maandag 30 oktober 2017

Uitgebreid interview met AFRIKANER VOLKSPARTY over regeerakkoord

Na het publiceren van het vorige weblog artikel op sociale media werd ik gevraagd door journalist Robbert Veldman om nog nader in te gaan op enkele specifieke vragen. Robbert is journalist voor de AFRIKANER VOLKSPARTY en toonde al eerder interesse in mijn mening over politieke zaken. Zo stond er ooit een artikel over mij over het halal voedsel geven aan asielzoekers. Zie de link www.afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/6266-geen-halaal.html
Ik dank de heer Robbert Veldman voor de getoonde interesse. Op twitter deelde ik nog mee; 'Bij de AFRIKANER VOLKSPARTY kijkt men niet op 1000 tekens. Als politicus word je respectvol benaderd en uitgebreid geïnterviewd. 
Zie hier het interview

woensdag 18 oktober 2017

Reactie regeerakkoord

Op twitter reageerde ik met ‘CU en CDA rotten naar Psalm 1 samen met de spotters van de scheppingsorde’ dit naar aanleiding van de ontwikkelingen van de genderneutraliteit in onze op drift geslagen samenleving. Na een lange tijd hebben vier partijen elkaar gevonden en zijn er in geslaagd om partij nummer 2 de PVV buiten spel te houden. Politiek is een smerig spel in veel opzichten. De leugens van Rutte over Griekenland en de 1000 euro zijn overigens geen bezwaar geweest voor velen om de VVD weer het vertrouwen te geven. De burgers krijgen een regering die het verdient. Een slechte zaak is dat er nog steeds veel geld naar ontwikkelingssamenwerking gaat waarmee er veel geld en energie verloren gaat die in de eigen ontwikkeling van ons land zou kunnen worden gestoken. De stakingen in het basisonderwijs hebben hun vruchten opgeleverd. Meester X en juf Y krijgen wat centjes erbij. Overigens vind ik het persoonlijk een slechte zaak dat naar het middel van stakingen wordt gegrepen om je zin door te drijven. Het onderwijs zou eerst eens naar de eigen interne organisatie en overdreven vergadercultuur kunnen kijken alvorens uit te huilen bij de overheid, maar dit terzijde. Een gemiste kans is dat men vanuit de overheid geen verplichte dam- en schaaklessen aan het basisonderwijs oplegt. Met deze denksporten wordt het analytisch vermogen van de jeugd gestimuleerd, men leert geduldig zijn, afwachten en eerst denken en dan doen. Maar goed een bezoekje naar het Rijksmuseum staat hier dan wel weer tegenover. Wilders mist het woord islam, terecht overigens, maar logisch omdat de 4 partijen destijds de motie Halsema over ‘tegengaan van islamisering geen doelstelling van het beleid is’ steunde. Ja en Segers is allesbehalve islamkritisch. Hij spreekt nog steeds over islam als godsdienst in plaats van antichristelijke ideologie. Het woord jihadisme staat wel in het regeerakkoord. Men wil dat terugdringen of aanpakken. Dat men moskeeën gaat sluiten waar imams haat zaaien in de harten van destijds de moordenaar van Theo van Gogh staat er dan weer niet bij als oplossing. Nee liever wil men de boodschappers van de kwalijke zijden van het Mohammedanisme strenger gaan straffen want als je slecht praat over het Mohammedanisme dan doe je aan ‘haat zaaien'. Welnu, de koran staat vol met haat tegen lieve christenmensen. Het zou mooi zijn als de overheid neutrale voorlichtingslessen over de islam zou gaan stimuleren. Het materiaal van wetenschapper Bill Warner van de Centre for the Study of Political Islam zou hier mooi voor gebruikt kunnen worden. Maar ja dit zal wel een utopie blijven. Men komt in dit land niet verder dan het plaatsen van lelijke betonblokken in winkelcentra om de gevolgen van (zeer vaak islamitisch) terrorisme te verminderen. Ja en dan kom je er achter dat je reactie aan de pers maar 1000 tekens mag bevatten in plaats van 1000 woorden. Genoeg is genoeg…