vrijdag 6 januari 2012

Opstappen raadsleden hoort er nu eenmaal bij

Politici zijn soms net mensen. We zagen dat onlangs weer in de Haagse PVV fractie, waar Arnoud van Doorn https://twitter.com/ArnoudvDoorn en Marjolein van de Waal https://twitter.com/MvandeWaal met hun eigen redenen uit vertrokken. Dit gebeurt overal in het land maar omdat het de PVV in Den Haag is krijgt dit wat meer landelijke aandacht. De mainstream media vinden het maar al te leuk als binnen de PVV toch weer de gevreesde LPF toestanden plaatsvinden. We hebben ook al kunnen lezen dat er wat aan de hand is geweest met PVV statenleden. Uit ervaring weet ik dat een nieuwe grote gemeenteraadsfractie leiden geen gemakkelijke klus is. In de gemeente Bunschoten behaalde de lokale partij Betaalbaar Bunschoten in 2006 ineens 4 zetels maar door interne meningsverschillen over de koers van de partij en de botsende karakters brokkelde de partij af. Een raadslid stapte zelfs over naar het CDA (nadat hij herhaaldelijk vermaand was om de (fractie) vergaderingen trouwer te bezoeken, opvallend is hierbij de overeenkomst met Marjolein van de Waal in het artikel bij Omroep West http://www.westonline.nl/nieuws/tweede-raadslid-weg-uit-pvv-fractie ) en er waren er twee die voor zichzelf begonnen. Het meenemen van de zetel naar een andere fractie heb ik destijds bestempeld als zetelroof en hierover heb ik destijds een brief geschreven aan de Minister met het verzoek om deze mogelijkheid dicht te timmeren in de wet. Zie de bijlage onder aan dit artikel. Dat raadsleden onder een eigen nieuwe naam in de raad blijven zitten mag volgens de wet omdat men nu eenmaal personen kiest, maar ook dit is een gevolg van wetgeving die eens kritisch moet worden bekeken. Het blijft evenwel een gebeuren dat het (financiële) eigen belang van de politicus hoger stelt dan het belang van de partij. De oplossing die het meest recht doet aan de uitslag van de verkiezingen is dat bij onvrede de zetel wordt ingeleverd en dat een volgende op de kieslijst de vrijgekomen plaats inneemt. Een partij kan dit wel proberen te regelen in haar statuten, maar rechtsgeldig is het niet vandaar dat er nu eenmaal raadsleden opstappen. In Trouw lezen we op 5 januari dat de twee dissidenten een nieuwe partij willen met leden. Lees hier het artikel. http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3106141/2012/01/05/PVV-dissidenten-willen-een-nieuwe-partij-met-leden.dhtml
De argumentatie die wordt gebruikt om hun plannen goed te praten is om de volgende redenen erg gekunsteld en ongeloofwaardig.
Ten eerste willen ze leden werven en sympathisanten inspraak geven terwijl onlangs bleek dat de Vereniging Voor De PVV http://www.vvpvv.nl/ niet aanslaat omdat er niet meer dan zo’n dertig leden zich hebben gemeld en dat in een vijver van 1,5 miljoen kiezers. Met hun idee staan zij evenwel op een lijn met Hero Brinkman maar gaan haaks in tegen hetgeen Martin Bosma hierover schrijft in zijn boek de ‘schijnelite van de valse munters’. Het lijkt mij dat burgers prima contact kunnen leggen met de huidige PVV fractie voor Haagse aangelegenheden en dat zij hiervoor echt geen lid hoeven te worden van een partij.
Vervolgens zouden nieuwe leden zich moeten conformeren aan het beginselprogramma. Onduidelijk is welk programma dat is. Is dat een tekst die de beide ‘dissidenten’ even snel in elkaar breien of is dat soms nog het PVV verkiezingsprogramma. Een tussentijds zelf gebrouwen tekst vertroebelt de democratie omdat zo’n programma geen onderdeel uitmaakte van verkiezingen. Dit is dus erg gekunsteld en heeft gewoon de eigen carrière van de politici op het oog. Het leren kennen van eigen leden zou de betrouwbaarheid van potentiële kandidaten moeten vergroten. Erg ongeloofwaardig want niets is zo onvoorspelbaar als het haantjesgedrag van nieuwe politici in nieuwe politieke partijen. Lachwekkend is de opmerking dat de grote lijnen van het PVV programma aanwezig moeten zijn want anders is er sprake van kiezersbedrog. Welnu kiezersbedrog is er sowieso, omdat vele Hagenezen destijds nu eenmaal op een partij hebben gestemd in plaats van op het relatief onbekende tweetal. Ik meen dat Wilders en die andere kaalkop, ik kan even niet op zijn naam komen, ook deel hebben uitgemaakt van de PVV fractie in Den Haag, maar dat zij hun zetel afstonden aan anderen op de kieslijst. Hoewel dit ook niet de schoonheidsprijs verdient, heeft dit toch de voorkeur boven hetgeen nu gebeurt.
Verbazingwekkend is ten slotte dat zij met meer nuance tegen zwaardere straffen zijn en dat zij met een milder standpunt zich willen profileren op het dossier veiligheid. Met dit gegeven lijkt het erop alsof er toch weer niet goed gekeken is naar de samenstelling van de kieslijst en vallen zij inderdaad door de mand. Beiden lijken dus geen echte PVV’ers te zijn. Dit alles pleit er voor dat zij toch beter hun zetel hadden moeten inleveren, waarmee zij de PVV een grotere dienst hadden bewezen. Mogelijk dat zij hun termijn tot 2014 uitzitten maar hierna zullen zij ongetwijfeld van het politieke toneel verdwijnen met een ervaring rijker maar een illusie armer. Ondertussen wens ik beiden en PVV fractievoorzitter Machiel de Graaf http://twitter.com/graafdemachiel  een goede samenwerking toe de komende tijd. Mocht het duo nog een naam zoeken dan beveel ik de Haagse Vrijheids Partij aan…

Raadslid Spakenburgse Vrijheids Partij
-----------------------------------------------
Bijlage: Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken Mevrouw ter Horst

Van P.F. Koops, fractievoorzitter Betaalbaar Bunschoten
Onderwerp: Meenemen raadszetel naar andere politieke partij ongewenst.

Hare Excellentie

Aan het einde van 2007 werd onze fractie van Betaalbaar Bunschoten (4 raadszetels) uit de gemeente Bunschoten (19000 inwoners, 17 raadszetels) geconfronteerd met een onrechtvaardige gebeurtenis. Na ruim anderhalf jaar aanmoedigen van een collega om zijn werk beter te doen en vaker op vergaderingen te verschijnen stonden bestuur en fractie op het punt hem te laten kiezen tussen het inleveren van zijn raadszetel of op persoonlijke titel verder te gaan, maar niet meer onder de naam van Betaalbaar Bunschoten te opereren omdat hij met zijn gedrag die naam te schande maakte.
Onderwijl zocht betreffende persoon contact met een andere partij uit de gemeenteraad, waar hij inmiddels volledig geaccepteerd is. Dit verschijnsel is volgens de wet mogelijk en is in het land vaker waar te nemen. Maar dit gedrag is in ons ogen een minachting van de kiezer, een ondermijning van het democratisch stelsel en daarom volstrekt moreel verwerpelijk. In ons persbericht hierover spreken we over een dieptepunt in de geschiedenis van de lokale politiek van de gemeente Bunschoten. En in onze laatste nieuwsbrief stellen wij: “Het is te hopen dat er eens regelgeving komt vanuit Den Haag waarmee dit onfrisse ondemocratische shoppen wordt uitgebannen.”
Vandaar dat wij middels dit schrijven ons richten tot u die de mogelijkheden heeft om wetten te wijzigen.
Wij verzoeken u dan ook dat u er alles aan zult doen om deze problematiek op uw politieke agenda te zetten en activiteiten zult ontplooien om de wet op dit punt te wijzigen, zodat raadsleden niet meer tussentijds naar andere partijen kunnen overstappen.

Met de meeste hoogachting

Peter Frans Koops
Fractievoorzitter Betaalbaar Bunschoten

woensdag 4 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie 2012: Alleen Maria Zwaan kreeg een zoen

Hoewel ik niet altijd even veel zin heb om mijn gezicht te laten zien op de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente was het toch wel weer leuk om aanwezig te zijn. Als SVP’ers hadden we ons opgesierd met het Spakenburger sjaaltje waar velen jaloers naar keken. Toen ik meldde dat deze te verkrijgen was bij een lidmaatschap van de SVP verdween het enthousiasme als sneeuw voor de zon bij diegenen die ook zo’n mooie sjaal wilde hebben. Hoewel de SVP de LOS had laten weten niet zo gecharmeerd te zijn van het feit dat zij haar website http://www.omroepspakenburg.nl/ gebruikt voor politieke doeleinden (een eenzijdig huilie huilie verhaal van Emmy over onze vragen aan haar betreffende integriteit in plaats van beschuldigingen) en wij niet zo enthousiast waren om voor de camera te verschijnen wist de goedlachse Tijmen mij toch te strikken. Tijmen zei mij toe dat hij zijn best zou doen om dit verhaal van hun website af te krijgen hetgeen nog gelukt is ook zo zag ik vandaag. De visie van Emmy is nu alleen nog te lezen op de CU website, dus daar waar hij thuishoort. Ik deelde hem mee dat de SVP zich in 2012 zal proberen in te zetten om EHBO lessen voor de jeugd te laten geven in samenwerking met de scholen en de lokale rode kruis. Verder wat clichés over oppositie voeren en goede gezondheid wist ik nog onvoorbereid de ether in te krijgen. Er kwamen toch nog verbazend veel mensen op mij af om de hand te schudden. Een daarvan was de charmante Maria Zwaan, die ik netjes vroeg te kussen tijdens de wensen hetgeen zij zichtbaar goedkeurde. De speech van Melis leek op het eerste gezicht wat apolitiek, maar was bij goed luisteren toch een propagandapraatje voor de coalitiepartijen. Ex informateur professor Schuurman ontmoette ik ook, over de islam en zijn vreemde ideeën daarover hebben we maar niet gesproken. Persoonlijk hoop ik dit jaar een boek uit te geven waarin ik mijn stukjes die ik de afgelopen 10 jaar geschreven heb in nieuwsbrieven en weblogs bundel met nog meer opinies en nieuwtjes over het afgelopen decennium in de vorm van memoires. We zullen zien of deze wens uitkomt. Er is ook in 2012 genoeg werk aan de winkel voor de SVP en het is fijn dat ik dat met een gemotiveerd team mag doen.