donderdag 14 februari 2013

Motie bezuiniging rekenkamer meer dan ‘uitgevoerd’

In 2011 deed de SVP een aantal bezuinigingsvoorstellen tijdens de kadernota 2012-2015. Een daarvan was om de bemensing van de rekenkamercommissie in te krimpen. Op de website van onze gemeente zijn de leden van de RKC nog steeds te bewonderen. Ook zijn de rapporten nog te downloaden, al denk ik dat niet 1 burger hier nog in geïnteresseerd is.
Ondertussen is de RKC al bijna een jaar opgestapt. De leden hadden zo elk hun eigen beweegreden. Hopelijk hebben ze zich niet al teveel aangetrokken van mijn kritische stukjes op mijn weblog over hun bestaansrecht. Mooi is dat inmiddels al voor bijna 30000 EURO bezuinigd is op de personeelskosten. Overigens vind ik het kritische karakter van de gemeenteraad met de huidige zeer brede coalitie maar matig. Dit was duidelijk zichtbaar bij de bespreking van de rol van de SRO in onze gemeente Bunschoten. De SVP was hier het meest kritisch en na zo’n dorre bespreking komt de vraag over het nut van de RKC weer naar boven. Momenteel zit er nog maar weinig beweging bij de raad om tot de instelling van een nieuwe RKC te komen. Zouden de andere partijen diep in hun hart het kritische standpunt van de SVP steeds meer gaan begrijpen? Dat zou een goede zaak zijn. Landelijk wordt op dit moment ook de discussie gevoerd over de noodzaak van lokale rekenkamercommissies. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar intussen is de motie van de SVP al meer dan voldoende uitgevoerd. Geweldig toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten