maandag 31 oktober 2011

CU en islam blijft slappe hap

Vorige week woensdag was ik bezoeker op de openbare ledenvergadering van de plaatselijke kiesvereniging van de CristenUnie in Bunschoten. Eerder schreef ik al over de CU, Segers en de islam. Hiervan is het niet zo zinvol om veel te herhalen, ik verwijs hier slechts naar een link op het archief van het Pim Fortuyn forum http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74401&SearchTerms=peter,frans,koops In de aanloop van deze avond was er contact geweest met Segers over de organisatie van een debatavond, maar Segers had vooral moeite om met Ben Kok in discussie te gaan. Daar dit in eerste instantie een zaak is tussen Ben Kok en Gert-Jan Segers vind ik het wel jammer dat in de beeldvorming het beeld zou kunnen ontstaan alsof ik geen zin had in een debat. Ach heel veel motivatie had ik ook niet om naar de bijeenkomst te gaan. Wel was ik benieuwd of Segers iets nieuws te melden had over de landelijke CU koers met betrekking tot een opkomende islam in West-Europa. Zoals ik al verwachtte hoorde ik geen nieuws in de toespraak van Segers. Een samenvatting hiervan is te lezen via de link http://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/494444/50529/de-ChristenUnie-is-de-partij-van-de-vrijheid.html In een opiniërend artikel had ik eerder geschreven dat er veel kiezers weglopen bij de CU omdat zij een slap islamstandpunt hebben. Op mijn vraag aan Segers of er nog bezinning is op haar standpunt zei hij op een politiek correcte wijze dat er iedere dag bezinning is, maar op de avond hoorde ik dat de CU slechts wil weten van een geestelijke strijd waarin er een opdracht ligt voor ons om slechts te bidden voor  moslims en dat de agressieve ideologie van de islam alleen met gevouwen handen mag worden getemperd. Over het inzetten van politieke middelen wil de CU niets weten. En hiermee is de patstelling met andere partijen als SGP en PVV en de lokale Spakenburgse Vrijheidspartij zichtbaar. Op de avond mistte ik een goeddoordachte en evenwichtige visie op de islam. De meerderheid in de zaal vond de islam voor 80% een religie en maar 20% een politiek systeem, en de vraag of dit niet eerder omgekeerd zou moeten worden kwam nauwelijks aan bod. Ook vond ik het een matig idee om een eigen standpunt te verdedigen tegenover andere politieke partijen zonder iemand van die andere partijen uit te nodigen voor discussie. Op deze wijze krijgt zo’n avond natuurlijk een erg ‘incestueus’ karakter waarin de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen. De avond had veel interessanter kunnen zijn door enkele andersdenkenden en meer islamkritische geluiden uit te nodigen. En wat te denken van ex-moslims die de islam hebben verlaten. De CU hield haar standpunt hoog dat voor de islam op basis van godsdienstvrijheid alle rechten gelden voor haar en dat het absoluut niet nodig is de grondwet te wijzigen om dit als politiek middel in te zetten om de opkomst van het mohammedanisme te temperen. Met deze slappe hap zal de CU weggelopen kiezers niet terugkrijgen zo voorspel ik. Landelijk trekt de CU op met partijen als Groenlinks, D66 en de PvdA bij dossiers als immigratie islam en de multiculturele samenleving. De christelijke cultuurrelativisten willen niet inzien dat als alle culturen gelijkwaardig zijn kannibalisme slechts een kwestie van smaak is. Bon appetit!
Grote vriend Ben Kok was ook als bezoeker aanwezig al had hij graag in een discussiepanel gezeten. Lees hier zijn verslagen en ongezouten mening over de CU en haar islamstandpunt

dinsdag 25 oktober 2011

Op de fiets naar Mekkantwerpen

Onlangs kreeg ik een leuke prent te zien waarin Nederlandse plaatsnamen totaal geïslamiseerd waren onder invloed van de opkomst van de islam in West Europa. Dit is in eerste instantie spottend bedoelt en schets het komende tijdperk waarin de islam de overhand zal hebben en de openbare ruimte helemaal onderworpen is aan de islam en wetgeving van de sharia. Of het ooit zo ver zal komen zal te toekomst leren. Met het onderwerp fietsen naar Mekkantwerpen mailde mijn rechtsdenkende kameraad Clement Le Corbeau mij dat hij mee wilde op mijn fietstocht naar Antwerpen om het debat tussen Filip Dewinter en de moslimfundamentalist en vertegenwoordiger van Sharia4Belgium Fouad Belkacem alias Abou Imran bij te wonen.

Eerder al had ik de boekjes Undercover in Klein-Marokko van Hind Fraihi http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/undercover-in-klein-marokko/1001004002732205/index.html  en BRUSSEL:EURABIA van Arthur van Amerongen http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/brussel-eurabia/1001004005744501/index.html gelezen en mijn interesse voor de opkomst van de radicale islam was hierdoor al aangewakkerd. Maar natuurlijk is het ook leuk om de sfeer te proeven in de zaal, de islamkritische kopstukken als Filip Dewinter en Wim van Rooy en de vertegenwoordigers van Sharia4Belgium te aanschouwen. Er is al het een en het ander over dit debat geschreven en gefilmd. Hieronder een selectie van wat ik op internet vond. Op de sites http://www.vlaamsbelanghoboken.be/7/91  en http://www.atv.be/item/beladen-debat-over-islam  zijn wat beelden te vinden van het debat. Op de site http://www.gva.be/antwerpen/hoboken/debat-tussen-dewinter-en-sharia4belgium-eindigt-op-0-0.aspx  is een verslagje te lezen van Gazet van Antwerpen. En op de site http://www.filipdewinter.be/geanimeerd-debat-de-islam-in-vlaanderen-vriend-of-vijand-2  is een wat langer verslag te lezen.

De rest van dit artikel zal ik nog wat opvallende zaken benoemen. Allereerst viel mij op dat in het straatbeeld van Antwerpen er veel meer moslima’s waren met een hoofddoek dan in bijvoorbeeld Amsterdam waar ik twee dagen later op de fiets doorheen kwam na mijn dampartij in Haarlem. 1 dag Antwerpen bezoeken is natuurlijk veel te kort om een wat completer beeld te krijgen, maar het was mij duidelijk dat het de beweging Sharia4Belgium menens is in hun wensen en eisen teneinde van Antwerpen een Dar al-islam (Huis van de islam) te maken. In de debatzaal negeerde Abu Imran het loyale gebaar van Filip Dewinter van ‘gaat u voor’ bij het betreden van het podium. Dit neerbuigende gedrag was ook zichtbaar af te lezen van het gezicht van de Sharia4Belgium-leider toen hij zat en zeer minachtend naar de zaal vol kuffar (ongelovigen=joden,christenen,heidenen) keek. Ja zijn opmerking dat als de profeet Mohammed hier vanavond beledigd wordt hij niet in staat voor de gevolgen wekte tot grote afkeuring van de zaal met boegeroep. Dit boegeroep was ook een aantal keren hoorbaar tijdens het aanroepen van de moslimgod via allahoe akbar door de circa 20 aanhangers van Sharia4Belgium. Het viel me overigens nog mee dat ze niet op hun knieën gingen tijdens dit lofgezang. Abu Imran stelde dat er veel respect was voor de profeet Mohammed omdat de spotprenten niet te vinden waren op internet, ja wat wil je ook met een bange islamofiele media. Criticus Wim van Rooy vond dat het woord respect misbruikt wordt. Dit respect tegen andersdenkenden komt hij niet tegen in de Mediaanse verzen uit de koran. Van Rooy omschreef de islam als een 7e eeuwse soldatenreligie welke geweld legitimeert om de wereld verder te veroveren. En politicus Dewinter constateerde dat het Westen veel te tolerant is met het toestaan van de intolerantie. Alles wordt toegelaten onder het mom van godsdienstvrijheid, terwijl men niet in de gaten heeft dat de moslimradicalen niet zullen rusten voordat er sprake is van totale overheersing. Dat moslims hier hun rechtsregels gaan opdringen via sharia-rechtbanken gaat veel te ver. Er was meningverschil over Andalusië, het gebruik van geweld door de islam door de eeuwen heen, de vrijheid van meningsuiting via al of niet kwetsende cartoons van Mohammed en de Holocaust en de positie van de vrouw in de islam. De opmerkingen over democratie en islam van Abu Imran kon ik wel waarderen. Hiermee toonde hij zich een oprechte moslim die alleen het gezag en de wetten van Allah aanvaard. Uiteindelijk bestempelde hij zijn buurman Ergun Top als GEEN MOSLIM maar een DEMOCRAAT. Dit was mooi om waar te nemen. Ergun Top die als een soort gematigde Turk bij een CDA-achtige partij zit werd door Abu ontdaan van zijn moslimvelletje en keek zuur de zaal in. Deze ‘geseculariseerde moslim’ besloot het debat op een erg minderwaardige manier door te stellen dat moordenaar Breivik zo lid zou kunnen zijn van het Vlaams Belang. Blijkbaar was hier het moment gekomen om de meest slechte argumentatie in de strijd te werpen.

Opvallend was dat de dossierkennis omtrent de islam bij Filip Dewinter en Wim van Rooy goed op peil was. En dat Ergun Top zich moest bedienen van halve waarheden om overeind te blijven in het verbale geweld. Na afloop van het debat waren de moslims van Sharia4Belgium meteen vertrokken, want het napraten onder het genot van een drankje was waarschijnlijk verboden. Al met al een indrukwekkende avond met veel islamkritische Belgen die zich echt zorgen maken over de komst van de islam. Filip Dewinter liep zo te zien gewoon onbeveiligd rond, iets waar Geert Wilders nog wat van kan leren? Het is een goed initiatief dat het Vlaams Belang dit soort debatten organiseert. Ook is deze partij actief in het demonstreren tegen de komst van nieuwe moskeeën. Op deze punten is er nog wel wat te verbeteren bij de Nederlandse PVV. Voor een politieke partij is het van groot belang zich tussen het volk te begeven en acties te organiseren in het verlengde van de uitgesproken partijpolitieke standpunten. Als ik in België zou wonen dan kreeg Filip mijn stem.   

woensdag 19 oktober 2011

Islam en democratie

Onlangs plaatste het Nederlands Dagblad een ingezonden van mij over islam en democratie. Hier volgt de tekst.
Spruyt, Boon en vele andere deskundigen stellen de vraag of islam en democratie samen gaan. Om deze vraag te beantwoorden kan men lange beschouwingen houden, maar wellicht is het een idee om eens te kijken wat de koran hierover zegt. De strekking van soera 5:44 en 50 is dat een wereldse regering onbekwaam is ten opzichte van een regering geleid door het woord van Allah en vormgegeven in de sharia. Deze islamitische wetgeving is niet verenigbaar met de fundamentele principes van de democratie. De islam verwerpt bovendien het democratisch beginsel van scheiding tussen kerk en staat. De Turkse premier Erdogan met zijn aanhang spreekt over democratie als een trein waarin je uitstapt als je het doel (van islamitisch kalifaat) bereikt hebt. De Egyptische moslimbroederschap willen meedoen met de verkiezingen om hierna het kalifaat te vestigen en de Nederlandse Hizb ut-Tahrir roept op tot een boycot van de verkiezingen. Al deze moslims zijn gehoorzaam aan genoemde koranverzen en propageren: “Weg met democratie, wetten komen van boven via Allah” Islam en democratie is een intrinsieke tegenstrijdigheid. De wens tot een liberale, gematigde of Europese islam blijft een utopie. Het antwoord op gestelde vraag is echt niet moeilijk, soms is het beter in de koran te lezen dan deze te verbranden.

dinsdag 18 oktober 2011

Interview in de Bunschoter

Onlangs stond er een interview met mij in de lokale krant de Bunschoter. Via de volgende link kunt u dit interview lezen http://www.svpbunschoten.nl/0916_05_BUN.pdf