zaterdag 26 januari 2013

Achterban SVP vaak op tribune raadszaal

Het doet mij immer goed als de tribune van de raadszaal bezet is met burgers die de SVP een warm hart toe dragen. Zo waren afgelopen donderdag Bob Offringa en Dirk van der Schuur weer present. Ook weten de burgerleden van de SVP de raadszaal steeds vaker te vinden om te zien hoe leuk het raadswerk is en op welk een niveau er gediscussieerd wordt. De agenda bevatte een hamerstuk waarover ik toch nog wel wat wilde zeggen. Het betrof de verlenging van maatregelen tegen burger Richard de Jong. Over ‘lastige’ burgers schreef ik al eerder. Nu was het weer feest. Ik had me voorgenomen geen lang referaat te houden, maar slechts de vinger te leggen bij de volgende constateringen. 1. De problemen met de burger zijn niet opgelost, dit is mede het gevolg van het op respectloze wijze ontnemen van het mandaat van twee raadsleden. 2. Het principe van hoor-en-wederhoor is niet goed uit de verf gekomen door veel te strak aan de formele procedure vast te houden. Dit was het meest duidelijk zichtbaar bij de gebeurtenissen in de commissie. Toen was Richard gekomen, maar de commissie, behalve ikzelf, was niet geinteresseerd om hem te ondervragen en het agendapunt naar voren te halen. 3. De memo met argumenten om de maatregelen is gewoonweglachwekkend. Hier staat in dat hij raadsleden onheus bejegend en op zijn eigen facebook en twitter dingen zegt die niet kunnen. Reden voor mij om tegen deze onzinnige maatregelen te stemmen die tot niets zullen leiden. De raad diskwalificeerde zichzelf door zo’n dergelijk punt op de agenda te zetten en gebruikt als een soort Sanhedrin haar macht om met Middeleeuwse maatregelen een burger te pesten. De SVP treed heus niet op als advocaat voor de Jong. Zij weet ook wel dat bepaalde karaktereigenschappen van hem nog niet tot volle wasdom zijn gekomen. Zij wil het gesprek open houden en wil gelijke behandeling van alle burgers. In schorsingen van de vergadering is het goed om even met de achterban te spreken om te zien of het gesprokene begrepen is en is overgekomen. De wijze Bob meldde eerder al dat een goed verstaander genoeg heeft aan een half woord. Het houden van korte statements is dan ook aan te bevelen, maar ja als je ondervraagd wordt of uitgedaagd dan moet je wel eens wat langer aan het woord zijn. Fijn is het dan als ik genoeg tijd krijg van de voorzitter zodat ik niet over zijn eigen integriteit met betrekking tot dit dossier hoef te beginnen… Voor diegenen die deze laatste zin niet snappen hier dan nog de link naar www.opendedoofpotvanmelis.nl Fijn dat @devosspakenburg ook tegen de maatregelen stemde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten