woensdag 8 augustus 2012

Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’ gebruiken

Laten we beginnen met een opmerkelijk nieuwsbericht van dinsdag 7 augustus;

DEN HAAG – Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, pleit dringend voor het voeren van het islamdebat. Dat zegt hij in NRC Handelsblad dinsdag.
Segers is bang dat het politieke debat over de islam verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie.
Segers: „Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid.”
Op zich een positief bericht, dat de CU zich beraad op het islamstandpunt. Verderop in dit artikel zal nog wat nader worden ingegaan op dit bericht en de mogelijke intentie van Segers, maar eerst nog wat historie.
Vorig jaar 7 maart schreef ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad met als titel
‘Slapstandpunt over islam nekt ChristenUnie’. De CU reageerde snel via de directeur van het wetenschappelijk bureau Gert-Jan Segers die nu op een verkiesbare plaats staat op de kieslijst van zijn partij. Hij daagde mij bovendien uit om het debat aan te gaan over het dossier islam en de vraag welke rol de politiek moet vervullen bij het vraagstuk van een opkomende islam in West-Europa. De confrontatie vond niet plaats omdat Segers moeite had met het feit dat ik twee secondanten mee zou willen nemen tijdens de discussieavond. Segers had vooral moeite met de heer Ben Kok die hem persoonlijk zou hebben gegriefd in zijn geloofsleven tijdens het spreken en schrijven over de islam en het slappe standpunt van de CU hierin. Hoe het ook zij, in de afgelopen periode is veel energie gestoken, meestal dus via elektronische correspondentie om de CU een wat ‘harder’ islamstandpunt te doen innemen omdat zij anders  mogelijk kiezers ziet blijven overlopen richting de PVV. De tweede secondant de heer Andre van Mulligen heeft overigens ook zeer zijn best gedaan om de heren Segers en Kok om de tafel te krijgen om een en ander uit te praten, hetgeen niet gelukt is omdat Segers niet wilde praten. Dit alles met steun en medeweten van de werkgever van Segers. Toch heeft met name Andre van Mulligen zijn uiterste best gedaan om de teksten over de islam in het verkiezingsprogramma wat aan te scherpen. De volgende concrete punten betreffende politieke middelen tegen een opkomende islamisering werden richting de CU gestuurd, zodat zij die eventueel zouden kunnen opnemen in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen op 12 september. Lees hier verder...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten