woensdag 30 juli 2014

Sabbat of zondag als rustdag

Vorige week viel mijn oog op een interessant stukje over het vieren van de sabbat in relatie tot de zondag als rustdag. Het stukje was geschreven door dominee Hette Abma en verscheen in het blad IsraëlAktueel. Over deze predikant had ik al eerder wat geschreven, dit in verband met zijn islam kritische houding en opmerkingen over het politiek correcte wegkijken van een opkomend antisemitisme in een preek hier ter plaatse in de Nederlands Hervormde Kerk. Tijdens het lezen ontwaarde ik een parallel tussen zijn opmerkingen en het inspreken van de dochter van de eigenaar van restaurant Porto d’Oro onlangs over het openen van zijn terras op zondag. Kern van zijn betoog is dat er in de Bijbel nergens een reden te vinden is om te zondag in plaats van de sabbat te vieren. In 325 heeft keizer Constantijn de zondag als heilige dag ingesteld, maar dit besluit stoelt niet op autoriteit van de Bijbel maar op het gezag van de kerk. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij is de kijk op de zondag als rustdag vooral geïnspireerd door Colossenzen 2:16 waar staat dat we elkaar niet de maat moeten nemen op het vlak van eten, drinken, het vieren van feestdagen en de sabbat. Maar de ruimere kijk op de zondag is ook bepaald doordat de SVP niet gecharmeerd is van het feit dat een grote christelijke meerderheid haar wil oplegt aan een onkerkelijke minderheid. Persoonlijk vind ik dat wij ons decennia, zo niet eeuwenlang, te gemakkelijk wijs hebben laten maken door kerk en politiek dat de zondag geheiligd moet worden. Het is ingesleten in de cultuur, maar het is goed om de basis waarop dit gebeurd eens wat kritischer te beoordelen. Wat meer vrijheid voor de mens om onbekrompen de Schepper 7 dagen per week te danken voor onze rijkdommen zou onze gemeenschap goed doen.

1 opmerking:

  1. Mooi artikel Peter Frans Koops! De 'christenen' in Bunschoten-Spakenburg hebben een heel dik bord voor hun kop!!! Jezus genas mensen op de sabbat en de Farizeeërs noemden dat duivels. Ik heb een christelijke tante in Bunschoten wonen die het ook duivels noemt als er op zondag een terrasje in Bunschoten-Spakenburg open gaat...

    BeantwoordenVerwijderen