maandag 26 januari 2015

Over trekpontjes en een geheim beraad

Donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in 2015. Hoewel de agenda niet zo vol stond, was er toch sprake van een avondvullend programma. Een aantal zaken zijn het vermelden waard. Ten eerste was opvallend dat de raad nogal star met het reglement van orde omging. De sympathieke vertegenwoordigers van de SGP hadden een vraag over de slechte financiële toestand van Amersfoort en de eventuele gevolgen voor de gemeente Bunschoten. Deze vraag was evenwel te laat ingeleverd, maar de wethouder had het antwoord al wel voorbereid. Daar ik van mening ben dat een reglement een richtlijn is en geen wettisch keurslijf kreeg de SGP van mij de ruimte om deze vraag toch te mogen stellen. De rest van de raad was onverbiddelijk. Het enige bespreekstuk was de investeringsagenda van het Bunschoter landschap. Op deze agenda was ook het plan voor twee trekpontjes in de Zuyderzeehaven van zo’n circa 60000 euro opgenomen. Na discussie en voorbereiding in de raadscommissie ruimte kwam het CDA met een amendement om geen tijd en energie meer te steken in dit plan. De SVP steunde dit amendement, maar na stemming werd het verworpen. Na afloop van de agenda was er nog een vertrouwelijke mededeling over een groot project in onze gemeente. Binnenkort zal hierover wel meer bekendheid komen. In de derde helft werd ik nog gevraagd door de sympathieke mensen van de OMROEP LOS voor een korte reactie op de vergadering. Ook mocht ik iets vertellen over mijn plaats op de kieslijst van de PVV bij de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Ik heb de complimenten gemaakt aan de vrijwilligers van de LOS. Je krijgt alle ruimte om je zegje te doen en ik heb meer respect voor kritiekloze journalisten dan journalisten die de krant misbruiken om af te geven op politici en collega journalisten die het toch ook nooit goed doen. Dit als reactie op de column ‘onvrede’ van hoofdredacteur Abram Muijs onlangs in de Bunschoter. Er zal best onvrede zijn bij burgers. Maar de pers mag zeker eens in de spiegel kijken welke rol zij zelf vervullen bij het ontwikkelen en stimuleren van deze onvrede. Weet wel ‘de beste stuurlui staan aan wal’!

woensdag 21 januari 2015

Op de #PVV kieslijst, een vervulling van een wens!

13 januari werd bekend dat ik een plaats op de kieslijst van de PVV bij de verkiezingen van de provinciale staten (PS) van Utrecht zou krijgen. Een paar dagen later werd dit officieel door de afdeling Utrecht bekendgemaakt. Ik kreeg plaats 11 van de 15 toebedeeld. Eerder al had ik enkele nieuwsgierige plaatselijke belangstellenden laten weten dat ik mijn best zou doen om op die lijst te komen. En wat vier jaar geleden niet lukte is na een groot aantal fietsreisjes naar het provinciehuis nu realiteit geworden. Als deelnemer van de talentenpool hebben we een afspraak gemaakt dat we geen mededelingen doen over het reilen en zeilen in zo een dergelijke groep politieke talenten. Het enige dat ik hierover kwijt wil is dat ik blij ben dat ik de eindstreep heb gehaald. Een wens is hiermee in vervulling gegaan. Voor mijzelf wil ik nog eens goed op een rijtje zetten wat dit nu voor mij betekent dat ik mee mag doen met provinciale verkiezingen.
Verbreding dossiers
Allereerst is daar de verbreding van de dossiers die besproken worden. Er zullen onderwerpen aan de orde komen die je op lokaal niveau niet tegenkomt, maar omgekeerd is dat natuurlijk ook het geval. Zo zal iedere bestuurslaag haar eigenheid blijven behouden. Een extra element van de PS is dat de leden de bemensing van de Eerste Kamer regelt via directe verkiezingen. Er zijn 49 zetels te verdelen op 18 maart en de voorzitter van de PS is de commissaris van de Koningin van de Provincie Utrecht. Naast de vergaderingen van de PS zijn er een aantal commissies waar leden van de PS in zitten, maar hier kunnen ook andere mensen van de kieslijst deelnemen. Je hoeft dus niet meteen verkozen te worden op 18 maart om toch te kunnen meedraaien in een fractie. Deze verbreding is tegelijk een nieuwe uitdaging die ik onbevangen en onbevooroordeeld tegemoet treed. Naast Bunschoter belangen krijg ik nu nog meer te maken met provinciale en landsbelangen. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij SVP betekent deze ontwikkeling nu ook dat er officiële contacten zijn met de PVV. Die waren er al eerder in het informele circuit, maar hebben nu een formeel  karakter gekregen.
Steun aan de partij van Wilders
Ik schrijf deze woorden op de dag nadat in de Tweede Kamer een debat is geweest over de aanslagen in Parijs voortkomend uit islamitische terreurdaden. Geert Wilders werd in dat debat zelfs vergeleken met de terroristen en de aanvallen waren persoonlijk ook onder de gordel door zelfs Breivik te noemen. Al met al is het een hard gelag en word het politieke spel hard en gemeen gespeeld. Zichtbaar werd dat emotie aanwezig was in het optreden van Wilders. Maar wat wil je ook met zoveel politieke tegenstand, demonisering door politici, media, kerken, het Openbaar Ministerie en een plaats op de dodenlijst van Al-Qaida verdient de oprichter van de PVV mijn onvoorwaardelijke steun. En die steun kan ik nu vorm geven op provinciaal niveau. Ik heb al erg veel geschreven over islam, PVV en hierbij wil ik tot slot nog benadrukken dat ik in de PVV een belangrijk christelijk element zie. De PVV wil politieke middelen inzetten tegen een antichristelijke ideologie. In het licht van het Bijbel zie ik persoonlijk de opkomende islam als de antichrist. In de kerken hoor ik dit geluid zelden maar de PVV geeft deze wellicht onbewuste missie van strijd tegen de boze vorm in haar politiek. Dit voor de veiligheid van de burgers nu en die van mijn kleinkinderen in de toekomst. De zogenaamd christelijke partijen vind ik slap en weinig strijdbaar bovendien vals in het verdraaien van de standpunten van de PVV over de islam en immigratie. Persoonlijk vind ik het christelijker om de moslim uit de islam te halen dan bijvoorbeeld te gaan waken voor de veiligheid bij een moskee en alle ruimte te geven aan afgoderij zoals een aantal naïeve vromen in Den Haag en Rotterdam onlangs wilden doen onder het mom van 'zie ons eens aardig zijn en goede werken doen'.
Einde onderwijs carrière?
Natuurlijk heb ik goed afgewogen of ik op de kieslijst wilde staan. Je hoort bij een groep mensen die hun nek durven uitsteken en die mogelijk negatieve reacties van familie, vrienden en kennissen kunnen krijgen. Ook is het mogelijk dat je maatschappelijke carrière onder druk komt te staan of dat je in het ergste geval je baan verliest. De voorbeelden van deze verkapte discriminatie zijn bekend en ik kan er persoonlijk ook over mee spreken. Maar al met al is het voor mij veel belangrijker om op de kieslijst te staan dan dat ik bang zou zijn dat dit slecht is voor mijn maatschappelijke activiteiten nu en of in de toekomst. Naast genoemde zaken vind ik dat mijn werk als politicus en opiniemaker door de PVV Utrecht gewaardeerd is geworden met deze plaats op de kieslijst. Voor de Bunschoter gemeenschap is er op 18 maart dus wat te kiezen en met mij staat er een rechtse denker op het menu. Natuurlijk zijn veel voorkeursstemmen leuk en geven mij steun en vertrouwen voor de toekomst! Een periode van campagne voeren is nu aangebroken. Kies PVV, kies voor de vrijheid, kies voor uw vaderland met haar eigen westerse beschaving...

maandag 19 januari 2015

Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?

In een artikel met de titel ‘Alleen moslims kunnen dit stoppen’ vraag  hoofdredacteur van Zaman vandaag Mehmet Cerit @Ceritm wat er naast het afkeuren van terroristische aanslagen moet gebeuren om terrorisme in naam van islam te stoppen.
De auteur heeft het in zijn opiniebijdrage over het vergiftigen en kapen van de islam. Een aantal politici spreken ook op deze wijze over de islam, maar dit nu is juist de boel omdraaien. De islamitische wereld zal openlijk moeten erkennen dat het geweld juist gelegitimeerd is op de islam en dat hun profeet opriep de gewapende strijd te voeren om iedereen ter wereld aan de islam te onderwerpen. ‘Dit is niet mijn islam’ en #notinmyname hypes zullen zich wat beter moeten verdiepen in hun eigen Mohammedaanse bronnen, want helaas is dat WEL de ware aard van het Mohammedanisme en de haatdragende profeet, hoe vervelend deze boodschap ook voor de lieve gematigde moslim is.
Om antwoord op zijn vraag ‘Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?’ zullen hier een aantal handreikingen worden gedaan. Deze pittige maatregelen zullen mogelijk snel gekwalificeerd worden door zogenaamde Gutmenschen met islamfobie, racisme en discriminatie. Doel van dit verhaal is gewoonweg een eerlijk antwoord te geven op de vraag van de sympathieke Mehmet.

Wat moeten moslims doen?

     1) Algeheel afstand doen van de islamitische bronteksten die ontstaan zijn in de periode dat Mohammed in Medina was. Hier is Mohammed geweld gaan gebruiken om het Mohammedanisme als ideologie en levensstijl over heel de wereld te willen implementeren. Geweld en doodslag zijn hierbij toegestaan en zijn verantwoordelijk voor het negatieve imago van de islam. De haatteksten in de koran en de hadith zijn een drijfveer voor jihadisten en fanatieke moslims om te moorden in naam van allah. Vandaar altijd dat geschreeuw allahu akbar erbij!
     2) Afstand doen van de gewelddadige expansiedrift van de islam. Het concept van dar-al-islam (huis van islam) en dar-al-harb (huis van oorlog) laten vallen!
     3) De islam ontdoen van de islamitische wetgeving de sharia en de hadith, waarin de meest vreselijke dingen staan die Mohammed in zijn leven gedaan heeft. Dus de islam als politiek systeem, het islamisme, afschaffen. Het concept van jihad als letterlijk heilige oorlog afschaffen.
     4) Integreren en assimileren in de samenleving. Geen apart islamitisch onderwijs willen volgen en via de grondwet een beroep doen op artikel 23 (vrijheid van onderwijs). Eigen islamitisch onderwijs is slecht voor de integratie van moslims.

Wat moet de politiek doen?
     Het Mohammedanisme als ideologie en politiek systeem beoordelen en niet als godsdienst. Dus geen islamitisch onderwijs. Geen grote moskeeën met grote minaretten. En geen uitingen van islamitische symbolen in de openbare ruimte. Geen hoofddoeken in de openbare ruimte en bidden op straat en halal voedsel in winkels. Dit kan alleen door een grondwetswijziging.

Zal dit gebeuren?
     Nee want de islam mag niet hervormd worden, kritiek op het eigen politieke systeem is niet toegestaan en er gelden geen democratische wetten alleen de sharia die rechtsteeks van allah komt. Een moslim is als baby al moslim, hij/zij mag dit systeem niet verlaten anders mag men zelfs in het ergste geval worden gedood. Vrouwen, homo’s en ongelovigen zijn van minder waarde. Benazir Bhutto heeft een poging gedaan de islam met democratie te verbinden, het kostte haar het leven. Kritische denkers als Rushdie, Salomon, Wafa Sultan en Hirsi Ali krijgen een fatwa en duiken onder in het westen en moeten beveiligd worden.

Conclusie
     De wereld zit mooi opgescheept met een levensgroot probleem. De strijd van het Mohammedanisme tegen de Westerse Wereld zal alleen maar toenemen. Omdat islam niet te hervormen is resteert er voor de moslim slechts de moeilijke optie om de islam te verlaten om pas echt een vrij mens te worden.

donderdag 15 januari 2015

Je zult maar voor de klas staan...

Op dit moment komen er berichten in de media dat er problemen zijn met moslimkinderen op school. In Frankrijk kregen docenten leerlingen niet rustig bij het moment van 1 minuut stilte. En bij het bespreekbaar maken van wat er in Parijs bij die aanslag van moslimterroristen is gebeurd ervaren docenten grote problemen. Ook was er een incident met een poster van een cartoon opgehangen in de gang op het Kennemer College. De directrice had besloten dat deze poster weg moest na klachten van islamitische kinderen. Tekeningen omtrent Charlie Hebdo zijn helemaal verboden op deze school. De problemen van de multiculturele samenleving doordesemen alle segmenten van de maatschappij en gaan zeker het onderwijs niet voorbij. Mensen die mij goed kennen weten dat mijn hart bij het onderwijs ligt. In 2000 liet ik een doorsnee carrière in het bedrijfsleven voor wat hij was en koos ik de stap om mij als zij-instromer in het VMBO voor de leeuwen te gooien. Ik kan boeken schrijven over wat ik allemaal beleeft heb. Mooie dingen maar ook minder leuke zaken. Op dit moment ben ik niet verbonden aan een school en met de berichten die mij bereiken denk ik aan de woorden die ik gebruikt heb in de titel. Ik spreek ook uit ervaring, maar het voert te ver om gedetailleerd op die ervaringen in te gaan. Deze hebben ook deels een privé karakter. Velen weten dat mijn loopbaan in het onderwijs onder druk is komen te staan door mijn politieke voorkeur voor de PVV. Dit is geen geheim en het achtervolgt mij en is ook vaak onderwerp van gesprek aan tafel van meneer de directeur bij het zoveelste sollicitatie gesprek. Maar om een lang verhaal kort te maken geven de berichten over het onderwijs mij ook wel weer rust en een bepaald gevoel waar ik vrede mee heb. Natuurlijk heeft het onderwijs mijn hart maar je zult inderdaad nu maar voor de klas staan... Ik heb dan ook groot respect voor docenten die de politieke situatie op een objectief neutrale manier aan de orde willen stellen. Uiteindelijk is er geen mooier beroep om jong volwassenen te begeleiden naar hun weg om mooie kritische burgers te worden en normen en waarden bij te brengen die hun oorsprong vinden in de Westerse beschaving.

maandag 12 januari 2015

Hoe hardleersheid de kwaliteit van @DeBunschoter naar beneden haalt

Onlangs verscheen er in de plaatselijke krant De Bunschoter een artikel over de zondagsrust. Het was geschreven door Johan Vedder die in april 2014 al aan de haal ging met het standpunt van de SVP over de zondagsrust. Hij deed dit nu opnieuw. Is hij te dom of speelt hij bewust gemeen spel? Bovendien citeerde hij mij verkeerd. Ik reageerde in de krant via de volgende ingezonden;

De SVP en zondagsrust
De bijdrage van Johan Vedder over de zondagsrust bevat een aantal opmerkingen die om een reactie vragen. Dat er hier sprake is van verdraaiing van een standpunt en het foutief citeren vinden wij vooral richting de kiezers van de Spakenburgse Vrijheidspartij niet op zijn plaats.
Vedder stelt dat de SVP vanuit haar beginselen de koopzondag nog niet op haar rekening heeft kunnen schrijven. In de presentatiegids van de SVP staat het volgende over de winkelsluitingswet; 
‘De SVP is geen voorstander van een 24-uurs economie. Het is goed dat er een rustdag in de scheppingsorde gegeven is. Wel is de SVP van mening dat er ruimte moet zijn in de winkelsluitingswet om de ondernemer zelf hierin zijn verantwoordelijkheid te geven in plaats van zijn vrijheid af te nemen zoals nu het geval is. Dit geldt dan voornamelijk voor de horeca gerelateerde winkelpanden’.
Dit is dus een genuanceerder verhaal dan de gelijkstelling met het standpunt over de koopzondag van landelijk seculiere partijen. Dat in een verkiezingsdebat door bijvoorbeeld de heer Wieldraaier ons standpunt over het winkelen op zondag verdraaid wordt is nog wel te verteren. Dat hoort bij het politieke spel en daar is dan de mogelijkheid zaken direct recht te zetten. Een ervaren journalist die welhaast bewust in de krant aan de haal gaat met de visie van de SVP over een in dit dorp zwaarwegend onderwerp vinden wij daarom een kwalijke zaak!
Een tweede opmerking betreft de zelf verzonnen citaten van mij over de SGP. De inlegkunde komt tot volle glorie door de volgende citaten met NB aanhalingstekens erbij! Peter Frans Koops: 'SGP remt ontwikkeling van Spakenburg' en 'Christenfundamentalisten die de ontwikkeling van Spakenburg remmen'. In september 2013 schreef ik een artikel met als titel 'Christenfundamentalisme remt ontwikkeling van Spakenburg'. Dit naar aanleiding van de museumboot die de laatste zondagen ineens niet meer open mocht zijn. De SGP was toen nog niet actief in de gemeenteraad en ik heb nooit enig politicus of partij betiteld met de kwalificatie fundamentalist. De fantasie van Vedder gaat in zijn verhaal nog veel meer op de loop, maar meer behoefte is er op dit moment niet om hier op in te gaan.

De meest zinnige opmerking van Vedder is de opmerking - lees zijn weblog - daar wil ik dan ook mee afronden.
De Bunschoter lijkt er ondertussen blijkbaar behagen in te scheppen om structureel te pas en te onpas zinnen van een persoonlijk weblog af te halen en ongenuanceerd aan elkaar te breien om zo een gekozen volksvertegenwoordiger tot speelbal van de media te maken.
Namens de SVP P.F. Koops


In het naschrift van Vedder dat tegelijk?! bij de ingezonden werd gepubliceerd gaf de eigenzinnige dorpsjournalist geen millimeter toe en beet zich vast in zijn journalistieke misstappen. Hij begon volop op de man te spelen en haalde er allerlei dwaze zaken bij die niet ter zake doen. Met zijn onsamenhangende schrijfsels en hardleersheid haalde hij de kwaliteit van De Bunschoter op deze manier erg naar beneden. De vraag van zijn collega Jan Muijs, de meest evenwichtige van het gezelschap op de Broerswetering, of ik weer lid wil worden van de krant, kan ik op deze wijze natuurlijk nog lang niet met JA beantwoorden. Ik dank de redactie voor de plaatsing van mijn ingezonden en wens ze succes voor de toekomst om ook met de regels van de journalistiek niet aan de haal te gaan.

dinsdag 6 januari 2015

Allah’s kleine helpertjes willen moskeeën beveiligen!?

Citaat Reformatorisch Dagblad 5 januari; ‘De Rotterdamse ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Setkin Sies heeft moskeebestuurders in de Maasstad aangeboden om te waken tijdens het vrijdagmiddaggebed’. Een dag later kopt zij; “CU/SGP Den Haag wil helpen bij beveiliging moskeeën”. Dit naar aanleiding van moskeeën die in Zweden in de brand zouden zijn gestoken.
Toen ik dit las moest ik opnieuw denken aan de titel ‘Gods kleine helpertjes’, maar nu in de geïslamiseerde variant met daarin afgod allah als onderwerp. Een paar kanttekeningen.
Allereerst zijn er vraagtekens te zetten bij de berichtgeving over de branden. Op de website Nieuw Religieus Peil zijn berichten te lezen als ‘Moslims staken moskee in brand in Zweden’ Bovendien is de situatie in verband met geweld ten gevolge van immigratie en verdergaande islamisering in Zweden grimmiger dan in Nederland. Lees ter bevestiging hierover het goede artikel van Franklin ter Horst.'Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur' Dat er op sociale media door burgers berichten worden neergezet om ook hier maar de moskeeën in brand te steken is afkeurenswaardig. Ik ben zelf ook lid van betreffende Facebook groep, maar met dit soort berichten doet zij de PVV en andere islamkritische partijen geen goed, al is het erg ongenuanceerd van derden om de PVV om verantwoording te vragen over c.q. afstand te doen van de gedane misselijke uitlatingen. Persoonlijk zie ik deze afgodentempels ook liever niet, maar wel via democratische middelen en nooit en te nimmer met geweld. Nu de Facebook berichten door RTL4Nieuws zijn uitvergroot is er blijkbaar voor de politici van SGP/CU reden om in actie te komen om als allah’s kleine helpertjes mee te helpen afgodentempels te beveiligen. Met deze actie staat de SGP ondertussen mijlenver van haar beginselen om valse godsdienst te weren als haar overheidstaak. Daarnaast kun je je afvragen of de in principe sympathieke geste nu verwacht wordt door de gemiddelde kiezer van de SGP/CU. Ik vrees dat christenen die op de PVV zijn gaan stemmen op deze wijze nooit terug worden gewonnen. Integendeel het zou wellicht kiezers kunnen kosten, daar gekozen volksvertegenwoordigers impulsief dingen gaan doen die niet in het verkiezingsprogramma zijn beschreven en waarvoor zij dus geen mandaat hebben gekregen. De conclusie dat de hele actie er één is voor de bühne lijkt dan ook op zijn plaats. In Den Haag en Rotterdam zijn ‘Gods kleine helpertjes’ dus geëvolueerd  tot allah’s kleine helpertjes. Dit moet de schepper en bioloog van de column met de prikkelende titel Minister Ronald Plasterk toch deugd doen.
Eerder heb ik veel geschreven over de islam en allah en vergelijkingen met het christendom. De verschillen zijn levensgroot. De visie van zendeling Imja die beweert dat een christen die godsdienstvrijheid bepleit voor een moslim de weg baant naar haar ondergang spreekt mij erg aan. Voor een christen lijkt het me meer op zijn plaats om de moslim weg te krijgen bij het vrijdaggebed in plaats van deze te gaan helpen om een vreselijke afgod in wiens naam iedere dag velen worden omgebracht op een dwingende manier eer te bewijzen. De houding van politici, waaronder ook burgemeester Melis van de Goep van Bunschoten met zijn overbodige opmerkingen over de islamitische gemeenschap tijdens zijn Nieuwjaars speech, die nu moslims koesteren in hun slachtofferrol is er een van dhimmitude en tekenen een overdreven reactie die voortkomt uit politieke correctheid. Helaas is de evenwichtigheid in de media zoek, wat tot gevolg heeft dat sommigen in de politiek al te emotioneel gaan reageren.

zaterdag 3 januari 2015

2014 twee dieptepunten en twee hoogtepunten

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Over veel onderwerpen heb ik mijn mening gegeven. De weblog is hiervoor het meest geschikte medium. Ook in de lokale krant de Bunschoter is er de mogelijkheid om ingezonden stukken te plaatsen. De SVP heeft ook een website en Facebook pagina waar het nieuws vermeld kan worden. Zo terugkijkend op 2014 heb ik twee dieptepunten en twee hoogtepunten gevonden die het vermelden waard zijn. Het eerste dieptepunt op lokaal politiek niveau is het niet doorgaan van de plannen om een Pluktuin op Eemdijk te laten realiseren door een jonge ondernemer. De politici juichten dit idee bijna de hemel in maar als een stelletje slapjanussen gedroegen zij zich als slaven van de wet. Een bestemmingsplan hield alles tegen en er mag hierdoor nog geen pruimenboom van anderhalve meter worden geplant. Dieptepunt twee betreft een landelijk item en dat zijn de leugens over de PVV/Geert Wilders bij politici, media en zelfs in de kerk naar aanleiding van een partijbijeenkomst in Den Haag en de gevolgen nu dat een goed en eerlijk politicus in zijn rol als volksvertegenwoordiger wordt vervolgd. Dit is gewoon een belediging voor zijn kiezers. Maar snel over naar de hoogtepunten. Allereerst is daar de groei van de SVP bij de verkiezingen afgelopen maart. We verkregen weer mandaat en mogen dankbaar het werk weer doen met een groep enthousiaste mensen die mij helpen. Een tweede hoogtepunt vond ik de toespraak van de dochter van ondernemer Porto D'oro in de commissie bestuur en middelen. Zij pleitte voor een proefopenstelling van slechts drie maanden van de terrassen op zondag en hield een sterk betoog over de sabbat en de zondag, geheel in lijn met het standpunt van de SVP hierover. Helaas kreeg zij nul op het rekest van de behoudende politici, hetgeen natuurlijk dan weer een dieptepunt blijft. Moedig van de jonge dame om de strijd aan te gaan met de vele beschermers van de zondagsrust. Hopelijk kunnen de ondernemers die er net zo over denken als de Egyptische broeders en zusters van Port D'oro de krachten eens bundelen en dan in 2015 het gewoon weer blijven vragen aan de politiek. De tijd zal het leren...