dinsdag 24 april 2012

Interview mogelijke blokkade voor herbenoeming burgemeester @melisvandegroep

Op 1 april maakte de SVP melding van het feit dat de partij aangifte tegen burgemeester Melis van de Groep overweegt wegens belediging en smaad van haar kiezers. Het bericht werd op twitter vergezeld met #welofgeen1aprilgrap. Aanleiding voor dit bericht waren de uitlatingen van de burgemeester in een interview van 18 juli over de SVP in het Algemeen Dagblad editie Amersfoortse Courant. Uit dit artikel zullen we een aantal uitlatingen eens nader onder de loep nemen. Het interview is te lezen via http://www.svpbunschoten.nl/interviewburgemeester.htm Dat ik de burgemeester gekarakteriseerd heb als een islamknuffelaar heeft te maken met het feit dat de SVP liever had gezien dat hij zich met betrekking tot deelname in het comité van aanbeveling voor het levensbeschouwelijk centrum in het nieuwe ziekenhuis terughoudender had opgesteld en publiek had verkondigd om principiële redenen niet voor de komst van het islamitisch gedeelte kan pleiten. Dit was dan geheel in de lijn geweest van zendeling Imja Nyznayu. Deze stelt dat een christen die godsdienstvrijheid bepleit voor moslims de weg baant naar hun ondergang. Lees het artikelGeen vrijheid op weg naar de afgrond’. bron Nederland Dagblad 21 december 2009. Met zijn opstelling vertoont de burgervader nu dhimmitude gedrag waarbij hij meedoet aan het faciliteren van allerlei activiteiten van zelfislamisering. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik hier naar het artikel ‘Burgemeester Bunschoten ook islamknuffelaar’ te lezen via http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75645&SearchTerms=koops
De politieke keuze van Melis is niet de onze. Dit is evenwel allerminst reden om de wenkbrauwen te fronsen bij zijn uitlatingen over het eerste gedeelte. Hij geeft zelfs een positieve draai aan de term islamknuffelaar, wat ik kan waarderen.
Veel minder gecharmeerd is de SVP met de resterende opmerkingen over de kleinste oppositiepartij. Hierin worden een aantal meningen geuit en stellingen geponeerd waarvan ik me afvraag of zij passen bij een burgermeester, die toch boven de politieke partijen behoort te staan, en waarvan ik het waarheidsgehalte zelf durf te bestrijden.  
Even later wordt het politieke verschil van van de Groep over de islamisering met de SVP omschreven zoals we dat vaak horen uit de mond van PVV-bashers die graag de 2e Wereldoorlog erbij halen. ‘Ik vind het niet goed om een geestelijke strijd te voeren met politieke middelen. Daar gaan samenlevingen aan kapot, dat is gebleken uit de geschiedenis’. Hier gaat de burgervader voor het eerst over de schreef, omdat het gedachtegoed van de SVP impliciet op een lijn met het nazisme uit WO-2 wordt gesteld. Natuurlijk het staat er niet zwart op wit, maar de woorden zijn wel zo verpakt en bedoeld. Als SVP zijn wij een groot voorstander van vrije meningsuiting. Met de opmerking neemt de burgemeester fel stelling tegen het islamstandpunt door middel van een smerige steek onder de gordel. De SVP wil juist de ogen laten openen voor de kwalijke agenda van de islam en stelt haar in principe in het rijtje van foute ideologiën als fascisme,nazisme en het communisme. De zaken worden hier door Melis omgedraaid en dat in een publiek interview! Dit nu neemt de SVP hem hoogst kwalijk, want dit is een minachting van alle islamkritische kiezers van de SVP en zelfs heel Nederland. Als burgemeester, wat momenteel niet meer is dan een via benoeming gekregen baan, verliest hij hier zijn neutraliteit. Heel anders is het als dit soort opmerkingen gemaakt worden door collega politici, hetgeen gekozen volksvertegenwoordigers zijn.
Hierna wordt de SVP verantwoordelijk gehouden voor een polarisatie in de Spakenburgse politiek. Als er al sprake is van polarisatie met betrekking tot het spreken over zaken als de multiculturele samenleving, immigratie, Linkse Kerk en islam dan doet de SVP niets anders dan de zaken duidelijk analyseren en benoemen. De islam polariseert de hele Nederlandse samenleving, de weinige politici die dit durven benoemen en op de politieke agenda zetten zijn dit verplicht aan de achterban die op ze gestemd hebben. De SVP doet dus niets meer en minder dan het verkiezingsprogramma uitvoeren en worden nu door de burgervader beticht van polarisatie. Ook hier weer een steek onder de gordel en verdraaiing van de feiten. Vervolgens citeer ik hier de meest opzienbarende uitspraak; ‘De uitdrukkingen en woorden die de SVP gebruikt zijn overwegend neerbuigend en denigrerend’. In de ruim twee jaar dat de SVP nu politiek bedrijft heeft zij altijd haar speeches en artikelen op een transparante wijze doen toekomen aan het publiek. Alle 1e termijnen zijn te lezen op de website http://www.svpbunschoten.nl/. Wij zijn voor goed fatsoen, beledigen nooit. Wij vragen de burgemeester met bewijsmateriaal te komen waaruit blijkt dat de woorden van de SVP overwegend neerbuigend en denigrerend zijn. Wel houden we van scherpe analyses en hierbij zoeken wij wel eens de grens op en houden anderen de spiegel voor. Nooit hebben we van ook maar 1 burger gehoord dat wij neerbuigend en denigrerend spreken of schrijven. Als onze collega politici dat dan wel doen in de raadzaal dan is dat daar de plaats voor het debat en is een opmerking in een krant zeer ongepast voor een burgemeester die boven de partijen dient te staan. Nee de SVP herkent zich absoluut niet in de woorden van onze burgemeester. Ten slotte kloppen ook de uitlatingen over de Linkse Kerk niet. In een toelichting van een motie om voor een jaar eens het lidmaatschap van de VNG uit bezuinigingsoverwegingen op te zeggen heb ik gesteld dat deze club lid is van de Linkse Kerk. Ik had mijn betoog met een zestal argumenten omkleed. Later werd er door een collega raadslid een vraag gesteld wat ik met de Linkse Kerk bedoel. Hier is netjes op geantwoord en in een nabeschouwing op mijn weblog van 6 juli 2011 (zie mijn boek) heb ik mijn gevoel omschreven met argumenten waarom het lijkt alsof ik zelf ineens in de Linkse Kerk ben terechtgekomen. Een heel legitieme vraag dus die gaat om de inhoud en de toekomst van Bunschoten-Spakenburg en die niets te maken heeft met het doelbewust etiketteren van andere partijen. Als er al sprake is van afschilderen van partijen als zijnde Linkse Kerk dan doen zij dat impliciet bij zichzelf door hun optreden door anderen monddood te willen maken, hetgeen een kenmerk is van de Linkse Kerk.
Het heeft er dus alle schijn van dat eerste burger Melis van de Groep door journalist Sjaak van de Groep, die ook allerminst gecharmeerd is van het gedachtegoed van de SVP, zich wat heeft laten meeslepen in een negatief SVP sentiment. Hierover heb ik allereerst met de burgemeester onder vier ogen gesproken en hem ook gevraagd of hij nog steeds achter dit interview staat. Naar nu blijkt dat hij nog steeds grotendeels achter dit interview staat is dit voor de SVP reden om dit mee te nemen bij zijn herbenoeming later dit jaar. Het zou jammer zijn als dit interview als een blokkade gaat fungeren in de vrijmoedigheid van de SVP om nog eens zes jaar voor een burgemeester te kiezen die niet de juiste zorgvuldigheid hanteert bij het publiek spreken over de politieke partijen waarvan hij neutraal voorzitter is in de gemeenteraad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten