donderdag 25 oktober 2012

Hangen op het Oostpoortplein

Een tweede stukje volgend op het eerste van 24 september over het invullen van de volksvertegenwoordigende taak van een raadslid.
Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een bewoner van het Oostpoortplein. De situatie daar is onder de aandacht van de politiek gekomen omdat er overlast ondervonden wordt door hangjongeren en scooters. Naast de vaste bewoners ondervinden ook ondernemers en winkelend publiek overlast. De situatie is in januari al besproken in een raadscommissie en onlangs was er weer een bijeenkomst met ondernemers, politie, gemeentebestuur en de bewoners om te bezien hoe de situatie nu is. De algemene mening was dat de overlast wat aan het afnemen is. Maar er waren toch ook nog geluiden die er op wezen dat er eigenlijk maar weinig was veranderd. Het is goed om de personen die het betreft zelf te spreken. Van belang is dat bepaalde zaken niet moeten worden uitvergroot, maar daarnaast mag het ook niet zo zijn dat bewoners zich niet meer veilig voelen in de eigen buurt of hun huis te koop gaan zetten. De SVP is een voorstander van een harde aanpak van eigenwijze raddraaiers. Hogere boetes, gebiedsverboden en samenscholingsverboden mogen van de SVP door de burgemeester worden ingezet indien echt nodig. Deze beleidslijn heeft niet de voorkeur van het college momenteel. Er is een afsprakenlijst met de jongeren en men blijft in gesprek, bovendien doet het jeugdwerk en de enthousiaste BOA ook goed werk om de jeugd aan te spreken op hun gedrag. Natuurlijk moet de jeugd een plek hebben om te hangen. Tegelijk moeten ze leren om netjes en fatsoenlijk met de medemens en de openbare ruimte om te gaan. Ook is de rol van de ouders groot. We houden als SVP dit onderwerp goed in de gaten. Tijdens de vergadering die onlangs plaatsvond hoorde ik dat mijn bezoek bij de bewoner erg op prijs werd gesteld. Maar eigenlijk is dit het normale werk voor een raadslid, waarbij ik in het vorige stukje al stelde dat men zelf de prioriteiten stelt, al moet me wel van het hart dat het contact met de burgers mij vaak meer bevredigd dan vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten