maandag 19 december 2011

De laatste raad in 2011, korte terugblik

De agenda van de laatste raadsvergadering was lang en moest dus in twee avonden worden afgewerkt. De bijdragen van de SVP over de Notitie Stadsweiden en de locatie gemeentewerf, brandweerkazerne en de van Amerongenschool staan op de partijwebsite. Wij hadden gegronde redenen om hier tegen te stemmen. Opvallend hierbij is dat de SVP als enige partij de vraagtekens zette bij de noodzaak van dure externe onderzoeken. Bij het CDA was zichtbaar dat ze nu gans anders opereren dan toen ze nog oppositiepartij waren. Zij reageerden niet op mijn opmerkingen hierover. Wie zwijgt stemt toe zeggen we dan maar. Verder heb ik namens de SVP laten weten dat wij moeite hebben met het feit dat sommige brieven van burgers niet op de lijst van ingekomen stukken komen. Het punt is de vraag wanneer iets beledigend of schofferend is. Dit is soms discutabel, maar de meerderheid van de raad wil de burgers op dit vlak geen duimbreed geven, de SVP denkt hier wat vrijer en ruimer over. Ten slotte is het mandaat dat Wim de Jong en ik eerder kregen om in gesprekken met Richard de Jong en derden de verhoudingen met de gemeente te verbeteren door de raad weer ingetrokken. Dit terwijl Wim en ik aangaven nog niet klaar te zijn met de uitvoering van de motie. Persoonlijk vond ik dit een zeer respectloze actie van de raad richting Wim en mij. Als wij nu nog verder willen werken aan deze kwestie om onze controlerende taak uit te voeren dan zullen we dat op persoonlijke titel moeten doen en niet meer namens de raad. Opvallend was dat partijen die destijds tegen ons mandaat stemden (fractievandeMheen, CU), nu opnieuw de grootste mond hadden om suggestieve vragen en opmerkingen te maken naar aanleiding van onze rapportage. Besloten werd om alle besprekingen geheim te houden, terwijl Richard de Jong zelf had aangegeven geen problemen met openbaarheid te hebben. Wim en ik oriĆ«nteren ons nu op eventuele vervolgstappen…

dinsdag 6 december 2011

Seks-tweets, hypocrisie en jalouzie

Nu de rust wat is teruggekeerd na het wereldschokkende nieuws over de sex-tweets van ons burgerlid Gijs is er de behoefte om nog een korte beschouwing te geven met hierin vermelding van enkele opvallende zaken.
Ten eerste valt op dat de media dit nieuws nogal erg uitvergroot hebben. Zelf ben ik benaderd door een brutale journalist van de Amersfoortse Courant die op het spoor was gekomen van dit in zijn ogen schokkende twitter gedrag. Hij vroeg het hemd van mijn lijf, later bleek dat hij niet eens het fatsoen had om mij op de hoogte te houden van de berichtgeving, nadat ik hem hierom gevraagd had. Zelfs burgemeester van de Groep werd door deze krant gebeld en er werd al gesproken over grote schade voor het aanzien van de plaatselijke politiek. De berichtgeving en de reactie van de burgemeester kon er wel bij door, al moet de opmerking dat de SVP in verlegenheid was gebracht door de tweets geheel op rekening van de journalistiek worden gebracht. Het nieuws kwam zelfs met foto in de Telegraaf, de krant die graag melding maakt van het overspel van bekende Nederlanders en in de jaren 80 het zedenverval van ons land stimuleerde door alle ruimte te geven aan de meest bizarre seksadvertenties. Hoe hypocriet kan een krant zijn vraag je je dan af. En ook onze plaatselijke Bunschoter kon nu niet achterblijven door dit nieuws maar in de woensdagkrant te zetten zodat iedere burger dit nu moest lezen. Vrijdags hangt deze krant de vrome jongen uit met (zeden)preken op pagina twee en woensdags verlagen ze zich tot hetzelfde niveau als de Telegraaf. Er is van een mug een olifant gemaakt. Ten tweede zijn wij als SVP blij dat Gijs zo achter het gedachtegoed van de SVP staat dat hij zelfs zijn twitternaam ermee had laten vergroeien. Een leermoment was er natuurlijk wel, maar in deze hele affaire moest ik denken aan de wijsheid van Jezus die ons voorhield “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Van overspel als zonde was trouwens helemaal geen sprake. Geconstateerd kon worden dat velen schik hebben om de shit van de ander, maar gelukkig waren er ook vele nuchtere sympathieke reacties. Zou de laster en roddel soms voortkomen uit frustratie en jalouzie bij diegenen die niet zo’n kleurrijk seksleven als Gijs hebben is een vraag waarmee dit hoofdstuk wordt gesloten en waarbij we weer over gaan tot de orde van de dag.