maandag 19 december 2011

De laatste raad in 2011, korte terugblik

De agenda van de laatste raadsvergadering was lang en moest dus in twee avonden worden afgewerkt. De bijdragen van de SVP over de Notitie Stadsweiden en de locatie gemeentewerf, brandweerkazerne en de van Amerongenschool staan op de partijwebsite. Wij hadden gegronde redenen om hier tegen te stemmen. Opvallend hierbij is dat de SVP als enige partij de vraagtekens zette bij de noodzaak van dure externe onderzoeken. Bij het CDA was zichtbaar dat ze nu gans anders opereren dan toen ze nog oppositiepartij waren. Zij reageerden niet op mijn opmerkingen hierover. Wie zwijgt stemt toe zeggen we dan maar. Verder heb ik namens de SVP laten weten dat wij moeite hebben met het feit dat sommige brieven van burgers niet op de lijst van ingekomen stukken komen. Het punt is de vraag wanneer iets beledigend of schofferend is. Dit is soms discutabel, maar de meerderheid van de raad wil de burgers op dit vlak geen duimbreed geven, de SVP denkt hier wat vrijer en ruimer over. Ten slotte is het mandaat dat Wim de Jong en ik eerder kregen om in gesprekken met Richard de Jong en derden de verhoudingen met de gemeente te verbeteren door de raad weer ingetrokken. Dit terwijl Wim en ik aangaven nog niet klaar te zijn met de uitvoering van de motie. Persoonlijk vond ik dit een zeer respectloze actie van de raad richting Wim en mij. Als wij nu nog verder willen werken aan deze kwestie om onze controlerende taak uit te voeren dan zullen we dat op persoonlijke titel moeten doen en niet meer namens de raad. Opvallend was dat partijen die destijds tegen ons mandaat stemden (fractievandeMheen, CU), nu opnieuw de grootste mond hadden om suggestieve vragen en opmerkingen te maken naar aanleiding van onze rapportage. Besloten werd om alle besprekingen geheim te houden, terwijl Richard de Jong zelf had aangegeven geen problemen met openbaarheid te hebben. Wim en ik oriĆ«nteren ons nu op eventuele vervolgstappen…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten