maandag 30 september 2013

Is de SVP tegen het maaien van waterplanten?

Deze vraag met een simpel ja of nee beantwoorden is toch wat te gemakkelijk. Het onderwerp kwam ter sprake op de laatste raadsvergadering. Het werkelijke agendapunt was het meedoen aan een coöperatie van 16 gemeenten rondom de Randmeren. Wij konden als fractie onze bedenkingen en wensen aanleveren en dat hebben we netjes gedaan. Lees hier onze spreektekst. In de wandelgangen en het roddelcircuit is het natuurlijk leuk om de spot te drijven met een zo op het eerste gezicht wereldvreemd standpunt. Wie de moeite neemt om zich wat in te lezen en niet alleen op eerste impulsieve reacties af te gaan zal inzien dat dit standpunt volledig past bij het bestaansrecht van de SVP. Het standpunt is namelijk goed voor de zelfstandigheid van onze gemeente. Goed voor de begroting, goed voor de creativiteit van onze eigen burgers en in overeenstemming met de natuur en samenleving waar grenzen aan de maakbaarheid zitten. Bovendien is uitgegaan van het algemeen belang in plaats van de belangen van een groep watersporters. Zolang ons gemeentebestuur de toerist op zondag weert, omdat er nu eenmaal niets te beleven valt moet een totaal fonteinkruid vrije vaarweg ook maar in perspectief worden gezien. De SVP zette het probleem in perspectief en in toekomstvisie en fungeerde bij dit dossier als enig resterende oppositiepartij.

zondag 29 september 2013

Christenfundamentalisme remt ontwikkeling van Spakenburg

Afgelopen zaterdag bezocht ik de museumboot De Vlotburg. Op  www.vlotburg.nl is veel informatie over dit varend museum te lezen met zelfs veel reclame voor ons eigen Spakenburg.  Extra reden voor mijn bezoek was dat er in de laatste raadsvergadering vragen waren gesteld over het zeer ernstige feit dat de boot op zondag ook open was. De ChristenUnie sprong hier als een vlieg bij een hoop stront bovenop en Emmy bereikte haar politieke hoogtepunt van de afgelopen jaren door de vragen te mogen stellen. De antwoorden van grote vriend Melis de Burgemeester stemde haar gezien de charmante glimlach tot grote tevredenheid. Zij had haar rol om de fundamentalistische verdedigers van de zondagsrust te vertegenwoordigen in de raad weer goed ingevuld. In de pers las ik dat de eigenaren hun museumboot in het vervolg (nog slechts TWEE zondagen) zouden sluiten op zondag.  Hoog tijd om eens te gaan kijken.  Ik werd zeer gastvrij ontvangen en het eerste dat ik hoorde dat ze dit fundamentalisme nog niet eerder zo hadden meegemaakt. Zelfs op Urk en in Nijkerk deed het gemeentebestuur niet moeilijk over een aantal gastvrije weken inclusief de zondagsopenstelling. Met de VVV was er vooraf goed en vriendelijk contact geweest al was er in de verkennende gesprekken niet gesproken over de zondagsrust. Daar het hier maar om een paar zondagen gaat is duidelijk dat flexibiliteit en gastvrije toepassing van de regels in de geest der wet  ver te zoeken is.  De APV moet ook hier strikt toegepast worden zo was de boodschap van een ambtenaar.  Op mijn vraag of ze nog eens terug zouden komen als ze een volgende keer weer niet open mochten op zondag gaf de zakelijke ingestelde partner niet een bevestigend antwoord. Dit was voor mij genoeg om bevestigd te krijgen dat dit beleid niet goed is voor de ontwikkeling van ons dorp. De boot draagt bij aan toeristische en recreatieve bedrijvigheid van ons dorp. Zij doet volledig mee aan de citymarketing, maar voor die burgers die wat ruimer over de zondagsbesteding denken blijven de deuren op zondag dicht. De eigenaren lieten nog weten alle begrip te hebben voor de rust, maar van het maken van veel muziek, geluid en of kanonschoten is helemaal geen sprake. Voor de raad lijkt het me goed om de APV nog eens te bekijken. Er is hier natuurlijk wel een groot verschil tussen een Spakenburgs Museum als vast gebouw en een toeristische museumboot die maar een paar weken aanmeert.  Laten we wel wezen, een dag met rust voor de mens is goed, maar de te grote invloed van het zichtbare christenfundamentalisme (pont, strandkiosk, terrassen, zwembad, eettenten met winkelbestemming) komt een goede ontwikkeling van ons dorp niet ten goede. De keus zal daarom de politiek moeten blijven maken. Willen wij een levendige boulevard of een saaie pier voor nu en in de toekomst zeven dagen per week?

zaterdag 21 september 2013

Is kunst een linkse hobby?

De gemeente Bunschoten timmert de laatste tijd goed aan de weg voor wat betreft het dossier kunst, soms wordt dit woord zelfs met een grote K geschreven. We hebben een enthousiaste wethouder Koops, die uiteraard ook werk wil maken met zijn portefeuille. En dat doet hij goed, zo opende hij onlangs ook de Spakenburgse Dagen, dat naast cultuur toch ook veel lokale kunsten demonstreert. Eerder bezocht ik ook een bijeenkomst in museum Spakenburg waar politici werden bijgepraat over het kunst programma voor onze kinderen op de basisschool. Meest recente bijeenkomst die ik bezocht was de avond over pop art in Het Pand met een lezing en presentatie van doeken over onder andere abstract expressionisme. Dit was wel leerzaam en interessant. Er zitten mooie schilderijen tussen, maar wat de een mooi vindt, kan de ander minder waarderen. Zo ben ik zelf ook niet onder de indruk van het rode doek Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. De restauratie van dit ‘meesterwerk’ zou dus heel goed met een verfroller kunnen zijn gebeurd. Ook het leeggieten van bussen verf en hierna wat kliederen en zelfs urineren hierover lijkt me wat ver gaan om hieraan de titel kunst te verbinden, laat staan dit te subsidiëren. Vandaag heb ik een aantal adressen bezocht uit de kunstroute georganiseerd door het lokale cultuur platform. Met gelden uit de provincie is dit zo is mijn indruk een groot succes geworden. Nu is het stoer om kunst als linkse hobby te karakteriseren. In de media wordt deze term maar al te graag aan een standpunt van de PVV gekoppeld. Van belang is wel om onderscheid te maken tussen kunst en kunstsubsidie. De politiek zal het algemeen belang voor ogen moeten houden. Financiële injecties om projecten op te starten mogen wel gegeven worden, maar structurele financiële geldstromen voor bijvoorbeeld abstract expressionisme kan heel goed weerstand opleveren bij het kiezersvolk. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) gaat met kunst op een ontspannen manier om. We zijn ook blij dat er in ons dorp zoveel talent is en dat dit talent verder kan worden ontwikkeld en aan een breed publiek kan worden getoond. Het betitelen van kunst als linkse hobby spreekt ons dan ook totaal niet aan, wel zal er altijd kritisch naar subsidiëring moeten worden blijven gekeken. Over kunst op verkeersrotondes is de SVP niet zo enthousiast. Dit leidt erg af en komt de concentratie in het verkeer dus niet ten goede...

zaterdag 14 september 2013

Islam blijft in verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheidspartij 2014-2018

Voor de landelijke media waren de standpunten over de islam en de islamisering van onze maatschappij de doorslaggevende reden om aandacht aan de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), de zogenaamde PVV-kloon, in Bunschoten te schenken.
Naast een paar objectieve uitzendingen werd er door o.a. de linkse rakkers van VARA’s De Wereld Draait Door geprobeerd de spot te drijven met onze opvattingen omtrent het boerkaverbod, grote minaretten en islamitisch onderwijs.
De opgedane ervaringen heeft de SVP op een serieuze wijze in kaart gebracht en dit heeft er toe geleid dat niet meer aan elk verzoek voor een nieuwsitem wordt voldaan. Ondertussen zijn we bijna vier jaar verder en na interne bezinning op onze koers, prioritering van speerpunten en bovenal in het belang van onze Westerse cultuur kan de SVP vriend en vijand toezeggen dat de standpunten over de islam zeker in de nieuwe raadsperiode benoemd en zo nodig op de politieke agenda gezet worden. Op het moment van schrijven is er net het nieuws over de sluiting van de islamitische Ibn Ghaldoun school in Rotterdam. De SVP kan deze ontwikkeling slechts toejuichen, daar een islamitische school met onbevoegde en slecht Nederlands sprekende docenten een goede integratie blokkeren.
In de uitzending van Pauw en Witteman over de sluiting van de school was de minachting richting onze westerse scholen van de gezichten van de orthodoxe moslims af te lezen. Hoog tijd dus voor wijziging van de grondwet, om dit soort scholen, die gebaseerd zijn op de verachtelijke islamitische ideologie helemaal te gaan verbieden, al zal hier voorlopig nog geen politieke meerderheid voor te vinden zijn.
De voorbije raadsperiode heeft de SVP driemaal een islam onderwerp voor het voetlicht gehaald.
Als eerste is geprobeerd het boerkaverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening te krijgen. Zie hier de presentatie boerkaverbod en het  sfeerverslag in de lokale pers De SVP stelt bovendien het initiatiefvoorstel boerkaverbod beschikbaar voor alle gemeenten van Nederland.
Ten tweede heeft de SVP schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld met betrekking tot de Turkse OALT leerkracht en het terugbetalen van ruim 61000 EURO.
Ten slotte heeft de SVP aan de burgemeester gevraagd uit het comité van aanbeveling te stappen met betrekking tot de aanbeveling van ook een islamitische gebedsruimte in een nieuw ziekenhuis in Amersfoort.

Naast de toepassing van politieke middelen om een voortschrijdende islamisering van het openbare leven te remmen, zal de SVP tevens voorlichting blijven geven over deze kwalijke ideologie die volop als splijtzwam fungeert in de westerse wereld. Naast islamkritische boeken heeft de SVP ook boeken van ex-moslims en islamapologeten als Benazir Bhutto in haar bibliotheek, zodat de lezer voor zichzelf de mening kan aanscherpen in het islamdebat. Vooralsnog zal de jongste conservatieve partij in Bunschoten tevens een zeer islamkritische partij zijn.

donderdag 12 september 2013

Gemeenteraad Bunschoten staat in zijn hemd met vrijspraak @Israelman

Onlangs is bekend geworden dat Richard de Jong, @Israelman op twitter, in hoger beroep is vrijgesproken in de kwestie van smaad en belediging van de burgemeester. Het Hof heeft geoordeeld dat hetgeen De Jong heeft gezegd en geschreven in context geen aantasting van de eer of goede naam opleveren en evenmin beledigend zijn. Dit oordeel is mede ingegeven door het belang van uitingsvrijheid in het publieke en politieke debat. Burgemeester Melis van de Groep had persoonlijk aangifte gedaan tegen de Jong. Voorafgaand hieraan hadden raadslid Wim de Jong en ik gesprekken gevoerd met betrokkenen om de verstoorde relatie te verbeteren. Dit was zonder succes gebleven en gestopt nadat de raad het mandaat voor die gesprekken had ingenomen. De rechter moest er aan te pas komen en veroordeelde de Jong tot onder andere een taakstraf. Ondertussen vond de gemeenteraad het hoog nodig om ‘Middeleeuwse’ maatregelen te nemen om Richard de mond te snoeren en zijn bewegingsvrijheid in het gemeentehuis te beperken. Een klein aantal raadsleden was het niet eens met deze maatregelen, omdat de argumentatie nogal slecht was. Met de vrijspraak is de SVP bevestigd dat zij in de kwestie de Jong op het goede spoor zit. De raad heeft een voorstel aangenomen met argumentatie die in hoger beroep door de rechter nu zijn verworpen, de gemeenteraad staat in zijn hemd en lijdt gezichtsverlies. In een bericht in de lokale krant verwonderde de burgemeester zich erover dat hij niet gehoord is. In een hoger beroep is dit niet verplicht omdat het de beoordeling van een strafzaak betreft. Overigens wordt het principe van hoor en wederhoor door de raad en lokale pers (behalve RTV Bunschoten) ook niet op voor de Jong het voordeligst in praktijk gebracht, maar dit terzijde. Het zou de raad sieren haar eerder genomen besluit snel aan te passen of nog beter helemaal terug te nemen. Bovendien is het toch zo dat voorstellen die ingaan tegen wet – en regelgeving moeten worden voorgedragen ter vernietiging door de Kroon? De niet onpartijdige burgemeester zal de laatste zijn die met dit idee zal komen, zo is mijn verwachting, al is hij het in zijn rol als voorzitter wel verplicht om de zo gewenste integriteit van de raad te bewaken. Vooralsnog kent deze zaak slechts verliezers al is er wel sprake van een succesje voor de vrijheid van meningsuiting, die de SVP hoog heeft. Die vrijheid is ten slotte een van de pijlers van onze democratische rechtsstaat.

maandag 9 september 2013

Vrijheid als verbindende factor voor mens en maatschappij

(Dit stukje verscheen in de huis-aan-huis bijlage over de Toekomstvisie 2025)
‘Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden’.
Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) geldt in feite ook voor onze mooie gemeente Bunschoten als de blik op de toekomst wordt geworpen. De SVP heeft als leidraad voor haar activiteiten en politiek bedrijven het woord vrijheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft de jongste politieke beweging de vrijheid voor de ondernemers hoog om bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid te krijgen voor openingstijden, ook op de zondag daar waar het horeca gerelateerde business is. Vrijheid voor de agrarische sector om alternatieve activiteiten te ontwikkelen zoals op de Eemlandhoeve. Vrijheid om te wonen in een leefbare en veilige wijk. De vrijheid moet zo min mogelijk beperkt worden door een regelzuchtige en bureaucratische overheid. Verder zal de SVP blijven pleiten voor het nut van sociale verbanden, buurtverenigingen en gezonde burgerinitiatieven op het vlak van speeltoestellen en sportvelden. Voor de gemeente Bunschoten zal het een uitdaging blijven om het voor de toerist zeven dagen in de week aantrekkelijk te maken om met een bezoek te vereren of voor een externe om hier te willen wonen. De SVP ziet de toekomst met vertrouwen in u als burger tegemoet. Wij mogen samen genieten van de welvaart en zegeningen die ons gegeven zijn. Verdraagzaamheid en het terugdringen van eenzaamheid is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid, maar daar waar de overheid kan helpen zal zij mee moeten blijven zoeken naar antwoorden voor een leefbare en sociale maatschappij.  De SVP geniet van het werk en is klaar voor de toekomst. Het is ons een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn van een groep kritische en weldenkende burgers in het belang van ons en latere generaties. Nu en in de toekomst!