donderdag 30 januari 2014

Worden de burgers nog wel vertegenwoordigd in kwestie Israëlbeleid Vitens?

Nadat ik mij in de rol als volksvertegenwoordiger tevergeefs gericht hebt tot het college en de raad van Bunschoten wil ik ten slotte nog een paar opmerkingen maken richting de burgers van Bunschoten. In de eerste plaats zeg ik dat ik het een voorrecht vind om alle vrienden van Israël te mogen vertegenwoordigen zoals gebeurde in de laatste raadsvergadering. Tegelijk vraag ik me af of de democratie nog wel goed functioneert. Is het dan echt zo gesteld dat er maar 1 van de 17 raadsleden van het zogenaamde christelijke Bunschoten snel in actie wil komen, terwijl in Urk de gehele gemeenteraad dat wil doen?  Wie het weet mag het zeggen? Ik weet me gesteund door een groot aantal sympathiebetuigingen. Ja en dan zijn er nog velen die het wel met me eens zijn, maar die daarvoor niet de moed of de lust hebben om dat (publiek) te melden. Ja en dan kan er gesteld worden dat ik weer EIGENWIJS ben en niet luister naar argumenten van anderen. Welnu, ik doe niets meer en niets minder dan enthousiast gebruik maken van het in 2010 verkregen mandaat van de kiezer. De SVP is een ‘rechtse’ conservatieve partij waarbij het logisch is dat de liefde voor Israël niet onder stoelen of banken wordt geschoven. Natuurlijk pakt de SVP zijn kansen om haar geluid te laten horen. Gezegd moet worden dat deze actie in eerste instantie werd ingegeven door iemand uit de achterban, waarna het balletje met de schriftelijke vragen en de motie goed is gaan rollen. Bunschoten is geen eiland, de tijd is nu rijp voor actie. Zelf kunt u als burger een brief schrijven of mailen naar Vitens of PGGM. Zie de voorbeeldbrieven op de website van Christenen voor Israël De SVP heeft uiteindelijk zelf een korte brief in de vorm van een mail naar Vitens gestuurd waarin de strekking van de motie om de samenwerking met Israël weer op te pakken is overgebracht. NIETS DOEN IS GEEN OPTIE.

vrijdag 24 januari 2014

Raad en college Bunschoten laat Israël in de kou staan

De eerwaarde parlementariër Kees van der Staaij(SGP) sprak onlangs van een boycot-achtige sfeer rond Israël. Grote bedrijven als PGGM, Vitens en Royal Haskoning hebben de handelsrelaties met Israël verbroken en bedrijven hiermee impliciet politiek. Op veel plaatsen van openbaar bestuur wordt momenteel geprotesteerd tegen waterleidingbedrijf Vitens, omdat veel gemeentes en provincies aandeelhouder zijn kan vanuit die rechtspositie protest worden aangetekend. Voor de SVP was het besluit van Vitens om de samenwerking met het Israëlische Mekorot  op te zeggen reden om ook in actie te komen. Via een motie wilde ik de raadsfracties zover krijgen om een korte brief te sturen naar Vitens om de gang van zaken te betreuren en om het waterleidingbedrijf op te roepen de samenwerking weer op te pakken en zich niet impliciet met de politieke situatie in het Midden-Oosten te bemoeien. Eerder had ik via schriftelijke vragen de bal bij het college gelegd, maar die gaven niet thuis. Zij presteerden het zelfs om de vragen te ontwijken. In de raad van 23 januari richtte ik me dus tot de raad omdat ik door de laffe linkse mentaliteit van het college klaar was met dit dagelijks bestuur voor wat betreft deze kwestie. De andere partijen zagen evenzo niets in de motie en hadden natuurlijk het goed recht om tegen te stemmen. Wel positioneerden ze zichzelf met dit linkse gedrag in het kamp van de pro-Palestijnen en lieten Israël in de kou staan. Op Urk was eerder een gelijke motie, ingediend door het CDA, unaniem aangenomen. In Ermelo waren SGP,CU en CDA het ook eens. Echter in het ‘christelijke’ Bunschoten doen de Palestijnse Arbeiders Partij, het Palestijns Democratisch Appel en de Palestijnse Unie niets om de boycot-achtige sfeer in de wereld jegens het beloofde land Israël te kenteren. Hoog tijd dat de SGP in de raad komt, want daar is meen ik wel mee samen te werken als het Israël betreft.

maandag 20 januari 2014

Het politiek correcte wegkijken van relatie antisemitisme en islam benoemd in een gebed!

Afgelopen zondag werd ik getipt dat er in de Hervormde Gemeente te Bunschoten een interessant item aangehaald werd in het eindgebed. De voorganger was ds. Abma uit Gouda.(er is veel te lezen bij de zoektermen Abma en islam op google). Deze eerwaarde gaf aandacht aan het oprukkend antisemitisme voortkomend en gelegitimeerd uit de bronnen van de islam. Dit naar aanleiding van de ernstige mishandeling van drie Joodse jongemannen in Hengelo door een groep islamieten tijdens de jaarwisseling. Dit nieuwsfeit heeft nauwelijks aandacht gekregen door de reguliere media. Zie een verslagje van deze gebeurtenis via deze link Mijn ervaring in de kerk is dat de concrete benoeming van de relatie tussen de islam en de afkeer van Joden zelden aan de orde wordt gesteld. Er lijkt hier sprake van het verzwijgen van de feiten, voortkomend uit een politieke correctheid van pers, politiek, samenleving en kerk. Na het afluisteren van de band via www.kerkomroep.nl  gemeente Bunschoten, Hervormde Gemeente zondagavond 19 januari ds. Abma vanaf zo’n 20 minuten voor het einde, kon ik inderdaad waarnemen dat de predikant de mishandeling benoemde en dat hij het groeiende antisemitisme zou gaan benoemen in het eindgebed. Inderdaad een goede zet van deze dominee, waarvan ik met enthousiasme kennis gaf op Twitter via twee meldingen;
'Ds Abma benoemt het politiek correcte wegkijken van actuele Jodenhaat vanuit islam in hervormde gemeente #bunschoten' en
'Kan @SpakenburgZuid die ds. Abma niet beroepen, nu er niet moeilijk meer gedaan wordt over keus kerkgenootschap? Nav overstap-idee ds Blok...'
Mijn nieuwe volger op Twitter ds. Kelder, momenteel de enige predikant die mij publiek volgt, reageerde met;
‘Ik meen me te herinneren dat jij er niet van hield als ds-en politiek gekleurde uitspraken van de kansel riepen’.
Op zich een terechte constatering van de enthousiaste twitterende herder, maar wel een opmerking die om een kleine reactie vaagt.
Allereerst is uit mijn eerste tweet niet duidelijk dat er slechts sprake is van een klein onderdeel van het eindgebed. Er was hier geen sprake van positieve of negatieve uitlatingen over concrete politieke partijen en of politici. Predikant Abma bad voor een breed maatschappelijk probleem. Het probleem dat er niet concreet genoeg tegen het toenemende geweld richting Joden wordt opgetreden en verslag gedaan door politie, de politiek en de reguliere pers. Hiermee werd het probleem veel breder benoemd zonder partijen of personen aan te halen. Uiteraard blijf ik moeite hebben met politiek getinte uitspraken betreffende partijen of politici verweven in een preek, maar daar was bij deze gebeurtenis geenszins sprake van. Voor de opfrissing van het geheugen, hier nog even een aantal eerder beschreven ervaringen met dominees en politiek, welke allen en nog veel meer na te lezen zijn in mijn boek ‘van slippendager tot lokale Wilders’ -> 10 april 2008: Dominees en politiek I blz 34 3 juni 2008: Dominees en politiek II blz 39 25 juni 2008: Dominees en politiek III blz 41 Geachte leden van de kerkenraad : zondag 7 juni 2009 blz 75 8 juni: Dominees en politiek blz 76. Ik hoop hiermee enige toelichting te hebben gegeven op de reactie van ds. Kelder, die in het verleden immer een grote correctheid betoonde om op eerdere mails over islam netjes te reageren hoewel er gerust verschillende meningen bij het islamdebat mogen blijven bestaan…

donderdag 16 januari 2014

Morea Veldhuizen-Kings loos alarm

Wie op google intikt ‘Noord Koreaanse toestanden’ kan al snel een opmerkelijk stukje vinden geschreven door Morea Veldhuizen-King. Zie de link met een vreselijke spelfout (waarschuwd) die fractievoorzitter en schoolmeester Wieldraaijer er toch had moeten uithalen. Het stukje, onderdeel van de CDA verkiezingscampagne, is inmiddels bijna vier jaar oud en de fractie van de SVP liet het destijds maar voor wat het was. Het demonstreerde meer het onbegrip van Morea ten aanzien van dit SVP standpunt en een flauw afgeven op een standpunt met verdraaiing van de feiten en fantasievolle inlegkunde. Het stuk staat nog steeds op de website van het CDA en vier jaar later vraag ik me af of Morea nog steeds achter de inhoud van haar proza staat. Ik heb Morea in de afgelopen vier jaar leren kennen als een aardige ietwat bescheiden vrouw. Heel positief van haar was dat zij samen met Peter van Asselt interesse had in mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ en het aanschafte. Zij had ook interesse in de islam en wilde er meer over weten. Zij gaf zelfs eerlijk toe dat zij niet wist dat er zo’n agressief element in de islam zit. Zij was woordvoerder zorg en jeugd binnen de CDA fractie. Dit was immer leuk om te volgen met als hoogtepunt een opmerking tijdens een raadsvergadering in de trant van dat ik mij maar eens moest laten nakijken door een specialist. Zij bedoelde toen dat ik mij wat meer moest verdiepen in het dossier. Ik kon om deze slip of the tongue wel lachen. Het standpunt waarover Morea destijds de pen had gegrepen betrof dat de SVP niet zo snel staat te springen om grote nieuwe kerken in Bunschoten. Dit vanuit het vlak van ruimtelijke ordening gezien en natuurlijk los van de vrijheid van godsdienst. Zij ging aan de haal met dit standpunt. Nu vier jaar later blijkt dat het standpunt van de SVP zo gek nog niet is. Kerken hebben te maken met leden die afhaken en predikanten beginnen opmerkelijke dingen te zeggen over het overstappen naar andere kerkgenootschappen om de sloop van een kerkgebouw, in dit geval De Bron, te voorkomen. De SVP gedachte heeft niets wat ook maar Noord-Koreaans is. Het schuiven van kerkgemeentegrenzen moet eerst aandacht hebben voordat het gemeentebestuur toestemming geeft tot verkoop van grond voor weer een extra kerkgebouw. En natuurlijk zullen de kerken zelf ook wel flink achter hun oren krabben als er besloten moet worden over uitbreiding met alle financiële lasten en zorgen. Benieuwd ben ik of Morea het nog steeds nodig acht te waarschuwen voor die slechte SVP gedachten. Ik zal het haar wellicht nog vragen voordat zij afscheid neemt. Zij is niet meer verkiesbaar en de raad zal afscheid moeten nemen van het enige raadslid van Surinaamse afkomst. Mocht u overigens een Antilliaanse opvolger in de raad zien, stem dan op Ilfredo Regales van de SVP. Ik zal Morea gaan missen…

donderdag 9 januari 2014

Gelukkige uren in de Kraplap

Tweemaal ben ik nu in café de Kraplap geweest bij de bijeenkomsten van Happy Hour Spakenburg.  Tijdens de eerste keer was het onderwerp ‘Hoe wordt er naar mij gekeken?’ Dit thema werd toegepast op prostituees in Amsterdam, maar een ieder kon natuurlijk ook zelf deze vraag beantwoorden. De avond stond in het teken van voorlichting over het werk dat een aantal bevlogen christenen doen om in gesprek te komen met prostituees in Amsterdam. Vele vrouwen worden onder dwang te werk gesteld en leiden een eenzaam liefdeloos leven. De hulpverleners proberen praktische hulp te bieden en zo ook te werken vanuit het Evangelie, opdat zo ook de liefde van Jezus jegens ons allen voor het voetlicht komt. De tweede maal was er een verhaal van een ex-moslima die nu christen was geworden. Zij was bevrijd uit de islam en had nu een God leren kennen die in Jezus met bewogenheid en liefde naar zijn schepselen wil kijken. Ook kregen de vele bezoekers hier voorlichting over het werk dat gedaan wordt om Somalische moslims in Nederland te helpen als zij christen zijn geworden. Vanuit de islam is bekend dat op afvalligheid de doodstraf staat. Zo ver komt het gelukkig niet altijd maar innige familiebanden staan onder druk als een moslim zich bekeerd tot het christendom. Beide avonden waren er dus kenmerken van onderdrukking van de vrouw aanwezig. En dat in een vrij land als Nederland zou moeten zijn. De Somalische christenen komen samen in een ondergrondse kerk, voor hun veiligheid. Ook dat in een land waar vrijheid van godsdienst zou behoren te zijn. Op het vlak van het verkrijgen van volledige vrijheid van doen en laten in verband met het kiezen van je eigen geloofsovertuiging is er dus nog veel werk te verzetten. Mooi dat de bijeenkomsten in de Kraplap goed bezocht worden in een tijd waarin de kerken leeglopen hebben mensen nog steeds behoefte aan gezamenlijke geloofsbelevingen en het horen van praktische getuigenissen van onze liefhebbende God die nog steeds wil werken in een wereld die steunt en kreunt en waarin velen hunkeren naar Zijn liefde. Het bezoeken van de bijeenkomsten in de Kraplap is zeker de moeite en het proberen waard. Ik wens hierbij de organisatie veel succes voor de toekomst.

maandag 6 januari 2014

De Spakenburgse Vrijheidspartij is klaar voor de verkiezingen #GR2014

In deze periode van de feestdagen is het goed om terug te kijken, maar ook is het nuttig om de blik op de toekomst te werpen. De Spakenburgse Vrijheidspartij kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen jaren. De jonge conservatieve ‘rechtse’ partij uit de gemeente Bunschoten heeft vanaf 2010 mandaat gekregen toen zij in de gemeenteraad van Bunschoten kwam. Zij heeft naast het politiek bedrijven ook voorlichting gegeven over de islam. Bovendien heeft zij solidariteit bewezen met mens en maatschappij door werkbezoeken af te leggen en in de periode van de Kerstdagen elk jaar een groep vrijwilligers met een lekkere haram rollade in het zonnetje te zetten. Een bloemlezing van activiteiten is te vinden via de link www.svpbunschoten.nl/activiteiten.pdf Van belang is ook dat er in de fractie, bestaande uit 4 burgerleden, twee externe adviseurs en 1 raadslid de afgelopen jaren in harmonie is samengewerkt zonder ruzie of andere grote narigheden die de partij zouden kunnen schaden. Terugkijken is goed en er zijn lessen te leren uit het verleden. Een rode draad in het werk is de stabiliteit in denken en doen. Die continuïteit was ook de basis voor de plannen voor de toekomst.
Ondertussen is er een mooie originele presentatiegids geproduceerd. Deze is te zien via de link www.svpbunschoten.nl/PG.pdf Hierin zijn ook de politieke aandachtspunten opgenomen. Een uitgebreidere opsomming van de politieke speerpunten is te vinden via de link www.svpbunschoten.nl/punten.pdf In de presentatiegids is bewust gekozen voor een levendig concept met korte teksten en variatie in de onderwerpen. De islam krijgt uiteraard ook de broodnodige aandacht. Naast de toepassing van politieke middelen om een voortschrijdende islamisering van het openbare leven te remmen, zal de SVP tevens voorlichting blijven geven over deze kwalijke ideologie die volop als splijtzwam fungeert in de westerse wereld. Naast islam kritische boeken heeft de SVP ook boeken van ex-moslims en islamapologeten als Benazir Bhutto in haar bibliotheek, zodat de lezer voor zichzelf de mening kan aanscherpen in het islamdebat. Vooralsnog zal de jongste conservatieve partij in Bunschoten tevens een zeer islam kritische partij zijn. De voorlichting over de islam is uitgebreid met de opmerking dat deze ook gezien moet worden in relatie tot het christendom. De SVP roept de burger dus op om veel te lezen en zichzelf een mening te vormen in plaats om af te gaan op de gewone media als kranten en televisie. De bibliotheek van de SVP is ondertussen gegroeid en bevat de volgende boeiende inhoud www.svpbunschoten.nl/bibliotheek.htm Het schema van de SVP is ook wat veranderd ten opzichte van die van vier jaar geleden. Dit schema is te zien via de link www.svpbunschoten.nl/schema.htm Hierin is zichtbaar dat de islam kritische Irshad Manji een plaats gekregen heeft in het rijtje van grote denkers, nu inspirators genoemd. Van Bart-Jan Spruyt is afscheid genomen als grote denker. Zijn kritisch afgeven op Wilders kan de SVP niet meer inspireren. Ook is de kieslijst fors langer dan vier jaar geleden. Zij bestaat nu uit tien personen die alle tien ronduit voor hun mening durven uit te komen en die de durf hebben om mee te roeien tegen de heersende politieke gewoonten in. De kandidaten presenteren zichzelf via de link www.svpbunschoten.nl/kandidaten.htm De SVP is blij met een groep kritische burgers die zich willen inzetten voor het belang van Bunschoten en omstreken met vertrouwen in de burger. Of die burger de SVP het vertrouwen wil geven om met haar missie verder te gaan zal 19 maart aanstaande moeten blijken. De partij is er in ieder geval klaar voor en het bedje voor de islam kritische vrijheidsstrijders is gespreid…