zaterdag 24 maart 2018

Mijn laatste speech als politicus...

Mijn laatste toespraak als politicus 24 maart 2018

Nu de uitslag van de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad bekend is, is het tijd om een en ander van commentaar te voorzien. Ik doe dat stap voor stap in alinea's met kopjes. Er is veel over te schrijven, ik kan natuurlijk nooit compleet zijn en er zullen altijd onderwerpen zijn die niet aan bod komen. Zie deze speech maar als een soort luchten van het hart!

Schrijven is leuk

Schrijven heb ik altijd erg fijn gevonden. Toen ik in 2002 samen met Arend Pruijs begon met Betaalbaar Bunschoten verzorgde ik vele jaren de nieuwsbrief en bracht deze met Magda rond in het dorp bij een groot aantal leden. Ook begon ik met een weblog. De stukjes waren scherp en ik had een eigen stijl ontwikkeld. In 2012 bundelde ik alle stukjes en schreef een boek over 10 jaar lokale politiek. Het werd geen bestseller, maar ik vond het leuk om een boek te schrijven en ik heb er nog vaak in gelezen. Als partij konden we ingezonden stukken schrijven voor de lokale krant. Dit was meestal wel goed geregeld en ik wil de Bunschoter bedanken voor de mogelijkheid. Ik heb de reactie van deze krant ook kritisch bejegend en wel eens gesteld dat de pers je kan maken en breken. De laatste tijd was ik niet meer zo actief op mijn weblog en in de toekomst zal deze ook een rustige periode ingaan zo is mijn vermoeden. Het schrijven over politiek zal niet meer zo vaak gebeuren vrees ik. De pen kan scherp zijn en in medialand moet de invloed op de politiek niet worden onderschat. Ik stelde vaak dat de SVP haar eigen pers heeft. Al die jaren heb ik op de website van de SVP de eerste termijnen en andere speeches gepubliceerd. Ik bracht zodoende ook de politiek dicht bij de burger. Maar aan het schrijven over politiek is nu een einde gekomen.

Spreken is leuk

De periode van 16 jaar politiek bedrijven heeft mij veel gegeven. Ik ben dankbaar dat ik het heb mogen meemaken. Het was altijd een hele eer om namens mijn kiezers het woord te voeren. Ook vond ik het leuk om vele jaren commissievoorzitter te zijn. Je krijgt al die jaren wat ervaring, de zenuwen verdwijnen en ik probeerde er af een toe een kwinkslag tussen te gooien. Ik ben nooit een groot politiek talent geweest, maar ik zag wel een groei in spreken en het ontspannen kunnen reageren in de tweede termijnen tijdens de raadsvergaderingen. Overigens bleef ik ook genoeg stil, dit was dan bij voorstellen die onze goedkeuring kregen. Ik kijk ook terug met dank aan de mogelijkheden bij de lokale omroepen om interviews te geven. Vele filmpjes zijn op youtube terechtgekomen. En hoogtepunt hierin is toch wel de serie met Maarten van de Molen over politiek en mijn prive leven uit september 2014, welke ik onlangs nog op Facebook heb gezet om terug te zien. Toen ik begon te flirten met de PVV was er ook aandacht van de landelijke televisie en hier en daar vond men het interessant een christen politicus te interviewen die openlijk zijn steun voor Geert Wilders uitsprak. Ja, want in de kerk was het meer geaccepteerd om op de PVV af te geven dan om enige sympathie voor dit gedachtengoed te hebben.

Geen officieel afscheid

Lang heb ik nagedacht om de officiële afscheidsbijeenkomst van 3 april aanstaande wel of niet bij te wonen. Ik heb besloten om dit niet te doen en blijf hierin in de lijn van mijn politieke standpunten en gebruiken van de afgelopen jaren. Melis weer dat ik geen lintje wil en op mooie woorden van collega's zit ik ook niet te wachten. Ik heb mijn werk als politicus gedaan voor de mensen die op ons gestemd hebben. Er is veel tijd en energie gestoken, ook in de laatste maanden voor de verkiezingen. De vorm van afscheid die ik hier kies, dus op mijn eigen weblog terugblikken en dankzeggen heeft mijn voorkeur. Natuurlijk wil ik alle mensen die mij helpen geholpen om politiek te bedrijven bedanken. Ik denk aan de griffie en de ambtenaren en de bodes die altijd gastvrij waren in het gemeentehuis waar we onze fractievergaderingen mochten houden. Dank ook aan de mensen die op de kieslijst durfden te gaan staan en de burgerleden die in de commissies hun SVP geluid lieten horen. En collega raadsleden die stoppen wens ik ook alle goeds toe voor de toekomst. De nieuwe raad ook alle goeds en wijsheid, maar ook plezier in het werk. Gekscherend heb ik wel eens gezegd 'ik ga door totdat ik nestor ben van de raad' met de finish in zicht ben ik echter nu gestrand...

Oorzaken van het verlies

Tja dat blijft koffiedik kijken. Toen ik op het stembureau zat in de Noorderkerk van 14 tot 21 uur kreeg ik al een soort voorgevoel dat het slecht zou aflopen. Ik probeerde oogcontact te maken met de kiezers, maar dit mislukte in vele gevallen. Dus op het non-verbale vlak zag het er niet goed uit. Dit was in vorige verkiezingen vaak anders. We kunnen niet helemaal doorgronden, wat de oorzaken van het verlies van stemmen zijn. Mogelijk grote concurrentie van de VVD. Aan de duidelijkheid van onze standpunten heeft het niet gelegen. En ook de mening dat je je moet onderscheiden van de rest staat op losse schroeven met deze uitslag. Juist de SVP had uitgesproken standpunten die nogal eens flink verschilden met de rest. Alle historie en eerste termijnen en algemene beschouwingen op de website van de partij kunnen dat aantonen. De SVP was heus niet overal op TEGEN. Maar in de politiek gelden andere wetten. Mogelijk hebben we teveel vertrouwen gehad in de kiezer. Maar laten we niet vergeten dat er ruim 300 kiezers ons trouw zijn gebleven. Deze kiezers hadden geen stemwijzer nodig om het vakje van de SVP rood te kleuren. Mogelijk hebben de veranderingen in mijn privéleven een rol gespeeld. Maar ja het volk wil blijkbaar dat Koops mag stoppen met het raadswerk en daar moet je je dan bij neerleggen. Zelf  ben ik ook niet altijd even tactisch en vriendelijk geweest tegen een aantal nare twitteraars, maar ja dat hoort er nu eenmaal bij. Wie kaatst kan de bal terug verwachten. Het zou mooi zijn dat een aantal burgers nog even laat weten waarom ze dit keer niet op de SVP hebben gestemd.

Twee hoogtepunten.

In al die jaren heb ik veel beleefd. 6 verkiezingen heb ik mogen meemaken, waarvan 5 met winst en nu de eerste met verlies. Hoogtepunten waren toch wel de winst in 2010 voor Henk van de Mheen, met zijn VVD en ik met de SVP, waarbij tegelijk Betaalbaar Bunschoten, die mij geroyeerd had op een officiële ledenvergadering, het veld moest ruimen en niet meer terugkwam in de raad. En dan het meedoen met de PVV tijdens de provinciale Statenverkiezingen in 2015. Ruim 700 stemmen in Bunschoten en 600 in de andere 25 gemeenten. Ja en dan ben ik trots op de SVP dat we stabiel zijn gebleven en geen interne ruzie hebben gekregen. Ook hebben we geen ruzie met andere fracties gemaakt en hebben de laatste jaren een fris tegengeluid laten horen. Ik heb toch het gevoel dat een groot aantal burgers onze standpunten niet goed wil  begrijpen en dat het volk nu besloten heeft om dit tegengeluid maar de nek om te draaien. Vreemd maar ook onrechtvaardig vind ik dat wel. Ja helemaal vrij van frustraties is mijn laatste toespraak op papier niet. Ik lucht mijn hart een beetje en schrijf wat van mij af. U begrijpt ik zal deze speech niet gaan voorlezen in de raad met het risico herinnert te worden aan een technisch voorzitter die mij probeert de mond te snoeren of mij te wijzen op een bepaalde spreektijd.

Vrienden en vijanden.

Ik dank alle vrienden en steunbetuigers op sociale media en in het dagelijks leven. Mensen die je politieke denken niet goed willen begrijpen of die in hokjes denken die hadden niet altijd de moed om mij persoonlijk aan te spreken. Je hoorde wel eens wat achter je rug om. Maar ja er is in ons dorp een roddelcultuur. Maar lieden die anders denken hebben me ook wel eens persoonlijk aangesproken en dat was goed. Het is goed om misverstanden uit de wereld te helpen. Moeite heb ik met mensen die een mening hebben over de SVP, maar die nooit enige moeite namen om op de fractie te komen of ons persoonlijk aan te spreken. Maar ja in de politiek neem je controversiële standpunten in en je positioneert je hoofd boven het maaiveld. Deze zal er dan door de opponenten graag worden afgehakt. Ik ben blij en trots dat ik met twee eigen lokale partijen 16 jaar raadslid ben geweest. Criticasters die nu mekkeren, af geven en de spot drijven daag ik uit om dat ook eens te gaan presteren. Makkelijker is het om je aan te sluiten bij de bestaande landelijke partijen.  De visie die de SVP met het dorp voor stond wordt niet gedeeld door het gros van het volk. Het is niet anders, we zullen dit moeten accepteren en over moeten gaan tot de orde van de dag.

Toekomst

En dan zijn er mensen die vragen naar de toekomst. Niemand kan in de toekomst kijken, maar u zult begrijpen dat mijn pet even niet staat naar politiek. Ik heb geprobeerd een lokale PVV afdeling te realiseren, maar dit werd door derden de nek omgedraaid. En nu is het met de SVP ook over. En wat ik verder maatschappelijk en privé ga ondernemen dat laat ik nu even in het midden. Wel is voor mij duidelijk dat ik met mijn politieke denken niet goed in onze gemeente pas. Mogelijk ga ik mijn leven buiten de grenzen van ons land proberen in te richten. Ik ben los van mijn lieve vrouw Magda, die mij altijd politiek heeft gesteund. Ook dank ik mijn lieve zonen Huibert en Jan-Willem die ik redelijk (zonder drank, drugs, vloeken en nicotine) heb opgevoed, en ook politiek bewustzijn heb bijgebracht en die behoorden bij die trouwe achterban van ruim 300 stemmers. Ik ben gehard in de politiek maar heb ook een gevoelige kant nu ik deze laatste zinnen met tranen in mijn ogen schrijf. Ik schaam mij niet voor mijn denken en doen, het heeft zo moeten zijn in mijn leven. Ik zoek geen schuldigen maar vraag me wel af waar God is in het hele verhaal. Ergens kan ik sceptisch en cynisch ietwat opstandig reageren. God bestuurt onze levens? Blijkbaar vindt Hij het wel best dat er geen krachtig  islamkritisch geluid meer is in de raad. Tja een profeet, zo noemde mijn wijkpredikant mij wel eens, wordt in eigen land niet geëerd. Dat blijkt met deze verkiezingsuitslag maar weer eens. Wat de toekomst brengt Mij geleid des Heeren hand is een mooie spreuk. Ergens wil ik wel kind van God blijven en in hem geloven en in Jezus mijn verlosser zien. Mogelijk dat de lust om hiervoor te bidden terugkomt...

Einde

Ondertussen bekruipt mij het gevoel dat ik moet gaan afronden. Het was een beetje een rommelige speech, maar ja het rommelt nog wel een tijdje in mijn hoofd. Ik dank u voor het lezen ervan. Ik ga afscheid nemen van het politieke werk in mijn leven en alleen nog maar leuke dingen doen zoals ik al stelde tijdens de laatste algemene beschouwingen. Mogelijk dacht u toen al, het wordt tijd dat Koops stopt, ik stem niet meer op hem. Bedankt voor uw aandacht en Gods zegen voor de toekomst...zaterdag 3 februari 2018

Bunschoten United okay, maar niet met de islamitische cultuur

Mogelijk hebt u gehoord van Bunschoten United. Dit initiatief van o.a. de gemeente Bunschoten, de politie en welzijnsorganisatie De Boei probeert alle bevolkingsgroepen te verenigen in onze gemeente. Het kennis maken met elkaars cultuur en respect over en weer tussen inwoners met allerlei nationaliteiten is een van de doelstellingen van dit paradepaardje. Op zich een lovenswaardig initiatief en de folder die onlangs uitkwam laat ook indrukwekkende verhalen zien van o.a. vluchtelingen, arbeidsmigranten en andere nieuwelingen. Een praktijkvoorbeeld dat o.a. door Bunschoten United aangemoedigd wordt is bijvoorbeeld het moskeebezoek van basisschoolkinderen. Het Kruisrak deed dat in februari 2017. Op sociale media waren er hierover veel negatieve reacties te lezen. Er zou door de kinderen geknield worden voor afgod allah. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij was er aanleiding om toch eens te informeren bij de andere politieke partijen of ze blij zijn met al die culturen. Loes van Buuren betoogde in de commissie Samenleving van 11 januari het volgende. (Aangevuld met wat extra informatie).
Bunschoten United, samen verbonden. Met gepaste trots presenteer ik (burgemeester van de Groep) dit magazine Bunschoten United/Samen verbonden. Er zijn zeker 45 nationaliteiten in onze gemeenschap. De SVP kan echter niet blij zijn met alle culturen die Nederland zogenaamd verrijken. Zoals sommige moslims die zich niet wensen aan te passen aan onze cultuur, normen en waarden. Zaken als eerwraak, minder rechten voor vrouwen, doodsbedreiging bij geloofsafval, islamitische symbolen in de openbare ruimte, aparte zwemuurtjes voor vrouwen in boerkini, gebedsoproep vanuit een minaret etc. etc. Daar is de SVP niet van gecharmeerd. Er wordt ook gezegd jij jouw geloof en ik mijn geloof, maar juist door inspiratie door de islam gaat het vaak verkeerd. Zie wat er in de wereld gebeurd, aanslagen op christenen en andersdenkenden onder gekrijs van Allahu Akbar. Zelfs in ons eigen dorp worden ex-moslims lastig gevallen door de eigen moslimgemeenschap als ze willen toetreden tot het christendom. Het staat allemaal in de Koran en de Hadith. Het is bekend bij de kerken, maar die zwijgen liever. De SVP wil niet verbonden zijn met de islamitische cultuur, in feite de voorspelde antichrist. Daarom kan de SVP niet door 1 deur met de islamitische cultuur.
Loes vroeg de andere partijen of zij haar mening deelden. Dat deden zij natuurlijk niet, inclusief de SGP burgerleden, die zo pretenderen islam kritisch te zijn. De andere partijen lieten zich uit in politiek correcte bewoordingen over het mooie initiatief Bunschoten United. Prima dat burgers uit verschillende culturen elkaar leren kennen. De SVP vindt dat de islamitische cultuur, als onderdeel van een totale ideologie, geen bijdrage levert aan verrijking van onze maatschappij en zij zal als het haar gegeven wordt politieke middelen blijven inzetten om een voortgaande islamisering te remmen.

vrijdag 8 december 2017

Een andere pet voor Pieter de Vos

Onlangs mocht ik aanschuiven aan tafel bij Pieter de Vos in het programma BU1 Politiek onder regie van de Lokale Omroep Spakenburg. Pieter is raadslid geweest voor de CAP en kwam recentelijk vaak in de spotlights vanwege het dossier over de vervuiling van de Westdijk. Hij was destijds een van de eersten die vragen stelde met betrekking tot de kwaliteit van de grond van de verhoogde Westdijk. Het is op dit moment een actueel dossier in de raad. Ik kon altijd goed overweg met Pieter tijdens de raad, maar ook in de derde helft. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging om als neutraal presentator politici te interviewen. Natuurlijk heeft Pieter ervaring op het politieke vlak wat de kwaliteit van zijn vragen ten goede komt. Hij maakt een rustige indruk en stelt je op je gemak tijdens het interview. Het is goed dat hij ook kritische vragen stelt en de geïnterviewde bovendien een spiegel kan voorhouden. Ik vond het zelf een plezierig gesprek in een ontspannen sfeer. Ik heb Pieter de tip meegegeven om in de toekomst eens wat duo interviews af te nemen met politici die verschillend over bepaalde onderwerpen denken. Dit kan de levendigheid en het kijkplezier mogelijk nog meer ten goede komen. Pieter ik wens jou veel succes met de uitzendingen die je nog gaat maken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

maandag 30 oktober 2017

Uitgebreid interview met AFRIKANER VOLKSPARTY over regeerakkoord

Na het publiceren van het vorige weblog artikel op sociale media werd ik gevraagd door journalist Robbert Veldman om nog nader in te gaan op enkele specifieke vragen. Robbert is journalist voor de AFRIKANER VOLKSPARTY en toonde al eerder interesse in mijn mening over politieke zaken. Zo stond er ooit een artikel over mij over het halal voedsel geven aan asielzoekers. Zie de link www.afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/6266-geen-halaal.html
Ik dank de heer Robbert Veldman voor de getoonde interesse. Op twitter deelde ik nog mee; 'Bij de AFRIKANER VOLKSPARTY kijkt men niet op 1000 tekens. Als politicus word je respectvol benaderd en uitgebreid geïnterviewd. 
Zie hier het interview

woensdag 18 oktober 2017

Reactie regeerakkoord

Op twitter reageerde ik met ‘CU en CDA rotten naar Psalm 1 samen met de spotters van de scheppingsorde’ dit naar aanleiding van de ontwikkelingen van de genderneutraliteit in onze op drift geslagen samenleving. Na een lange tijd hebben vier partijen elkaar gevonden en zijn er in geslaagd om partij nummer 2 de PVV buiten spel te houden. Politiek is een smerig spel in veel opzichten. De leugens van Rutte over Griekenland en de 1000 euro zijn overigens geen bezwaar geweest voor velen om de VVD weer het vertrouwen te geven. De burgers krijgen een regering die het verdient. Een slechte zaak is dat er nog steeds veel geld naar ontwikkelingssamenwerking gaat waarmee er veel geld en energie verloren gaat die in de eigen ontwikkeling van ons land zou kunnen worden gestoken. De stakingen in het basisonderwijs hebben hun vruchten opgeleverd. Meester X en juf Y krijgen wat centjes erbij. Overigens vind ik het persoonlijk een slechte zaak dat naar het middel van stakingen wordt gegrepen om je zin door te drijven. Het onderwijs zou eerst eens naar de eigen interne organisatie en overdreven vergadercultuur kunnen kijken alvorens uit te huilen bij de overheid, maar dit terzijde. Een gemiste kans is dat men vanuit de overheid geen verplichte dam- en schaaklessen aan het basisonderwijs oplegt. Met deze denksporten wordt het analytisch vermogen van de jeugd gestimuleerd, men leert geduldig zijn, afwachten en eerst denken en dan doen. Maar goed een bezoekje naar het Rijksmuseum staat hier dan wel weer tegenover. Wilders mist het woord islam, terecht overigens, maar logisch omdat de 4 partijen destijds de motie Halsema over ‘tegengaan van islamisering geen doelstelling van het beleid is’ steunde. Ja en Segers is allesbehalve islamkritisch. Hij spreekt nog steeds over islam als godsdienst in plaats van antichristelijke ideologie. Het woord jihadisme staat wel in het regeerakkoord. Men wil dat terugdringen of aanpakken. Dat men moskeeën gaat sluiten waar imams haat zaaien in de harten van destijds de moordenaar van Theo van Gogh staat er dan weer niet bij als oplossing. Nee liever wil men de boodschappers van de kwalijke zijden van het Mohammedanisme strenger gaan straffen want als je slecht praat over het Mohammedanisme dan doe je aan ‘haat zaaien'. Welnu, de koran staat vol met haat tegen lieve christenmensen. Het zou mooi zijn als de overheid neutrale voorlichtingslessen over de islam zou gaan stimuleren. Het materiaal van wetenschapper Bill Warner van de Centre for the Study of Political Islam zou hier mooi voor gebruikt kunnen worden. Maar ja dit zal wel een utopie blijven. Men komt in dit land niet verder dan het plaatsen van lelijke betonblokken in winkelcentra om de gevolgen van (zeer vaak islamitisch) terrorisme te verminderen. Ja en dan kom je er achter dat je reactie aan de pers maar 1000 tekens mag bevatten in plaats van 1000 woorden. Genoeg is genoeg…

zondag 24 september 2017

PVV in Bunschoten, soapserie of realiteit?

De afgelopen maanden heeft mij nog wel eens de vraag bereikt of de Spakenburgse Vrijheidspartij SVP overgaat in een PVV-afdeling. Een voor de hand liggende vraag gezien het feit dat de SVP op een ledenvergadering van 18 april de bereidheid had getoond om hun politieke werk onder de vlag van de PVV te willen voortzetten in de periode 2018-2022. Het ietwat verrassende antwoord op deze vraag is echter tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van juni jongstleden gegeven. Er kan hier verwezen worden naar het weblogartikel van 29 juni. In die beschouwing werd gesteld dat ik mogelijk in een opinie-artikel wat dieper op de gebeurtenissen die tot dit besluit hebben geleid zou in gaan.
Het valt mij zwaar om dit te doen, vooral gezien het feit dat ik recent een principe besluit heb genomen om geen negatieve energie te verspillen en alleen nog maar leuke dingen wil doen in mijn leven.  Maar omdat ik een hoog rechtvaardigheidsgevoel heb kan ik er toch niet aan ontkomen om in dit betoog een aantal feiten te benoemen en een daarop aansluitende eindconclusie te componeren.

Laten we eerst eens kijken naar de feiten

- de SVP was bereid om PVV te worden. Vreemd overigens dat de PVV in Utrecht in de vertegenwoordiger van Rene Dercksen dit wel een aantal keren van ons wilde horen, terwijl dit al vanaf 2009 bekend was. Rene kwam begin dit jaar bij de SVP op de fractievergadering met de mededeling HEEL GRAAG in Bunschoten mee te willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen.
- De SVP heeft altijd de PVV Utrecht gesteund. Er waren stemadviezen gegeven. Advertenties in de lokale krant de Bunschoter werden betaald door een burgerlid van de SVP. Tijdens de provinciale staten in 2015 had ik veel stemmen verzameld in alle 26 gemeenten. Meer dan 1300 stemmen. De verhoudingen tussen de SVP en de PVV Utrecht waren al die jaren goed. Posters voor landelijke verkiezingen werden trouw door SVP-ers opgehangen.
- De kandidatuur van Bunschoter An van Pijkeren voor de 2e kamerverkiezingen werd gesteund door de SVP. Ik schreef een persoonlijk stemadvies namens de SVP. An haalde evenwel nog geen 50 stemmen in Bunschoten. Overigens was het An verboden door de landelijke PVV een interview te geven in de lokale krant. Over vrijheid gesproken!?
- Na het nieuws dat de PVV in de gemeenteraden mee wilde gaan doen kwam de allesbehalve bescheiden An van Pijkeren op de televisie bij RTL4 met de boodschap graag in de gemeenteraad van Bunschoten wilde plaatsnemen.
- Met Rene had ik de afspraak gemaakt dat hij tijdens mijn vakantie de fractie zou bezoeken om te peilen wat mijn drive is voor de toekomst en of ik vertrouwen zou hebben mocht ik mij kandidaat willen stellen voor het lijsttrekkerschap. Ook was er een mondelinge afspraak om (zo min mogelijk) de pers te woord te staan.
- Op 3 mei was daar dan toch de uitzending bij Nieuwsuur waarin ik kort werd neergezet als een enthousiast en bewogen politicus die graag een PVV in Bunschoten wilde en daar zijn energie in wilde gaan steken.
- Rene bezocht na 3 mei de fractie van de SVP maar kwam niet om de mening van de fractie over mij te peilen. Hij kwam alleen maar zijn gal spuwen over Koops die op de de televisie was geweest. In deze periode waren er ook media optredens zichtbaar van andere PVV kandidaten elders in het land.
- Na afloop van mijn vakantie heeft de SVP besloten niet meer PVV te willen worden. Achter mijn rug om werden burgerleden benaderd om zich aan te sluiten bij An van Pijkeren. Maar alle burgerleden bleven de SVP en mij trouw. Zover mij bekend heeft de PVV geen voldoende geschikte kandidaten in Bunschoten kunnen vinden.
- De PVV zou in juni bekend maken in welke gemeenten ze mee gaan doen. Over het houden van afspraken gesproken. Het is inmiddels bijna oktober. We zullen nog zien wat het gaat worden in Bunschoten.

Genoeg feiten, over nu naar wat conclusies en mijn eindoordeel

Naar mijn mening is Rene Dercksen allesbehalve oplossingsgericht bezig geweest. Hij hanteerde de botte bijl en vond een stok, van dat TV optreden, om een hond mee te slaan. Ik heb mij nota bene 8 jaar constructief opgesteld richting de PVV. Ik bezocht trouw de klasjes en kwam op de kieslijst van #PS2015. Ik schreef positief kritische artikelen in het belang van de PVV en het gedachtegoed uitgedragen door Geert Wilders. Zoals eens een moslimwijk bezoeken ipv alleen maar afgeven. Hetgeen Geert later deed in de Schilderswijk in Den Haag. Zoals samenwerken met het Vlaams Belang ipv afgeven op Filip Dewinter, hetgeen ook onlangs is gebeurd. Ik heb adviezen gegeven over de samenstelling van kieslijsten en het contact met burgers tijdens de campagne en in het algemeen. Zover mij bekend is er alle schijn van dat achter mijn rug om leugens over mij werden verteld zonder hoor en wederhoor. Er leek sprake van een verborgen agenda om An van Pijkeren lijsttrekker te laten worden, met goedkeuring van de PVV fractie uit Utrecht. Al met al smerige spelletjes achter de schermen. Iets waarvoor ik niet meer teken in mijn leven. Die eigenwijze Koops is ongewenst... Mijn eindoordeel is dan ook;

1. De verantwoordelijken (Rene Dercksen en zijn kameraden) voor de organisatie van een PVV afdeling in Bunschoten hebben er een potje van gemaakt door o.a. De hele SVP fractie 5 kandidaten uit te sluiten van deelname.
2. Het eigen belang van o.a. An van Pijkeren lijkt zwaarder te wegen dan het partijbelang.
3. De verantwoordelijken hebben de PVV als partij geen goede dienst bewezen met hun amateuristisch en kinderachtig optreden.

Verwachting-voorspelling

Mijn verwachting is dat de PVV uiteindelijk niet mee gaat doen in Bunschoten. De gebeurtenissen hebben meer weg van een soapserie dan enige werkelijkheidszin. Mocht de waarheid anders zijn dan wens ik ze veel succes toe met #gr2018. De toekomst zal de waarheid ons vertellen en ondertussen gaan we over tot de orde van de dag...

donderdag 31 augustus 2017

Vandaag is het mijn trouwdag

Vandaag is het mijn trouwdag. We schrijven 31 augustus 2017. Vandaag is het mijn trouwdag. 29 jaar geleden stapte ik in het huwelijksbootje met Magda van de Geest. We hebben ruim 30 jaar, inclusief verkering, lief en leed gedeeld. Vorig jaar kwam er een einde aan onze verbintenis en zijn onze wegen gescheiden. Gelukkig geen vechtscheiding en geen kleine kinderen die een papa en mama elke dag nodig hebben. Maar toch, nu op 31 augustus gaan gedachten terug en kan men zich afvragen, waar ging het mis? Enfin, deze weblog is niet bedoeld om alle details van mijn privé leven bloot te geven. Wel mag men gerust weten dat in mijn beleving een scheiding er geestelijk hard inhakt. Terugdenken gaat gepaard met emotie. Beter is het dan om vooruit te kijken en nieuwe kansen te pakken om het leven in te richten zoals je dat wenst. Magda en ik hebben veel goede jaren gehad en we kijken daar met dankbaarheid op terug. We wensen elkaar het geluk bij een andere partner. De tijd zal leren of we beiden onze draai weer gevonden hebben. Dat kost tijd en energie. Ik kijk met vertrouwen de toekomst in en hoop dat we beiden ook God niet loslaten in ons leven. Schitterend is het om te weten dat God zijn zondige schepsels nooit zal loslaten en dat zijn beloften voor ons van eeuwigheidswaarde zijn.