zondag 28 december 2014

Verlaat de ChristenUnie 2014 met leugens over de PVV?

Op 26 maart schreef ik een stukje met als titel ‘Reactie CU onnodig, vals, onchristelijk en vooral gedaan voor eigen gewin!’ Een inhoudelijke reactie van de CU bleef uit. Op 1 juni kwam ik op de weblog even terug met het artikeltje ‘CU top zwijgt al maanden over eigen leugens over PVV’ en nu op de grens met het nieuwe jaar 2015 eindig ik met de vraag ’Verlaat de ChristenUnie 2014 met leugens over de PVV? Onwaarheden over de PVV doen het goed in de media we zagen dat deze week nog met een slordig stuk in de Volkskrant over gedeclareerde kosten van het Wildersproces. Ik vermoed dat de geloofsgenoten van de CU blijven zwijgen over hun eigen leugens, maar wellicht zit ik er naast…

maandag 22 december 2014

Goede feestdagen en een voorspoedig 2015

Een kaartje met de wens van de Spakenburgse Vrijheidspartij gebruik ik ook maar voor de lezers van mijn weblog. 2014 loopt ten einde. Ik mocht vorige week nog aanwezig zijn op het gemeentehuis bij de jaarlijkse Kerst bijeenkomst met het personeel en de gepensioneerden. Altijd erg leuk en goed om de saamhorigheid te versterken. Er is veel gebeurd en er is weer veel beschreven over het politieke reilen en zeilen en andere evenementen in onze gemeente. De gemeente Bunschoten bruist van de activiteiten. Het maatschappelijke en het verenigingsleven is in ontwikkeling en er gebeuren mooie dingen. Er zijn echter ook negatieve dingen in ons dorp. Er is eenzaamheid en er zijn ruzies en verstoorde relaties, soms dwars door familiebanden heen. Mensen worden geconfronteerd met ziekte en met de dood. Mijn hoop is dat in dat opzicht er in 2015 een verbetering mag optreden bij die schaduwzijden van het leven. Het christelijk geloof is velen tot steun en ik hoop dat ook u de blik op het Kerstkind niet uit het oog verliest. Ik wens u dan ook een Gezegend Kerstfeest en een 2015 met veel vrijheid en voorspoed toe. Graag tot ziens!

vrijdag 19 december 2014

Een goed artikel over de islam in blad de Oogst

In het blad de Oogst van de vereniging Tot Heil des Volks stond in het novembernummer een goed artikel over de islam geschreven door de heer Hans Frinsel op dit moment zendeling in Guinee-Bissau. Het is een goed artikel omdat er op een evenwichtige manier over de ware aard van het Mohammedanisme wordt geschreven. De heer Frinsel heeft een scherp oog voor de invloed van de islam in de wereld en de juiste taxatie hiervan in het licht van de laatste ontwikkelingen met het afgrijselijke Islamitische Staat (IS). Ik mis dit soort artikelen in de gewone media. Deze media willen de islam veel te vaak vrijblijvend etaleren zonder er een waardeoordeel aan te geven. Het artikel zorgt voor meer begrip voor de opkomst van islamkritische politieke partijen in Europa mocht u dat nog niet hebben. Het artikel heb ik ingescand voor u. Het bestaat uit 4 pagina’s PDF met 600dpi voor extra kwaliteit. Oordeelt u zelf over het artikel… pagina1 pagina2 pagina3 pagina4

vrijdag 12 december 2014

Gods kleine helpertjes met bolhoed en sigaar

Het politiek bewogen jaar 2014 werd donderdag afgesloten met de laatste raadsvergadering. Het was een jaar waarin weer veel is gebeurd en waar we de vrijheid kregen om als politici ons werk te doen. Een interessante verschuiving in het politieke firmament is de komst van de SGP in de Bunschoter gemeenteraad na de verkiezingen in maart. De mannenbroeders (vrouwen stonden niet op de kieslijst) doen hun werk secuur, trouw en overeenkomstig het verkregen mandaat. Er zitten hele sympathieke karakters tussen de acteurs. Nu we een aantal maanden hebben kunnen genieten van hun aanwezigheid is het wel opvallend dat het thema ‘zondagsrust’ wel erg vaak wordt aangezwengeld door de orthodoxe enthousiastelingen. Zo wilde de fractie van de SGP een zinnetje met het thema zondagsrust in de notitie ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 2025 Bunschoten zijn we samen’ aanpassen met de woorden ‘behoud van zondagsrust’. In de discussie kwam het principiële verschil over de term zondagsrust weer naar voren. Ik bestempelde het dit keer wat scherper door te spreken over het juk van de zelf verzonnen slaafse zogenaamde zondagsrust. Voor de gemeente Bunschoten is het goed dat men dit juk van zich afwerpt is de mening van de SVP. Eerder schreef ik een artikel over christenfundamentalisme dat de ontwikkeling van Spakenburg remt. De visie hierop mag verschillen en het college wil die kijk hierop bespreekbaar houden met belangengroepen en de gemeenteraad zelf. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij en de seculiere VVD is de term zondagsrust ook waardevol, zo hield ik de woordvoerder van de SGP voor, maar wij gaan daar soepeler mee om en gaan uit van de idee dat iedere burger (heiden, dwaallicht of christen) een vrij mens is die naast het bezoeken van de kerk ook mag genieten van de ontspanning en culturele of sportieve rust die de Schepper ook in de schepping heeft gelegd. Iedere keer bekruipt mij echter het gevoel alsof de SGP een wedstrijd doet wie de kampioen bescherming zondagsrust is in de Bunschoter gemeenteraad en lijkt het wel alsof men een soort afgod van dit zelfverzonnen fenomeen maakt. De titel ‘Gods kleine helpertjes’, ooit uitgevonden door minister Plasterk in een column in het blad Computable schoot mij te binnen bij het aanzien van de volksvertegenwoordigers van het vooral bevindelijk gereformeerde volksdeel. Dit dan niet meteen ironisch bedoeld maar eerder ook om hen een spiegel voor te houden. De Staatkundig Gereformeerde Partij, is dat niet die partij met bolhoeden en sigaren? Dit vroeg ik aan de heer van Goor, jawel die van de catacomben van satan, tijdens de bespreking van het onderdeel drugsgebruik uit de veiligheidsnota. “Dat is een karikatuur” reageerde van Goor. Ach, eerder schreef ik een stukje over de komst van de SGP in Bunschoten en het verheugt mij dat wij op het vlak van het voorkomen van de islamisering en nog wat andere standpunten zeker overeenkomstige ideeën hebben. De kijk op de zondag verschilt, maar dat maakt het in ieder geval wel wat levendiger, want het is iedere keer weer een beproeving voor mij als ‘Gods kleine helpertjes’ over die zondagsrust beginnen. Wellicht is het beter om mijn mond maar te houden. De tijd zal het leren. Maar ja de sluis in de Oostdijk bij het project Laakzone en de inrichting van het gebied Zuyderzee met de bovenverdieping van het gebouw van de Eendracht zullen spoedig weer op de agenda komen, waarbij de bescherming van de zondagsrust natuurlijk weer hard nodig zal zijn in dit dorp waar men zo kan genieten van het rustige klokgelui op de dag des Heeren als je je nog eens wilt omdraaien in bed…

donderdag 4 december 2014

Geen moskeeën meer? Heel graag zelfs

Vorige week sprak PVV ‘er Machiel de Graaf duidelijke taal in de 2e Kamer door te pleiten voor het sluiten van alle moskeeën in Nederland. Politiek correct Nederland vond het maar een beschamende vertoning. De voorzitter Arib huilde op twitter over de toon van dit debat en er moest hoognodig in het presidium over worden gesproken, want dit kon toch echt niet. Via een opname van de NOS heb ik slechts geconstateerd dat de PVV haar standpunt over moskeeën wat heeft aangescherpt. De Graaf hield een gloedvol betoog en veegde de vloer aan met de collega’s aan de interruptiemicrofoon. Als we naar de inhoud kijken dan is er niets mis met het weren van moskeeën op Hollandse bodem. De afgodentempels zijn meegekomen met de immigratie van gastarbeiders uit de jaren 70. Nu ruim 40 jaar verder schieten ze als paddenstoelen uit de grond en ontsieren de publieke ruimtes. Die vreselijke minaretten (bajonetten in de taal van Erdogan) maken het nog erger en bezorgen je gevoelens van misselijkheid zoals ik onlangs bemerkte toen ik langs die grote moskee in Lombok Utrecht fietste. Probleem is dat de islam in Nederland gebruik maakt van de zogenaamde vrijheid van godsdienst om overal die nare gebouwen neer te mogen zetten. Vaak worden ze betaald door islamitische landen die meewerken aan de uitbreiding van de islam over heel de wereld. Er is maar 1 oplossing en dat is de grondwet wijzigen en opnemen dat de islam een kwalijke ideologie is waarvan de invloed zo klein mogelijk moet worden gehouden. Natuurlijk moet het in Nederland mogelijk blijven dat een vereniging een gebouwtje mag neerzetten waar zij een beeld mogen aanbidden. Maar het Mohammedanisme gaat veel verder. Moskeeën zijn haatpaleizen waar menig jihadist wordt geïnspireerd om de heilige oorlog te voeren tegen de Westerse Wereld. Het is zelfs erg christelijk om deze afgoderij te weren, een moskee is een gruwel in de ogen van de Almachtige. Hij duldt geen andere goden naast zich zo heeft de kerk toch eeuwen haar volgers voorgehouden. Diezelfde kerk met haar christelijke krantjes en Enge Omroep doen evenwel haar best om die slechte PVV als het grote kwaad neer te zetten. Persoonlijk ben ik bevestigd in mijn stem op de PVV ook voor komende verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015. Het aangescherpte standpunt ligt bovendien goed in de lijn met het betoog van zendeling Imja Nyznayu die stelt dat een christen die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit de weg baant naar hun ondergang. Lees hier dit goede opinieartikel uit 2009 http://www.svpbunschoten.nl/NDAG-20091221-01007002.pdf, maar nog steeds hoogst actueel. Geen moskeeën? Heel graag zelfs…

maandag 1 december 2014

Boekhoudkundige trucs bij de begroting 2015

Tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018 heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij in een viertal argumenten aangegeven waarom zij tegen deze begroting stemde. Argument 4 was; ‘Teveel boekhoudkundige trucs en spelen met spaarpotjes en een te rooskleurig beeld bij het presenteren van een meerjarige sluitende begroting’.
Wethouder Menno Nagel reageerde als een spin door de fractie van de SVP voor de voeten te werpen dat zij het college betichtte van fraude en hij wenste dat Peter Frans Koops, de woordvoerder van de SVP, zijn woorden zou terugnemen. De wethouder ging voorbij dat de SVP op dat moment van de vergadering totaal geen vragen meer had aan het college en als hij zich volgens de regels van het dualisme had opgesteld had hij zich bescheidener kunnen opstellen in plaats van als een stier op een rode lap te reageren. In sommige gemeenteraden zitten colleges op de publieke tribune en mogen alleen aanschuiven bij de raadsvergadering als fracties vragen hebben aan het college. De SVP neemt niets terug van haar argumentatie om de begroting af te keuren. Wij opereren slechts overeenkomstig het bij de verkiezingen verkregen mandaat van de kiezer en zijn vrij om onze eigen woorden te kiezen. Lees verder de technische toelichting over de boekhoudkundige trucs gepubliceerd op de website van de Spakenburgse Vrijheidspartij!

donderdag 27 november 2014

Bij de LOS Lokale Omroep Spakenburg @RTV_LOS

Bij de LOS Lokale Omroep Spakenburg.  Met als onderwerpen;
- de SVP na de verkiezingen
- islam in de politiek
- de SVP heeft tegen de begroting gestemd
- PVV kieslijst provincie Utrecht
- Is IS islam?
- mijn boek etc.                           Met dank voor de geboden gelegenheid!


dinsdag 11 november 2014

De EO doet opnieuw stom en staat voor Enge Omroep

Tot mijn spijt kan ik niet anders zeggen dat de Evangelische Omroep voor de tweede maal dit jaar een erg slechte beurt maakt. Vorige week kwam in het nieuws dat de EO een nieuw programma wil uitzenden met als titel ‘Rot op naar je eigen land’. Presentator en ex-judoka Dennis van der Geest wil met mensen die een hekel hebben aan buitenlanders, bijvoorbeeld PVV-stemmers, het gevoelen van vluchtelingen nabootsen en probeert hiermee PVV ‘ers op te voeden en te bekeren van hun dwaalweg. Ik heb eerder het idee dat de EO zich op een dwaalweg bevindt. Als publieke omroep deed zij eerder dit jaar al ENG door samen met de PKN een anti Wilders kerkdienst te houden naar aanleiding van uitspraken van Wilders over Marokkanen op een intern partijfeest. Nu misbruikt de omroep belastingcenten door een bepaalde groep mensen (PVV-stemmers) in een kwaad daglicht te zetten, alsof zij racistisch en dom zijn. Welnu ik zal het verder kort houden. De EO gaat voorbij aan het feit dat in de kerken zelf ook erg veel racisten zitten, ook in mijn eigen woonplaats Bunschoten-Spakenburg. Er is veel minachting voor buitenlanders en zwarte mensen. Uiteraard is dit beschamend en niet goed te praten. Via twitter wees ik de hoge heren van de EO @arjanlock en @andriesgknevel  op, om hierover eens een programma te maken. Voor de EO is het vooralsnog blijkbaar veiliger om af te geven op de PVV en zich hiermee te positioneren in het vak van politiek correct Nederland. Ik wees de EO op de website van Franklin ter Horst. Deze meneer schrijft grondig over de islam, Israël en de politieke situatie in de wereld in het licht van de Bijbel. De islam laat alle tekenen van de antichrist zien, waarover in Openbaringen wordt gesproken. Beter ware het dat de EO weer eens een Evangelisch programma met Franklin uitzendt in plaats van mee te doen met een hetze tegen de PVV, waarop veel christenen zullen blijven stemmen. Christenen die wellicht door een teleurstellende Enge Omroep hun lidmaatschap van de Evangelische Omroep hebben opgezegd of gaan opzeggen…

woensdag 15 oktober 2014

Herfstcolumn

Een paar losse flodders in de periode dat de bladeren weer van de bomen vallen.
Onlangs was ik te gast bij de sympathieke Maarten van der Molen van @RTVBunschoten. Ik mocht aan tafel in het chique restaurant de Mandemaaker vragen van persoonlijke aard beantwoorden. Ik heb de vragen zo eerlijk en spontaan mogelijk proberen te beantwoorden. De uitzendingen zijn op https://www.youtube.com/user/rtvbunschoten te zien en ze zijn ook op de plaatselijke televisie uitgezonden. Ik vond het leuk om hier aan mee te werken en mijn complimenten voor de programmamakers van RTV Bunschoten die alles zonder subsidie filmen en monteren.
Journalist Johan Vedder wil ik feliciteren met zijn boek en zijn jubileum. Jammer dat hij niet elk raadslid een exemplaar cadeau geeft zodat het niveau van de raad misschien wat omhoog gaat. Hij is namelijk niet te spreken over het niveau en hij mist een tegenstem. Ik hoop niet dat hij wat aan zijn oren mankeert. Ook heb ik niet de indruk dat hij zit te slapen in het gemeentehuis als hij verslag doet. De SVP heeft genoeg tegen gestemd in haar vijfjarig jubileum, maar schijnbaar is dat de dorpsjournalist ontgaan. Ik wens hem veel relativeringsvermogen toe en een ruime blik op de samenleving en wat minder gemijmer over de ARP en andere vergane glorie.
De Spakenburgse Vrijheidspartij en Hans van Tamelen @JackTerrible kwamen onlangs overeen dat Hans zijn politieke verantwoordelijkheid inlevert voor het behoud van zijn artistieke vrijheid. Op de website van de SVP blijft een selectie van zijn werken zichtbaar en kan zelfs worden uitgebreid in de toekomst. Eerder schreef ik uitvoerig over Hans. Zie http://pfkoops.blogspot.nl/2014/03/repliek-op-arie-de-graaf-zijn-vraag.html Persoonlijk mag ik Hans erg graag. Ik vind het een eerlijk en moedig mens en er is allesbehalve sprake van een definitief afscheid. De banden zullen blijven bestaan al zal dat in een informele vorm zijn.
Dan nog een laatste opmerking over het vele nieuws over de islam en ISIS. Je wordt bijna misselijk van de beelden van onthoofdingen en slachtpartijen. Ook onderdrukking van vrouwen en zelfs het verkopen van christenen en Jezidi’s als slaven vindt plaats. Opvallend veel overeenkomsten met de periode waarin de profeet Mohammed dit op dezelfde manier deed. Alles overeenkomend met de expansiedrift van het Mohammedanisme. ISIS is de islam in zijn puurste vorm zo is mijn mening. De politiek correcten als Obama, Cameron en Rutte zeggen dan dat de islam gekaapt wordt en dat IS niets met islam van doen heeft. Een ieder kan zijn mening vormen door in de hadith de belevenissen van Mohammed te lezen.  In dit boek http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf,  een gratis vertaling van het boek The Life of Mohammed van Bill Warner, wat ik destijds vertaald heb is veel te lezen over de ware aard van de islam en het verschrikkelijke moordlustige karakter van Mohammed.

woensdag 3 september 2014

Waarom wordt mijn oom dement?

De laatste tijd bereiken mij berichten dat een oom dementerend is. Deze berichten komen tot mij via mijn ouders, waarbij vooral mijn lieve vader deze maanden met hem verkeert als een soort oppas-maatje. Mijn vader fietst, wandelt, damt en converseert met hem. Dat praten gaat dan gepaard met de meest vreemde gedachtenspinsels, al of niet aangevuld met een lach en een traan. Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan deze oom. Hoewel ik hem zoals de meeste ooms en tantes niet erg vaak heb ontmoet had hij bijvoorbeeld op de verjaardagen van mijn vader immer interesse voor mij. Hij vroeg naar mijn werk, hoe ik presteerde op de damclub en later ook de plaatselijke politiek. Zijn interesse was oprecht en ergens vind ik het onrechtvaardig dat hij in de avond van zijn leven zo mentaal aan het aftakelen is. Jarenlang was mijn oom ouderling en zover ik het kan beoordelen oefende hij het ambt met grote trouw en liefde voor zijn medechristenen uit. In een periode waarin ik zelf levensvragen heb over het bestaan van God schrijf ik dit stukje en vraag me af waarom juist hij, die zo'n goeie vent is dit lijden moet ondergaan? Bijbels gezien wordt een gelovige ziekte en rampspoed niet onthouden en de woorden van HC zondag 10, die hij vele malen in predikingen heeft aangehoord, zijn nu extra nadrukkelijk op zijn leven van toepassing. Voor een christen is er de troost dat straks alle tranen worden gewist, maar toch er blijft wat knagen. Ik hoop dat mijn tante en naaste familieleden de liefde en het geduld kunnen opbrengen om mijn oom te helpen bij de praktische dingen hoewel het thuis blijven wonen steeds moeilijker wordt. Mijn ouders bekommeren zich om hem, al is het met beperkte tijd en middelen. Hoewel zij geen groot mondelinge getuigers van Jezus zijn, nemen zij het woord van hem die zei “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” uiterst serieus. Laat dat een voorbeeld zijn voor anderen en mijzelf

vrijdag 22 augustus 2014

SVP wil Mars van de Vrijheid meelopen

De Spakenburgse Vrijheidspartij staat sympathiek ten aan zien van een nieuwe 'Mars van de Vrijheid' op 20 september te Den Haag. De SVP geeft al vijf jaar voorlichting over de islam en wil zoals bekend ook politieke middelen inzetten om een verdergaande islamisering van Nederland te voorkomen. De SVP wil ook dat burgers meer zelf lezen en onderzoeken wat de intentie is van de islam, ook weten velen niet goed wat er in de islambronnen als koran en hadith staat. Met de huidige ontwikkelingen en de opkomst van het islamfundamentalisme in Europa gaat veel geweld gepaard en is te zien dat de islam geen vredelievende godsdienst is zoals velen ons doen willen geloven. De SVP wil ook het gesprek aangaan met de moslimgemeenschap. De demonstratie is gericht tegen sympathisanten van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS). De mars is een initiatief van Pro Patria (Voor het vaderland). De gelegenheidsbeweging protesteerde zondag 10 augustus in de Schilderswijk ook tegen "fundamentalisten die hun wetten aan ons willen opdringen". PVV-leider Wilders heeft mensen opgeroepen deel te nemen aan de demonstratie tegen moslimextremisme in Den Haag. Wilders vindt dat Nederlanders moeten laten zien dat ze geen shariawijk accepteren. De burgemeester Jozias van Aartsen heeft de komende demonstratie in de Schilderswijk verboden. De SVP wil meedoen met de mars en wil een groot aantal burgers de mogelijkheid bieden mee te gaan met een bus. Als u interesse hebt om mee te doen met deze demonstratie dan kunt u zich aanmelden via het emailadres info@svpbunschoten.nl U ontvangt dan nadere informatie over het uitje naar Den Haag. Het laatste nieuws over de mars is te lezen via de Facebook pagina van Pro Patria. Hierop staat dat de demonstratie waarschijnlijk in de wijk Transvaal zal plaatsvinden.

woensdag 20 augustus 2014

Praatje Politiek bij @RTVBunschoten

Hier de opname van 9 augustus met als onderwerpen;
- politiek tijdens zomerreces
- terrassen op zondag open
- 'archeologische terreur' remt economische ontwikkeling
- Richard de Jong dakloos in onze welvaartsstaat
- Turnvereniging Total Gymnastics groeit uit jasje

Met dank aan RTV Bunschoten voor de geboden gelegenheid!
dinsdag 19 augustus 2014

Ramadan is respectloze cultuur verarming

Onlangs schreef Bert Loonstra een interessante column met als titel 'Ramadan als rustverstoorder'. Het stuk is te lezen op zijn weblog www.bertloonstra.nl/logboek/ramadan-als-rustverstoorder  en verscheen ook in het Nederlands Dagblad. Hoewel de titel er veelbelovend uitziet zijn er toch een aantal opmerkingen te plaatsen. Er wordt gesteld dat er respect op te brengen valt voor een periode niet eten en drinken in zomertijd.
Welnu, ik dacht het even niet en wel om de volgende redenen.
Ten eerste is de ramadan een gedwongen fenomeen waaraan moslims moeten voldoen om hun afgod allah (ik schrijf allah bewust met een kleine a) te behagen. Maar ook vereist de moslimgemeenschap, de umma, dat zelfs kinderen in hun groei meedoen met deze afgoderij. Elia op de berg Karmel was ook niet zo gecharmeerd van gedwongen zelfkastijding lees de geschiedenis en bespreking maar na op http://www.oudesporen.nl/Download/OS1484.pdf De theoloog Loonstra krijgt het helaas niet over zijn lippen dat de ramadan vervloekte afgoderij is en absoluut niets bijdraagt aan cultuur verrijking van Nederland.
Ten tweede kleven er aan de ramadan een groot aantal negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen zoals de spanningen in de buurt bij nachtelijke onrust, hetgeen Loonstra aankaart en bijvoorbeeld het minder presteren op het werk door moslims nog even los van de vele ziekmeldingen in deze periode. In het verziekte politieke klimaat moeten werkgevers rekening houden met werknemers die de ramadan houden, anders worden ze voor de rechter gedaagd omdat zij discrimineren. Hoe ver is Nederland al afgegleden vraag je je dan af, maar ja met politici die pleiten om van het Suikerfeest een nationale feestdag te maken (CU, Huizenga) is dat niet vreemd.
Ten slotte lijkt de in de media (met iedere x dat positieve gemekker over die ramadan in het jeugdjournaal) overdreven aandacht aan de ramadan de islam in een positief daglicht te stellen, terwijl in realiteit er niet één moslim is die durft te stellen dat het algehele geluksgevoel van de mens toeneemt door die gekheid. Velen zijn deze slaafse periode chagrijnig en gefrustreerd en allesbehalve vriendelijk voor hun omgeving. Hoewel respect tot een modewoord geëvolueerd is moet men voorzichtig zijn dit etiket met de ramadan te verbinden. De toegevoegde waarde van de ramadan op de Nederlandse cultuur is dan ook nul komma nul.
Het probleem dat Loonstra aankaart is niet eenvoudig op te lossen, als theoloog haalt hij ook nog Jezus er bij die van ons vraagt onze naaste lief te hebben. De vraag die hier gesteld mag worden hoe ver die liefde moet reiken. Liefde die voortkomt uit medelijden met de moslim die gevangen zit in de heidense cultus reikt hier verder dan misplaatst respect voor triest moslimgedrag.
De rol van de politiek wordt terecht aangekaart in zijn betoog. In een periode van wegkijken van problemen en het knuffelen van de islam is dit geen geringe opgave.  Loonstra geeft met de zinsnede ‘Ze gaan hun eigen oplossingen bedenken of lopen achter een populist aan die met het scanderen van ´minder, minder´, als het om Marokkanen gaat, gevaarlijk dicht in de buurt van racisme komt.'  flauw af op de PVV van Geert Wilders. Met deze overbodige zin erbij maakt de columnist het stukje rijp voor plaatsing in het Nederlands Dagblad maar dit terzijde. Wilders is eerder realist dan populist. Ik attendeerde de heer Loonstra al op mijn artikel van maart  over de leugens van de CU http://pfkoops.blogspot.nl/2014/03/reactie-cu-onnodig-vals-onchristelijk_26.html maar hierna bleef het stil van zijn kant. Hoewel er over de oplossingen van een toenemende islamisering van Europa heel goed te discussiëren valt is de PVV , met de SGP in mindere mate, op dit moment de enige partij die ook echt politieke middelen wil inzetten om een maatschappij ontwrichtende invloed van de islam in te dammen. Dat verontruste burgers op de PVV stemmen is dan ook logisch en heeft niets te maken met het volgen van een populist. Bij de andere politieke partijen heerst de politieke correctheid en is de angst voor moslims die zich maar al te gauw op hun tenen getrapt voelen zichtbaar. Hoewel er vele politici van pakweg CDA en CU huize met de huidige Islamitische Staat - perikelen nu hypocriet ach en wee roepen leggen ze tegelijk de islam geen strobreed in de weg en stemmen gewoonweg VOOR als er over de komst van de zoveelste moskee besluitvorming moet plaatsvinden. En dat terwijl juist de moskee ook plaats van stimulans kan zijn van jonge Jihadstrijders. Loonstra stelt de vraag welke politieke partij bereid is klare wijn te schenken met betrekking  tot deze materie. Laat 'Klare Wijn' nu net ietwat ironisch de titel zijn van het verkiezingspamflet van de PVV enkele jaren geleden. De vraag stellen is dus hem beantwoorden. De toch politiek correcte Loonstra komt zelf niet op dit antwoord, want dat zou de column natuurlijk erg ontsieren. Al met al is het dus interessant van hem om de sociale problemen van de ramadan te durven benoemen, maar met het afgeven op de PVV en het op theologische gronden niet durven afkeuren van deze afgoderij maakt de column toch erg zouteloos…

woensdag 6 augustus 2014

De publicatie in het RD over de serie Moslims in de biblebelt

Zoals toegezegd vandaag de publicatie in het Reformatorisch Dagblad van 26 juli. Ik kreeg de mogelijkheid om op de artikelen uit de serie Moslims in de biblebelt te reageren. Ik dank de redactie van het RD en speciaal mevrouw Neline Boogert voor de getoonde belangstelling. Hierbij spreek ik tegelijk de wens uit dat het RD in haar berichtgeving en beoordeling van het Mohammedanisme het duidelijke anti christelijke element van deze kwalijke ideologie blijft benoemen en dat opiniemakers een politiek objectieve benadering van de gebeurtenissen zullen hanteren en niet meedoen met een politiek correcte cultuur in medialand… Zie de link voor de publicatie. Lees en oordeel zelf!

maandag 4 augustus 2014

Het niet geplaatste interview in het Reformatorisch Dagblad

Onlangs werd ik gevraagd mee te werken aan de serie Moslims op de Biblebelt van het Reformatorisch Dagblad. De opzet was om een moslim en een christen aan het woord te laten. Journaliste Neline Boogert heeft haar best gedaan om de imam van de Turkse vereniging in ons dorp te pakken te krijgen, maar toen puntje bij paaltje kwam wilde hij niet meewerken. Mijn interview werd zodoende niet geplaatst. Wel mocht ik een reactie geven op de hele serie in het RD, die ik morgen op mijn weblog publiceer. Hieronder de tekst van Neline die dus niet in de krant kwam, fijn dat de weblog er dan nog is!
Mijn hele leven heb ik in Bunschoten-Spakenburg gewoond. Bij ons thuis werd het Nederlands Dagblad gelezen. Zelf heb ik ook altijd een abonnement gehad, maar een paar jaar geleden ben ik daarmee gestopt. Ik vond de politieke verslaggeving en de berichtgeving over het islamdebat te gekleurd. Er was te weinig ruimte voor islam-kritische geluiden. Vroeger dacht ik, net als veel anderen in mijn omgeving, dat allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Maar in 2007 las ik een boek van arabist Hans Jansen met daarin 250 vragen en antwoorden over de islam. Toen ben ik me er verder in gaan verdiepen. Van het een kwam het ander. In 2009 werd ik vanwege mijn islam-kritiek geroyeerd uit een plaatselijke politieke partij. Mijn zetel heb ik gehouden. Ik vroeg de PVV of ik hier geen plaatselijke afdeling kon beginnen, maar dat was niet mogelijk. Zo is de SVP, de Spakenburgse Vrijheidspartij ontstaan.
Tijdens de verkiezingen van 2010 en 2014 hebben we het mandaat gekregen van de kiezer om door te gaan met onze missie. En we groeien nog steeds.
Ik ben maar een simpele jongen, maar ik neem nooit een blad voor mijn mond. In mijn familie en in de kerk kom ik veel onbegrip tegen. Ik ben nog altijd lid van de gereformeerd vrijgemaakte Maranathakerk, maar ik ben wel teleurgesteld. De zondag na de uitspraken van Wilders over minder Marokkanen vond ik het een slechte zaak dat in vele kerken een anti-Wilders sfeertje werd gecreëerd, zelfs omgeven met gebed. Een paar jaar eerder ben ik eens teleurgesteld de kerk uitgelopen. Er werd gewoon een PvdA-nabeschouwing gehouden!
Natuurlijk zijn er heel veel lieve moslims. Mijn Marokkaanse buurman bijvoorbeeld. Ik heb een goede band met hem en we voeren regelmatig diepe gesprekken. Veel moslims kennen de islambronnen niet goed. Als je leest hoe allah in de koran en hadith tekeer gaat tegen christenen, homo’s en ongelovigen, dat is gewoon vreselijk.  Aan getuigenissen van ex-moslims als Sam Solomon en Ayaan Hirsi Ali hecht ik grote waarde. 
Mijn intentie is dat ik moslims uit de islam wil halen. In gesprekken merk ik dat er bij hen geen sprake is van een relatie met God. En ze hebben nooit zekerheid. Dan denk ik: wat een armoede! Als christen ben je rijk. De kritiek op Wilders is dat hij moslims ontmenselijkt met zijn uitspraken. Maar dat is niet waar. De islam, die ontmenselijkt moslims. Het is mijn missie om burgers voor te lichten, zodat ze mensen van repliek kunnen dienen die zeggen dat de islam een vredelievende godsdienst is. En dat ze goed kunnen verwoorden waarom ze op een islam-kritische partij stemmen.
De islamisering van Europa vind ik een grote zorg. In Nederland zie je ook al dat mensen buigen voor de islam. Als in een praatprogramma op tv een moslim aanschuift, komt er ineens geen wijn op tafel. Ik wil niet buigen. Het radicalisme van Jezus is voor mij veelzeggend. Dat is voor mij een reden om PVV te stemmen. Bij andere landelijke partijen kan ik mijn missie niet realiseren. Hier in Bunschoten hebben we niet de problemen die in de grote Europese steden met moslims spelen. Maar ook hier is genoeg werk te doen. Zo wordt de hoofddoek in de raad vergeleken met de ‘ongermus’ van de Spakenburgse dracht. Dan heb je er weinig van begrepen.

woensdag 30 juli 2014

Sabbat of zondag als rustdag

Vorige week viel mijn oog op een interessant stukje over het vieren van de sabbat in relatie tot de zondag als rustdag. Het stukje was geschreven door dominee Hette Abma en verscheen in het blad IsraëlAktueel. Over deze predikant had ik al eerder wat geschreven, dit in verband met zijn islam kritische houding en opmerkingen over het politiek correcte wegkijken van een opkomend antisemitisme in een preek hier ter plaatse in de Nederlands Hervormde Kerk. Tijdens het lezen ontwaarde ik een parallel tussen zijn opmerkingen en het inspreken van de dochter van de eigenaar van restaurant Porto d’Oro onlangs over het openen van zijn terras op zondag. Kern van zijn betoog is dat er in de Bijbel nergens een reden te vinden is om te zondag in plaats van de sabbat te vieren. In 325 heeft keizer Constantijn de zondag als heilige dag ingesteld, maar dit besluit stoelt niet op autoriteit van de Bijbel maar op het gezag van de kerk. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij is de kijk op de zondag als rustdag vooral geïnspireerd door Colossenzen 2:16 waar staat dat we elkaar niet de maat moeten nemen op het vlak van eten, drinken, het vieren van feestdagen en de sabbat. Maar de ruimere kijk op de zondag is ook bepaald doordat de SVP niet gecharmeerd is van het feit dat een grote christelijke meerderheid haar wil oplegt aan een onkerkelijke minderheid. Persoonlijk vind ik dat wij ons decennia, zo niet eeuwenlang, te gemakkelijk wijs hebben laten maken door kerk en politiek dat de zondag geheiligd moet worden. Het is ingesleten in de cultuur, maar het is goed om de basis waarop dit gebeurd eens wat kritischer te beoordelen. Wat meer vrijheid voor de mens om onbekrompen de Schepper 7 dagen per week te danken voor onze rijkdommen zou onze gemeenschap goed doen.

maandag 14 juli 2014

Impressies van het 3e Bobolitoernooi

Een weekje dammen in plaats van politiek is mooi, fijn dat het leven zo gevarieerd is. Hier volgt mijn korte eindverslagje van het Bobolitoernooi. Alle info over het toernooi is te vinden via www.damclubbunschoten.nl
Traditiegetrouw een aantal gedachten zo aan het einde van het jaarlijkse damtoernooi in Bunschoten. Inmiddels is met de 3e editie van het Bobolitoernooi inclusief 12 Barnsteentoernooien een serie van 15 toernooien neergezet. Bij de opening memoreerde ik het feit dat er wederom een groot aantal nieuwe gezichten te zien waren. Maar ook de trouwe deelnemers gaven acte de présence. Voor de organisatie kwam er een extra uitdaging op het pad om tegelijk het NK aspiranten jongens en junioren meisjes af te werken. In ieder geval reden om een grotere locatie te zoeken. In muziekcentrum de Samenklank was het goed toeven. Er was voldoende ruimte. De temperatuur was goed deze week en met af een toe een verkoelende bui was het heerlijk weer. Fijn ook dat voor het eerst een delegatie uit Jakoetsk aanwezig was. Voor de catering was er hier en daar extra hulp ingezet en er waren ook spontane mensen die wilden helpen. Naast het serieuze denkwerk was er ook ruimte voor ontspanning met sneldammen en voetbal kijken. Tijdens de ochtendronde donderdag zaten velen toch wel met een treurig voetbalgezicht achter het bord omdat Nederland was uitgeschakeld tegen Argentinië. Het dammen stond echter weer snel centraal. Met Krijn ter Braake was er een goede maar ook een ietwat verrassende winnaar. De titelverdediger Andrew Tjon A Ong was wat uit vorm en kon geen potten breken. Tweede werd Alexander Schwartzmann en het brons was voor debutant GMI Eduard Autar. De Bunschoter deelnemers deden het ook heel goed en Lennart Bolks een speler uit de eigen kweek was de best genoteerde speler van thuisclub Boboli Bunschoten. Er was weer goed gedacht aan de inwendige mens met als klap op de vuurpijl een groot buffet met Surinaams accent. Ik wil hierbij een ieder bedanken die er aan bijgedragen heeft het toernooi tot een succes te maken. Voor de organisatie geldt dat als u het naar de zin hebt dat wij dat ook hebben. Er is nu een periode van evaluatie aangebroken. Nieuws over de toekomst van het toernooi zal op de website worden vermeld. Hopelijk tot ziens op ons toernooi of elders in de sprankelende damwereld.

donderdag 19 juni 2014

Spakenburg op zijn smalst

In de commissie bestuur en middelen speelde 19 juni een interessante zaak. De eigenaar van horecagelegenheid Porto d’Oro kwam zijn verzoek tot een proefopenstelling op zondag van zijn paar vierkante meter terras toelichten. De SVP had een rol gespeeld in het voortraject om de eigenaar zover te krijgen dat hij ook zijn woordje kwam spreken. Hij meldde nog dat een aantal andere ondernemers ook wat meer vrijheid wilde op zondag, maar dat deze lieden niet de stap nemen om hun wens kenbaar te maken. Het was een prima spreekbeurt, waarin zijn dochter de politici nog eens wees op de oorsprong van de zondagsrust en dat deze is ingesteld door een Keizer. De visie op de zondag die zij presenteerde kwam overeen met die van de SVP, het was ook fijn omdat er herkenning was als broeders en zusters in Christus. Het standpunt van de SVP heb ik in goede orde kunnen voordragen en is hier te lezen. De standpunten van de partijen waren evenwel niet te veranderen. Er werd geciteerd uit de Bijbel, ja en de meningen verschillen hier nu eenmaal over. De enige steun kwam uit de hoek van de VVD, maar de andere partijen hebben de zondagsrust min of meer tot een afgod gemaakt. In een situatie waar in Egypte Koptische christenen worden vervolgd gunnen de ‘christelijke’ partijen onze Egyptische ondernemers nog geen vierkante millimeter terras. Ik vind dat nogal liefdeloos. Voor de regelgeving en jurisprudentie is de zondagsrust eigenlijk geen doorslaggevend argument. Het tegengaan van de opening van de terrassen gebeurt nu door te wijzen op de overlast die er zou komen, ook al een zeer zwak argument. Al met al Spakenburg op zijn smalst…

dinsdag 10 juni 2014

Na herstel weer op de fiets

Vandaag constateerden mijn vrouw en ik opnieuw dat er niets mooiers is dan fietsen. Ja met een fijne temperatuur, lichte meewind, mooie natuur met vogels die de lof op de schepping zingen en een schitterende Pinkster zon is dat gemakkelijker vastgesteld dan als je in de regen en tegenwind de kilometers moet afleggen. Maar toch op de fiets zie je veel en valt er veel te genieten. We zagen drie zwarte zwanen als een enclave in een grote groep met witte exemplaren symbolisch voor de multiculturele samenleving al of niet geslaagd volgens de groten der politieke aarde. 
De conditie van mijn hiel is aan de betere hand, nadat ik mijn tocht naar Denemarken onlangs in Duitsland moest afbreken. Witte oliën en letterlijk een ander paardenmiddel hebben goed geholpen. Je beseft des te meer wat is een menselijk lichaam toch mooi gemaakt daar de zelf herstellende kracht in de mens voor een opzienbarend herstel van mijn hiel heeft gezorgd, zodat de volgende plannen om het stalen ros te bestijgen alweer worden uitgebroed. Er staat nog een tocht naar mijn Poolse vriend in Alstatte Ahaus op het program deze zomer en deze week wil ik naar Nieuwegein, Utrecht en Gaasterland fietsen. Dit ook als test hoe het met de conditie gesteld is. Ik ben hoopvol op goede fietstochten al zal ik mij zelf wat meer moeten dwingen wat langer te pauzeren en niet teveel kilometers op 1 dag af te leggen. Volgens christelijke tradities is het lichaam een tempel, waar we dus zuinig op moeten zijn. Ik zal mijn best doen...

woensdag 4 juni 2014

Over EU verkiezingen, PVV en islam

Opvallende uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement is de winst van EU-kritische partijen als het Front National, van de charmante Marine Le Pen en de UKIP van de welbespraakte Nigel Farage. Momenteel wordt achter de schermen getracht om een fractie te vormen van deze in de media genoemde rechts populistische partijen. Hierbij zal water bij de wijn moeten worden gedaan en zicht moeten worden gehouden op de overeenkomstige hoofdlijnen in plaats van de eigen partijbelangen hoog te willen houden. Geert Wilders van de PVV heeft aangegeven om na voortschrijdend inzicht en na verwerking van de uitslag zelf ook zitting te nemen in het parlement. Ik kan me voorstellen dat hij eens wat anders wil en in de Europese arena liggen kansen om zich als politicus verder te ontwikkelen. Beter voor de PVV zou het mij zijn dat Wilders toch het stokje later overgeeft aan een ander en zich volledig richt op Nederland, zoals hij voor de verkiezingen de kiezer voorhield. Dat de arabist Hans Jansen zijn opwachting mag maken lijkt me uitstekend, al zal zijn uitleg over de intenties van de islam in Europa aan dovemans oren gericht zijn zo vermoed ik. Dat het verlies van de PVV meevalt is een groot succes, gezien de onrust die de partij na de ‘minder Marokkanen’ uitspraak heeft moeten meemaken. De media, het CIDI en vele andere tegenkrachten hebben voor de verkiezingen alles uit de kast gehaald om de PVV in een kwaad daglicht te zetten. Bij ieder interview was er gezeur over de sticker in het Arabisch met de waarheid over de islam en gemekker over papa Le Pen. Over de islam is elke dag nieuws, meestal slecht nieuws. Kritiek uiten op de vele kwalijke kanten van het Mohammedanisme is NOT DONE en in het alle slechtste  geval wordt dit straks strafbaar gesteld door de politiek correcte islamknuffelaars van de EU. Wat een verademing is het dan als bijvoorbeeld de nuchtere voetbalkenner  Johan Derksen constateert dat de islam een sekte is. Met het nieuws van de Soedanese christen die de doodstraf krijgt voor het verlaten van de islam liggen er kansen voor vele nonchalante burgers om zich eens wat meer te verdiepen in het Mohammedanisme en zich hierna nog eens dankbaar te voelen bij de vrijheid die het op de Joods-christelijke beschaving gebaseerde Westen ons eeuwen geboden heeft. Die vrijheid moeten we koesteren, niet alleen op een geestelijke manier, maar ook met democratische politieke middelen!

zondag 1 juni 2014

CU top zwijgt al maanden over eigen leugens over PVV

Op 26 maart schreef ik een stukje naar aanleiding van een artikel met onwaarheden van de CU top over PVV standpunten. Frappant is dat zij hun artikel de titel ‘waarom wij niet zwijgen’ meegeven en dat men na mijn inhoudelijk commentaar tot nu toe gewoon hun mond houdt. Het gemakkelijkst is het om geen inhoudelijke reactie te geven, al is dit een teken van zwakte. Vooralsnog kan ik dan ook niet anders concluderen dat de CU hun eigen leugens in de lucht houdt. De geloofwaardigheid van Gert-Jan Segers, die zelf zegt van het inhoudelijk debat te houden heeft averij opgelopen. Wel zijn er op twitter enige schermutselingen geweest tussen enkele CU politici, andere belangstellenden en mij. Ook werd mijn oproep aan de predikanten Arnold Huijgen en Roel Kelder om eens nader een exegese te maken van Jesaja 5:20 in het licht van de CU opvattingen genegeerd of op een simpele manier van tafel geveegd. Op sociale media zie ik gelukkig ook veel steun en goed inhoudelijk commentaar op mijn bevindingen. Landelijke en de lokale krant de Bunschoter willen geen aandacht geven aan mijn artikelen en laten zo ook de leugen liever regeren. Natuurlijk zal de CU nooit toegeven dat hun artikel ongenuanceerd is en onwaarheden bevat. De ander in de politiek gelijk geven is nu eenmaal een doodzonde, hiermee tegelijk mijn eigen gelijk relativerend had ik van met name de CU voormannen meer inhoudelijk commentaar verwacht. Nogmaals de leugen regeert, het is niet anders…

vrijdag 30 mei 2014

Verkiezingsposters in Duitsland

Op de dag van de Europese verkiezingen was ik in Duitsland en was per fiets in de buurt van Bremen gekomen. Op weg daar naartoe had ik vele verkiezingsposters gezien, naast de verkiezingen voor het Europees parlement vermoedde ik dat er ook burgemeestersverkiezingen waren. Op zich niet verkeerd om de eerste burger via verkiezingen aan zijn of haar baan te helpen. In Nederland komt dit maar niet van de grond. Opvallend was dat de kandidaten op de foto veelal een goede uitstraling hadden. De zelfverzekerdheid was van de koppen af te lezen en ik werd bepaald bij het feit dat uiterlijk en uitstraling een belangrijk element zijn in de politiek. Naast de frisse koppen van deze kandidaat burgemeesters schrok ik iedere keer als ik de supergrote foto van Martin Schulz die zichzelf kandidaat had gesteld voor een belangrijke post in de EU, zag. Ik heb geen goed gevoel bij deze meneer. Hij representeert de elite die samenspant met islamitische heerschappen. Ook wil hij de laatste restanten van het christendom zoals kruisen met Jezus uit openbare gebouwen weren. Hiermee verloochent hij de joods christelijke cultuur en ontpopt zich als een landverrader. De door de SVP opgehangen posters van de PVV hebben het aardig overleefd zo vernam ik bij thuiskomst en het was fijn om te constateren dat vele burgers uit Bunschoten op de PVV hadden gestemd al was de opkomst laag. 

woensdag 14 mei 2014

SVP beveelt PVV aan 22 mei

We mogen 22 mei weer naar de stembus. Dit keer voor de samenstelling van een nieuw Europees parlement. Voor veel burgers is dit orgaan een ver van mijn bed show, hetgeen ik ook nog wel kan begrijpen. De opkomst is meestal lager dan andere verkiezingen en ik heb ook al van velen gehoord dat ze niet gaan stemmen. De Spakenburgse Vrijheidspartij voelt zich het meest verbonden met de PVV. Ook na de perikelen over de uitspraak van ‘minder Marokkanen’ blijft de SVP de PVV trouw. Ook de samenwerking met partijen van gelijke intentie als het Vlaams Belang en het Front National is een goede zaak, ondanks het gemekker bij politici en media over minder fraaie uitspraken of gebeurtenissen van vroeger. Nu zullen er natuurlijk ook burgers zijn die lokaal op de SVP hebben gestemd maar op Europees niveau anders stemmen of helemaal niet gaan stemmen. We vinden dit jammer en vragen toch nog even naar de standpunten van de PVV te kijken. U kunt ze lezen via de link http://pvv-europa.nl/index.php/visie/standpunten.html Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar arabist Hans Jansen die op plaats 4 staat. De arabist is een aimabel man en deskundig op het vlak van de islam. Ik heb hem een aantal keren persoonlijk ontmoet en het is ook gewoon een laagdrempelig en vriendelijk man, die mijn vertrouwen krijgt. De SVP hoopt dat u gaat stemmen om baas te blijven over eigen land en onze eigen grenzen.

woensdag 16 april 2014

Nabeschouwing verkiezingen #gr2014 deel 3 Toekomst en verwachting.

Een laatste artikeltje als onderdeel van de drieluik met de blik op de toekomst gericht en aangevuld met enkele verwachtingen.
Hoogtepunt in de geschiedenis van de SVP was toch wel de beëdiging van een groot aantal burgerleden en mijzelf. In onze partij is er vrijheid om te kiezen tussen de eed en de belofte. Een ieder kiest de manier die het meest overeenkomt met zijn of haar gedachten over het politiek bedrijven en het publiek uitspreken van belangrijke beloften. Zelf heb ik de eed afgelegd omdat dit in de lijn met mijn christelijke tradities ligt, hoewel ik ook wel eens heb overwogen om de belofte af te leggen met in het achterhoofd een tekst in het NT om niet te zweren. Ach belangrijk voor een mens is om te laten zien dat het JA ook echt JA is. We gaan met een enthousiast team aan de slag met ieder zijn talent inzettend voor de partij. We zullen ook werk maken van onze missie over voorlichting over islam en christendom en ook zullen we solidariteit betrachten door werkbezoeken af te leggen. Van belang zal moeten blijven dat we het werk niet voor ons zelf doen, maar voor de burgers en organisaties. Dankbaarheid moet blijven overheersen en het wegcijferen van eigen belangen. Ondertussen druppelt het nieuws over de nieuwe coalitie binnen. Frappant is dat er gesproken wordt over een raadsprogramma waarin ook de oppositiepartijen inbreng mogen hebben op de teksten. De SVP doet hier niet aan mee, omdat wij dit geen zuivere koffie vinden. Wij zullen de positief kritische manier van politiek bedrijven voortzetten en onze standpunten toetsen aan ons eigen verkiezingsprogramma. Dit zal vaak betekenen dat we als partij blijven roeien tegen de stroom van bepaalde politieke gewoonten in. Wij verwachten dan ook geen schokkende veranderingen, wij doen gewoon ons werk en rapporteren hierover op onze eigen media. De relatie met de plaatselijke pers zal wat minder innig zijn, omdat wij in deze ook onze eigen weg zoeken. Ik heb op de weblog onlangs twee stukken geschreven over de lokale krant en mijn persoonlijke bevindingen. Ondertussen ben ik ervan overtuigd dat wij een stabiele groep sympathisanten hebben die de informatie over onze activiteiten heel goed op de sociale media zal kunnen vinden. De SVP ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet en wij hopen onder de zegen van de HEERE en met geschonken gezondheid de komende jaren uw volksvertegenwoordigers te mogen zijn, wetende dat het werk met vallen en opstaan gepaard zal gaan.

maandag 14 april 2014

Op visite bij de informateur

Nadat ik eenmaal eerder in mijn prille politieke loopbaan met een informateur had gesproken in een periode van coalitievorming had ik eigenlijk het voornemen om hier in de toekomst niet al te veel prioriteit aan te geven. Destijds heb ik een interessant onderhoud gehad met professor Egbert Schuurman nadat de wethouders van Betaalbaar Bunschoten en de ChristenUnie onnodig waren opgestapt. Maar nut en offer afwegende liet ik me toch telefonisch overhalen om met de heer Kisjes, die als informateur was aangesteld, een paar gesprekjes te voeren over mogelijke coalities. Op zich is mijn oud docent Nederlands wel een redelijke kerel en hij zal het allemaal doen met de beste bedoelingen. Duidelijk heb ik hem wel gemaakt dat de SVP haar eindoordeel over de nieuwe teksten in een coalitieakkoord pas geeft in de raadsvergadering waar dit ter sprake komt. Van een breed gedragen raadsprogramma waar ook oppositiepartijen min of meer inhoudelijke invloed op hebben gehad wil de SVP niets weten. Ik heb dit al op Twitter laten weten. De SVP wil het spel zuiver spelen, zij zal een gepresenteerd akkoord op inhoud beoordelen en toetsen aan haar eigen verkiezingsprogramma. Al in 2003 heb ik in mijn vorige partij afscheid genomen van het fenomeen raadsprogramma. Deze stabiele lijn houdt de SVP maar vast. De debatten moeten natuurlijk niet helemaal levenloos gaan worden in de komende vier jaar. Evenwel kijk ik terug op een tweetal leuke gesprekken met de informateur en zijn secretaresse Linda.

vrijdag 11 april 2014

Korte kanttekeningen over @deBunschoter met name JV

In een tweede en laatste stukje nog enkele opmerkingen over de lokale krant de Bunschoter. Wij mogen als gemeenschap blij zijn met een lokale krant en enthousiaste reporters die ook op het vlak van politiek erg veel werk en betrokkenheid tonen. Over het algemeen is de SVP wel tevreden over de berichtgeving van de raads- en commissie vergaderingen geweest de afgelopen jaren. De krant belicht een groot aantal gebeurtenissen, maar voor mij als lokaal politicus mis ik de laatste jaren diepgaande opinieartikelen op het vlak van (landelijke) politiek. Al eerder heb ik met de redactie gesproken over een aantal kritische opbouwende opmerkingen en twee van hun politieke verslaggevers komen regelmatig op de fractie van de SVP even bijpraten. Naast goede stukken wordt de krant evenwel ontsierd door in mijn ogen matige stukjes van gastcolumnisten. Het meeste kwaliteitsverlies ondervindt de krant momenteel door de vrijdagcolumns van Johan Vedder. Zo neemt hij alle vrijheid om op alles en nog wat af te geven. Op zich ben ik een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en als Johan zijn gif zou spuien op een persoonlijk medium dan zou je mij niet horen klagen. Nu hij dit doet vanuit een ivoren toren onder verantwoordelijkheid van een zichzelf ook nog christelijk noemend blad kan ik mijn moeite hiermee niet langer verzwijgen. Er zijn legio voorbeelden te bedenken. Ik geef slechts één recent voorbeeld, die van afgelopen vrijdag, waarin hij aan de haal gaat met het standpunt van de SVP over de zondagsrust. Ik vroeg mij af; Is Vedder nu wereldkampioen slecht lezen van verkiezingsprogramma’s of wil hij Wieldraaier overtreffen in het verdraaien van ons standpunt alsof de SVP alle winkels open wil, wat een pertinente leugen is. De sluwe CDA-kopman heeft in Vedder dus een metgezel gevonden in het karikaturiseren van SVP's visie op de zondagsrust. Zwartkijker Vedder zal door Abram Muijs ongetwijfeld niet beticht worden van onvoldoende nuance, maar een actief raadslid met eigen weblog moet zo nodig wel aangesproken worden door de hoofdredacteur. Enige logica ontbreekt hier geheel, maar wat wil je ook met een redactie vol van eenzijdigheden, eigenaardigheden en eigenwijsheden. Ook vindt Johan het evenals Arie de Graaf en vele burgers (achter mijn rug om?) nodig om de spot te drijven met Hans van Tamelen. Ook kan er enig neutraal woord over de groei en stabiliteit van de SVP naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen bij hem niet af. Vedder is duidelijk geen fan van de SVP, dat zijn er meer, maar in zijn functie komt het zeer onprofessioneel over om dat zo door te laten schemeren. Nadat hij door Pieter de Vos op een ledenvergadering van de CAP op zijn nummer werd gezet is Pieter ineens de lokale Samson etc. Johan Vedder denkt zelf de waarheid in pacht te hebben en kan erg slecht tegen kritiek. Vandaar dat ik onlangs op Twitter, de poel des verderf, opriep om hem eens te vervangen. Meneer Vedder was beledigd en reageerde als een humorloze spin. De deur van de fractiekamer van de SVP staat voor hem open en hij wordt 22 april verwacht. Eerder stond deze deur al open bij een bemiddelingspoging tussen Vedder en Richard de Jong, maar toen gaf Vedder ineens niet thuis. Zou hij de confrontatie niet aandurven?
Vele malen heb ik de afgelopen jaren de redactie gewezen op genuanceerde artikelen met diepere achtergrondinformatie. Vaak kreeg ik dan te horen dat ik te laat was met inleveren of dat het artikel te lang was. Het kan natuurlijk ook zijn dat men rekening wilde houden met die burgers die vonden dat Koops met zijn SVP al genoeg in de krant komt. Een paar voorbeelden.
- Enkele jaren geleden schreef ik een speech politiek en populisme, deze is gezien de huidige mediahetze tegen de PVV hoogst actueel. Toen al wees ik op de rol van de kerken en de media met betrekking tot het demoniseren van Wilders.
- Vele stukken heb ik geschreven over de PVV, CU en het islamdebat, discussies met arabist Jan Jaap de Ruiter op de KU Tilburg.
- Ik heb een vertaling van een boek over het leven van profeet Mohammed geschreven. Voor de lokale krant was dit geen nieuws, of speelt hier ook angst voor kritiek van derden een rol om hier maar geen aandacht aan te geven?
- Ik schreef een artikel over de antithese die gedoofd wordt in de kerken met name gericht aan predikanten. Deze werd niet gepubliceerd in de krant.
- Een interview over christenen en de PVV zou interessant kunnen zijn voor de redactie. Volgens Abram Muijs die hierbij op één lijn zit met Willem Ouweneel mag een christen niet op de PVV stemmen.
- En onlangs nog schreef ik een commentaar naar aanleiding van het eindgebed in de raad. En de perikelen omtrent de wens van VVD-er Wiebe de Boer om hier op een andere manier invulling aan te geven. De redactie gaf toen voorrang aan Johan Vedder’s kijk op deze zaak in plaats van de visie te geven van diegene die door een aangekondigd opstappen voor het gebed heel persoonlijk bij deze zaak betrokken was.
Natuurlijk zijn er ook genoeg ‘nieuwtjes’ wel geplaatst, maar de diepgang en diepere opinie en polemiek met derden ontbreekt helaas. Ook mis ik de rubriek Voor de Draad. Hiervoor is niets in de plaats gekomen, behalve de spreekbuis dan. Jammer.
Al die jaren heeft de redactie nieuwtjes en artikelen van mijn weblog mogen gebruiken. Ik maakte daar geen probleem van. De bronvermelding ontbrak weliswaar te vaak!
Onaangekondigd is er eens een foto van mij met een Wilders pruik gepubliceerd, ik kon er wel om lachen. En dan die vele keren dat je gewoon je werk doet in de raad en dat dit dan wordt verslagen in de krant alsof Koops voor ophef zorgt. Hoogst kwalijk vond ik overigens de laatste incomplete verslaglegging over een incidentje met de burgemeester. Ik zou hebben gezegd dat Melis van de Groep niet tegen kritiek kon, de aanleiding waarom ik dit zei, namelijk de illegale bemoeienis van hem met de technische leiding van de voorzitter van een raadscommissie en het persoonlijk liegen in mijn gezicht komt dan NIET in de krant. Laten we deze misser van de krant dan maar houden op riooljournalistiek.
Al met al ben ik zelf na al die jaren wel een beetje klaar met onze lokale krant, mijn abonnement loopt af hopende op een rustiger periode waarin ik niet hoef te vernemen dat ik als speelbal van de redactie fungeer. De SVP zal op haar eigen website verslag doen van het politieke werk. Voor opinie en nabetrachting zal de persoonlijke weblog in de lucht blijven waar gelukkig nog de vrijheid is om met de nodige scherpte gedachtenspinsels over deze wondere wereld te blijven ontwerpen en te publiceren zonder limiet van tijd of lengte. Ik wens de redactie van @deBunschoter alle wijsheid toe voor de toekomst…

dinsdag 8 april 2014

Praatje Politiek SVP bij @RTVBunschoten

Praatje Politiek SVP met;
 - reactie overval juwelier Deurne  - mediahetze tegen PVV
 - presentatie schilderij Wilders van Hans van Tamelen  - uitslag verkiezingen etc.

maandag 7 april 2014

Repliek op Abram Muijs van @deBunschoter

Een tweetal stukjes zal ik wijden aan de lokale krant de Bunschoter. In het eerste artikel zal ik ingaan op een beschouwing van hoofdredacteur Abram Muijs en in het tweede stukje zullen een aantal algemene zaken aan de orde komen met enkele conclusies en afscheidswoorden.
Hoofdredacteur Abram Muijs vond het onlangs hoog tijd om een hele column aan mijn persoonlijke schrijfstijl te wijden en dat in een tijd waarin sommige burgers roepen om mij geen podium meer te geven. Nogal cynisch en lachwekkend. Overigens heb ik zelf nooit om enig podium in de lokale krant gevraagd. Met betrekking tot de uitspraken van Wilders vroeg de redactie om mijn mening en dan ben ik bereid om die mening netjes te geven. Ik had graag met Muijs even over zijn stukje willen spreken bij de opnames van Praatje Politiek, maar helaas was hij daar niet, terwijl hij daar wel min of meer door Maarten van der Molen werd verwacht om over de uitslag van de verkiezingen te spreken. Met Nicolai en Heinen zat Abram wel aan tafel. Met alle liefde en geduld zal ik dan ook maar een weblog artikel wijden aan zijn commentaar op mij. Ik zal wat selecteren en de vinger leggen bij enkele hoofdlijnen, in een tweede artikel zal ik een paar aanvullende kanttekeningen maken over mijn bevindingen met het geesteskind van Abram de lokale krant de Bunschoter.
Muijs spreekt van het vervullen van een slachtofferrol bij mij en Geert Wilders. Het zijn dezelfde woorden als Pechtold gebruikte toen de sluwe D66’er wilde debatteren in de Kamer over de PVV perikelen. Hier is meteen al wat merkwaardigs aan de hand. Aan de ene kant vervul ik als raadslid een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol. Maar aan de andere kant zit ik bij een partij waarbij je jezelf mag zijn en heb ik al vele jaren een eigen weblog waarin ik mijn ervaringen beschrijf op een eigen karakteristieke manier. In de beeldvorming heeft de redactie dus eigenlijk aan de ene kant te maken met Koops in de hoedanigheid als raadslid en daarnaast met Koops als mens en opiniemaker en schrijver van soms scherpe stukjes. Voor de geïnteresseerde lezer is er maar één en dezelfde persoon zichtbaar, die al ruim tien jaar op een stabiele manier politiek bedrijft en die daar op een transparante en zeker ook genuanceerde manier over rapporteert. Voor de oppervlakkige lezer kan het beeld ontstaan, dat door Muijs wordt neergezet als iemand die nogal eens grote woorden gebruikt en zich op een ongenuanceerde wijze uitdrukt. Een karikatuur is dan zo maar geboren.
Niet vergeten mag worden dat de redactie ZELF vaak mij om een reactie heeft gevraagd als er 'schokkend' nieuws over de PVV was. Vaak was ik daartoe als openlijk PVV sympathisant bereid, echter wel als privé persoon. In mijn rol als SVP raadslid hoef ik namelijk over geen enkele PVV gebeurtenis een standpunt in te nemen. Het feit dat ik grote woorden gebruik komt eerder voort uit het ontdekken van de onwaarheden bij Wilders' politieke tegenstanders dan dat ik zo nodig de behoefte heb om de PVV qua standpunten te verdedigen. Na enige verdiepingen is het smerige spel namelijk te zien. Velen willen dit niet zien en kiezen voor de politiek correcte en gemakkelijke weg om Wilders' politieke tegenstanders, journalisten en zelfs predikanten na te papegaaien.
De geleerde theoloog doctor Arnold Huijgen heb ik gevraagd om de leugens van de landelijke CU-top, in een opinieartikel geplaatst in het Nederlands Dagblad van 22 maart (zie artikel van 26 maart), eens te toetsen aan Jesaja 5:20, maar tot dusverre bleef het stil. Ook de heer Segers geeft niet thuis en mijn schrijfrechten op de CU Facebook pagina zijn me inmiddels ontnomen. Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat men inhoudelijk niet meer wil discussiëren, nadat ik hun onwaarheden heb blootgelegd.
En verschuilen kan men zich nu door te stellen niet in discussie te gaan met iemand die onfatsoenlijke kwalificaties als 'smerig stukje', 'leugens' en andere grote woorden gebruikt.
Ik ben inderdaad ‘slachtoffer’ geworden op een aantal terreinen van het leven, maar dat valt nu even buiten de orde. Voor wat betreft de discussie over de uitspraken van Wilders vervul ik meer de rol van opiniemaker en dan van een opinie die wat afwijkt van de meeste politici, journalisten, predikanten en vele burgers.
Die opinie heb ik in een tweetal stukjes gegeven en vooral in mijn reactie op de landelijke CU heb ik die mening vergezeld laten gaan met enkele woorden met emotionele lading. Na het ontmaskeren van de leugens van vooraanstaande politici, die door predikanten en hun vele trouwe volgers onnadenkend worden overgenomen lijken enkele kwalificaties ongenuanceerd als je deze uit een langer betoog selecteert en dus uit de hele context plaats. Dit is nu wat Muijs doet in zijn column over mij en daarom heb ik hem in Praatje Politiek gevraagd mijn complete verhaal over de onwaarheden van de CU top in De Bunschoter te plaatsen. Het Nederlands Dagblad heeft mijn stuk al geweigerd, de CU Facebook is voor mij geblokkeerd en zoals verwacht heeft de redactie van De Bunschoter dit stuk ook niet geheel geplaatst tot nu toe. Je kunt je inmiddels werkelijk gaan afvragen of de redactie nog wel de eerlijke objectieve regels van de journalistiek gebruikt. Er is ook nog zo iets als hoor en wederhoor. Ondertussen is de tijd rijp om wat afstand te nemen van de lokale pers. Hoogst merkwaardig en wereldvreemd is Muijs’ opmerking dat een christen eigenlijk niet op de PVV mag stemmen. Ik waardeer de oproep van hem om meer nuance te gebruiken, tegelijk vraag ik hem dan om zijn eigen personeel als Johan Vedder eens kritisch te beoordelen met betrekking tot genuanceerdheid, compleetheid en objectiviteit. Vedder wordt betaald met abonnementsgeld en ik ben slechts een marionet voor de pers die af en toe mag komen opdraven voor wat krantvulling…

donderdag 3 april 2014

Nabeschouwing verkiezingen #gr2014 deel 2 Verkiezingen en uitslag

Dan was daar 19 maart de grote dag. Ik had na wat wikken en wegen besloten om de dag van de verkiezingen op een ontspannen wijze door te brengen. Mijn plaats op een stembureau had ik afgestaan aan een ander. Gedurende de dag bleek dat de landelijke opkomst niet zo groot was, maar in Bunschoten viel het achteraf nog wel mee. We hadden als SVP besloten om met een aantal tegelijk onze stem uit te brengen bij Juul de Graaf die zitting had op de Jongelingschool. Op Antilliaanse wijze brachten SVP partijgenoten op hetzelfde moment de stem uit als mijn vrouw en ik. Fotograaf Bob Offringa was er ook bij. De situatie was nogal ludiek en plannen om over vier jaar deze ceremonie te laten vergezellen met een muziekband werden al gesmeed. Van een aantal verkiezingsborden waren onze posters afgescheurd, gelukkig niet zo vaak als de foto  van CU-kopman Walter. Maar goed, het is erg onfatsoenlijk als dit gebeurt. Het zou de dader sieren nog even contact met ons op te nemen, zodat we over de reden nog even van gedachten kunnen wisselen. In de avond troffen vele burgers elkaar in het gemeentehuis om de uitslag te vernemen. Ik werd geïnterviewd door Bart Bos van DeBunschoter en ook liep er nog een journalist van het AD. De uitslag dat de SVP op 1 zetel bleek steken was in eerste instantie wat teleurstellend, en er heerste in de groep niet echt een juichstemming.  De vreugde en dankbaarheid om verder te gaan overheerste toch wel aan het einde van de avond. Gelukkig waren er fors meer stemmen voor ons. Bijna 700 burgers hadden het vertrouwen in ons gesteld. Met de uitslag wisten we waar we stonden. De analyses konden worden opgemaakt. We hadden als SVP ons best gedaan en een leuke campagne gevoerd. De mentale drukte zou hopelijk wat minder worden. Dit zou door de landelijke perikelen over uitspraken van Wilders over Marokkanen nog even op zich wachten, maar fijn is in ieder geval dat er een rustiger periode in het vooruitzicht ligt. De volgende ochtend had ik meteen al een fractievergadering gepland waarbij naast een terugblik ook een kijkje in de toekomst moest worden gedaan. En over die toekomst zal ik in een derde deel nader ingaan nog zo voor Pasen…

woensdag 26 maart 2014

Reactie CU onnodig, vals, onchristelijk en vooral gedaan voor eigen gewin!

Een groep van ChristenUnie politici meende noodzakelijk te reageren op de ontstane ophef over een intern feestje van de PVV op de verkiezingsavond in den Haag. Partijleider Geert Wilders stelde een drietal vragen waaronder de vraag of de bezoekers van dit feestje meer of minder Marokkanen wilde. De reactie van de CU is lezen via deze link en is ook in het Nederlands Dagblad van zaterdag 22 maart gepubliceerd. De CU had ook kunnen kiezen om niet te reageren op het interne partijfeestje en gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Spreken is zilver zwijgen is goud. Zij koos er voor om zich in het kamp te manoeuvreren waar de lofzangen gezongen worden op de slechtheid van Wilders' uitspraken, blijkbaar uitgaande van het feit dat afgeven op anderen ook goed is voor de eigen strategie van politiek bedrijven. De Bijbel roept ons op om niet te snel en te veel te praten. Denk aan de zonden van onze tong. De snelle en felle reactie komt dan ook wat geforceerd en onnodig over en de CU huilt in deze mee met alle wolven in het bos.

Als we de reactie van de CU inhoudelijk bekijken dan blijkt dat er gebruik gemaakt wordt van smerige valse technieken om hun verhaal kracht bij te zetten. Een aantal voorbeelden om deze bewering te bekrachtigen zullen zo worden gegeven. Er worden door de CU drogredenen en zogenaamde Godwins ingezet.

Een drogreden (schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
Een Godwin is een verwijzing naar het nazisme en WO 2, welke nogal eens gebruikt wordt om het grote gevaar van de PVV te bewijzen. Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

Een aantal voorbeelden van beide technieken die voorkomen in de opiniebijdrage van de CU.
       
     -  Gesteld wordt dat Wilders mensen ontmenselijkt. Dit is een aanname, drogreden, die zonder bewijs en gedane onderzoeken wordt neergezet, en die ook gekoppeld wordt aan de volgende veelgebruikte misvatting dat een hele groep mensen wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer en dat de PVV er op uit is om alle Marokkanen het land wil uitzetten. Dit is niet waar en klopt niet met de werkelijke standpunten uit het verkiezingsprogramma.
In een artikel in NRC Handelsblad uit 2010 met de titel  ‘Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles’ bron: http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece Blijkt dat Geert het beste voor heeft met ieder mens ook met Marokkanen. De wens om de moslim uit de islam te halen is heel liefdevol. Van belang is in deze om nog eens te wijzen op het artikel http://www.svpbunschoten.nl/NDAG-20091221-01007002.pdf waar gesteld wordt dat een christen (de CU) die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit, de weg baant naar hun ondergang. Dit betoogt een zendeling die in Centraal-Azië onder moslims werkt. Als er iets kwalijks is dat de mens ontmenselijkt dan is dat de islam zelf. Vooral gezien het feit dat het kritisch denken ongeoorloofd is en dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen in het Mohammedanisme.  Wilders uitspraken staan in een brede context waarin hij duidelijk aangegeven heeft dat hij niets liever wil dat ook Marokkanen tot bloei komen door het slavenjuk van de islam van zich af te  werpen en afstand te doen van koranverzen zoals soera 98 waarin moslims het beste volk zijn en christenen het slechtste zijn van alle schepselen, en niet-moslims wil beschermen tegen (straat)terrorisme. Is daar iets mis mee? De bewering dat Wilders mensen ontmenselijkt klopt dus gewoonweg niet, er wordt hier een karikatuur van een bewogen politicus gemaakt.
     -  Minder Marokkanen? Ja ‘dat gaat we regelen’ Hier vielen ook vele mensen over. Daar ik zelf al vele jaren politiek actief ben, weet ik dat de humor nogal eens ontbreekt. De opmerking van dat regelen zag ik dan ook met een glimlach aan. De opmerking nam ik met een korrel zout, ook gezien het feit dat het zo’n vaart niet zal lopen met dat regelen. Het is deels bluf van een partijleider en ook zal er voorlopig geen politieke meerderheid zijn om dit te realiseren. Bang dat het ras van Marokkanen nu ineens wordt gedeporteerd naar verre oorden ben ik geenszins.
     -  De CU spreekt van een ‘gezamenlijke fractie met de antisemiet Jean-Marie Le Pen’. Dit is niet waar. Zijn dochter Marine Le Pen is partijleidster en heeft afstand gedaan van de bij de tegenstanders van de PVV populaire onhandige uitspraak van haar vader. De suggestie dat na de Joden (Godwin, verwijzing WO 2) nu de Marokkanen aan de beurt zijn is nergens op gebaseerd.  Dit is slechts bedoeld om de PVV in een kwaad daglicht te zetten en staat haaks wat de CU politici regelmatig van de kansel horen als de wet van God gelezen wordt met hierin het ‘Gij zult geen vals  getuigenis spreken’ of wanneer er over HC zondag 43 gepreekt wordt over het hoog houden van de naam van onze naaste. Kwaadsprekerij en laster vernietigen de goede naam  en de eer van de naaste. Kwaadsprekerij en laster gaan zo in tegen de deugden van rechtvaardigheid en naastenliefde. De gedane opmerkingen passen dus totaal niet bij een zichzelf christelijk noemende partij.
     -  De CU spreekt over openlijke categorische haat en haat zaaien. Ook dit is niet waar, wederom dus een verdraaiing van standpunt en gebruik van de drogreden. Wilders is slechts de brenger van het slechte nieuws over de islam. De Koran en Hadith zaaien haat en fanatieke moslims die zich op deze slechte islamitische bronnen baseren zetten die haat iedere dag om in geweld zie http://www.thereligionofpeace.com voor de actualiteit van de expansiedrift van de islam. Wilders probeert zelf vrede te stichten en strijdt voor de vrijheid en vredige samenleving voor ons nageslacht. Hij voert gewoon zijn partijprogramma uit ten koste van zijn eigen veiligheid. Het is een politicus met goede bedoelingen die goed zijn voor de mensheid.
     -  Vervolgens de CU:  ‘We hoeven maar even terug te gaan in de geschiedenis’. Wederom een Godwin en verwijzing naar WO 2. Zelfs het Midden Oosten wordt aangehaald als gebied waar te zien is wat haat teweeg brengt. Inderdaad  haat van de islam, de Palestijnen en Hamas richting Israël , de enige democratie in het MO. Ontwrichtende haat komt voort uit de opkomst van de kwalijke islam. Niet de benoemer van het kwaad , de boodschapper van slecht nieuws, als de Kwade Genius zien. Politiek bedrijven dat ontwrichtend werkt?  De miljoenen kiezers van de islamkritische partijen in Europa denken hier blijkbaar anders over.
     -  De opmerking over Nederlanders met beter DNA verwijst naar het zogenaamde racisme van de PVV. Ook dit is een Godwin met een impliciete verwijzing naar het nazisme. De PVV verwijst slechts naar de feiten van het CBS en de lijstjes met criminaliteit (bekijk #opsporingverzocht op Twitter eens)  en werkloosheid.  De PVV wil democratische politieke middelen inzetten voor minder criminele Marokkanen, minder islam, vrijwillige remigratie en geen nieuwe islamisten toelaten zoals in Zwitserland het geval is.

Deze voorbeelden laten zien dat de CU het spel op een oneerlijke en dus onchristelijke wijze speelt. Dit is hun goed recht, maar beter was het de eigen visie op de problematiek te benoemen.
Met drogredenen en gebruik van de wet van Godwin probeert de CU met de onnodige reactie op de media hetze een politiek slaatje te slaan voor eigen gewin.

Is er dan niets aan te merken op hetgeen gebeurt is? Zeker wel.
Door de vorm (het laten joelen van partijleden op gestelde vragen) en het toelaten van de pers is een en ander geëscaleerd. Dit was niet nodig geweest.  Het gebeuren heeft als katalysator gewerkt voor de anti PVV propagandamachine van politici, media en zelfs de kerken. De hyena's liggen op de loer, zij doen allen mee met het in het beklaagdenbankje zetten van een politieke partij.
Een groot aantal actieve PVV politici heeft nu knikkende knieën en verlaten de partij. Het gros, ook van de kiezers, blijft de partij trouw.
Doctor Arnold Huijgen (en vele andere vooraanstaande  voorgangers en hun trouwe schaapjes) vond op twitter de reactie van de CU christelijk, ik kan dit niet beamen. De CU speelt het spel op een listige manier mee waarvan je je kunt afvragen of dit een houding is die bij een zichzelf christelijk noemende partij hoort. Zet een wacht voor uw lippen met uiteraard een hand in eigen boezem…

dinsdag 25 maart 2014

Nabeschouwing verkiezingen #gr2014 deel 1 Voorbereiding en campagne

De Spakenburgse Vrijheidspartij wist haar zetel te behouden. Door een nieuw, maar voor kleine partijen slecht systeem van verdeling van reststemmen mocht de tweede stoel in de raad niet bezet worden. Wel was er groei en dat is toch ook mooi meegenomen. De SVP wil alle kiezers bedanken voor het vertrouwen in de komende jaren. Interessant is het om even terug te blikken op de afgelopen periode en hierbij een aantal kanttekeningen te maken. Dat zal gebeuren in een drieluik, dit is deel 1.

Voorbereiding en campagne

Al in de zomer van 2013 is met de voorbereiding van de verkiezingen begonnen. Een belangrijk onderdeel is het verkiezingsprogramma. Dit is uiteindelijk de mooie en originele presentatiegids geworden. (zie rechts op deze blog) In een aantal sessies werd er een kleurrijke uitgave ontworpen, welke gedrukt is bij twee verschillende plaatselijke drukkerijen. Ook het reclame materiaal is verdeeld over ReproWK en drukkerij de Bunschoter. De kieslijst samenstellen was ook leuk om te doen, maar wel arbeidsintensief. Het was niet eenvoudig om een aantal nieuwe mensen te vinden, maar het is toch gelukt om de groep uit te breiden. Er staan kleurrijke figuren op de kieslijst, maar wat wil je ook, als je bij de SVP de vrijheid hebt om jezelf te zijn. Zo heeft een ieder bepaalde talenten die kunnen worden ingezet voor de partij, waarbij het criterium of zijn of haar bijdragen in het gedachtegoed van de SVP passen als leidraad fungeren. Zie voor verdere toelichting het stukje over de lijstduwer Hans van Tamelen van 20 maart. Jammer dat een aantal capabele burgers na een aantal gesprekken toch aangaven er niet aan toe te zijn om kleur te bekennen en zich bij ons aan te sluiten. De campagne was ook leuk, vooral het contact met de burgers op de markt gaf de groep hoop op een tevreden uitslag. We kregen bevestiging over onze opvattingen over de toekomst van Bunschoten. Ook was en is de SVP erg actief op sociale media als Twitter en Facebook. We bezochten nog Holle Wout etc. om jongeren te wijzen op de verkiezingen in verband met de sluitingstijden van de kroegen. Zie verslag kroegentocht van 2 maart op deze weblog.
De debatten op TV verliepen goed en dank gaat uit naar de LOS en DB-TV in samenwerking met de Bunschoter. Ook kreeg de politiek voldoende spreektijd in de lokale krant, teneinde de verkiezingskoorts nog wat verder op te voeren. Het benadrukken van de eigen ideeën voor het dorp voerde de boventoon. Maar soms was het nodig om de sluwe methode van het verdraaien van het standpunt van de zondagsrust te ontkrachten. Vooral het CDA is er een meester in om gebruik te maken van drogredenen (verdraaien van standpunten van andere partijen) en speelt het spel op een manier zoals op landelijk niveau bij Pechtold vaak te zien is. Respectloos van CDA kopman Wieldraaijer was zijn prognose van 0 zetels voor de SVP. Het liefst wil hij dus dat er geen groep kritische burgers meer mag zijn die zich willen laten vertegenwoordigen door de SVP. Over het momenteel weer zo populaire ‘uitsluiten van groepen mensen’ gesproken. Bijzonder leuk om te doen was de begeleiding van het school SVP team en medewerking om informatie over onze standpunten te geven. Op een aantal filmpjes is te zien hoe de standpunten van de SVP op een manier worden verteld zodat kinderen het ook kunnen snappen. Op de dag van de verkiezingen moest ik op de Calvijnschool de SVP fractie er nog even aan herinneren dat de SVP van ieder mens houdt, ongeacht kleur, ras of godsdienst. Onterechte misverstanden als dat de SVP een hekel heeft aan moslims kunnen zomaar onverwacht de kop opsteken. Het kan verkeren...

zondag 23 maart 2014

Wilders durft te zeggen wat vele lafaards alleen denken, ook binnen de kerken

Politiek correct Nederland gaat verder met het demoniseren van de PVV. Politici,  journalisten, media en zelfs de kerken doen mee. Dit alles naar aanleiding van een gezellige partijbijeenkomst, waarin de emotie van de eigen kiezers op de proef werd gesteld. Het roepen van ‘minder Marokkanen’ verdient niet de schoonheidsprijs, maar past volledig in het beleid dat de PVV al jaren voorstaat en waarvoor zij een democratisch gekozen mandaat van de kiezer heeft gekregen. De uitleg van Wilders op de persconferentie zaterdag was loepzuiver en bevestigt dat er totaal geen excuses hoeven worden gemaakt. De politieke tegenstanders van Geert verdraaien de standpunten van de PVV door opnieuw te komen met termen als ‘uitsluiten van groepen mensen, discriminatie en racisme’. Niets van dit alles is aan de orde bij het politiek bedrijven van de PVV. De kerken moesten zo nodig ook weer meedoen met het bestrijden van het grote blonde gevaar. Heel onverstandig, omdat met het voeden van een anti-Wilders sentiment de kerk PVV-stemmers kan wegjagen. Zo zullen kerken dan nog verder leeglopen. JAMMER! De kerk kan beter preken dat de opkomst van de islam de aankondiging van de antichrist is. De SVP is nog steeds blij met haar inspirator Geert Wilders die zijn standpunten op een duidelijke wijze presenteert, en die evenals grote denkers als Johannes van Damascus (‘De islam kondigt de komst aan van de antichrist. De islam is immers de uitdrukking van de fundamentele leugen, de leugen over God, de leugen over Christus’ .) en Maarten Luther (‘de islam is het werk van de duivel’) de kwade machten durft te benoemen. Afgelopen zondag is ook in mijn eigen kerkelijke gemeente gehoor gegeven aan de oproep van de PKN. In de kerk moet men geen uitlatingen doen over politici, die geen mogelijkheid hebben te reageren. In de kerken worden in gebed standpunten van een partij verdraaid en ongenuanceerd weergeven. Het is een kwalijke zaak dat onder verantwoordelijkheid van kerkenraden predikanten alle ruimte krijgen om deze onware uitlatingen te doen.  De kerken, die aan de IKON-hetze meedoen  liegen. Hun boodschap: ‘Gij zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste’ wordt daarmee een onoprechte, ijdele boodschap!

donderdag 20 maart 2014

Repliek op Arie de Graaf zijn vraag over @JackTerrible

Arie de Graaf kreeg van de redactie van @deBunschoter ruim een week voor de verkiezingen de ruimte om zijn kijk te geven op de plaatselijke politiek de afgelopen jaren. In de gepubliceerde versie die nogal was ingekort staan interessante dingen en zaken die redelijk goed  worden waargenomen. Een aantal keren ben ik het ook wel eens met de oud-dammer en op een aantal dingen heb ik al via een persoonlijke mail een korte reactie gegeven. In zijn epistel richt hij ook zijn vizier op personen, die door de redactie van de krant in ieder geval niet VOOR de verkiezingen kunnen reageren. Arie haalt natuurlijk zoals veel meelevende burgers ook Hans van Tamelen @JackTerrible, de lijstduwer van de SVP voor het voetlicht. Het siert hem in ieder geval dat hij dit publiek doet en niet achter de rug van de SVP om. De Graaf eindigt met een vraag in de trant dat Hans toch geen raadslid kan worden als hij leugens over Koningin Maxima vertelt NB op de landelijke televisie bij Man Bijt Hond. Graag wil ik de vraag van Arie beantwoorden.
De SVP is blij en trots op Hans van Tamelen. Hans is een lieve jongen met een hart van goud en zorgt heel goed voor zijn zieke buurvrouw in Amersfoort, het is een bewogen burger. Hij maakt kunst in de vorm van schilderijen en gedichten met een politieke boodschap. Deze politieke boodschap bevat kritische elementen richting de EU, de huidige politieke leiders als Rutte, Rompuy en ook de islam met haar vreselijke voorbeeldfiguur Mohammed. Deze boodschap mag niet gehoord worden in politiek Nederland. Hans en lieden als Gregorius Nekschot moeten eigenlijk worden afgevoerd in de gevangenis. Het is dan ook goed dat de EU onder aanvoering van islamknuffelaar Martin Schulz kritiek op de islam het liefst strafbaar gaat stellen. Hans is niet bang en vertrouwt op zijn Schepper, hij heeft een kijk op het leven ontwikkeld los van de geëigende paden kortom Hans is ZICHZELF en is een grote denker. Hij denkt na over het vraagstuk van de o zo heilige zondagsrust in relatie tot de sabbat en de problematiek in het Midden Oosten en het beloofde land Israël. Maar ja zelf nadenken over het leven, de maatschappij, kerk, politiek en de medische staf in een psychiatrische inrichting waar veel wordt verdiend aan het pillen verkopen wordt niet altijd op prijs gesteld. Bij de SVP wordt het ZELF nadenken wel op prijs gesteld en is hier alle ruimte voor. Zo heeft Hans ook zijn eigen gedachten over het huwelijk en het aangaan van relaties. Deze gedachten heeft hij onder woorden gebracht en ook verwerkt in zijn kunst. En Man Bijt Hond vond deze boodschap van de kleurrijke Hans, in tegenstelling tot vele saaie burgers die nooit iets interessant hebben te vertellen of niet verder komen dan mekkeren langs de zijlijn, wel goed genoeg voor haar uitzendingen.  Ja deze echtelijke boodschap van van Tamelen kan wat vreemd overkomen, vooral bij mensen die nooit hebben geleerd dat er vaak over een onderwerp anders kan worden gedacht. Weten wij bij de SVP dan een antwoord op elke vraag? NEE natuurlijk niet, maar wij geven wel een ieder de ruimte om te stoeien met de vraagstukken van het leven. Hans heeft de selectie om op de kieslijst van de SVP te komen doorstaan en is goed bevonden door de anderen op de kieslijst. Ook is besproken dat Hans geen woordvoerder zal worden in een politiek debat of dat hij nare journalisten te woord moet staan over standpunten van de SVP. Overigens staat Hans verbaal en schriftelijk ook zijn mannetje of vrouwtje. Nee Hans is als lijstduwer een groot sympathisant van het gedachtegoed van de PVV en het is voor hem een eer om op een plaatselijke kieslijst te staan van een Wilders-achtige partij. De SVP is blij omdat Hans een creatieve bijdrage levert aan de missie van de SVP. Een aantal schilderijen staan dan ook op de website van de partij. De SVP heeft vele gesprekken gevoerd met burgers die niet mank lopen, niet in een psychiatrische inrichting hebben gezeten en verder zich voorbeeldig gedragen, maar die uiteindelijk maar om laffe redenen niet op de kieslijst durfden te gaan staan. Hans heeft dit wel aangedurfd tot tevredenheid van hemzelf en ook van de SVP.  Hans bezoekt trouw de fractievergaderingen en heeft actief meegedaan met de campagnes. Hij komt door weer en wind op zijn fiets uit Emiclaer en heeft meer karakter in zijn lichaam dan lieden als Arie die nog nooit een vergadering heeft bijgewoond of heeft ingesproken in een raadscommissie. En als het lijstduwerschap van @JackTerrible voor de SVP minder stemmen heeft opgeleverd dan is dat geen probleem voor de SVP, het zegt meer over de kiezer die dan toch het gedachtegoed over de VRIJHEID die de SVP voorstaat nog niet goed heeft begrepen. Arie ik hoop dat ik je vraag een beetje heb beantwoord, het ga je goed…

woensdag 12 maart 2014

Plasterk heeft meer tijd nodig

Zoals eerder aangegeven heeft de SVP het raadsvoorstel ‘tuchtmaatregelen tegen een burger’ ter vernietiging door de Kroon aangeboden aan minister Plasterk. (zie artikel van 17 december) Na enige vertraging en pas na een gisteren gepleegd telefoontje kreeg ik dit voorlopige antwoord. Daar het college uit de wind wilde blijven door het voorstel via het presidium op de agenda te krijgen en het door Wieldraaier te laten verdedigen is hij de aangewezen man om de nu gestelde vragen nog te beantwoorden. Wordt dus nog vervolgd… Nog even voor de duidelijkheid; het gaat de SVP om de rechten van de burger los van een inhoudelijke beoordeling van deze trieste situatie met een burger.

maandag 10 maart 2014

De kijk op de zondagsrust van de SVP

In Kolossenzen 2:16 staat in de Nieuwe Bijbelvertaling: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat." Een stukje van 1 november 2008 met als titel 'Flashforward oftewel Bunsjoter Deurkiek' is gebaseerd op deze tekst. Het beschrijft de inrichting van het gebied rond de boulevard van plan Oostmaat, later Zuyderzee genoemd' De visie is nog steeds actueel gezien het thema zondagsrust voor de verkiezingen van 19 maart as. Hier volgt het artikel, letterlijk geciteerd en nu alweer vijf jaar oud maar hoogst actueel!

Nog nagenietend van het mooie natuurschoon van de Laakzone en het Laakse strand fiets ik met enkele neuriënde melodietjes van Annemieke Koelewijn in mijn hoofd het grondgebied binnen van de gemeente Bunschoten. Het verbrede fietspad op de Oostdijk is gelukkig bromfietsvrij gehouden en de contouren van de Moloch van Melis zijn goed zichtbaar. Toch goed dat de gemeenteraad nu alweer acht jaar geleden de historische beslissing nam om het gebied van de Oostmaat te ontwikkelen. De laatste cijfers over het toerisme geven een stijgende tendens weer. Fijn dat zoveel mensen met de cultuur en identiteit van ons dorp in aanraking komen. Oud-wethouder Heinen passeert me al groetend terwijl hij me een rij mooie witte tanden laat zien. Op het randmeer is het een drukte van belang, grote en kleine jachten krioelen door elkaar heen. Er vaart zelfs een verdwaalde botter dat zie je toch niet vaak op zondag. Ik passeer het welkomsbord op de boulevard. Wat een vooruitgang, zelfs die ene moskee heet nu naast de kerken de bezoekers welkom. Op de begane grond van het appartementencomplex draait het Huis van Rust op volle toeren. Bezoekers kunnen hier wat internetten, mediteren, bidden en een goed gesprek voeren, de koffie komt van de Wereldwinkel en is gratis. Een goed initiatief van de werkgroep Kerken in deze jachtige maatschappij. Op de 3e verdieping gooit Dirk Koelewijn vliegtuigjes naar beneden. Ze zijn gevouwen van het Wareco rapport, en ja achteraf viel het nogal mee met het onbewoonbaar verklaren van de woningen op de Schans. Goed dat de gemeente enkele appartementen beschikbaar heeft gesteld voor bewoners uit deze buurt. Meneer Drupsteen heeft ondertussen zijn 6e woning al verhuurd, nog even en het plan voor complete nieuwbouw kan weer uit de koelkast gehaald worden. Op de 6e verdieping schreeuwt Elly de Graaf: “Wat fijn dat we uit de raad zijn hè, nooit meer van die lange saaie vergaderingen”. Ondertussen neemt Jan Hopman een duik in zijn privézwembad op het dakterras. Niet zo gek van hem dat hij zijn bedrijf heeft verkocht en nu kan rentenieren. Aan mijn rechterhand lopen jongeren van de Adventkerk en de Maranathakerk evangelisatieblaadjes met uitnodigingen voor de avonddienst aan toeristen uit te delen. Dit samenwerkingsverband had men toch echt niet voor mogelijk gehouden een aantal jaren geleden. Onder regie van de Eendracht vaart de Boot der Bezinning uit. Deze pontveer naar de Eemhof is een groot succes. Op de Dag des Heeren is de boot gratis en Hans Sloof is een enthousiaste gastheer. Ik informeer nog even bij Bort Zwaan en Jaap Duijst (klavertje vier) hoe de verkoop is in het evangelisatietentje op de boulevard. Naast boekjes met geestelijke diepgang zijn er poppen in klederdracht te koop. Komen jullie nog tot zinnige gesprekken of is het alleen maar boulevardpraat? Jaap laat weten; “We leven in het eind der tijden maar ik ben dankbaar dat ik dit nog mag doen…” Aan het eind van de Huijgenboulevard hangt een groot billboard over een zomeroptreden van het visserskoor. Op de havenstraat aangekomen denk ik altijd aan de schets van Rikkert Heinen, die man kon echt niet tekenen zeg ik hardop. Op deze warme dag wacht me thuis een heerlijk koud flesje bier. Al drinkend gaat er wat langs mijn mond en ik voel nattigheid. Ik word badend in het zweet wakker en hoor een liedje over dromen van Marco Borsato uit de wekkerradio. Oprechte deelneming met vooruitwerkende kracht voor die personen die 2016 niet gaan halen.

zondag 2 maart 2014

Sfeerverslag kroegentocht SVP

De SVP bezocht afgelopen weekend een aantal horecagelegenheden. Van deze bezoeken en gesprekken met ondernemers en bezoekers is het volgende vermeldenswaard.
Zoals bekend zijn de openingstijden van de uitgaansgelegenheden onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad heeft besloten dat de deuren om klokslag middernacht dicht gaan en dat twee uur later de dansvloer weer leeg moet zijn.
Om kwart over elf kwamen we aan bij Holle Wout. Er waren nog niet veel gasten. We werden gastvrij ontvangen door Henri de Jong. Deze enthousiaste jonge ondernemer is niet blij met het raadsbesluit en wil graag dat zijn bezoekers later dan 12 uur mogen komen en ook later dan twee uur naar huis mogen gaan. De bezoekers waren het hier ook mee eens. Ondertussen gingen we even een kijkje nemen bij eetcafé Thuus. Hier was de zaak om kwart voor twaalf al leeg. Dit komt omdat Thuus een sluitingstijd heeft van half een. Dit betekent voor gasten die langer willen uitgaan, dat zij gedwongen worden om voor middernacht ergens anders binnen te komen. Een heel nadelig effect dus van het genomen besluit van de gemeenteraad. Voor Thuus betekent dit dat gemiste omzet nog wel eens op zondag wordt ingehaald. Tja over het tegengaan van verstoring van de zondagsrust gesproken. Om kwart voor twaalf stonden er rijen dik voor de ingang van Holle Wout en de Jantjes. We hadden genoeg gelegenheid de jongeren hier te spreken over de sluitingstijden. We riepen de jongeren op te gaan stemmen op 19 maart op een partij die voor verruiming van de sluitingstijden is zoals de SVP dat is. We zagen dat de eigenaar van de Jantjes een jongen die na twaalf uur naar binnen wilde volgens de regels tegenhield. Rond half 1 waren we bij Porto d’Oro aangekomen. De gastvrije ondernemer zou hier zondags graag gasten op een terrasje willen ontvangen. Dit is nu verboden in verband met de zondagsrust. We mochten een flyer op de deur plakken van de SVP. Nadat we lekker hadden gegeten ging de tocht weer naar Holle Wout. Er was een opstootje in de Kajuit geweest, maar deze was door de politie onder controle gebracht. In Holle Wout waren we getuige dat de ondernemer rond kwart voor twee de bezemwagen-functie vervulde en alle gasten vertrokken naar buiten. Op straat was het een drukte van jewelste met veel lawaai. We keerden hierna naar Loes en evalueerden de avond. Conclusie was dat alle ondernemers (Ook de eigenaar van grillroom Sphinx wilde een stukje terras op zondag) die we gesproken hadden gevoelens van ontevredenheid uitten. Ook de bezoekers lieten zich allerminst lovend uit over de politiek. Ja en als volksvertegenwoordigers hadden we gezien dat de huidige praktijk nogal wat vragen oproept. Onder tijdsdruk moest er worden uitgegaan, hetgeen voor velen een onbevredigend gevoel gaf. Opvallend was verder toen ik naar huis ging dat rond drie uur nog vele bewoners van de Hoekstraat nog gewoon in de huiskamer zaten. Genoeg stof tot nadenken en bespreking. Het laatste woord is nog niet gezegd. De SVP hoopt dat een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad een voor alle partijen bevredigender oplossing vind voor de regelgeving van het uitgaansleven in de horeca, want op deze manier resteren slechts frustraties en dat kan nooit goed zijn voor mens en maatschappij…

maandag 24 februari 2014

De SVP te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg


De Spakenburgse Vrijheidspartij te gast bij de Lokale Omroep Spakenburg. In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen mogen wij wat vertellen over onze standpunten uit de presentatiegids van de SVP

dinsdag 18 februari 2014

I love Heidi Mund, een zeer moedige vrouw!

De invloed van de islam in Europa groeit. Maar bij een recente bijeenkomst in Duitsland besloot een onbekende christelijke vrouw er in het openbaar stelling tegen te nemen. Later werd haar naam bekend: Heidi Mund. Het was de bedoeling dat tijdens een interreligieuze bijeenkomst er verbroedering zou zijn tussen het christelijk geloof en de islam. Maar toen de islamitische imam opriep om met hem mee te bidden, werd hij geïnterrumpeerd door een vrouw op het balkon, die voor iedereen verstaanbaar sprak: ‘Jezus Christus alleen is de Here van Duitsland’, waaraan ze toevoegde: ‘Ik verbreek de vloek’. Ze noemde ook nog de naam van Maarten Luther en waarschuwde de aanwezigen dat deze interreligieuze samenkomst een leugen was. Het gebeurde op 10 november 2013 in de Herdenkingskerk van de Reformatie in de stad Speyer, in Rijnland. Juist in deze kerk, een monument van de Reformatie, een gebouw om Luther te eren, was een islamitische imam uitgenodigd om een gebedsoproep te doen. Toen Heidi Mund hoorde over deze bijeenkomst, ging ze in gebed en vroeg ze: ‘Here, zal ik er heengaan?’ Het was voor haar een autorit van anderhalf uur. Ze was ervan overtuigd dat ze moest gaan. Ze nam haar Duitse vlag mee, met daarop de woorden ‘Jezus Christus is Here’. Tot op het moment dat de imam het woord kreeg, wist ze nog niet wat ze zou gaan zeggen. ‘Ik was klaar voor wat de Here van me vroeg,’ vertelde ze later ‘CBN News’. ‘Ik ervaarde heilige verontwaardiging,’ vertelt ze. ‘Ik hield mijn vlag omhoog en proclameerde dat Jezus Christus de Here is van Duitsland. Mijn doel was de vloek te verbreken, omdat moslims zeggen: ‘Alleen Allah is heer. Hij is God, de enige God.’ Ik verbrak die vloek in deze kerk en ik verbrak die vloek over ons land.’ Ook herhaalde ze de woorden van Maarten Luther in 1521 na zijn weigering om zijn geloof in de Schrift alleen te herroepen: ‘Hier sta ik, ik kan niet ander’. Toen iemand haar wilde stoppen en zei dat het over de vrede ging, reageerde Mund nog: ‘Nee, dat is niet zo. Wanneer moslims mensen doden, roepen ze Alluha Akbar. Hun god is een afgod’. Mund werd vervolgens uit de kerk gezet. ‘Ze hadden de imam uit de kerk moeten zetten, niet mij, omdat ik in Jezus Christus geloof en hij gelooft in een andere god. Allah is niet dezelfde god,’ aldus Mund. Mund had iemand bij zich, Kamel, wat niet zijn werkelijke naam is, die hij uit veiligheidsredenen ook niet geeft. Voordat hij naar Duitsland kwam, leefde hij in de moslimwereld. Volgens Kamel hoort een imam niet in een kerk. ‘De islam is verantwoordelijk voor vervolging van christenen. Ze hebben mij ook vervolgd. Ik mocht anderen niet vertellen dat Jezus Christus mijn Redder is.’ Is Mund niet bang voor mogelijke consequenties van haar daad? ‘Nee, ik ben niet bang. Ik weet dat God, de levende God van de Bijbel me zal beschermen zolang Hij wil. Wanneer mijn tijd voorbij is, zal ik naar Hem gaan.’ Mund groeide op als communiste in Oost-Duitsland. Maar sinds ze de Here Jezus heeft leren kennen, is er een diep verlangen in haar naar een geestelijke herleving in Duitsland. ‘Ik weet me geroepen om me in te zetten voor de bescherming van mijn volk en mijn land.’ Sommigen associëren Duitsland met de nazi’s, maar ooit was Duitsland een basis voor wereldzending, waar vandaan vele zendelingen de wereld introkken, naar Afrika, Engeland, Korea en Amerika. ‘Ik vertrouw God dat Hij ook in Duitsland wonderen kan doen. Hij kan een geestelijk dode natie doen herleven. Voor Hem is niets, niets, niets onmogelijk,’ aldus Mund. bron: Nieuwsbrief Dirk van Genderen via CBN NEWS