maandag 2 juli 2012

Rapport rekenkamercommissie geeft Arend Pruijs toch gelijk

Tijdens de algemene beschouwingen op de kadernota van 2013 blikte ik terug op een aantal zaken. Zo heb ik namens de SVP afscheid genomen van de rekenkamercommissie. Als SVP waren wij tevreden over de laatste twee rapporten. (Toerismebeleid en rol SRO in aanbestedingsbeleid). Overigens blijft de SVP kritisch ten aanzien van een ongewenste cultuur van rapporten draaien en vangen maar. In het laatste onderzoek is de rol van SRO Amersfoort - Bunschoten ten aanzien van het aanbestedingsbeleid redelijk grondig onderzocht. Het rapport en de conclusies logen er niet om en lagen geheel in de politieke lijn die Arend Pruijs en ik in de periode 2002-2006 uitstippelde betreffende de grote invloed van SRO (lees gemeente Amersfoort hoor ik Pruijs nog zeggen) en de ongewenste bestuurlijke structuren. De conclusies van het rapport werden door huisaccountant Deloitte & Touch, die uiteraard ook een eigen belang heeft bij de gemeente Bunschoten, wat afgezwakt. Feit blijft dat de gemeente Bunschoten in de afgelopen 15 jaar mogelijk vele honderdduizenden euro’s teveel heeft uitgegeven door de grote gun – factor jegens SRO. De gemeenteraad was mild en allesbehalve kritisch. Maar dat was de raad in 1997 ook al toen gekozen werd voor deze eigenaardige constructie waarin zelfs een ex-wethouder, A.Joh. Kisjes zijn zakken goed kon vullen als lid van de raad van Commissarissen van SRO. Uit betrouwbare bron is bekend dat mijn oud – docent Nederlands zich persoonlijk heeft ingezet om het onderhoud van de voetbalvelden bij SRO onder te brengen, waardoor de kansen voor de concurrerende bedrijven om het onderhoud toebedeeld te krijgen nogal slonken. Van een gezond onafhankelijk aanbestedingstraject is op deze manier natuurlijk geen sprake meer. Toen de oprichter van Betaalbaar Bunschoten, Arend Pruijs, in 2006 zelf wethouder werd en BB regeringspartij, was het geschreeuw omtrent de SRO niet meer hoorbaar. Ook de verlenging van de 10-jarige contracten met SRO verliep net zo stilzwijgend en de politiek stond er slechts bij en keek ernaar. In Amersfoort is momenteel nog steeds een politieke partij http://www.ruudschulten.nl/body.php?ID=1&dagboek_ID=922 actief die de positie met SRO kritisch beoordeeld. In Bunschoten vind men het allemaal wel best zo met de SRO en had het weinig gescheeld of de bevindingen van de rekenkamercommissie waren onder de tafel geveegd als de SVP ze niet op de agenda van een raadscommissie had gezet. Het aanbestedingsbeleid en de rol van SRO moet blijvende aandacht krijgen van de raad, anders verslapt haar controlerende taak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten