woensdag 23 november 2011

Emmy @CUBunschoten ondervraagd door SVP

De SVP pleitte onlangs dat nieuwe brieven van burger Richard de Jong op de normale manier moeten worden behandeld en dus op de lijst van ingekomen stukken horen te staan. Zie mijn verslag van 2 november. Tussen deze brieven zat een opmerkelijke kritische noot richting een collega raadslid en de SVP wilde deze brief dan ook in de commissie Samenleving bespreken. Dit is de commissie waar Emmy van Twillert (Lokale Omroep Spakenburg en CU) in zit en wat is er niets beter dan rechtstreeks de betreffende persoon en fractie aanspreken over de inhoud van de brief. Dit is beter dan achter de rug om twitteren of vragen stellen over een interview van Peter Frans Koops aan burgerleden van de SVP terwijl hij zelf niet ter vergadering is, zoals de CU onlangs deed.  In de bewuste brief snijdt de scherpe de Jong de volgende zaak aan, hetgeen ook op de lokale kabelkrant verscheen.

Een burger heeft bij de raad van de gemeente Bunschoten een klacht neergelegd over CU-raadslid Emmy van Twillert. Hij vindt dat het niet kan dat raadslid Emmy van Twillert burgemeester Melis van de Groep een interview afneemt en verder ook nog betaald wordt door de door de gemeente gesubsidieerde LOS. ,,Dat moet niet kunnen. Werden er in Rusland ook niet partijleden door eigen partijleden geïnterviewd? Dat kan niet. De LOS is weliswaar het NOS-journaal niet. Juist deze kleffe relaties en interviews deden mijn maag omkeren. Een raad met enig respect voor zijn functioneren dient dit op tafel te leggen. In iedere andere gemeenteraad zou dit onderwerp van discussie zijn, maar ja, dit is Bunschoten!’’

De positie van Emmy die haar raadslidmaatschap combineert met haar baantje bij de omroep was al eerder ter sprake geweest tijdens de avond over integriteit. CU kopman Andries Nicolai riep toen op hier elkaar op aan te spreken. Natuurlijk niet in de achterkamer maar gewoon in de openbare vergaderingen want het raadslidmaatschap is toch een openbare functie en de burgers hebben recht om de leden goed te leren kennen zo begrepen wij. Het gaat ten slotte niet over de privélevens van de politici. Als Karina de Graaf (CAP en Oostmaat) wat vaker in de commissievergaderingen was verschenen dan was zij waarschijnlijk ook aan de tand gevoeld omtrent haar positie als CAP burgerlid in combinatie met bestuurslid van de tegen de gemeente procederende belangenclub Oostmaat. Deze kwestie is nu via email achter de schermen opgelost, lekker transparant allemaal. Voor de SVP was er dus genoeg reden om eens wat aan Emmy te vragen. Reden temeer voor de SVP was de eigen ervaring met haar zo’n paar weken voor de verkiezingen van 2010. We wilden toen graag in haar uitzending om te spreken over de islam in relatie tot het christendom maar Emmy vond het toen beter dit eventueel na de verkiezingen te doen. We dreven deze kwestie toen niet op de spits maar zij had als CU raadslid in combinatie met programmamaakster wel de schijn tegen van belangenverstrengeling. Overigens wacht de SVP tot op heden nog steeds op haar uitnodiging.

Lees hier nogmaals ons bericht van de weblog van december 2009 over deze gebeurtenis;

Nadat de SVP een thema avond had georganiseerd over de islam met de film 'Islam: What the West needs to know' kwam de SVP op het idee de LOS te vragen om eens wat aandacht aan de islam te besteden door Ben Kok wat over de islam te laten vertellen. Vandaag de dag gaat er toch geen dag voorbij zonder dat er een bericht over de islamisering van Europa in de media verschijnt. Gelukkig kunnen we als SVP bij LOS Molenpraat terecht met Ben Kok die samen met Loes van Buuren van de SVP een uitzending met de sympathieke en objectieve Maarten van de Molen zal gaan vullen op 16 januari. Dit programma is bij uitstek geschikt om over de politieke aspecten van de islam te spreken. We zijn dan ook de LOS dankbaar voor deze mogelijkheid om tegelijk onze missie over voorlichting van de islam in praktijk te brengen. Nu is er bij de LOS ook een programma over geestelijke zaken met de ludieke titel; Je raakt er niet LOS van gepresenteerd door raadslid Emmy van de CU. Dit programma is meer geschikt voor de theologische aspecten van de islam en de SVP is ook zeer vereerd dat we na de gemeenteraadsverkiezingen ook in dit programma mogen komen praten.
Bron :
http://pfk.weblog.nl/2009/12/31/31-december-horende-doof-en-ziende-blind

In de laatste commissie Samenleving stelde Loes van Buuren van de SVP dus wat vraagjes aan Emmy over integriteit en hoe de CU hier mee omgaat. Zowaar mocht dit na twijfel in de openbaarheid, maar wat ons het meest verbaasde is dat Emmy onze ervaringen met haar zo voor de verkiezingen niet meer kon plaatsen. Je vraagt je dan wel af of iemand gewoon liegt of tekenen van beginnende dementie begint te vertonen. Wie het weet mag het zeggen. Punt is evenwel niet persoonlijk bedoeld, maar het zuiver functioneren van de raad is hier in het geding en de CU als zichzelf respecterende partij zou deze kwestie eens intern moeten bespreken. Wellicht is het beter voor Emmy om te kiezen tussen haar twee baantjes en de combinatie vaarwel te zeggen. Misschien dat de CU zich eens kan bezinnen op de spreuk hoedt u voor de schijn des kwaads, ze houden toch zo van christelijke politiek wat dat ook moge zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten