maandag 3 september 2012

Christenen zijn vrij om PVV te stemmen

Onderstaand opinieartikel schreef ik voor de website www.nieuwwij.nl. Zij willen dit een dezer dagen plaatsen om discussie uit te lokken.
De meest zotte opmerking die mij regelmatig bereikt is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Op het ethische vlak bevat de PVV een aantal standpunten die een christen kan beamen. Zo is de PVV een voorstander voor goede stervensbegeleiding, maar euthanasie moet zeker strafbaar blijven. Het abortusstandpunt van de PVV verwoord door Kamerlid Fleur Agema omvat dat vrouwen die een abortus laten plegen deze voortaan zelf moeten betalen. Agema is van mening dat dit het aantal vrouwen dat meerdere malen een abortus ondergaat en die gevallen van ‘losbandig gedrag’ zal tegengaan. Een kwart van de vrouwen die abortus ondergaat doet dat een tweede keer nog eens en een deel van hen zelfs meer dan 5-7 keer. Verder is de PVV van mening dat de grens van 13 weken teruggebracht moet worden naar 8 weken. De PVV wil dus de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken. De gedachte om abortus helemaal te verbieden is niet reëel in de huidige wereld. De PVV komt met een goed alternatief. De PVV wil de leeftijd waarop meisjes hun lichaam willen verkopen verhogen naar 21 jaar. Ook andere politici lieten weten positief te staan tegenover het voorstel van de PVV om de leeftijdsgrens voor prostitutie op te trekken naar 21 jaar. De PVV verwacht dat een verhoging van de leeftijdsgrens helpt in de strijd tegen uitbuiting van jonge vrouwen door loverboys. De PVV komt op voor de vrijheid van de mens, de vrije meningsuiting en democratisch stemrecht voor iedereen ter wereld. De PVV vecht voor het behoud van onze vrijheden die we gekregen hebben na de bevrijding in 1945. De PVV strijdt 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor de mensenrechten in de wereld. De PVV eiste onlangs een spoeddebat: verbreek de relaties met Iran. En wat doen een aantal predikanten? Ze demoniseren Wilders samen met de linkse kerk bestaande uit knettergekke Vogelaar- en valse Melkert politici, die straks met krokodillentranen huilen als Wilders om het leven is gebracht. Laten we God bidden dat dit niet gebeurd. De PVV is pro Israël en trots op onze eigen nationale identiteit. O ja dan is er ook nog de roep om strengere straffen en meer politie en goed onderwijs. Goed veiligheidsbeleid, gezond financieel beleid. Tenslotte de islamisering van Nederland en het gevaar van de ondermijning van onze Westerse cultuur, daar heb ik Wilders ook wel eens iets over horen zeggen. Christenen kunnen best op de PVV stemmen, Jezus zou een hekel hebben aan de islam, want Jezus was heel radicaal en kwam tegen iedere zonde in opstand. Te vaak gaan we er te gemakkelijk van uit dat de islam en het christendom dezelfde God dienen. Dat is niet zo. De PVV wil uit liefde voor de medemens de islam ontmaskeren, het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is. Verbeterpunten voor de PVV zijn de weigerambtenaar, meer meedoen met debatten over de islam en een minder strakke partijorganisatie.
Ik ben ruim 10 jaar raadslid in de gemeente Bunschoten. De laatste 3 jaar namens de Spakenburgse Vrijheidspartij. Dit is een conservatieve rechtse partij met standpunten die overeenkomen met die van de PVV. Over 10 jaar politieke ervaring heb ik een boek geschreven getiteld ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ Het milieu waaruit ik kom stemt voornamelijk CU, de opvolger van het Gereformeerd Politiek Verbond. Ik ben nog steeds lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), maar ik ga niet meer zo trouw als vroeger omdat ik te vaak politiek getinte uitspraken hoor en ik minder opgebouwd wordt in mijn geloofsleven. Van beroep ben ik docent wiskunde, maar ik ervaar dat de openlijke sympathie voor de PVV en mijn islamkritische betogen mijn maatschappelijke positie onder druk hebben gezet. Ik stem 12 september dus PVV met een knipoog naar Geert en Jezus die beiden tegen de heersende machten durfden op te treden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten