zaterdag 31 maart 2012

De SVP als bruggenbouwer

De Spakenburgse Vrijheidspartij heeft voor de tweede keer een initiatiefvoorstel ingediend. De strekking hiervan is dat er op de basisscholen een cursus EHBO voor de kinderen gegeven wordt. De complete tekst van het voorstel kunt u hier lezen. De bespreking hiervan in de commissie Samenleving was dit keer niet zo spectaculair en spannend als destijds het initiatiefvoorstel om een boerkaverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening te krijgen. In het voortraject had de SVP de basisscholen, het plaatselijke Rode Kruis en o.a. het Rabobank Stimuleringsfonds als een echte bruggenbouwer bij elkaar gebracht en als laatste wilde de SVP nog een politiek draagvlak hiervoor creëren. Eerder al waren alle partijen behalve de CAP niet zo enthousiast hiervoor, maar toen nu bleek dat het project al helemaal in de steigers stond door de inzet van de SVP en het de gemeente nog maar een paar centen kostte steunden alle politieke partijen het plan van de SVP. De neuzen gingen uiteindelijk allen dezelfde kant op en er kon zelfs worden besloten om er een hamerstuk van te maken voor de komende raadsvergadering van 19 april. Zo heeft de SVP een klein onderdeel van hun verkiezingsprogramma gerealiseerd. Van groter belang is dat de kennis van onze jeugd over EHBO al op jonge leeftijd op peil komt en dat is in ons aller belang voor nu en in de toekomst.

dinsdag 27 maart 2012

De Derby der Derby’s

Wat een schitterende dag was het afgelopen zaterdag. Het was zonnig, lekker temperatuurtje, rustige gemoedelijke sfeer in het dorp, en de voetbalkoorts was hoorbaar bij de vele indrinkparty’s en zichtbaar op het veld. De blauwen wonnen met 2-1 van de rooien. Ik stond bij de F-side en was getuige van het luid zingen van het koor dat de functie van 12e man goed invulde. Ik ben er nu nog meer van overtuigd welk een psychologisch voordeel er van een enthousiast publiek uitgaat. Het niveau van het voetbal was slecht zo werd mij verteld na afloop. Het zal best, ik heb er zelf niet zo’n kijk op. Wel viel mij het multiculturele element op in de samenstelling van de teams. Wat goed dat er zo’n fijne samenwerking is en dat de ploegen een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin we leven. De sportiviteit was groot, de hooligans waren niet gekomen en na de wedstrijd kon er een pilsje worden gedronken. Veel mensen sprak ik over de zin en onzin van de drooglegging. In het centrum was wat onduidelijkheid bij de horeca over het gebruik van plastic bekertjes in plaats van glas. Jammer blijf ik het vinden dat de vrijheid van de toeristen om een alcoholische versnapering te nuttigen aan banden wordt gelegd. Een proef om de drooglegging eens te parkeren moet zeker mogelijk zijn. Maar goed de politiek heeft hier een uitspraak over gedaan en schaart zich achter de argumentatie van de burgemeester. Het feestgeruis ging ‘s avonds nog lang door in de sporthal van de blauwen, waar ook menig rode supporter meedeed met de festiviteiten. Met de kampioenswedstrijd hoop ik er weer te zijn met felicitaties voor de club om het even of dit nu de blauwen of de rooien zijn, al hoop ik voor mijn zoon dat dit de blauwen zullen zijn.

maandag 26 maart 2012

Excuses Wim Jacquet is de wereld op zijn kop

De rechter besloot onlangs dat in Almere een moskee mag worden gebouwd. Deze afgodentempels schieten steeds meer als paddestoelen uit de multicultureel verrijkende grond in Nederland. Zie voor een actueel overzicht http://burgerjournalisten.wordpress.com/moskeeen Het Dar al-islam (huis van de islam) verovert steeds meer terrein in europa en gaat ook Holland niet voorbij. Door de omwonenden was een kort geding aangespannen, want zij vinden de moskee niet passen in het straatbeeld en de hoge minaretten zijn voor hen ook een gruwel. Begrijpelijk, want was het niet Erdogan himself die moskeeen met kazernes, koepels met helmen en minaretten met bajonetten vergeleek? Naast een moskee gaat er ook een hindoeïstische tempel en een kerk komen, maar hiertegen is niet geprotesteerd. Geen wonder want dit zijn 100% religies en de islam is slechts voor pakweg 20% religie en 80% politieke ideologie. De PVV in Almere zal ongetwijfeld hun best hebben gedaan om de bouw van de moskee te remmen. De islamkritische burgers zullen zich begrepen voelen en zullen zich daarom vertegenwoordigd weten door de kameraden van Geert Wilders, de politieke voorman van het islamkritische gedachtengoed in ons land. In onze mooie gemeente Bunschoten neemt men niet altijd de moeite om naar de rechter te stappen teneinde de komst van een ongewenst gebouw tegen te gaan, maar neemt men het heft in eigen hand door de fik te steken in een in aanbouw zijnde strandkiosk bijvoorbeeld. Deze laffe streek haalde www.geenstijl.nl waar veel afkeer, vooroordelen en stront over ons dorp met haar mogelijk fundamentalistische kerkgangers werd heengegoten. De link met het ‘per ongeluk’ werken op zondag en de zondagopenstelling was snel gelegd. Frappant was ook dat de ChristenUnie in de raad hiervoor net enkele vragen had gesteld over de zondagopenstelling. De vertegenwoordiger van de grootste partij van onze gemeente deed wat dat betreft zijn werk goed en kwam op voor dat deel van zijn achterban voor wie de ontwikkelingen op het strand op de Dag des Heeren een aantasting van de zondagsrust zijn. Zo is er voor elke bevolkingsgroep wel een vertegenwoordiger in de raad, dat is het mooie van onze lokale democratie. Ondernemer Wim Jacquet bood in de Bunschoter zijn excuses aan voor het feit dat er incidenteel een keer is gewerkt op zondag en dat terwijl er al jaren op zondag in de broodfabrieken wordt gewerkt! Dit lijkt me de wereld op zijn kop, de beste meneer hoeft zich echt niet te verontschuldigen. Het lijkt me meer op zijn plaats dat de bevolking en het gemeentebestuur er alles aan doen om de kiosk met pisbakken voor het hoogseizoen uit de grond te stampen en dat deze zwarte bladzijde van de dorpsgeschiedenis snel kan worden omgeslagen. Mocht de dader ooit gevonden worden dan zal er wel weer een HALT traject met cursus ook voor eventuele ouders klaarliggen. Nee de brandstapel zoals sommigen voorstelden lijkt mij ook geen christelijke oplossing, dan komt Spakenburg weer op geenstijl of www.retecool.com 

zaterdag 24 maart 2012

Omgaan met ‘lastige’ burgers

Richard de Jong @israelman en Bob Offringa zijn twee burgers die meer dan gemiddeld bewogen zijn met het wel en wee van ons dorp. Ze schijven vaak brieven gericht aan de gemeenteraad. Naast brieven die het algemeen belang dienen zitten er ook regelmatig epistels bij waarbij ze opkomen voor hun eigen belang en rechten. De inhoud van de brieven is meestal interessant. De toon en de gebruikte kwalificaties omtrent personen of organisaties kan beledigend worden opgevat, maar met wat relativeringsvermogen is er ook de humor wel van in te zien. Nu zijn deze twee eigenschappen niet erg ontwikkeld bij een aantal raadsleden. Dit is er de reden van dat de brieven niet meer op de lijst van ingekomen stukken komen als er woorden in staan die niet kunnen. Ik heb als raadslid een minderheidsstandpunt ingenomen in deze beleidslijn, omdat er over de vraag of iets beledigends is van mening kan worden verschild. De vrijheid van meningsuiting heb ik hierbij heel erg hoog. Een van de meest opmerkelijke uitspaken van de Jong was dat hij nog liever met de moslimbroederschap in gesprek gaat dan met de ChristenUnie. Toen de leden van het presidium met deze zinsnede geconfronteerd werden was er nogal veel verontwaardiging. Persoonlijk kon ik maar moeilijk mijn lachspieren onderdrukken bij het zien van de beteuterde gezichten van een tweetal collega fractievoorzitters. Kunst is om bij deze brieven niet elk woord even serieus te nemen en je direct af te vragen wat de beweegredenen zijn en je te verplaatsen in de briefschrijver. Feit is wel dat een groot deel van de raad de veelschrijvers niet serieus meer neemt. Gevolgen hiervan zijn verslechterde verhoudingen, elkaar niet willen begrijpen en verdachtmakingen gecombineerd met al of niet gefundeerde lasterpraat, welke de wereld ingestuurd worden via de social media waarop beide inwoners erg actief zijn. Ik vind deze burgers niet lastig en ben blij dat ze meedenken over het reilen en zeilen van onze gemeente. Een luisterend oor en hen onbevangen benaderen en opkomen voor hun (spreek)rechten lijken mij de ingrediënten die kunnen helpen om tot betere relaties te komen. Voor onze burgervader lijkt hier zeker een taak weggelegd, met een proactieve houding is veel te bereiken. Het zou hem sieren dat hij zich in deze wat minder formeel opstelt en de opmerkingen aangaande de aantasting van het ambt van burgermeester eens laat varen. Indien er een mentaliteitsverandering van vooral de kant van het gemeentebestuur plaatsvindt dan zullen genoemde veelschrijvers vanzelf minder de pen of toetsenbord hanteren in de toekomst, want nu lijken ze er zelfs behagen in te scheppen om als luis in de pels van het gemeentebestuur te fungeren. Wellicht kan ik daarom wel zo goed door een deur met beide inwoners.

woensdag 21 maart 2012

De nieuwe Fleur Agema

Vorige week mocht ik jurylid zijn bij de verkiezing van het ‘Aanstormend Politiek Talent’. Deze prijs werd toegekend nadat scholieren van het Oostwende College in debat waren gegaan over hun eigen voorstellen aangaande het jeugdbeleid. Dit alles in het kader van de jaarlijkse Gemeentedag voor de scholieren. Er waren fracties gevormd en de burgemeester moest alles in goede banen leiden. Dit ging hem goed af, nadat hij eerst als een goed schoolmeester de regels had uitgelegd en dat men moest luisteren en stil zijn als een ander aan het woord was. De jongeren deden het leuk en hadden goede plannen voor een McDonald’s, bioscoop, schoon strand, meer sporten en zelfs meer jeugddiensten in de kerk. Het was bemoedigend dat de jeugd goed meedenkt en dat er veel politiek talent is. Wel was het moeilijk om de beste uit te kiezen. Voor mij zijn het allemaal winnaars ook diegenen die wat rustiger waren. De plannen van de jeugd kunnen niet allemaal worden meegenomen voor de komende verkiezingen, want over activiteiten in de kerk mag de politiek geen uitspraken doen  en beleid ontwikkelen. Hoe dat zit moeten de scholieren nog maar eens aan de docent geschiedenis of maatschappijleer vragen. Dit heeft te maken met de scheiding van Kerk en Staat. Het was goed om deze dag een betrouwbaar beeld te krijgen van de leefwereld van onze jongeren. Op de foto sta ik met de winnares Kimberley. De meisjes waren iets overtuigender in hun spreken en de non-verbale communicatie beheersten zij ook beter dan de jongens. En wie Fleur Agema is moeten de scholieren ook maar eens opzoeken via google afbeeldingen. Dit zal dan meer begrip opleveren waarom ik spreek over de nieuw Fleur Agema. Kimberley is hartelijk welkom op de kieslijst van de SVP in 2018. In het filmpje begint de reprtage over de gemeentedag op tijdstip 7:37 met dank aan de Lokale Omroep Spakenburg!

maandag 19 maart 2012

Geweigerde ingezondens; misleiding van lezers?

Gisteravond was er een interessante reportage bij SBS6 te zien waarin een undercover homo hulp vroeg om van zijn ‘ziekte’ af te komen. Verschillende instanties werden bezocht en als laatste was Different aan de beurt. Dit is een onderdeel van de stichting Tot Heil des Volks. Opzienbarend was dat de hulpverlener van Different de cliënt adviseerde om de huisarts niet de echte reden te vertellen van de doorverwijzing maar dat er sprake was van wat seksuele problemen en vooral niet te melden om van homofilie af te komen, want anders zou het niet worden vergoed. Eerder kon men zien dat een andere christen keihard stond te liegen. Met dit soort figuren zal het christendom nog meer aan aanzien moeten inleveren en het is koren op de molen van de lieden die willen spotten met alles wat christelijk is. De stichting in Amsterdam kwam slecht in het nieuws en zelf moet ik ook nog maar eens een paar nachtjes slapen om te bezien of deze organisatie nog wel een plaats verdiend op mijn lijstje van goede doelen. Het lijfblad de Oogst is niet vies van ongenuanceerdheid over de PVV. Vooral als het om de vrijheid van onderwijs gaat gooien ze de PVV op één hoop met D66. Ik schreef hierover de volgende ingezonden;
Dr. Matthijs de Blois stelt in de Oogst februari 2012 dat partijen als D66 en de PVV de vrijheid van onderwijs in gevaar zouden brengen doordat met vanwege het gelijkheidsbeginsel geen onderscheid wil maken. Deze stelling is voor wat betreft de PVV nogal ongenuanceerd. Het is juist de PVV die dit onderscheid wel wil maken. Partijen als VVD,CDA,CU,D66, Groenlinks, SP willen alle religies op één hoop gooien en dat doen nu juist PVV en SGP niet.
Hier een citaat uit het verkiezingsprogramma van de PVV.
Christelijke, Joodse en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn dus voor behoud van artikel 23 Grondwet. Islamitische scholen gaan daarentegen dicht.
Bron: www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf
Evenals directeur van Rhee niet wilde reageren op de reporter van SBS6 kreeg ik geen reactie op mijn schrijven. Wel van meneer de Blois, maar deze was nogal inhoudsloos en ontwijkend.

In het Nederlands Dagblad is er regelmatig aandacht voor de islam. Op pagina twee wordt er zelfs aandacht gegeven aan bijzondere evenementen zoals de opening van een moskee of een cultuurverrijkende tentoonstelling over de achterlijke woestijnreligie. Een kritische beoordeling van de islam of de bespreking van een islamkritisch boek tref je nauwelijks aan. Wel zie ik regelmatig artikelen die een proefschrift of boek bespreken waarin de strekking geproefd wordt dat de islam vredelievend is, een bijdrage kan leveren aan onze cultuur of dat de liberale islam toch echt niet lang meer op zich laat wachten zo deze al niet aanwezig is onze multiculturele maatschappij. Zo verscheen er onlangs weer zo’n politiek correct artikel over de islam. Via deze link is dit artikel te lezen. Daar ik wisselende ervaringen heb met het plaatsen van ingezonden bij het ND dacht ik laat ik het er weer eens op wagen. Ik schreef de volgende wel erg korte tekst voor de rubriek ingezonden;

Islamboeken
Recensent Kees Haak refereert in zijn bespreking van een boek over de islam (ND 2 maart) aan de vuistregel in de godsdienstwetenschap dat het beoordelen van religies alleen mag plaatsvinden op basis van de beste presentaties uit eigen kring.
Om aan dit nobel streven nog meer tegemoet te komen is het wellicht goed dat de boeken van de ex-moslims Ibn Warraq (Weg uit de islam), Sam Solomon (Al-Hijra), Wafa Sultan (A God Who Hates) en Ayaan Hirsi Ali (Nomade) (nog) eens voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Dit zal de evenwichtigheid in het beoordelen en schrijven over de islam ongetwijfeld ten goede komen.

Dit is toch wel een voor mij doen erg nette en korte ingezonden. Toch werd deze geweigerd, hetgeen ik een erg kwalijke zaak vind, omdat het evenwicht in het schrijven over de islam doorslaat naar de verkeerde kant. Hier wordt mijns inziens de lezer misleid en niet compleet voorgelicht over de islam. In een korte correspondentie met het ND beriepen ze zich er zelfs op dat ze in de berichtgeving een eigen christelijke stellingname niet verloochenen. Vraag die resteert. Hoe kun je in hemelsnaam een antichristelijke, anti-Joodse, gewelddadige ideologie verpakt in een religieus sausje op een christelijke wijze beoordelen zonder deze met ferme hand af te wijzen overeenkomstig Filippenzen 1: 9-10 ... “steeds meer overvloedig mag zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aan komt.”?  

zondag 18 maart 2012

Dirk Koelewijn eerste koper boek van slippendrager tot lokale Wilders

Al lange tijd heeft Dirk Koelewijn interesse in de lokale politiek. Als voorzitter van de buurtvereniging van de Nieuwe Schans heeft hij zich ingezet om de belangen van de buurt te verdedigen in de problematiek van de funderingsrot. Maar al eerder was Dirk geïnteresseerd in de geschiedenis van ons dorp. Hij heeft een groot aantal boeken over ons dorp en hier hoorde dan ook zeker het nieuwste boek ‘van slippendrager tot lokale Wilders’ van raadslid Peter Frans Koops bij. Hoewel Dirk zelf lid is van de CAP heeft hij bewondering voor de manier van politiek bedrijven van Koops. Dirk weet ook wat het is om tegen de gevestigde politieke standpunten in te gaan en neemt indien nodig ook geen blad voor de mond. De stukken in het boek over de islam, islamisering en de opkomst van de PVV hebben ook zeker zijn interesse al zegt hij niet altijd de mening van de SVP te delen. Op het moment dat het boek op internet te koop werd aangeboden was Dirk er dus snel bij om het te lezen. De eerste indruk van hem is dat het boek een gedegen politiek overzicht is van de afgelopen tien jaar, wat in begrijpelijke taal voor iedere burger goed te volgen is. Daar Dirk een elektronische versie van het boek kocht, maar wel de eerste, was dit voor Koops reden om hem ook een gedrukt exemplaar te geven. Inmiddels is het boek te koop bij de Bruna en The ReadShop.

donderdag 15 maart 2012

Geen natje maar een droogje tijdens voetbalderby

Voorzitter Marc Schoonebeek van Spakenburg stelde in 2007 dat de drooglegging haar doel voorbij schiet. Lees hier het artikel. (bron De Bunschoter uit het archief van Bob Offringa). In dit stuk blijkt dat de blauwe voorman een profetische blik aangaande de vele indrink feestjes heeft gehad. Zijn woordspeling komt terug in de duidelijke teksten van de motie die de Spakenburgse Vrijheids Partij indiende tijdens de verlenging van de afgelopen raadsvergadering. Jammer dat de voetbalclubs het achterste van hun tong niet lieten horen op onze vraag wat hun huidige standpunt is in deze. En wat een verschil met het dossier kunstgrasvelden, waar het aan communicatie toen aan niets ontbrak. De SVP nam deze avond haar taak serieus door invulling te geven aan haar volksvertegenwoordigende rol. Zij sprak deze avond namens een erg groot deel van de bevolking en het is fijn als er steun is onder de burgers voor het experiment om eens te stoppen met de drooglegging.
De SVP pleit voor een structurele oplossing van het probleem en dat is gewoon de wet aanpassen en oproerkraaiers een jaar de cel laten bezoeken. Dus strenger straffen en stoppen met het pappen en nathouden, in deze kwestie drooghouden. De vrijheid van de horeca, toeristen en burgers om een wijntje te drinken bij de lunch wordt nu ingeperkt. Dit alles omdat er eventuele problemen met hooligans kunnen worden verwacht. Dit is buigen voor terreur in plaats van deze terreur krachtdadig bestrijden. Door de burgemeester wordt dit alles gebracht onder het mom van bescherming van de veiligheid van onze burgers. De politieke partijen schuilden zich achter deze argumentatie, waarvoor Melis van de Groep alle tijd kreeg en nam van de plaatsvervangend voorzitter. Na wat onderzoek blijkt dat de SVP op een zelfde lijn zit als Richard de Mos van de PVV (onlangs te gast bij de echte Jannen met drank en dikke sigaar). Hij pleitte ook voor een zero tolerance beleid ten aanzien van relschoppers en wilde de vrijheid van de voetbalclub (ADO) en supporters verdedigen om een pilsje te drinken en dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden.
Hoe het ook zij de SVP heeft een aansprekend punt uit haar verkiezingsprogramma op de politieke agenda gezet en er is voorlopig geen reden om dit punt uit het program van 2014 te schrappen. De SVP wenst allen een goede en sportieve derby toe met een verstandig gebruik van alcohol op die dag.

dinsdag 13 maart 2012

Terugblik lange raad

Maandagavond duurde deel twee van de raadsvergadering van 8 maart ook weer bijna tot 23.30 uur. Een aantal kanttekeningen over deze lange zittingen. Na een tweetal besprekingen in de commissie Samenleving kon de SVP het jeugdbeleid voor de komende jaren goedkeuren. We hebben hierover wel een aantal kritische opmerkingen gemaakt. Onze bijdrage kunt u hier lezen. Dan was er deze avond een dieptepunt te betreuren omdat de raad over maatregelen tegen een burger moest besluiten. Over deze kwestie is in zijn totaal wel een boek te schrijven, hetgeen ik dan ook de burger adviseren wil. Wel met duidelijk bewijsmateriaal en beargumentering van zijn moeiten met het gemeentebestuur en vrij van onnodige laster. Samen met Wim de Jong heb ik veel gesprekken gevoerd met Richard en wij zien nog steeds mogelijkheden tot betere verhoudingen. De bal ligt in deze wel bij hem. Lees hier mijn bijdrage in de raadsvergadering over deze zaak. Opvallende zaken waren hierbij;

-          De raad negeerde tijdens de vergadering het principe hoor en wederhoor en beriep zich tijdens mijn pleidooi voor het spreekrecht van deze burger slechts op het reglement van orde.
-           Het door mij voorgestelde alternatief van het voortgaande gesprek werd nauwelijks serieus genomen. De raad koos voor een ramkoers ten aanzien van deze burger. Geen wonder dat er dan alleen maar verliezers overblijven.
-          ‘Ik heb dit agendapunt zo objectief mogelijk proberen te behandelen, ik kies geen partij voor het college en ik kies geen partij voor de burger, ik ben slechts op zoek naar de waarheid’ belangrijk citaat uit mijn bijdrage.

zaterdag 10 maart 2012

Wederom een hoogtepunt

Een mens moet genieten van de hoogtepunten van het leven. Ik heb er velen meegemaakt en hierover geschreven in mijn boek van slippendrager tot lokale Wilders. In dit boek staat een verslag van mijn partij tegen Ton Sijbrands in zijn geslaagde wereldrecord poging blind simultaandammen. Ik verloor deze partij, maar toch was het een hoogtepunt. Gisteravond verloor ik ook, nu van mijn lieve zoon Huibert. Ik heb hem zien ontwikkelen tot een talentvol dammer al vind ik wel eens dat hij vroeger wat meer aan training had kunnen doen. Ik hield hem immer voor; ‘Je krijgt de punten niet cadeau, ik mats je niet, je zult me echt moeten verslaan achter het bord’. Dit nu is gebeurd en ervaar ik als een hoogtepunt. Zijn berekeningen gingen verder dan die van mij, en ik verzin ook geen flauw excuus, hij heeft terecht gewonnen. Voor een vader is het fijn dat een zoon dezelfde sport doet en nog mooier dat je wordt verslagen door hem. Met mijn andere zoon Jan-Willem speel ik ook wel eens en in het rijtje spelletjes dat papa verliest kan naast darten, voetballen, stoeien, vissen nu ook dammen staan. Nu nog tafeltennis en sjoelen, de tijd zal het leren. Overigens hoop ik dat mijn gesteldheid open zal staan voor gezonde gevoelens van revanche. Een periode van gezonde competitie is aangebroken. Koops junior is gewaarschuwd!

donderdag 8 maart 2012