woensdag 6 juni 2012

Terugblik raad en kanttekeningen over herbenoeming burgemeester

Tijdens mijn vakantie in Zuid-Europa kwam ik tot de ontdekking dat het proces van herbenoeming plotseling in een stroomversnelling was terechtgekomen. Zou er een verband zijn tussen deze versnelling en de kritische opmerkingen die de SVP onlangs publiek maakte over deze herbenoeming zo vroeg ik me af. Hoe het ook zij, tijdens de raad wilde ik wat meer kwijt dan een simpele reactie geven op de verordening. Ik wilde graag nog even reageren op een memo die besproken was in het presidium, maar waar ik door die vakantie niet aanwezig was. Het viel niet mee om twee minuutjes los te peuteren. Ik moest mijn kameraden wijzen op de discussie over omgangsnormen en fatsoen voordat ik de ruimte kreeg. Vooral de CU, groot voorstander van christelijke politiek, wilde mij muilkorven en gunde mij die twee minuten niet. Later trok haar fractievoorzitter Nicolai fel van leer en speelde flink op de man in plaats van de bal. En op twitter liet hij blijken dat naast mijn inhoudelijk betoog zelfs mijn non-verbale houding een obsessie voor hem begint te worden. Na dit stroeve begin stond voor mij vast dat ik er goed aan heb gedaan om de heisessies over de omgang in de raad niet heb bijgewoond, want dit is toch zinloos zo bleek deze avond weer. Enfin ter zake nu, we maakten de volgende opmerkingen; Het hele proces van herbenoeming is te laat opgestart, het is niet chique dat alles nu voor het reces er doorheen wordt gejast. Wel zag de griffie als voordeel hierin dat er dan geen verhalen in het dorp de ronde gaan doen. De SVP is juist van mening dat de burgers wel degelijk hierover inspraak mogen hebben en zich een mening mogen vormen. We gaven aan dat de SVP een eigen tijdpad hanteert. Zo beleggen wij op 11 juni een openbaar politiek cafĂ© waarin de herbenoeming van de burgemeester op de agenda komt. Ook wilde wij een openbare extra raadsvergadering over de herbenoeming. En wij willen het hele proces uit de sfeer van de achterkamer halen. Voorts merkten wij nog op dat wij voor de gekozen burgemeester zijn en dat de SVP wellicht liever een islamkritische SGP’er of een ruimdenkende liberaal heeft. Ook lieten we nog even weten dat het wellicht goed is om mevrouw Rita van de Groep burgemeester te maken in de schoonste zin des woords. Wij stelden met name dat de SVP niet gebonden is aan landelijke gewoonten over dit onderwerp. Dit stuitte natuurlijk op veel onbegrip, weerstand en afkeurenswaardige blikken in de zaal. Voor menig raadslid is het nog niet te vatten dat er politieke partijen zijn die wat afwijkende standpunten kunnen innemen. Wij hebben ook kenbaar gemaakt dat we richting de burgers onze voor- en tegenargumenten betreffende de herbenoeming zullen communiceren onafhankelijk of ik nu wel of niet in een vertrouwenscommissie zit. De SVP stemde om politieke redenen tegen de verordening al had zij wel een meerderheid voor een amendement in verband met vervangers in de vertrouwenscommissie verkregen, welke door de raad werd aangenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten