woensdag 29 augustus 2012

Te gast bij Dichtbij Nederland radio 5

Gisteravond heb ik weer eens meegedaan met het radioprogramma DichtbijNederland. Mijn stukje op cip.nl met de bewering dat Jezus een gruwelijke hekel aan de islam zou hebben was blijkbaar interessant genoeg om te bespreken. Op twitter had ik een en ander aangekondigd en arabist Jan Jaap de Ruiter reageerde als een stier op een rode doek met;

@PeterFransKoops @DichtbijNL Succes! Ik dacht dat Jezus van alle mensen hield, dus ook van die gruwelijke moslims.
Mijn reactie hierop;
@janjaapderuiter @DichtijNL Dat klopt #Jezus houdt van #moslims en zelfs van professoren die stellingen verdraaien! Maar dank voor je wens

Ook islamkritisch kunstschilder Hans van Tamelen alias @JackTerrible reageerde met;
@PeterFransKoops @DichtbijNL In de Openbaring wordt gesproken over de Valse Profeet die talloze mensen misleidt. Dat is 'profeet' Mohammed.

Enfin genoeg gespreksstof dus. In de uitzending kwamen ook tv-maker en schrijver moslim Abdelhakim Chouaati en Feministisch boegbeeld Ciska Dresselhuys aan het woord. Mijn korte conclusie over deze uitzending is. Ciska probeert voor te doen alsof ik een gruwelijke hekel heb aan moslims. (Net als professor de Ruiter draait zij met mijn stelling). En Abdelhakim bevestigt dat moslims Jezus degraderen tot een profeet en dat de islam dus de grote leugen over Jezus propageert. En als ik de feiten over de islam op de discussietafel leg dan wordt ik onderbroken onder het mom van weinig tijd. Luister zelf en oordeel. De stelling komt aan de orde in deel twee rond minuut 31. Het was mij in ieder geval een genoegen om mee te doen…
http://content1d.omroep.nl/46109a362c4202b0f3308a0db49c7ec7/503eecf3/radio5/nps/dichtbijnederland/20120829-22.mp3 in mp3 formaat.

woensdag 22 augustus 2012

Repliek op professor Willem Ouweneel

Op 7 maart 2011 schreef ik in een opinieartikel in het RD ‘Onlangs dreef de geleerdheid van professor Ouweneel hem tot razernij toen hij stelde dat christenen niet op de PVV mochten stemmen’.

De hooggeleerde meneer, hij is doctor tot de macht drie, blijft zijn these trouw en reageerde op mijn vraag op Facebook of hij al tot bezinning was gekomen. Dit was duidelijk nog niet het geval. Maar mijn dank voor de moeite die is genomen om te reageren. Via zijn website geeft de hoogleraar Vijf redenen waarom een christen niet op de PVV kan stemmen
Ten eerste vind ik het niet erg wetenschappelijk van hem dat hij zo verbaasd is dat er christenen zijn die op de PVV stemmen en dat ik deze stelling propageer. Blijkbaar is hem het nieuws van het zetelverlies en de opiniebijdragen van Gert-Jan Segers en mij ontgaan. Ook de media hebben tijdens vorige verkiezingen veel aandacht aan dit verschijnsel (op Urk bijvoorbeeld) besteedt. Wellicht was hij op zendingsreis of bezig met zijn honderd-en-zo-veelste boek.

Vervolgens volgen hier (cursief) zijn 5 redenen met kort commentaar van mij eronder.

1) De PVV is niet alleen vóór het homohuwelijk, maar is er ook voor, de zogenoemde ‘weigerambtenaar’ (de ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten) te ontslaan; ze gaat daarmee tegen het christelijk geweten van velen in.

Het homohuwelijk is ingesteld door een onchristelijke paarse regering toen de PVV nog niet eens bestond. De PVV verdedigt homoseksuelen tegen de oprukkende islam. Een terugdraaien van het homohuwelijk, dat slechts voorkomt in het SGP verkiezingsprogramma ligt niet erg voor de hand.
Het dossier weigerambtenaar is pure symboolpolitiek en eigenlijk geen probleem. In Nederland kunnen in elke gemeente homo’s trouwen. De vrijheid voor een PVV-politicus om voor de belangen van de weigerambtenaar op te komen en dus afwijkend van de partijlijn te stemmen zou wel aanwezig moeten zijn. Dit lijkt me een verbeterpunt voor de PVV. Concluderend zijn het homohuwelijk en de weigerambtenaar geen relevante zaken voor het bestaansrecht van de PVV.

(2) De PVV staat keihard achter het verbod op onverdoofd ritueel slachten en slaat daarmee niet alleen moslims, maar ook orthodoxe Joden in het gezicht. (Dit mag wel eens bedacht worden door al die mensen die zo klakkeloos beweren dat de PVV de ‘enige partij’ is die ‘echt achter Israël staat’.)

Dit is een controversieel in plaats van keihard dossier voor de PVV. Er is ook afwijkend gestemd door een parlementariër. (Wim Kortenoeven, die het momenteel erg leuk vind om na te trappen richting de PVV) Vanuit christelijk oogpunt is het goed om voor dierenwelzijn op te komen. Ritueel slachten wordt volgens mij nergens in de Thora verordonneerd. Het is nog maar de vraag of Jezus, mocht hij vandaag op aarde rondlopen, de voorkeur zou geven aan het onverdoofd slachten, terwijl er inmiddels humanere verdovingsmiddelen zijn uitgevonden. Volgelingen van Jezus zijn toch geen slaaf van de wet. Het zou moediger zijn van de PVV om het Joodse koosjere slachten (godsdienst) wel te verdedigen en het islamitisch halal slachten (ideologie) af te wijzen. Hier ligt dus een verbeterpunt voor de PVV.

(3) De PVV beweert dat de islam geen religie is, maar een ideologie. Dit ondanks het feit dat de islam voldoet aan alle godsdienstwetenschappelijke kenmerken van een godsdienst. Het mag dan een valse religie zijn, het is wel een religie. Door haar onzinnige bewering kan de PVV allerlei maatregelen tegen de islam bepleiten die in strijd zijn met onze hooggewaardeerde godsdienstvrijheid.

De PVV beweert dat de islam “geen godsdienst is, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.” Nu kunnen we heel lang steggelen over wat nu wel of niet een godsdienst is. Feit is dat waar de islam domineert, Joods-christelijke waarden en vrijheden teniet gedaan worden en de democratie en rechtsstaat ingewisseld wordt voor een islamitische dictatuur. Ouweneel laat met zijn woorden over de islam ex-moslims flink in hun hemd staan.

(4) Dé leidende figuur binnen de PVV, Geert Wilders, is naar eigen zeggen geen christen. Ik kan niet inzien hoe een partij die door een niet-christen geleid wordt, op enigerlei wijze ‘christelijk’ genoemd kan worden. (Dat is wat anders dan het feit dat sommige niet-christenen zich – bedoeld of onbedoeld – soms beter aan bepaalde christelijke normen houden dan sommige christenen.)

Of een partij “christelijk” is of niet, hangt er vanaf in hoeverre haar denkbeelden van het politieke programma aansluiten bij Bijbelse normen en waarden. In die zin zou je alle humanistische partijen ook “christelijke” partijen kunnen noemen, omdat het door het Joods-christendom is, dat de mens een aparte plaats heeft t.o.v. de dieren. Zou Wilders een middel in Gods hand kunnen zijn om dit land te waarschuwen voor de islam en hierin te handelen naar Gods wil... misschien zonder het zelf te beseffen? God gebruikt ook mensen, die naar ons besef niet joods of christelijk gelovig zijn, voor Zijn doel bijvoorbeeld koning Kores, die het volk Israel terug hielp gaan naar hun eigen land.

(5) Geert Wilders houdt zich niet aan elementaire beginselen van fatsoen en hoffelijkheid. De wijze waarop hij andersdenkende politici kwetst en belachelijk maakt, voldoet op geen enkele manier aan christelijke waarden en principes. (Helaas is het wel waar dat deze recht-voor-de-raaphouding allerlei niet-diep-doordenkende christenen lijkt aan te spreken.)

Hoewel dit misschien waar is, geldt ook hier: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Daarnaast is een recht-voor-de-raaphouding m.i. “christelijker” dan de op politiekcorrecte, op wensdenken- en onkunde gebaseerde manier van politiek bedrijven die bij veel zogenaamde christenpolitici de boventoon voert met betrekking tot de islam.
Tenslotte wil Ouweneel over het anti Europa standpunt van de PVV niets zeggen onder het mom dat er onder christenen ook verdeeldheid is. Zo komt Ouweneel wel erg gemakkelijk weg. Lezenswaardig met betrekking tot deze materie is hier het boek getiteld ‘Eindtijd, Israel en de islam’ van Jan van Barneveld, die de opkomende islam als de antichrist ziet.

Samengevat vind ik de argumentatie van Ouweneel niet erg overtuigend. Ik daag hem uit wat dieper op de materie in te gaan en eens wat meer gefundeerde kritiek te geven op twee van mijn betogen en zo te laten zien dat hij van politiek ook veel verstand heeft.
SpeechSymposium "Yes we can" over politiek en populisme
Kanttekeningenover het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter

maandag 20 augustus 2012

Waarom ik weer op de PVV stem

12 september is het zover. We mogen weer naar de stembus, gebruik maken van ons democratisch recht. Of is het niet beter om van plicht te spreken. Natuurlijk vraag ik me ook wel eens af wat het voor zin heeft en hoe lang een regering stand gaat houden. Maar de stem is zo uitgebracht, het kost weinig tijd en energie. Mijn stem zal opnieuw gaan naar de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en zijn kameraden. Lees hier het complete programma. Ik sta niet achter alle punten, maar dit programma is daadkrachtig en toont ruggengraat tegen het grote dure Europa en de voortgaande islamisering van Nederland. Voorts staat zij nog steeds voor een kleine overheid met minder subsidies en ontwikkelingshulp. Dit zijn voor mij doorslaggevende redenen om de PVV trouw te blijven. Een aantal van zijn eerdere kameraden zijn vertrokken en hebben flink nagetrapt in de media en ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er politici van de PVV opgestapt. Dit hoort nu eenmaal bij een grote partij. Het kaf wordt zo van het koren gescheiden. Als PVV politicus moet je keihard zijn en niet met tranen in de ogen op de televisie verschijnen. De criteria om op de kieslijst te komen moeten zeer scherp zijn om het aantal nieuwe rotte appels zo klein mogelijk te houden. Ik hoop dat de leiding van de PVV hierin is geslaagd. Wilders is voor mij nog steeds een man met een grote missie, iemand van het kaliber Winston Churchill. Verder wil ik slechts verwijzen naar een viertal eerdere artikelen die ik schreef over de PVV om mijn keuze voor deze partij te verklaren. Overigens staan hier ook punten van opbouwende kritiek bij richting de PVV.

STEMADVIES van de SVP
Kanttekeningen over het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter
Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’gebruiken  

Maar ook het recente interview met Jeffrey Schipper van het Christelijk Informatie Platform bevestigt de keuze die ik ook nog eens goed kan verenigen met mijn levensovertuiging.

donderdag 16 augustus 2012

Zomercolumn

Ja het is een echte zomer dit jaar, komend weekend loopt de temperatuur op tot boven de dertig graden. De verkiezingskoorts is ook al waarneembaar, vooral op twitter is de woordenstrijd goed te volgen. Het is niet moeilijk om af te geven op andere partijen of politici. Soms doe ik daar aan mee, beter is het om geen energie te steken in de mankementen die je ziet bij collega politici. Onlangs stelde Andries Nicolai mij nog de vraag wat ik tegen CU politici heb. Het is dan verleidelijk om hier diep op in te gaan, maar beter is het de tijd en energie te steken in positieve zaken. Zolang Andries niet geïnteresseerd is in mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ zal hij dergelijke domme vragen blijven stellen. Overigens heb ik hem gecomplimenteerd met zijn objectieve voorzitterschap van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. In de pers viel het bericht op van de rechtszaak tegen het Trekker Trek feestje op Eemdijk. Dit is dan Nederland op zijn smalst. Decennia hebben er trekkers gereden in Eemdijk en nu protesteert een natuurbeweging tegen de verstoring van de rust. Ooit broedende kievieten of jonge grutto’s gezien in augustus? Ik niet, enfin je hebt allerlei soorten mensen die om allerlei redenen om aandacht vragen. Hero Brinkman is ook zo iemand. Eerst moet hij zo nodig een Burgerpartij beginnen en even later wil hij weer verkering met het restant van Trots op Nederland. Ik voorspel 0 zetels voor zijn splinterbeweging, die voornamelijk bestaat uit gelukszoekers. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom de PVV een streng selectiebeleid heeft. Het reces heb ik gebruikt om een recensie te schrijven van een boekje over de ideologie van de PVV. Ik kreeg hiervoor zelfs een compliment van de befaamde arabist Hans Jansen. Ook heb ik een boek van de positie van vrouwen in de islam gelezen van de Belgische Anke Van dermeersch. Dit is een erg goed boek, dat door de politiek incorrecte opmerkingen over de islam nogal geboycot wordt. De islamcriticus en docent wiskunde Frans Groenendijk heb ik ook ontmoet en we hebben onze boeken uitgewisseld. Binnenkort doe ik dat ook nog met Chris Aalberts die een boek over de achterban van de PVV heeft geschreven. Hij heeft mij onlangs geïnterviewd en ik ben benieuwd of ik nog in zijn boek voorkom. 12 september zit ik weer op het stembureau, ben gelukkig geen voorzitter meer en mijn stem zal uitgaan naar de PVV waarom, dat vertel ik later nog.

woensdag 8 augustus 2012

Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’ gebruiken

Laten we beginnen met een opmerkelijk nieuwsbericht van dinsdag 7 augustus;

DEN HAAG – Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, pleit dringend voor het voeren van het islamdebat. Dat zegt hij in NRC Handelsblad dinsdag.
Segers is bang dat het politieke debat over de islam verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie.
Segers: „Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid.”
Op zich een positief bericht, dat de CU zich beraad op het islamstandpunt. Verderop in dit artikel zal nog wat nader worden ingegaan op dit bericht en de mogelijke intentie van Segers, maar eerst nog wat historie.
Vorig jaar 7 maart schreef ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad met als titel
‘Slapstandpunt over islam nekt ChristenUnie’. De CU reageerde snel via de directeur van het wetenschappelijk bureau Gert-Jan Segers die nu op een verkiesbare plaats staat op de kieslijst van zijn partij. Hij daagde mij bovendien uit om het debat aan te gaan over het dossier islam en de vraag welke rol de politiek moet vervullen bij het vraagstuk van een opkomende islam in West-Europa. De confrontatie vond niet plaats omdat Segers moeite had met het feit dat ik twee secondanten mee zou willen nemen tijdens de discussieavond. Segers had vooral moeite met de heer Ben Kok die hem persoonlijk zou hebben gegriefd in zijn geloofsleven tijdens het spreken en schrijven over de islam en het slappe standpunt van de CU hierin. Hoe het ook zij, in de afgelopen periode is veel energie gestoken, meestal dus via elektronische correspondentie om de CU een wat ‘harder’ islamstandpunt te doen innemen omdat zij anders  mogelijk kiezers ziet blijven overlopen richting de PVV. De tweede secondant de heer Andre van Mulligen heeft overigens ook zeer zijn best gedaan om de heren Segers en Kok om de tafel te krijgen om een en ander uit te praten, hetgeen niet gelukt is omdat Segers niet wilde praten. Dit alles met steun en medeweten van de werkgever van Segers. Toch heeft met name Andre van Mulligen zijn uiterste best gedaan om de teksten over de islam in het verkiezingsprogramma wat aan te scherpen. De volgende concrete punten betreffende politieke middelen tegen een opkomende islamisering werden richting de CU gestuurd, zodat zij die eventueel zouden kunnen opnemen in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen op 12 september. Lees hier verder...