zaterdag 26 december 2015

Twee nieuwe vertalingen; 1 Biografie van Mohammed, 2 De Hadith

Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met de website van Dr. Bill Warner met de interessante naam ‘The Center for the Study of Political Islam’. Zie www.cspipublishing.com en of www.politicalislam.com
Deze site geeft objectieve en wetenschappelijke voorlichting over de islam als politiek systeem. De basis van deze voorlichting is het weergeven van feiten los van meningen over de islam. Er ging een wereld voor me open omdat ik bevestigd werd in mijn opinie over het Mohammedanisme. Ik zocht contact met Bill Warner en besloot het boekje The Life of Mohammed – The Sira uit de serie a Taste of Islam Series te vertalen in het Nederlands. Dit vertaalwerk werd in het voorjaar van 2012 afgerond en kwam gratis ter beschikking op de website van Bill Warner. Ondertussen werd het gratis online boek hier en daar gelezen en ik kwam in contact met een enthousiaste lezeres die voorstelde om ook The Hadith uit diezelfde serie te vertalen in het Nederlands. Zo ontstond een fijn samenwerkingsverband en dit resulteerde er in dat we met een paar enthousiaste mensen aan het werk gingen.
Uiteindelijk heeft het werk geresulteerd in een nieuwe versie van The Life of Mohammed met de titel De biografie van Mohammed en een geheel nieuwe vertaling van The Hadith met de titel De Hadith.

Deze boeken zijn in PDF versie GRATIS te downloaden via de links.

De biografie van Mohammed  ---   De Hadith

Indien u een gedrukt exemplaar tegen kostprijs wilt hebben dan kunt u dat bij mij bestellen via pkoops@hotmail.com

Van groot belang is dat onze gezamenlijke drijfveer is dat we op zoek zijn gegaan naar de WAARHEID over de ISLAM. Er gaat geen dag voorbij of deze ´wereldgodsdienst´ is in het nieuws. Helaas is deze vaak negatief in het nieuws. De terreurdreiging is na 9-11 (Twin Towers) toegenomen. Het debat over de islam wordt moeizaam gevoerd. Het getuigenis van ex-moslims wordt veel te weinig of vaak helemaal niet gehoord. Het is onze missie dat alle wereldburgers inclusief moslims zelf een goed en betrouwbaar beeld krijgen van het Mohammedanisme. Wij hebben het beste met alle burgers voor en streven een wereld na waar in vrede met elkaar wordt geleefd. Dit boek is slechts een kleine bijdrage om goed zicht te krijgen op de bronnen van de islam. Wat deze bronnen betekenen voor vandaag is ter beoordeling aan de lezer. Wij hoeven ons niet te verantwoorden voor een regering of politieke partij. Wij zijn wereldburgers en doen een beroep op het gezonde verstand van de mens. Wij roepen u dan ook op; LEES zelf de bronnen en verdiep u in de materie om tot een evenwichtig oordeel te komen. Winter 2015-2016   Harry, Yvette en Peter Frans Koops

vrijdag 25 december 2015

Kerstpraatje

Vandaag, Eerste kerstdag, werd ik op twitter door Fubar gevraagd een stichtelijk woord te doen voor zijn rechtse weblog De Vrije Chroniqueurs, nu Fenixx genaamd. Bescheiden als Fubar is liet hij weten dat hij daar zelf niet zo goed in is. Volgens mij is Fubar atheïst, maar ik kan me vergissen, de jaren gaan tellen en in 2016 krijg ook ik DV Abraham op bezoek. Ja DV, als je een willekeurige burger vraagt; wat betekent DV?, dan vermoed ik dat velen het antwoord schuldig moeten blijven. Deo Volente betekent zo God het wil. Er zit iets afhankelijks in. Iets? Nou ja een christen weet zich geheel afhankelijk. In voor- en tegenspoed kan een mens troost putten uit het geloof in God. En ja met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus, wat dan weer de Zoon van God is. Ik weet niet helemaal precies wat het lezerspubliek van Fenixx is maar er zal wel van alles tussen zitten. Misschien bent u christen en zijn de woorden herkenbaar, maar wellicht is de kans groter dat God en Jezus u niets (meer) zeggen. Ja, als vloek en stopwoord wordt er wat af-geëvangeliseerd. Zonder dat velen het beseffen wordt er gevraagd om een persoonlijke verdoemenis. Vroeger hoorde je dat vaak in de zwaarste kerken. Nu hoor je het overal. Maar enfin, ik neem aan dat er veel rechtse denkers onder het publiek zijn. Mijn mening over vluchtelingen en het sluiten van de grenzen mocht ik onlangs geven in het Reformatorisch Dagblad. Ook vond een aantal mijn vergelijking van Wilders met de profeet Elia (die streed tegen de afgoderij) interessant, of verwerpelijk. Dat mag zo zijn in een land met vrije meningsuiting. Onze gezamenlijke uit de hand gelopen hobby om over het islamdebat elkaar te informeren roept nu eenmaal tegengestelde reacties op.
Ik ben zelf christen, al heb ik veel twijfels en geloofsvragen en gruwel van politieke machtsspelletjes in kerken, maar weet me met u als rechtse denker verbonden. Als christen stem ik PVV , juist PVV, maar goed dat is geen nieuws. Het moest een stichtelijk = godsdienstig =vroom woordje worden. Ik weet me ook verbonden met cultuurchristenen, en dat is een grote groep mensen, ja Fubar en zijn vriend D.G. Neree en vele anderen behoren daar ook toe. De groep rechtse geestverwanten is groot en er zijn ondertussen kameraadschappelijke banden ontstaan. Naast het verdriet bij de begrafenissen van v Frikschoten en Hans Jansen is er de blijde verbondenheid van denkers die tegen de heersende media en politieke correctheid zo hun goede strijd strijden. Wij houden van vrijheid, wij houden van de gelijkwaardigheid van mensen, wij houden van vrouwen met wapperende haren in de wind, en wij accepteren mensen hoe ze zijn. Wel heb ik zorgen over een politiek systeem, de islam, dat aan invloed wint. Een systeem dat geweld gebruikt voor expansiedoeleinden. De bronnen staan er vol van, ik kom hier later nog op terug deze maand. Maar ik wil naast de vrome praatjes over barmhartigheid en naastenliefde ook democratische middelen inzetten om echte vrijheid ook voor moslims te krijgen. Dus dat is de oproep; ‘Verlaat de islam, zij maakt niet gelukkig, het is een valse godsdienst. Heb het lef om te kiezen voor je zelf en bevrijd je van de duivelse banden van dit onwaardige onmenselijke systeem’. Het is toch verschrikkelijk dat in Brunei en andere landen het verboden is om kerst te vieren. Wij wereldburgers zijn op zoek naar liefde, erkenning en hunkering naar geborgenheid. Los van alle persoonlijke narigheid, wellicht mist u een geliefde tijdens deze dagen, hoop ik dat u het leven zoals het bedoeld is, (liefde geven in dienst van de naaste en tot eer van uw Schepper) ook in 2016 mag ervaren. Lachen en liefhebben, ja ook Jezus hield wel van een feestje en zorgde voor wijn op de bruiloft van Kana.
Ik ga afronden na het aanhoren op NPO2 van Antoine Bodar (‘de islam wordt misbruikt bij de aanslagen in Parijs’) en Koning Alex die waarden als respect voor het leven en vrijheid van geloof benoemd, maar die niet de durf heeft om te benoemen dat deze waarden in Europa onder druk staan door een brutale islam. Laten we ons alsjeblieft niet leiden door angst maar blijvend op zoek gaan naar vrede in ons hart. Op de foto ziet u de teksten en de rijkdom in de vorm van gebak, die velen in dit land nog hebben. Maar ook is er armoede, onrust en onzekerheid. Wellicht wordt u op de proef gesteld, bent u werkeloos of staat uw baan onder druk. Mogelijk wordt u vreemd aangekeken of genegeerd in uw familie omdat u op een 'racistische' partij stemt. Weet dan wel dat ik van u houd. U als geestverwant. Wij mogen een toekomstige vrede verwachten. Ik ben geen theoloog, ik houd me als simpele sterveling maar vast aan de gedachte dat straks alle tranen van onze wangen worden afgewist. De grote wiskundige Pascal bleef zijn leven een eenvoudig christen. Dat geloof en het vertrouwen dat er straks een betere wereld voor ons in het verschiet ligt wens ik u en de uwen toe.
Dat de vrede van Christus in uw hart mag wonen is mijn wens