële zaken des levens. Hij organiseert graag bijeenkomsten over actuele thema’s. Meer over Frans Groenendijk is te lezen via zijn ‘webstek’ http://www.islamofobie.nl/index.php/blog Het doet mij persoonlijk erg goed als iemand van zijn kaliber publiek zijn steun aan mij geeft. Bedankt Frans en graag tot ziens op een komende bijeenkomst van rechtse denkers…

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> An van Pijkeren van CDA -> PVV

Dan was er deze dagen het grote nieuws over An van Pijkeren @campagneadvies ! Op 5 maart schreef ik al een artikel met als titel 'Hoe voortschrijdend inzicht over de islamisering leidt tot een nieuwe politieke keus'. Een aantal dagen later kwam dit nieuws in de lokale krant de Bunschoter. Ook maakte RTV Utrecht er melding van en werd zij ook nog eens een keer benaderd door het landelijke GEENSTIJL. Zie de link van GEENSTIJL waarin ook haar complete opinie te lezen is. Ik vind An erg moedig en ik waardeer het zeer dat ze 18 maart op mij gaat stemmen en daar nu ook publiek voor uitkomt. Dat ze aangeeft ook open te staan voor een functie bij de Spakenburgse Vrijheidspartij is ook erg fijn om te lezen. Tegelijk is dit een stukje bevestiging van mijn vele werk gedaan in de afgelopen jaren. Naast politieke ervaring en grote dossierkennis beschikt zij ook over veel tips over campagneactiviteiten! Kortom een topvrouw in mijn netwerk erbij!

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> een schilderij van Hans van Tamelen

In deze weken voor de verkiezingen werd ik verrast door kameraad Hans van Tamelen. Deze maker van naïeve kunst had een portret van mij gemaakt met als titel ‘Christian Freedom Fighter’ Het schilderij werd onthuld in de studio van @RTVBunschoten. Het hing onder de Hollandse geuzenvlag! De tekst van Hans bij het schilderij volgt hieronder. Het schilderij is ook opgenomen in de rubriek Political Art van de website van de SpakenburgseVrijheidspartij  
Christian Freedom Fighter
Peter Frans Koops als Christian Freedom Fighter.
Achter zijn rechterschouder de Hervormde Kerk in Spakenburg.
Boven de kerktoren de vrijheidsmeeuw (het logo) van de PVV.
Achter zijn linkerschouder een moskee in Waalwijk.
Boven de minaret de halve maan, symbool van de islam.
Over zijn colbert een Spakenburgse das.

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> nog een filmpje bij @RTVBunschoten

Op 18 februari schreef ik al eerder over een uitzending bij @RTVBunschoten. Ik waardeer de mogelijkheden zeer en gastheer Maarten van der Molen met zijn collega’s stellen je altijd erg gerust. Ik kreeg onlangs de kans om in een filmpje van maximaal 5 minuten nog een keer de standpunten van de PVV te benoemen en wat over mijn drijfveren te vertellen. Het is een geslaagd filmpje geworden waarin ik gewoon mezelf kan zijn en goede reclame kan maken voor Geert Wilders en zijn PVV. Het filmpje komt maandag 16 maart op de kabelkrant van DB-TV. Kijk en oordeel zelf;

zondag 8 maart 2015

Bij de Lokale Omroep Spakenburg

Onlangs was ik gast bij de sympathieke Hillebrand de Graaf van de Lokale Omroep Spakenburg @RTV_LOS. In het interview mocht ik wat vertellen over mijn persoonlijke drijfveren om PVV-kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen te willen zijn. De voorgeschiedenis komt aan bod en ook wordt een blik in de toekomst geworpen. Uiteraard komen ook veel punten uit het verkiezingsprogramma aan de orde. Er zal inhoudelijk wellicht nog wel wat op het interview aan te merken zijn, dit mag de pret niet drukken. Persoonlijk vond ik het een erg leuk gesprek en dank de LOS voor de ruimte die ze aan mij gegeven hebben. Zie hier de opname en oordeel zelf. Natuurlijk hoop ik veel voorkeurstemmen te krijgen en mij in te zetten voor de PVV. Een nadere toelichting hierop volgt binnenkort nog op de weblog en in de plaatselijke krant De Bunschoter.

donderdag 5 maart 2015

Hoe voortschrijdend inzicht over de islamisering leidt tot een nieuwe politieke keus

Een aantal weken geleden ontdekte ik op Twitter dat oud collega raadslid An van Pijkeren (destijds CDA) nogal op de islamkritische toer was gegaan. Na een kort intern onderzoekje bleek dat An interacties vertoonde met tweets van Marine Le Pen, Filip Dewinter en Geert Wilders. Via een aantal gerichte vragen aan haar gaf zij aan dat er sprake was van een persoonlijk voortschrijdend inzicht rond de islamisering en over de kwalijke kanten van het Mohammedanisme, waarin normen en waarden gelden die haaks staan op de Westerse wereld en waar de positie van de vrouw extreem onderontwikkeld is. Op dit moment retweeten wij op gerichte tijden elkaar tweets en ik heb in haar een rechtse geestverwant gevonden. Ik ken An uit de periode toen ik nog bij mijn vorige partij Betaalbaar Bunschoten actief was en ik meen mij te herinneren dat Arend Pruijs en ik destijds NIET tegen haar kandidatuur wethouderschap stemden. Door de onsympathieke opstelling van de CU ging deze baan, welke onherroepelijk een stap in haar carrière zou betekenen, aan haar neus voorbij. Ik heb het idee dat An tijdens deze politiek onvriendelijke periode schade toegebracht is. Nadat van Pijkeren de lokale politiek vaarwel zei is zij lid geweest van de Provinciale Staten van Utrecht. Ook was zij werkzaam binnen het Europees Parlement op het gebied van strategie en beleid en heeft zij adviezen in verkiezingstijd gegeven aan politici, waaronder Mitt Romney! Haar CV op LinkedIn is indrukwekkend. Het is en blijft derhalve beschamend dat zij destijds te licht bevonden werd voor een plaatselijk wethouderschap. Zij heeft haar sporen verdiend en op een volwassen manier vorm gegeven aan haar loopbaan. Op dit moment heeft zij een eigen adviesbureau op het gebied van communicatie, campagne en doelgroep benadering. Bron: www.campagneadvies.nl. Dat zij nu publiek op Twitter (@campagneadvies) zich ontwikkeld heeft tot iemand die zich samen met vele andere rechtse denkers zorgen maakt over de opkomende islam is te bewonderen en vind ik moedig. In een gesprek met haar geeft zij zelf aan: “Ik zie een oprukkende islamisering binnen Europa en Nederland. Een terreurorganisatie als de Jihad, die als doel heeft zich te ontdoen van verderfelijke westerse invloeden en toch lukraak door de EU kan reizen vanwege de open grenzen is not done. Dit moet stoppen. Het is goed om onze eigen Joods-christelijke identiteit te beschermen. Daarom vind ik het heel normaal om van iedereen die hier woont, met name ook de niet-westerse allochtonen, te eisen dat ze zich aanpassen aan onze Nederlandse cultuur”. 
De vraag of zij wellicht terugkeert in de politieke arena kan alleen zij beantwoorden. Ondertussen is wel duidelijk dat zij zich binnen het CDA een vreemde eend in de bijt zou voelen, want daar heb ik nog nooit iemand islamkritisch horen praten. (het laatste nieuws wat ik vernam is dat zij inmiddels bedankt heeft als lid van het CDA omdat zij zich meer thuis voelt bij het gedachtegoed van de PVV) Als Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) zijn wij ook altijd op zoek naar versterking en deskundige burgers met brede dossierkennis. Ik zal binnenkort eens een balletje opgooien, want niet geschoten is altijd mis.