vrijdag 22 augustus 2014

SVP wil Mars van de Vrijheid meelopen

De Spakenburgse Vrijheidspartij staat sympathiek ten aan zien van een nieuwe 'Mars van de Vrijheid' op 20 september te Den Haag. De SVP geeft al vijf jaar voorlichting over de islam en wil zoals bekend ook politieke middelen inzetten om een verdergaande islamisering van Nederland te voorkomen. De SVP wil ook dat burgers meer zelf lezen en onderzoeken wat de intentie is van de islam, ook weten velen niet goed wat er in de islambronnen als koran en hadith staat. Met de huidige ontwikkelingen en de opkomst van het islamfundamentalisme in Europa gaat veel geweld gepaard en is te zien dat de islam geen vredelievende godsdienst is zoals velen ons doen willen geloven. De SVP wil ook het gesprek aangaan met de moslimgemeenschap. De demonstratie is gericht tegen sympathisanten van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS). De mars is een initiatief van Pro Patria (Voor het vaderland). De gelegenheidsbeweging protesteerde zondag 10 augustus in de Schilderswijk ook tegen "fundamentalisten die hun wetten aan ons willen opdringen". PVV-leider Wilders heeft mensen opgeroepen deel te nemen aan de demonstratie tegen moslimextremisme in Den Haag. Wilders vindt dat Nederlanders moeten laten zien dat ze geen shariawijk accepteren. De burgemeester Jozias van Aartsen heeft de komende demonstratie in de Schilderswijk verboden. De SVP wil meedoen met de mars en wil een groot aantal burgers de mogelijkheid bieden mee te gaan met een bus. Als u interesse hebt om mee te doen met deze demonstratie dan kunt u zich aanmelden via het emailadres info@svpbunschoten.nl U ontvangt dan nadere informatie over het uitje naar Den Haag. Het laatste nieuws over de mars is te lezen via de Facebook pagina van Pro Patria. Hierop staat dat de demonstratie waarschijnlijk in de wijk Transvaal zal plaatsvinden.

woensdag 20 augustus 2014

Praatje Politiek bij @RTVBunschoten

Hier de opname van 9 augustus met als onderwerpen;
- politiek tijdens zomerreces
- terrassen op zondag open
- 'archeologische terreur' remt economische ontwikkeling
- Richard de Jong dakloos in onze welvaartsstaat
- Turnvereniging Total Gymnastics groeit uit jasje

Met dank aan RTV Bunschoten voor de geboden gelegenheid!
dinsdag 19 augustus 2014

Ramadan is respectloze cultuur verarming

Onlangs schreef Bert Loonstra een interessante column met als titel 'Ramadan als rustverstoorder'. Het stuk is te lezen op zijn weblog www.bertloonstra.nl/logboek/ramadan-als-rustverstoorder  en verscheen ook in het Nederlands Dagblad. Hoewel de titel er veelbelovend uitziet zijn er toch een aantal opmerkingen te plaatsen. Er wordt gesteld dat er respect op te brengen valt voor een periode niet eten en drinken in zomertijd.
Welnu, ik dacht het even niet en wel om de volgende redenen.
Ten eerste is de ramadan een gedwongen fenomeen waaraan moslims moeten voldoen om hun afgod allah (ik schrijf allah bewust met een kleine a) te behagen. Maar ook vereist de moslimgemeenschap, de umma, dat zelfs kinderen in hun groei meedoen met deze afgoderij. Elia op de berg Karmel was ook niet zo gecharmeerd van gedwongen zelfkastijding lees de geschiedenis en bespreking maar na op http://www.oudesporen.nl/Download/OS1484.pdf De theoloog Loonstra krijgt het helaas niet over zijn lippen dat de ramadan vervloekte afgoderij is en absoluut niets bijdraagt aan cultuur verrijking van Nederland.
Ten tweede kleven er aan de ramadan een groot aantal negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen zoals de spanningen in de buurt bij nachtelijke onrust, hetgeen Loonstra aankaart en bijvoorbeeld het minder presteren op het werk door moslims nog even los van de vele ziekmeldingen in deze periode. In het verziekte politieke klimaat moeten werkgevers rekening houden met werknemers die de ramadan houden, anders worden ze voor de rechter gedaagd omdat zij discrimineren. Hoe ver is Nederland al afgegleden vraag je je dan af, maar ja met politici die pleiten om van het Suikerfeest een nationale feestdag te maken (CU, Huizenga) is dat niet vreemd.
Ten slotte lijkt de in de media (met iedere x dat positieve gemekker over die ramadan in het jeugdjournaal) overdreven aandacht aan de ramadan de islam in een positief daglicht te stellen, terwijl in realiteit er niet één moslim is die durft te stellen dat het algehele geluksgevoel van de mens toeneemt door die gekheid. Velen zijn deze slaafse periode chagrijnig en gefrustreerd en allesbehalve vriendelijk voor hun omgeving. Hoewel respect tot een modewoord geëvolueerd is moet men voorzichtig zijn dit etiket met de ramadan te verbinden. De toegevoegde waarde van de ramadan op de Nederlandse cultuur is dan ook nul komma nul.
Het probleem dat Loonstra aankaart is niet eenvoudig op te lossen, als theoloog haalt hij ook nog Jezus er bij die van ons vraagt onze naaste lief te hebben. De vraag die hier gesteld mag worden hoe ver die liefde moet reiken. Liefde die voortkomt uit medelijden met de moslim die gevangen zit in de heidense cultus reikt hier verder dan misplaatst respect voor triest moslimgedrag.
De rol van de politiek wordt terecht aangekaart in zijn betoog. In een periode van wegkijken van problemen en het knuffelen van de islam is dit geen geringe opgave.  Loonstra geeft met de zinsnede ‘Ze gaan hun eigen oplossingen bedenken of lopen achter een populist aan die met het scanderen van ´minder, minder´, als het om Marokkanen gaat, gevaarlijk dicht in de buurt van racisme komt.'  flauw af op de PVV van Geert Wilders. Met deze overbodige zin erbij maakt de columnist het stukje rijp voor plaatsing in het Nederlands Dagblad maar dit terzijde. Wilders is eerder realist dan populist. Ik attendeerde de heer Loonstra al op mijn artikel van maart  over de leugens van de CU http://pfkoops.blogspot.nl/2014/03/reactie-cu-onnodig-vals-onchristelijk_26.html maar hierna bleef het stil van zijn kant. Hoewel er over de oplossingen van een toenemende islamisering van Europa heel goed te discussiëren valt is de PVV , met de SGP in mindere mate, op dit moment de enige partij die ook echt politieke middelen wil inzetten om een maatschappij ontwrichtende invloed van de islam in te dammen. Dat verontruste burgers op de PVV stemmen is dan ook logisch en heeft niets te maken met het volgen van een populist. Bij de andere politieke partijen heerst de politieke correctheid en is de angst voor moslims die zich maar al te gauw op hun tenen getrapt voelen zichtbaar. Hoewel er vele politici van pakweg CDA en CU huize met de huidige Islamitische Staat - perikelen nu hypocriet ach en wee roepen leggen ze tegelijk de islam geen strobreed in de weg en stemmen gewoonweg VOOR als er over de komst van de zoveelste moskee besluitvorming moet plaatsvinden. En dat terwijl juist de moskee ook plaats van stimulans kan zijn van jonge Jihadstrijders. Loonstra stelt de vraag welke politieke partij bereid is klare wijn te schenken met betrekking  tot deze materie. Laat 'Klare Wijn' nu net ietwat ironisch de titel zijn van het verkiezingspamflet van de PVV enkele jaren geleden. De vraag stellen is dus hem beantwoorden. De toch politiek correcte Loonstra komt zelf niet op dit antwoord, want dat zou de column natuurlijk erg ontsieren. Al met al is het dus interessant van hem om de sociale problemen van de ramadan te durven benoemen, maar met het afgeven op de PVV en het op theologische gronden niet durven afkeuren van deze afgoderij maakt de column toch erg zouteloos…

woensdag 6 augustus 2014

De publicatie in het RD over de serie Moslims in de biblebelt

Zoals toegezegd vandaag de publicatie in het Reformatorisch Dagblad van 26 juli. Ik kreeg de mogelijkheid om op de artikelen uit de serie Moslims in de biblebelt te reageren. Ik dank de redactie van het RD en speciaal mevrouw Neline Boogert voor de getoonde belangstelling. Hierbij spreek ik tegelijk de wens uit dat het RD in haar berichtgeving en beoordeling van het Mohammedanisme het duidelijke anti christelijke element van deze kwalijke ideologie blijft benoemen en dat opiniemakers een politiek objectieve benadering van de gebeurtenissen zullen hanteren en niet meedoen met een politiek correcte cultuur in medialand… Zie de link voor de publicatie. Lees en oordeel zelf!

maandag 4 augustus 2014

Het niet geplaatste interview in het Reformatorisch Dagblad

Onlangs werd ik gevraagd mee te werken aan de serie Moslims op de Biblebelt van het Reformatorisch Dagblad. De opzet was om een moslim en een christen aan het woord te laten. Journaliste Neline Boogert heeft haar best gedaan om de imam van de Turkse vereniging in ons dorp te pakken te krijgen, maar toen puntje bij paaltje kwam wilde hij niet meewerken. Mijn interview werd zodoende niet geplaatst. Wel mocht ik een reactie geven op de hele serie in het RD, die ik morgen op mijn weblog publiceer. Hieronder de tekst van Neline die dus niet in de krant kwam, fijn dat de weblog er dan nog is!
Mijn hele leven heb ik in Bunschoten-Spakenburg gewoond. Bij ons thuis werd het Nederlands Dagblad gelezen. Zelf heb ik ook altijd een abonnement gehad, maar een paar jaar geleden ben ik daarmee gestopt. Ik vond de politieke verslaggeving en de berichtgeving over het islamdebat te gekleurd. Er was te weinig ruimte voor islam-kritische geluiden. Vroeger dacht ik, net als veel anderen in mijn omgeving, dat allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Maar in 2007 las ik een boek van arabist Hans Jansen met daarin 250 vragen en antwoorden over de islam. Toen ben ik me er verder in gaan verdiepen. Van het een kwam het ander. In 2009 werd ik vanwege mijn islam-kritiek geroyeerd uit een plaatselijke politieke partij. Mijn zetel heb ik gehouden. Ik vroeg de PVV of ik hier geen plaatselijke afdeling kon beginnen, maar dat was niet mogelijk. Zo is de SVP, de Spakenburgse Vrijheidspartij ontstaan.
Tijdens de verkiezingen van 2010 en 2014 hebben we het mandaat gekregen van de kiezer om door te gaan met onze missie. En we groeien nog steeds.
Ik ben maar een simpele jongen, maar ik neem nooit een blad voor mijn mond. In mijn familie en in de kerk kom ik veel onbegrip tegen. Ik ben nog altijd lid van de gereformeerd vrijgemaakte Maranathakerk, maar ik ben wel teleurgesteld. De zondag na de uitspraken van Wilders over minder Marokkanen vond ik het een slechte zaak dat in vele kerken een anti-Wilders sfeertje werd gecreëerd, zelfs omgeven met gebed. Een paar jaar eerder ben ik eens teleurgesteld de kerk uitgelopen. Er werd gewoon een PvdA-nabeschouwing gehouden!
Natuurlijk zijn er heel veel lieve moslims. Mijn Marokkaanse buurman bijvoorbeeld. Ik heb een goede band met hem en we voeren regelmatig diepe gesprekken. Veel moslims kennen de islambronnen niet goed. Als je leest hoe allah in de koran en hadith tekeer gaat tegen christenen, homo’s en ongelovigen, dat is gewoon vreselijk.  Aan getuigenissen van ex-moslims als Sam Solomon en Ayaan Hirsi Ali hecht ik grote waarde. 
Mijn intentie is dat ik moslims uit de islam wil halen. In gesprekken merk ik dat er bij hen geen sprake is van een relatie met God. En ze hebben nooit zekerheid. Dan denk ik: wat een armoede! Als christen ben je rijk. De kritiek op Wilders is dat hij moslims ontmenselijkt met zijn uitspraken. Maar dat is niet waar. De islam, die ontmenselijkt moslims. Het is mijn missie om burgers voor te lichten, zodat ze mensen van repliek kunnen dienen die zeggen dat de islam een vredelievende godsdienst is. En dat ze goed kunnen verwoorden waarom ze op een islam-kritische partij stemmen.
De islamisering van Europa vind ik een grote zorg. In Nederland zie je ook al dat mensen buigen voor de islam. Als in een praatprogramma op tv een moslim aanschuift, komt er ineens geen wijn op tafel. Ik wil niet buigen. Het radicalisme van Jezus is voor mij veelzeggend. Dat is voor mij een reden om PVV te stemmen. Bij andere landelijke partijen kan ik mijn missie niet realiseren. Hier in Bunschoten hebben we niet de problemen die in de grote Europese steden met moslims spelen. Maar ook hier is genoeg werk te doen. Zo wordt de hoofddoek in de raad vergeleken met de ‘ongermus’ van de Spakenburgse dracht. Dan heb je er weinig van begrepen.