dinsdag 25 december 2012

Brandweerkazerne verhuist niet, raad en college praat SVP na!

De laatste raadsvergadering van 2012 nodigde uit tot de volgende terugblik. De agenda was erg lang maar vele punten konden snel worden afgehandeld. Opmerkelijk was dat het gezonde boerenverstand eindelijk weer eens zegevierde doordat de raad besloot op voorstel van het college om toch maar niet verder te gaan met de plannen om de brandweerkazerne en de gemeentewerken te verplaatsen. De SVP had in 2011 in de kadernota en later dat jaar al gepleit voor het in stand houden van de huidige plaats. Nu dan was de rest van de politiek ook eindelijk zover. Helaas heeft een en ander veel tijd en geld gekost om op dit standpunt te geraken. Maar niet getreurd, we hopen dat het college nog meer nuchtere punten van ons gaat overnemen. Ook hebben wij de vinger gelegd bij het punt huisvestingsplan scholen dat er in de toekomst in de wijk Rengerswetering maar eens moet worden aangestuurd op een school zonder ouderwetse drempels van eigen identiteit. Dit punt staat in ons verkiezingsprogramma. Dus ook een school waar de moslims en ook seculiere jeugd welkom zijn. Ons inziens kan dit zeker bereikt worden zonder meteen artikel 23 over de vrijheid van onderwijs overboord te gooien. Wij denken dat het goed is als kinderen al vroeg met andersdenkenden in aanraking komen. Over citymarketing gesproken! Aan het eind mocht ik nog bidden, natuurlijk stond ik daarbij ook stil bij de herbenoeming van onze burgemeester en de gezondheidstoestand van wethouder Nagel en wensten we als raadsleden elkaar een goed kerstreces toe.

zondag 16 december 2012

Thaise massages in de praktijk, heerlijk ontspannen!

Op 24 september schreef ik een stukje over mijn rol als volksvertgenwoordiger en mijn kennismaking met de exploitant van de Thaise massagesalon op Eemdijk. Hier nog even de link. Ondertussen is de salon geopend op Eemdijk en heb ik de eigenares gelukgewenst met dit leuke initiatief. Van belang is om de perikelen in de communicatie met de gemeente nu te vergeten en de blik op de toekomst te werpen. De massagesalon is echt een aanwinst voor de bedrijvigheid op Eemdijk. Er zijn totaal geen klachten uit de buurt over wat dan ook maar en het Thaise personeel is uiterst vriendelijk en gastvrij. Ik kreeg een rondleiding en een uitnodiging om een ontspannen massage te ondergaan. Eerder had ik toegezegd in een uitzending bij Maarten van de Molen om een en ander te gaan proberen. Ik mag nu wel stellen dat het een bijzondere enerverende ervaring is geweest die ik elke burger kan aanbevelen. Over de details zal ik me niet uitlaten, ben al transparant genoeg. De dagen erna ervoer ik de minste stress en voelde me zo fit als een hoentje. Het arrangement met na de massage een heerlijk diner bij Ootje Eppie ga ik ook nog zeker doen. In januari is de officiĆ«le opening. Alle goeds gewenst met deze business! Voor meer info en klanten-ervaringen zie de website op Marktplaats.

donderdag 13 december 2012

Op bezoek bij arabist Jan Jaap

Dinsdag mocht ik een reactie geven op het boekje van arabist Jan Jaap de Ruiter van de KU Tilburg. Hij heeft in het engels gereageerd op het boek Marked for Death van Geert Wilders. Het was een interessante ontmoeting en er ontstond een boeiend debat, aangevuld met de inbreng van Chris Aalberts, auteur van 'De achterban van de PVV' Zie hier de presentatie die ik gaf; http://www.svpbunschoten.nl/speechtilburg.ppt Hoewel wij grondig van mening verschillen over het karakter van de islam en de intenties van de PVV was de sfeer heel fijn en respectvol...

woensdag 12 december 2012

Op de stoel van de advocaat

Afgelopen vrijdag was ik getuige in de kwestie van de schorsing van docent Anand Soekhoe door de schooldirectie van het Fioretticollege in Lisse. Dit speelde in een zitting van het college voor de rechten van de mens in Utrecht. Anand is naast docent maatschappijleer ook raadslid voor Leefbaar Leiden. Hij is geschorst en ontslagen naar aanleiding van een aantal islamkritische tweets gedaan in zijn functie als politicus. In een tweet heeft hij de islam een barbaarse achterlijkheid genoemd. (Heb ik dit Pim Fortuyn niet eerder horen zeggen?) Ik had als toehoorder het woord gevraagd om wat commentaar te geven op de kwestie. Arabist Hans Jansen was door de vele sneeuwval niet gekomen. De zaal zat echter redelijk vol met islamkritische denkers. Toen plots de stoel van Anand’s raadsman vrij kwam mocht ik daarop plaatsnemen en heb getracht een positief woordje voor Anand te doen. Ik vroeg of de schooldirectie dieper had nagedacht over de betekenis van de tweets en hoe Jezus om zou gaan met valse profeten zoals Mohammed. En zou deze diepere gedachte nu juist niet passen in de identiteit van de school? Ook vond ik dat de schooldirectie niet erg vergevingsgezind was, terwijl ons grote voorbeeld Jezus toch oproept om zeventig maal zeven keer te vergeven. In de statuten staat zelfs dat docenten mogen leren van hun fouten, als daar al sprake van is, behalve Anand blijkt dus. Enfin voor advocaat heb ik niet geleerd, maar door mijn eigen ervaringen kon ik mij goed inleven in de situatie van vriend Soekhoe en heb mijn best gedaan. Nu maar hopen dat het recht zegeviert. Uitspraak is in januari, wordt vervolgd…