woensdag 2 mei 2012

Interview met studente journalistiek over EHBO lessen

“EHBO-lessen moeten worden ingepland”

Hij is excentriek, rechtdoorzee en wordt in zijn dorp weleens vergeleken met Geert Wilders. Peter Frans Koops (SVP) pleit ervoor om EHBO-lessen te verplichten op basisscholen in Bunschoten-Spakenburg.

Door Nathalie van den Bor

Meneer Koops. Waaruit blijkt dat EHBO-lessen op basisscholen succesvol zijn in plaatsen als Garderen en Ermelo?

Dit blijkt vooral door wat de kinderen hebben aangegeven. Wij hebben vernomen via een mevrouw uit Garderen, zij geeft EHBO-cursussen, dat de kinderen meer kennis opdoen en het gevoel van veiligheid krijgen. De EHBO’ers proberen deze kinderen duidelijk te maken dat ze bij ongelukken niet in paniek hoeven te raken.

De lessen zullen worden gegeven in groep 8. Waarom kiest de SVP juist voor basisschoolleerlingen in plaats van leerlingen op het voortgezet onderwijs?

Wij zien hier een stuk basisvorming en basisscholen kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen.

De lessen zullen net na de CITO- toets worden gegeven. Wordt dit niet teveel informatie voor de leerlingen? Kinderen moeten steeds vaker een diploma halen.

We hebben ons door de scholen laten vertellen dat na de CITO- toets er een rustige periode is. Juist in deze periode hebben de leerlingen dan ook de ruimte om met de lessen te beginnen. Ik weet wat betreft aanpak en planning het laatste nieuws niet. De scholen kunnen deze maand al gaan beginnen of pas volgende maand. Maar volgens mij is hier wel ruimte voor. Er is ook al gesproken over het feit dat leraren het misschien drukker gaan krijgen, maar dat is nog maar de vraag. Hier kunnen de meningen over verschillen.

Kinderen reageren vaak impulsief op dingen. Een argument als: Kinderen zullen door middel van de EHBO- lessen minder snel in paniek raken. Is dit niet wat voorbarig, want dit valt namelijk moeilijk te achterhalen.

Het vergroot de zelfredzaamheid op het gebied van in paniek raken. Het is ook een voorbeeld van wat ze in de theorie hebben geleerd en in praktijk kunnen brengen. Het is meer een soort van levensles. Ervaring en kennis kunnen ze in de toekomst dan uitbreiden.

Gaan deze EHBO-lessen niet ten kosten van andere verplichte lessen?

De lessen worden in samenwerking gedaan met iemand die al bij de EHBO werkt. De docenten zijn nooit alleen tijdens de praktijklessen. En of er tijd is voor andere lessen? Ja, het zal wel moeten worden ingepland.

Het Rabobank Stimulerings Fonds heeft besloten om een bedrag van €2.750,- toe te zeggen. Kunt u een indicatie geven van het totale bedrag?

Dat is twee keer zoveel. De Rabobank heeft de helft gefinancierd.

En het overige geld, waar wordt dat vandaan gehaald?

Het is de bedoeling dat er nog een stichting in Bunschoten mee gaat helpen. Zij hebben namelijk financiën beschikbaar voor projecten die goed zijn voor de samenleving in zijn algemeenheid. Momenteel loopt hier een aanvraag voor. Daarnaast hebben we voor het overige geld, de basisscholen gewezen op incidentele subsidies, die zij kunnen aanvragen bij de gemeente.

Welke partijen waren in eerste instantie tegen de invoering van EHBO-lessen?

De Christelijke Arbeidspartij vond het wel een sympathiek idee en heeft ons amendement gesteund. De rest van de partijen vonden het in eerste instantie niet zo interessant. De VVD vond het geen politieke zaak, om ons als politici te gaan bemoeien met het onderwijs. Maar uiteindelijk is er draagvlak gekomen. Mede omdat onze partij, De Spakenburgse Vrijheidspartij, al zoveel had gedaan. Het project ging lopen en dit was ook de reden dat voor de overige partijen, er eigenlijk geen weg meer terug was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten