zaterdag 10 december 2016

PVV eindelijk in gemeenteraden...

Onlangs werd het nieuws bekend dat de PVV in meer gemeenteraden mee wil doen met de verkiezingen in maart 2018. De lokale krant vroeg mij om een reactie, die ik hieronder integraal weergeef.
In het verleden heb ik vele malen gepleit dat de PVV veel meer in de gemeenteraden moet gaan zitten. De laatste keer dat ik een positief kritisch geluid richting de PVV liet horen was mijn beschouwing van 26 maart 2015. Deze is nog steeds op mijn weblog te lezen. Overigens is mij dit schrijven destijds niet helemaal in dank afgenomen. Maar goed ik ben een groot voorstander van het vrije woord en openbare polemiek. Nu het nieuws bekend is geworden dat de PVV in zoveel mogelijk gemeenten mee wil doen betekent dit een goede ontwikkeling binnen de PVV zelf. Overigens werd ik niet bevangen door gevoelens van vreugde. Ik ben nuchter genoeg en moet eerst nog zien of het allemaal wel gaat lukken. Voor mij zelf zou het kunnen betekenen dat ik actief zou kunnen worden in een PVV afdeling. Het ligt dan voor de hand dat de vraag moet worden gesteld hoe een en ander georganiseerd gaat worden. Ik hoop en ga er van uit dat de coördinaties vanuit de PVV Utrecht geregeld gaan worden. Er zijn goede contacten tussen de Spakenburgse Vrijheidspartij en de PVV Utrecht. Zelf heb ik op de kieslijst van de provinciale Staten gestaan en heb een goed gevoel over de toekomst. Er kan iets moois ontstaan als het gedachtegoed in het middelpunt blijft staan. Ook zal er moeten worden gewaakt dat er zich gelukszoekers richting de gemeenteraden gaan bewegen. Als er echt een PVV in Bunschoten zal gaan bestaan dan zal de politieke tak van de door mij opgerichte SVP hoogstwaarschijnlijk van minder belang gaan worden voor Bunschoten. Het komt dan aan op de krachten bundelen en uitbreiding van deskundige lieden die politiek actief willen worden en hun hoofd willen uitsteken. Al met al een rustige realistische reactie mijnerzijds. De tijd zal het leren hoe een en ander in Bunschoten georganiseerd gaat worden...

zaterdag 5 november 2016

Een zwarte kliko voor doemdenkers svp

Ik zou nog even terugkomen en wat persoonlijke opmerkingen maken over het dossier nieuw afvalbeleid. In de vorige column kon u al lezen dat ons politiek standpunt omgeven is met een positieve sfeer. Ik heb een aantal zaken benoemd zoals VERTROUWEN en DANKBAARHEID. Tijdens de vele besprekingen van het onderwerp moest ik in de voorafgaande perioden vaak denken aan mijn reizen naar Thailand en Indonesië. In deze landen gooit men het afval maar al te vaak op straat. Er is vervuiling van de schepping en de mooie natuur wordt aangetast door slecht gedrag van aardbewoners. Hier in de westerse wereld en in ons luxe Bunschoten is alles anders georganiseerd. We weten van gekkigheid niet welk artikel we moeten kopen in de supermarkt. Alles is verpakt en er is veel afval wat gelukkig als grondstof opnieuw gebruikt kan worden. Ik ben opgegroeid in de tijd dat men alles maar in 1 vuilnisbak gooide. Later kwamen de kliko’s en glasbakken. En op dit moment is er sprake van omgekeerd inzamelen en het weinige restafval kan naar een ondergrondse container worden gebracht. Dit alles met het lovenswaardige principe, dat wie meer afval produceert ook meer betaalt. De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen en wil werk maken van opdracht van hogerhand.  Burgers zijn gehoord en er is veel energie en tijd gestoken om de transactie goed te laten verlopen. Voor mij als politicus nu de taak om het college te controleren dat problemen ook echt goed worden opgelost.  En dan zijn er de pessimisten en klagers, die er als de kippen bij zijn om kritiek te leveren. Ik zou zo zeggen laat er een zwarte kliko komen voor die negatieve gedachten en ondankbare hersenspinsels. Het vertrouwen bij een aantal is niet erg ontwikkeld. Ik zal geen namen noemen in deze column, maar een aantal burgers heeft mij wel verbaasd met hun angsten en ongegronde twijfels en groot tekort aan vertrouwen en positief denken. Burgers die grote problemen zien en afgeven op politici, de raadzaal verlatend met de kreet ‘allemaal zakkenvullers’.  Ik moet mijn hoofd schudden om gefrustreerde opmerkingen als; ‘Ik heb spijt dat ik mijn stem aan de SVP heb gegeven’ Manmanman, wat een bekrompenheid denk ik dan. En dan nog de politici die meedoen met dit negatief denken door proberen een motie van afkeuring af te vuren op een betrokken wethouder. Ik pas hiervoor en laat het maar hierbij en spreek hier nogmaals uit dat ik in dit dossier graag de positieve burgers wil vertegenwoordigen. Voor die doemdenkers onder ons zou ik zeggen; WERP AL UW NEGATIVITEIT IN DE ZWARTE KLIKO SVP…

Standpunt SVP over afvalbeleid Bunschoten

Hierbij mijn eerste termijn over het nieuwe afvalbeleid uitgesproken in de raadzaal op 27 oktober. In de zaal zat een handjevol kritische burgers. In een volgende column geef ik mijn persoonlijk commentaar op dit dossier.Nu dus integraal de woorden waarbij ik de politieke verantwoordelijkheid van de Spakenburgse Vrijheidspartij op mij had genomen, en zoals altijd met veel genoegen...

Voorzitter, leden van de raad
Vanavond staat dan eindelijk de besluitvorming op de agenda over het afvalbeleid.
Ik zal een aantal hoofdzaken benoemen die voor onze fractie van belang zijn geweest om tot een standpunt te komen. Ook zal ik een aantal andere losse opmerkingen plaatsen al of niet met betrekking tot het amendement.
De SVP heeft in het voortraject aangegeven de keuze voor het omgekeerd inzamelen te steunen. Nu we in onze gemeente in de fase zitten om dit ook daadwerkelijk te gaan invoeren moet de raad nog een definitief JA geven. Voor de SVP is het geen optie om TEGEN uw voorstel te stemmen. Wat het college ons presenteert is een uitwerking van wat de raad via de raadsbrede aangenomen motie heeft gevraagd. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ kan de goedkeuring krijgen van onze fractie.
Wij willen de hele transactie op een positieve manier beschouwen en zullen het vervolg kritisch volgen. Daar waar problemen zijn zullen die moeten worden opgelost in samenspraak met belangengroepen of individuele burgers. Het moet voor onze gemeente een uitdaging zijn om van de gekozen vorm van afval inzamelen een succes te maken. Zaken als foeteren op wethouders, foeteren op raadsleden en van te voren al hele grote problemen zien of voorspellen daar ben ik persoonlijk niet zo van onder de indruk. Er zijn een aantal burgers die hun energie stoppen om de politiek te helpen. En er zitten goede ideeën tussen die het verdienen om onderzocht te worden. Alle waardering voor deze kritische meedenkende burgers. Al te negatieve geluiden of ongenuanceerde opmerkingen zijn in deze fase niet zo doeltreffend wat de SVP betreft. Wij willen uitgaan van VERTROUWEN, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, (geen rommel op straat) DANKBAARHEID, RENTMEESTERSCHAP (goed omgaan met schepping) en BURGERSCHAP (elkaar zo nodig helpen bij de uitvoering). We moeten er als inwoners, burgers en bestuurders wat van gaan maken. En we moeten ons ook de tijd en gelegenheid geven om kinderziektes in het proces te laten genezen. Tot zover in hoofdlijnen het standpunt van de SVP.
Vervolgens nog een aantal losse opmerkingen.
Eens met verordening en tarieven. Een grote groep burgers lijkt me wel tevreden over de plannen. Een aantal plaatsen voor luiers en incontinentie materiaal is prima. De strekking van het amendement en de oplossingen die worden aangedragen daar kan de SVP mee leven. Actieve enthousiaste burgers en mogelijk ook werklozen inzetten om knelpunten op te lossen. Het is fijn om wat voor elkaar te betekenen. Sociale vaardigheden kunnen verder worden ontwikkeld. Eens op visite bij een ouder familielid of kennis en een bakkie koffie krijgen na het wegbrengen van het afval lijkt me een zinvoller tijdbesteding dan maar elke dag hangen en verslaafd zijn aan je mobiel. Er zijn mogelijkheden genoeg om werk te maken van ons burgerschap en als tevreden burgers rond te lopen op deze aarde en deze aarde leefbaar en schoon te houden voor ons nageslacht. Tot zover

donderdag 15 september 2016

Over Polen en stemmingmakerij in raadszaal en pers

In de laatste commissie bestuur en middelen 15 sept kwam ik nog terug op de gehouden extra raadsvergadering over baldadige Polen, mijn bijdrage is hier integraal te lezen.
De Spakenburgse Vrijheidspartij is nog steeds van mening dat met het beleggen van een raadsvergadering over baldadige Polen in het zomerreces sprake was van paniekvoetbal. Dank aan de heer Wieldraaier (CDA) dat u woorden van gelijke strekking gebruikte tijdens deze raadsvergadering waar ik dus niet bij kon zijn. Ook dank aan de heer Walter Koelewijn (CU) die memoreerde dat er geen verband hoeft te bestaan tussen het aantal bewoners in een woning en het verstoren van de openbare orde. (ik ga nu uit van berichten die ik in de pers heb gelezen) Ik had deze opmerkingen al voordat de raadsvergadering begon mijn collega fractievoorzitters doen toekomen. Zo zie je maar weer dat het helemaal niet zo dramatisch is als je er een keer niet bent. Anderen doen gewoon het woord voor je. In die zelfde persberichten las ik dat de heer Heinen (SGP) een opmerking maakte over Syrische vluchtelingen etc. En de heer de Boer (VVD) over een lokale Wilders die er niet was en over een PVV Polenmeldpunt iets had gezegd. Welnu beide uitlatingen schaar ik maar onder stemmingmakerij. Ook de lokale politiek commentator Jan Muijs vond het maar merkwaardig dat ik mijn achterban niet vertegenwoordigde. Welnu, ik was verhinderd omdat ik elders maatschappelijke verplichtingen had. Ik werk tegenwoordig vaak met lieve hardwerkende Polen. Over hoor en wederhoor willen de lokale journalistieke fantasten blijkbaar niets meer weten. De achterban van de SVP raakt bovendien niet zo gauw in de stress van een paar ruziënde Polen. Kwalijk vind ik het dat ik in de pers word neergezet alsof ik mij er met een jantje-van-leiden van af maak door niet op die raadsvergadering te zijn en dat de artikelen die ik over dit onderwerp naar de redactie stuur niet worden geplaatst. Tot zover mijn terugblik. Het idee om van Polen een verklaring omtrent het gedrag te laten overhandigen bij het solliciteren naar werk vind de SVP een slecht plan. Vraag aan college; staat dit niet op gespannen voet met de wet gelijke behandeling. Ten eerste is voor het soort arbeid zo een verklaring niet nodig. En Nederlandse werknemers zijn niet verplicht zo’n verklaring te overhandigen, wat is de rol van de gemeente hierin? Of is dit puur een zaak van de uitzendbranche?

dinsdag 6 september 2016

Lieve Polen in Spakenburg

Schreef ik in mijn vorige stukje nog over baldadige Polen, nu wat aandacht voor twee voorbeelden van lieve Polen. Voorbeelden uit mijn eigen maatschappelijk leven. In deze periode van mijn leven doe ik namelijk uitzendwerk op oproepbasis. Zo werd ik verwacht in een grote drankfabriek in Bunnik tijdens de avond van de raadsvergadering waar over baldadige Polen gesproken zou worden. Ik ontmoette een ietwat verlegen Poolse collega die trouw zijn werk deed.  Hij was aardig en ijverig en liet op mij niet meteen een indruk achter al zou hij binnenkort een aantal landgenoten met een mes achterna rennen. En onlangs werd ik gevraagd om bij te springen in een soesjesfabriek in mijn eigen woonplaats. Ik stond samen met een lief Pools meisje soesjes voor te bereiden op een chocolade-bad. Hoewel het Engels voor verbetering vatbaar was, was er die dienst toch sprake van leuke samenwerking en wederzijds respect. Tja, als ik dan terugblik op de vergadering waar ik niet bij was dan vraag ik mij af of er geen sprake is geweest van een storm in een glas water. In de pers las ik dat er verbazing was dat Koops er niet was en ook de politiek commentator in de lokale krant vond het maar merkwaardig dat Koops zijn achterban niet vertegenwoordigde deze avond bij het o zo belangrijke agendapunt, hetgeen de landelijke pers zelfs haalde. U zult het met mij eens zijn dat er overal aardige en lieve mensen zijn en minder aardige mensen die stoute dingen doen. Er is niets nieuws onder de zon… Prediker zei het al! En dan vergeet ik bijna nog Karol met wie ik in de maanden december en januari werkte in een plaatselijk visbedrijf. Deze jonge hond kon werken als een paard. Hij was sociaal en vriendelijk en ik kon zijn werktempo bijhouden aan de pollak lopende band. Ik geniet nu nog van de Krupnik die hij voor mij mee had genomen uit zijn vaderland. Ik ben nog niet zo negatief over een groot aantal van onze Poolse gasten!

maandag 15 augustus 2016

Baldadige Polen in Spakenburg

Er vinden de laatste tijd een aantal ernstige incidenten plaats in Spakenburg waarbij Polen betrokken zijn. Alle details zijn mij op dit moment niet bekend, maar het gaat om agressief gedrag met geweld en wapengebruik. Ik kan mij voorstellen dat dit voor overlast en gevoel van onveiligheid bij burgers kan leiden. De lokale VVD en SGP, die zich aardig op het vrijerspad bewegen, vonden het nodig om de gemeenteraad bij elkaar te roepen tijdens de grote vakantie. Op zich een sympathiek gebaar, maar toch vraag ik me af of het noodzakelijk is om deze kwestie dergelijke prioriteit te geven. Het kan wel zo zijn dat de lokale pers de politiek verantwoordelijk houdt, maar men gaat dan te snel voorbij aan twee dingen. 1. De pers is kampioen stoken in de politieke arena. 2. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot openbaar drankgebruik, overlast, ruzie en gebruik van geweld. Uiteraard is de openbare veiligheid een taak van de lokale politiek. Maar om nu meteen te gaan roepen dat de veiligheid van onze burgers in gevaar is door een stelletje ellendige Polen dat lijkt me wat onrealistisch neergezet. Zou mooie politieke sier maken en dat nota bene in het reces hier ook geen rol spelen? De raad wil bekijken wat haar bevoegdheid is over het aantal arbeidsmigranten per huisadres al betwijfel ik of er een relatie bestaat tussen het aantal inwoners per adres en het gebruik van geweld in de openbare ruimte. Ten aanzien van de leefbaarheid in de buurt is het prima om hier eens naar te kijken, maar dat kan wat mij betreft prima op een later moment, met hierin ook de mogelijkheid voor burgers om in te spreken tijdens de vergadering. Men moet het probleem niet groter maken dan het is. Het serieus benadrukken van zaken over leven en dood, zoals de fractievoorzitter van de SGP doet tijdens een uitzending met RTV Bunschoten, is wel wat overdreven, maar ja dat neem ik hem met zijn brandweerman pet op niet kwalijk. Een paar oplossingen, welke wat leed kunnen verzachten lijken mij; 1. Goede afspraken met de uitzendbureaus die Polen te werk zetten, dus bij structurele misdragingen het werk stopzetten. 2. Bij geweld uitzetten naar Polen, dit is een zaak voor de grote baas van de VVD met zijn ploeg in Den Haag. 3. Strengere straffen, ook dat is landelijk beleid. Beëindigen wil ik met een tweetal speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SVP.
- Vrijwillige burgerwacht/politievrijwilligers in het weekend
- Functionele en strenge straffen baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers
Laat de politiek hiermee haar voordeel doen. Een prettige vergadering gewenst!

woensdag 15 juni 2016

Bezoek aan Surabaya

In Europa zijn er politici die waarschuwen voor islamisering van de samenleving. Ook in Nederland is deze boodschap te horen bij de PVV. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) heeft begrip voor de standpunten van de PVV die met betrekking tot de islam worden ingenomen. Ik heb de SVP in 2009 opgericht en ook in Spakenburg is de islam een aantal keren op de politieke agenda gezet. Onlangs ben ik in Indonesië geweest en was ik opgenomen in een gastvrij moslimgezin. Mijn Facebook-hospita, zelf christen, had mij voor drie weken kost en inwoning toegezegd. Ik heb zodoende drie weken mogen proeven aan de islamitische cultuur die Surabaya doordesemd. Ik sliep slecht want ik kon maar niet wennen aan de ‘lofzangen op Allah’ die mij om 4 uur telkens uit mijn slaap hielden. Ik heb veel gelezen over de islam en meegeholpen aan vertaalwerk voor The Center for the Study of Political Islam. Van de islam als ideologie moet ik dan ook niet veel hebben. De vrijheid van het individu staat onder druk en de positie van de vrouw laat te wensen over. Door mijn verblijf kan ik er een beetje over meepraten. Ik twitterde dat het voor iedere (islamkritische) politicus goed is om eens te gast te zijn in een lief moslimgezin. Mijn standpunten over nieuwe moskeeën, islamitisch onderwijs of dames met islamitische sluiers in overheidsfuncties zijn echter niet veranderd. Het liefst zou ik willen dat velen de islam verlaten en van echte vrijheid gaan genieten. Dit is een utopie, Surabaya en omstreken zijn nu eenmaal islamitisch en dat zal niet zo snel veranderen. Dat ons Europa over een 20 of 30 jaar ook volledig geïslamiseerd is dat zal de tijd moeten leren. Maar zolang er hier een politieke meerderheid is die alle nieuwe moskeeën en azan gelal goedkeurt zal er tegelijk ook veel ruimte voor islam kritische partijen blijven.

woensdag 27 april 2016

BH of boerka

In onze mooie gemeente Bunschoten is een contract afgesloten met een ondernemer die reclameposters mag plaatsen in de openbare ruimte. Zo was onlangs Sylvie Meis, die blijkbaar als lingeriemodel wat bijklust, aan de beurt om een nieuw hoogstandje van Hunkemöller te demonstreren. Vele lantaarnpalen bleven hierdoor goed rechtop staan. Voor de Bijbelvaste politici van de SGP was er reden om aan de bel te trekken, want het is natuurlijk erg gevaarlijk als tijdens het autorijden andere palen ook gaan opveren. Wij leven in een dynamische wereld met allerlei impulsen en gevaren in het verkeer zoals een sigaret opsteken, rotondekunst bekijken, met de mobiel spelen, slingerende pubers voorrang geven.  En ja als Sylvie Meis dan ook nog eens aandacht gaat opeisen dat kan natuurlijk niet. In de raadscommissie moest de verantwoordelijke wethouder met de billen bloot en zei dat de ondernemer met deze posters binnen de marge van de afspraken bleef, omdat er gewoon reclame voor kleding wordt gemaakt. Blijkbaar zijn er lieden die zich christen noemen maar die niet blij zijn met Gods mooie schepping. De mens is volgens mij geschapen met mooie hersens. Beheersing van seksuele driften, waar ervaringsdeskundige Paulus tot oproept, is bovendien een goede oefening voor de weldenkende mens. Zien de mannenbroeders liever een boerka dan een BH? Dat vrouwen hun mooie haren onder een stuk ‘kopvod’ verstoppen en laten stinken is een klap in het gezicht van onze Schepper. Over vervuiling van de openbare ruimte gesproken! De streng gereformeerden worden regelmatig onterecht vergeleken met de taliban. Toch denk ik bij het schrijven van deze laatste zin aan moslims die zo nodig moeten klagen over een museumstuk met wat vrouwelijk bloot. Met klagen over posters die bij onze Westerse cultuur horen is het natuurlijk niet gemakkelijk om van dat taliban imago af te komen…

donderdag 24 maart 2016

Toekomst pont Eemdijk en anti-mesthoop-city-marketing

Beste bezoekers, hieronder mijn integrale bijdrage uit de raadsvergadering van 10 maart over de toekomst van de pont te Eemdijk. Samen met het CDA wilde de SVP verder de mogelijkheden van privatisering onderzoeken. Een raadsmeerderheid dacht hier anders over. In mijn speech zit een stuk idealisme waarvoor de gemeente waarin ik woon niet vatbaar voor blijkt... lees en oordeel zelf!

De pont Eemdijk, kiezen tussen
1. alles bij het oude laten
2. verder onderzoek privatisering
Voorzitter, leden van de raad
Ik kan mij er gemakkelijk van afmaken met een verwijzing naar de uitzending van Maarten van de Molen van RTV Bunschoten en voor optie 2 kiezen. Of ik zal aan deze zaak wat meer woorden wijden om toch de rol van een dankbaar gebruiker van de spreektijd te vervullen. Ik heb ook hier gekozen voor optie 2.
Laat ik beginnen met een tweetal complimenten te geven. Deze vaardigheid beheers ik redelijk, maar in de politiek ga ik hier zorgvuldig en mondjesmaat mee om. Allereerst wil ik het college en hun ambtenaren bedanken voor de tijd en energie die zij in deze kwestie hebben gestoken. Ik heb zo het gevoel dat de motie met gepast enthousiasme door de wethouder is uitgevoerd. Fijn is het ook dat de heer Nagel, die niet altijd terecht als oorzaak van alle kwaad wordt neergezet, op spannende momenten is bijgestaan door de burgemeester, die al vaker als Haarlemmer olie de stroeve onderdelen van gesprekken met burgers of kerkvoogden met alle liefde wil bewerken. Ten tweede ben ik tot de conclusie gekomen na het vele keren afluisteren van de band dat de heer van Asselt als technisch voorzitter van commissie ruimte het zo slecht nog niet doet. Zijn conclusie dat dit raadsvoorstel geen hamerstuk kan zijn in de gemeenteraad aan het eind van de bespreking van dit punt was terecht. Ik kan me voorstellen dat het geduld van hem wel eens op de proef wordt gesteld als een drietal commissieleden hier een hamerstuk van willen maken of opties wegsnijden. Allemaal nogal dom geleuter. Er was ooit dacht ik een advies van de RKC dat de raadsvoorstellen meer opties zouden moeten bevatten zodat het debat in de raad terug zou komen in plaats van een vraag en antwoord spel met de wethouder. En na debat kunnen dan de kaders worden gesteld. Zo, na deze twee complimenten nu wat opmerkingen van negatiever aard. Hoogst merkwaardig vond ik het dat de kaders in Bunschoten Spakenburg niet in de raadszaal maar ergens anders worden gesteld. Zo werd via de woensdagkrant van vele dagen geleden vernomen dat onze christelijke machthebbers en wedijveraars van de o zo heilige zondagsrust, de CU en de SGP elkaar al hadden bevredigd samen met de pontbazen op de uitkijk. Alles was in kannen en kruiken. Er verandert niets, geen privatisering, geen verlies van banen, geen mogelijke openstelling in de winter en al helemaal niet op de dag des Heeren. Het keiharde bewijs heb ik niet maar het riekt allemaal naar arrogantie van de macht en vriendjespolitiek. Het politieke debat hoeft zo niet meer te worden gevoerd, de race is al gelopen. Nieuwe argumenten krijgen niet eens de kans om te worden opgevoerd. Dit is politiek Bunschoten op zijn smalst. RTV Utrecht en de Bunschoter laten op sociale media weten dat de pontbazen door kunnen en dat alle onrust van tafel is. Citaat: ‘Hopelijk houdt de politiek ons nu met rust’. Welnu beste pontbazen, de politiek zit hier voor het algemeen belang, een gezonde financiële begroting en ontwikkeling van Eemdijk, als dat ten minste op prijs gesteld wordt. Voor de SVP is de pont een verkeersvoorziening. Voorzitter, misschien is het iets buiten de orde maar wij willen het standpunt hierover ook meteen geven. Ik meen mij te kunnen herinneren dat de vraag daar is of fracties zich willen uitspreken over cultuurhistorie of verkeer. Enige tijd geleden fietste ik naar Geleen en nam driemaal de pont over de grote rivieren. Iedere x een ander prijskaartje vastgesteld door de raad van betreffende gemeente.
De SVP vindt het jammer dat vanavond niet wordt gekozen voor optie 2. Samen met de gemeente Eemnes zou men kunnen werken aan verdere ontwikkeling van de pont. Ik concludeer dat dit ook de mening van de wethouder is na het afluisteren van de band, zo niet dan hoor ik dat wel. Welke ontwikkeling bedoelt u? Wat dacht u van verruimde openingstijden, ook op zondag, desnoods gratis. En mogelijk eerst als proef, wellicht in combinatie met bemensing door vrijwilligers, sociaal zwakkeren of burgers die zich eenzaam voelen. In samenwerking met sociale organisaties het bedrijfsleven en zelfs de kerken zou wat moois kunnen ontstaan. Alles in het kader van het toverwoord citymarketing. Misschien ben ik wat te idealistisch, laten we het daar maar op houden. Ik sta hier overigens als volksvertegenwoordiger van burgers die met deze gemeente vooruit willen. Het gros wil dat blijkbaar niet als voor optie 1 wordt gekozen. En als u wethouder van de zomer op zondag met mooi weer op het bankje bij de pont zit en u ziet licht verbaasde en teleurgestelde fietsers die dachten even de Eem over te steken weet dan wel dat dit niet aan de SVP heeft gelegen.
Ik ga afronden, alle energie in dit dossier is voor niets geweest, de raad kiest vanavond voor anti-mesthoop-city-marketing en daar doet de SVP niet aan mee! En zij kiest dan ook optie 2.

dinsdag 15 maart 2016

3e islamitische invasie in volle bloei

Onlangs werd ik gevraagd een bijdrage te leveren voor het blad Profetisch Perspectief. De redactie wilde dat ik inging op de vraag/stelling of vandaag de dag sprake is van een 3e islamitische invasie. Hieronder geef ik mijn bijdrage weer. Ik vond het fijn om een keer aan dit blad mee te werken.

     De traditionele islam verdeelt de wereld in een Huis van Oorlog en het Huis van de islam. Vanuit de islambronnen Koran, de Sira (biografie van Mohammed) en de Hadith (overleveringen van Mohammed) hebben moslims de religieuze plicht om de heilige oorlog, jihad, te voeren tegen de ongelovigen. Zie Soera 9:5 het zogenaamde zwaardvers. Via het concept van hijra – de kolonisering van een gebied door moslimimmigratie – worden gebieden ter wereld onderworpen aan de islam. Mohammed paste dit concept zelf toe toen hij van Mekka naar Medina trok. Vele eeuwen heeft de islam geprobeerd terrein te winnen. In 1400 jaar zijn er wereldwijd miljoenen slachtoffers gevallen in naam van Allah. Met IS, de ware discipelen van Mohammed, is de brutale expansiedrift van het Mohammedanisme met haar legitimatie van geweld in zijn zuiverste vorm zichtbaar.
     Anno 2016 leven wij in een tijd waarin de derde islamitische invasie, migratie als strategie om Europa te veroveren, met de komst van duizenden extra moslims in een stroomversnelling raakt. Werd in 732 en 1683 de strijd nog met het zwaard gevoerd, in Europa vindt nu via immigratie en natuurlijke groei van de moslimbevolking een sluimerende invasie plaats. Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië. Islamitische leiders als Khadaffi en Erdogan schuwden het niet om de uitbreiding van de islam in Europa te voorspellen, we zien dat ze gelijk krijgen.
     Ondertussen is de botsing van beschavingen en het schisma van parallelle samenlevingen goed zichtbaar. Westerse normen en waarden als vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst en geweten, rechtspositie van vrouwen, afvalligen en homo’s, scheiding van Kerk en Staat staan haaks met de moraal van de islamitische cultuur. In de islam bestaat geen wederzijds respect, de Gulden Regel is niet van toepassing, evenals de wil om te integreren en zich aan te passen. Bovendien is er een toename zichtbaar van Jodenhaat (antisemitisme), die intrinsiek aanwezig is in de islam.
     In de politiek wordt de islam geen strobreed in de weg gelegd, omdat zij de status van godsdienst heeft. Maar het Mohammedanisme is veel meer een politieke ideologie met eigen rechtssysteem (sharia), halalvoedsel, kledingvoorschriften etc. Het hele leven moet doordesemd zijn met islamitische gewoonten. Er is een toename van moskeeën, hoofddoeken, gescheiden zwemmen, halal eten, bidden op straat. De islamitische wereld eist dat Europa zich moet aanpassen in plaats van andersom. Als er een politicus is die er iets tegen wil doen dan wordt deze uitgemaakt voor extreemrechts, racist of islamofoob.
     Vanuit christelijk perspectief is de islam de grote leugen. De leugen over Jezus als Zoon van God. Johannes van Damascus constateerde dat vele eeuwen geleden al. Maar in de huidige kerken zijn vaker zoete preekjes over barmhartigheid en naastenliefde ten opzichte van vluchtelingen hoorbaar dan diepe exegeses over de islam als de antichrist welke Europa steeds meer in zijn greep krijgt. Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers?
Peter Frans Koops      Gemeenteraadslid Spakenburgse Vrijheidspartij

donderdag 10 maart 2016

Eindproduct pamflet tegen politieke prediking

Op 4 februari schreef ik een artikeltje met de titel 'Kerkkansel is er niet voor politiek'. Ik vertelde over mijn ontmoeting met Arjan Deij. Inmiddels is het eindproduct geschreven. Het is een bescheiden bijdrage geworden met de titel 'Laat predikant zich afzijdig houden van politiek' en het is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Ondertussen heb ik me voorgenomen om de rest van mijn leven nauwelijks nog energie en tijd te verspillen aan dit onderwerp. Een ieder mag er het zijne van zeggen en zijn of haar beoordeling ontwikkelen.

woensdag 9 maart 2016

Integere kippenbouten *

Iedere politicus zingt zoals hij of zij gebekt is. Er zijn notoire zeurpieten die heel irritant op elke slak zout willen leggen. Zij richten dan tegelijk het oog op de altijd uiterst objectieve mensen van de pers op de publieke tribune. En er zijn eenvoudige pure persoonlijkheden die vrede hebben met de aan hen in geringe mate geschonken spreektalenten. Ik heb van beide karakteristieken wel wat. In een raadscommissie van de gemeente Bunschoten vond onlangs een interessant voorval plaats. Een enthousiast burgerlid, van beroep poelier, stelt daar altijd heel duidelijke vragen. Hij is in mijn ogen een goed volksvertegenwoordiger met het hart op de juiste plaats. Hij heeft niets met politiek jargon en spreekt te taal van zijn kiezers. Ditmaal wist hij vragen te stellen over het verbod van bedrijfsafval storten op de lokale vuilnisbelt. Dat zijn eigen fractie VOOR had gestemd was van geen belang. Nee, hij had een stemmer beloofd deze vraag te zullen stellen en dan is hij plichtsgetrouw zoals het hoort. De voorzitter greep al snel in en begon niet ter doende opmerkingen te maken over zijn integriteit. 'In het verleden begon u ook al vaak over uw eigen bedrijfsbelangen. Wilt u dat niet meer doen?' sneerde hij tegen de nietsvermoedende poelier. Verbouwereerd trok hij zijn keutel in en de sfeer was iets minder geworden. Later volgde er een persbericht. Burgerlid mond gesnoerd door voorzitter. Ik twitterde als reactie hierop; ‘Jammer dat zo'n authentiek politicus zijn mond laat snoeren door een voorzitter’. Hij had het bij mij niet moeten proberen. Ik ga namelijk zelf over mijn integriteit en niet mijn collega's of een technisch voorzitter. Bovendien beloont of bestraft de kiezer eens in de vier jaar het gedrag van politici. Bunschoten mag blij zijn met Arian waarvan alles, zelfs zijn kippenbouten, integer zijn!
* Deze column verscheen ook op de weblog Raadsledennieuws

zaterdag 20 februari 2016

De Spakenburgse Vrijheidspartij vindt AZC ongewenst

Onlangs belegde de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) een openbare vergadering met het doel om via een brainstormsessie met de achterban tot een standpunt met betrekking tot een mogelijk Asielzoekerscentrum AZC in Bunschoten te komen. In een huiselijke setting kon in een ongedwongen sfeer een open gedachtewisseling plaatsvinden waarna een gezamenlijk standpunt kon worden bepaald. Allereerst werd door de voorzitter van de SVP gememoreerd dat er op dit moment niet een concreet voorstel voor de inrichting van een AZC in onze gemeente op het bordje van de politiek ligt. Maar in een tijd met veel onzekerheid met betrekking tot de vluchtelingenstroom naar Europa moet echter rekening worden gehouden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zo maar ineens kan aankloppen bij Bunschoten. Voor de SVP is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn en de sessie kon dan ook als geslaagd worden gekarakteriseerd. Vervolgens werd door fractievoorzitter Peter Frans Koops een korte inleiding gehouden waarbij ook  werd teruggekeken naar de noodopvang in sporthal De Kuil en het proces daar naartoe. Hierna kregen allen ruim de gelegenheid om te reageren op de vraag of Bunschoten ook een AZC zou  moeten organiseren als het COA dat gaat vragen. De SVP kwam tot een eindconclusie dat in de gemeente Bunschoten een AZC ongewenst is en dat zij TEGEN zal stemmen mocht het college de gemeenteraad een voorstel doen.
 Samenvattend zal de SVP hiervoor de volgende argumenten gebruiken.
 - De lokale politici zijn er voor de belangen van de burgers van Bunschoten en niet voor het oplossen van de wereldproblematiek.
 - Er is geen goed zicht op wat nu een echte oorlogsvluchteling is en wat een economische vluchteling. Dit onderscheid wordt door het COA niet goed gemaakt.
 - Bij de vluchtelingen stroom zit een erg groot percentage mannelijke islamitische gelukszoekers, die een ongewenste cultuur, die haaks staat op de Westerse cultuur, meenemen.
- In AZC’s zijn veel problemen op het vlak van bedreiging van vrouwen, christenen en homo's. Voorbeelden hiervan zijn genoeg bekend en hoeven ons inziens niet herhaald te worden. Dat velen  hiervoor hun ogen sluiten en uit zogeheten ‘naastenliefde’ hun geweten willen zuiveren, is voor de SVP niet acceptabel.
 - Burgers voelen zich onveiliger met een AZC in de gelederen, er kunnen zelfs terroristen van IS tussen zitten.
 - Er zijn genoeg problemen met betrekking tot huisvesting, opleiding, werkgelegenheid, sociale problematiek, verslavingsproblematiek die onze eigen burgers aangaan. Bunschoten is er in eerste instantie voor de Bunschoter bevolking.
 - Het staat iedere burger op dit moment vrij om statushouders, allochtonen of andere buitenlanders op te vangen en hen onze gastvrijheid te betonen. Er zijn voor onze inwoners mogelijkheden genoeg om eenzamen, en sociaal zwakkeren op te vangen, te helpen en te begeleiden.
 - Al met al redenen genoeg voor de SVP om een AZC af te wijzen, ook al zou het maar een klein aantal betreffen. Wij opteren dan ook voor een nullijn.
 Overigens werd ook vastgesteld dat de SVP er alles aan zal doen om het democratisch proces goed te bewaken. Met andere woorden dat vooral de burgers inspraak moeten krijgen en dat de  gemeenteraad en niet het college van B&W beslissingsbevoegdheid heeft als de gemeente Bunschoten met de mogelijke komst van een AZC wordt geconfronteerd.

zaterdag 13 februari 2016

Polarisatie in de politiek

Naar aanleiding van het artikel van Henry Wieldraaijer (CDA) met als titel ‘polarisatie maakt problemen alleen maar erger’ is het interessant om eens naar een aantal definities van de term polarisatie te kijken. Hier een aantal welke op internet snel te vinden zijn;

Sociologie: Het verscherpen van tegenstellingen tussen (groepen) mensen.
Politiek: Het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen.
Maatschappelijk: Proces waarbij in een bepaalde gemeenschap of samenleving tegengestelde standpunten steeds verder uit elkaar komen te liggen en het dan ook steeds moeilijker wordt met elkaar samen te werken of elkaar te vertrouwen.

Laat ik beginnen met een dankwoord uit te brengen aan Wieldraaijer dat hij de moeite heeft genomen om op mijn vraag in te gaan. Ik had hem in een vergadering eerder al tweemaal gevraagd of de polarisatie in de politiek veroorzaakt wordt door politici zelf of dat die polarisatie het gevolg is van de botsing van een opkomende islam met het vrije Westen. Via deze link is het volledige antwoord van Henry te lezen. Ik zal op een aantal zaken in zijn antwoord ingaan.
Er wordt gesteld dat de werkelijkheid complexer is dan een keus uit twee mogelijkheden. Er zit hier wel wat in, maar toch wil pleiten dat een politicus ook de hoofdlijnen in de gaten moet blijven houden. Dat politici zelf een rol kunnen spelen in het veroorzaken van polarisatie volgens definitie 2 is juist, dit is dan een onbewust gevolg van scherpe controversiële standpunten en het wordt verscherpt door politici die deze standpunten mogelijk verdraaien en de media doet er vervolgens nog een schepje bovenop. Zo kan het dan gebeuren dat Wilders een (racistische) populist wordt genoemd, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en alle islamieten over één kam scheert en bevolkingsgroepen afschrijft. Dit wordt dan gesteld door lieden als Pechtold en de media nemen dat gretig over. Dat de politiek dus zelf initiator kan zijn van polarisatie volgens definitie twee is een gegeven. Hier nog een op internet gevonden voorbeeld.
In 1966 kwam in Nederland een eind aan de consensuspolitiek, toen de PvdA ging polariseren tegen de confessionele partijen en de VVD. De PvdA wilde geen compromissen meer sluiten, maar hoopte met D`66 en de PPR een linkse meerderheid te krijgen.
Dat Wieldraaijer zijn afschuw uitspreekt over wreedheden door IS en andere extremisten is een open deur, maar net als Obama gaat hij voorbij aan de inspiratie en legitimatie die jihadisten vinden in de Koran en Hadith voor het toepassen van dit geweld in de vorm van moord en doodslag. In zijn betoog word ik neergezet als iemand die de islam de schuld geeft van alle ellende op de wereld. Dit is een erg ongenuanceerde stelling en ik daag de heer Wieldraaijer uit om dit met wat feiten te onderbouwen. In alle jaren heb ik veel geschreven en zijn alle bijdragen uit de raad nog te vinden op de website van de SVP. Ik heb enige studie gemaakt van de islam en dan kun je als Kafir (in de ogen van de moslim het slechtste van alle schepselen en rijp voor de hel) niet anders dan negatief zijn over de valse leer van Mohammed. De islam polariseert overigens zelf de wereld door scherp onderscheid te maken in twee soorten schepsels, moslims en niet-moslims. Ook wordt de wereld verdeeld in het Huis van oorlog en het Huis van de islam. Dit heeft erin geresulteerd dat de islam al 1400 jaar dood en verderf zaait over heel de wereld.  Wieldraaijer positioneert zichzelf als Dhimmi door te stellen dat de islam misbruikt wordt door extremisten net als er in de geschiedenis christenen zijn geweest die het christendom hebben misbruikt. Er wordt hier volledig aan voorbij gegaan dat christenen die moorden ongehoorzaam zijn aan de boodschap van Jezus, maar dat moslims die geweld gebruiken aan de opdracht van Mohammed voldoen. En dat is nogal een wereld van verschil. Verder word ik neergezet als iemand die niet zou wensen een leefbare wereld te maken voor iedereen ongeacht godsdienst. Ook hier een karikatuur en het op de man spelen. Ik heb al vele malen verkondigd dat ik uit liefde voor de moslimmedemens hoop dat hij of zij de islam verlaat. Ik gun ieder zijn eigen godsdienst en tempel, maar omdat de islam slecht 10% godsdienst is en 90% een kwalijke ideologie en politiek systeem wijs ik deze ideologie af en wil ik als politicus democratische middelen gebruiken tegen een sterk opkomende islam voor de toekomstige veiligheid van ons nageslacht. Hiermee verschil ik fundamenteel van mening met politici als Wieldraaijer en Pechtold.

donderdag 4 februari 2016

Kerkkansel is er niet voor politiek

Een paar weken geleden heb ik Arjan Deij ontmoet. Deze aardige en intelligente meneer heeft ooit eens een aantal opinieartikelen geschreven in het Reformatorisch Dagblad. Hij was mij op het spoor gekomen omdat hij had ontdekt dat ik wel eens kritische noten had geplaats bij politiek getinte uitspraken door predikanten vanaf de kansel. Hij had ervaringen op hetzelfde vlak en loopt met de gedachte rond om een artikel te publiceren in de vorm van een soort pamflet met de strekking dat de kerkkansel niet bedoeld is voor politiek. Dit pamflet zou dan door een aantal (min of meer bekende) lieden getekend kunnen worden. Dit onderwerp sprak mij wel aan en we hadden een fijne ontmoeting onder de rook van de flat bij de A1. Ik had wat motivatie en tijd nodig maar heb hem onlangs onderstaande copy gestuurd. Of het ook werkelijk tot het beoogde pamflet komt zal de tijd leren, maar het doet mij in ieder geval goed dat ik niet de enige ben in kerkelijk Nederland die soms met gekromde tenen in de kerkbanken zit.
'Een aantal jaren geleden heb ik een serie stukjes geschreven met als titel Dominees en Politiek. In de kerk waar ik lid van was werden destijds regelmatig politiek getinte uitspraken gedaan en ik beoordeelde dat in mijn weblog stukjes niet al te positief. Vooral de negatieve opmerkingen met betrekking tot politieke partijen (bv. VVD en PVV) en politici deden mij de wenkbrauwen fronsen. De strekking van mijn kleine betogen was dat kerkgangers niet zitten te wachten op (impliciet) politieke meningen van predikanten. Ook niet als er een christen politicus een prijs voor welbespraaktheid heeft gekregen. De argumentatie die ik destijds hanteerde is dat meningen over politiek nu eenmaal bij de gelovigen verschillen, net zoals er onderlinge verschillen zijn bij politici zelf. Bovendien is er in de kerk sprake van een monoloog en is de mogelijkheid om via hand opsteken een interruptie te maken niet aanwezig. De tendens dat de kerk vanaf de kansel gewoon doorgaat met het verpakt bedrijven van politiek gaat gewoon door. Zo was er bijna een jaar geleden grote noodzaak om te bidden TEGEN of VOOR? Geert Wilders die erg slechte dingen had gezegd over Marokkanen op een interne partijbijeenkomst. Zelfs bij de Publieke Omroep leende de EO zich om een anti-PVV kerkdienst uit te zenden.
Meer recentelijk waren er de lofredes op de geslaagde klimaatconferentie in Parijs en in een preek van enkele weken geleden werd het manifest Broederschap van Frans Timmermans de hemel in geprezen. En dan zijn er op dit moment ook nog eens alle lyrische oproepen onder het mom van barmhartigheid en naastenliefde om toch maar de grenzen open de houden voor allerlei soorten vluchtelingen, nog even los van het feit wat voor nadelen aan hun meegebrachte islamitische cultuur kunnen zitten.
Over genoemde zaken zijn de meningen van burgers, of ze nu wel of niet naar de kerk gaan, nogal uiteenlopend.
De kerk is er in de eerste plaats voor kleine nietige schepselen om zich te verootmoedigen en te bezinnen op hun bestaan. De kracht en vertroosting van een gemeenschap van mensen die in Jezus hun persoonlijke verlosser zien kan een weldaad zijn. Met zang, vertroosting, vermaning, sacramenten kan veel gemeenschappelijks worden ervaren. Maar als vanaf de kansel politiek gevoelige onderwerpen worden aangeboden ter overdenking is die gemeenschap niet meer vanzelfsprekend. Overigens wordt over ethische kwesties als zondagsbesteding, seksuele beleving, vrijetijdsbesteding, omgaan met geld, nut van sport ook verschillend gedacht. Vanuit de Bijbel zijn echter wel hoofdlijnen te benoemen met betrekking tot ethische zaken. Maar de wereld zit nu eenmaal ingewikkelder in elkaar en daarom geldt zeker voor politieke onderwerpen dat de kansel hiervoor niet geschikt is. In de politiek bemoeit men zich ook niet met de liturgie, vrouw in het ambt of de tuchtwaardigheid van samenwonende homo’s om maar eens wat te noemen. Laat de kerk haar eigen terrein laten floreren en de politiek zijn eigen domein. Zo kan worden voorkomen dat kerkgangers niet met kromme tenen hoeven te zitten als er weer eens politiek wordt bedreven. Wij pleiten voor politieke neutraliteit vanaf de kansel om de zaken zuiver te houden in het belang van alle burgers'.

woensdag 13 januari 2016

Vrouwen, seks en Keulen

Een korte titel voor dit korte stukje. Er zijn naar aanleiding van de gebeurtenissen in Keulen, waar tientallen vrouwen in de nieuwjaarsnacht zijn aangerand door moslims, al veel stukken geschreven. Een tweetal wil ik benoemen. Dat is allereerst de zakelijke weergave van de feiten door Franklin ter Horst. Daaruit blijkt overigens dat verkrachtingen al eerder een probleem zijn vooral in Zweden. Op zijn website staan vele tientallen interessante artikelen die in de gewone kranten helaas niet te lezen zijn. Lees bijvoorbeeld zijn update van ‘De multiculturele samenleving in Duitsland is mislukt’ en scroll naar de alinea ‘Aanrandingen en verkrachtingen in diverse Duitse steden’ Een tweede leestip is het artikel van Joram van Klaveren op Geenstijl. Zelf ben ik bevestigd dat wat over vrouwen en seks in de Hadith (overleveringen van Mohammed) staat mogelijk grondslag is voor een cultuur waarin dit soort excessen kan plaatsvinden. Ik ben onlangs bezig geweest met wat vertaalwerk, zie blog 26 december, en het is goed om nog eens nader naar Hoofdstukken Vrouwen blz 35 en Seks blz 40 te kijken en te zien wat hier allemaal voor onaardige dingen over vrouwen in staan. Ik roep u van harte op dit te lezen en zelf uw oordeel over het gebeuren verder te ontwikkelen.  Op twitter heb ik een en ander onder de aandacht gebracht. Opvallend is dat er bij een aantal vrouwen angst bestaat om de tweets over dit onderwerp te retweeten. In een land waar de vrije meningsuiting een groot goed is blijkt deze dus onder druk te staan en dat is dan weer hoogst afkeurenswaardig… Resteert de vraag; waar blijven de feministen die de link durven te leggen met de cultuur en bronnen van de islam en het gedrag van de mannelijke testosteronbommen?

maandag 11 januari 2016

NL moet de grenzen sluiten i.v.m. het vluchtelingenprobleem JA/NEE

Onlangs werd ik gevraagd door redacteur Huibert Kik van het blad ´Zicht´ om mijn mening te geven over de vraag of Nederland de grenzen moet sluiten voor vluchtelingen. Het tijdschrift ´Zicht´ is een uitgave van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Hieronder volgt integraal mijn bijdrage voor het blad. Ik heb hiervoor als grondslag mijn artikel van 18 september 2015 gekozen. Ik dank de redactie van het blad ‘Zicht’ voor de publicatie van mijn tekst. Mijn bijdrage staat min of meer haaks op de bijdrage van Sjoerd Sjoerdsma die voor D66 in de 2e Kamer zit.

NL moet de grenzen sluiten i.v.m. het vluchtelingenprobleem
De toestroom van vluchtelingen bestaande uit veel moslimmannen naar het Westen zou door de overheid gestopt moeten worden om de volgende redenen.
Culturen en religies laten zich niet mengen, in dit geval is een opkomende brutale islam bezig meer heerschappij in Europa te krijgen. De normen en waarden die moslims mee nemen naar Europa staan haaks op die van het Westen. De meeste politici hebben geen goed zicht op de ware aard en intentie van het Mohammedanisme. De politieke correctheid zal op lange termijn dan ook de ondergang van Europa betekenen. Overheden hebben ondertussen de omstandigheden zo gecreëerd dat vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting en uitkeringen. Dit geeft spanningen bij de autochtone bevolking.  Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers? Vanuit christelijke barmhartigheid is het nodig om de eigen burgers te beschermen tegen een cultuur waar de positie van de vrouw en individuele vrijheden onder druk staan. Dat burgers in hun eigen land moeten blijven ligt in lijn met de strekking van de geschiedenis van de Toren van Babel uit het OT. Ieder land zijn eigen volk, cultuur en taal. Van christenen zou je verwachten dat ze iets verder keken dan de oppervlakte. Zij zouden moeten begrijpen dat een dergelijke migratie van vooral jonge moslimmannen niet los gezien kan worden van de ideologie van deze mannen. Nu is dat in dit geval de islam. De islam kent het concept van hijdrah, dat wil zeggen door verhuizing naar een ongelovig gebied, een gebied verder islamiseren. Dit is geen bangmakerij, maar nuchter kijken naar wat er feitelijk gebeurt. NL zou dus net als Australië de grenzen moeten sluiten.