zondag 24 maart 2013

Gezellig zonder alcohol!?

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst over de nieuwe Drank en Horecawet in relatie tot het drankgebruik bij de jeugd. Het gezelschap genodigden was een samenraapsel van onder andere horeca, sportverenigingen, politie, beleidsmakers, winkeliers en politici. Een onafhankelijk gespreksleidster behandelde na de inleidingen door de burgemeester en de ambtenaar een aantal vragen. Dit alles onder de noemer van een interactieve raadsvergadering. Het was goed georganiseerd en de locatie Het Pand was gevuld met gastvrij personeel. Het was zinvol om over de kwestie van overmatig alcoholgebruik te spreken met elkaar. De politiek heeft dit jaar de mogelijkheid om lokaal horecabeleid vast te stellen. De insteek van de SVP is in ieder geval om goed naar de horeca te luisteren en te bezien of we ook hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Het beleid zal de SVP toetsen aan het eigen verkiezingsprogramma. Hierin is de sfeer te proeven van niet al te veel regels en strengheid jegens de jeugd, want als men iets verbied qua verkoop dan is de jeugd heel creatief om toch aan de alcohol te komen. Wel pleiten wij voor strengere straffen bij overtredingen en baldadigheid in de openbare ruimte. Stokpaardjes als eigen verantwoordelijkheid en rol van de ouders als voorbeeldfiguur kwamen ook langs. De SVP heeft de vrijheid voor de burger hoog. Ook de vrijheid om zelf de negatieve gevolgen van overmatig gebruik te ervaren en te onderzoeken dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol. Al lijkt dit minder stoer vandaag de dag in de cultuur van comazuipen en snuiven. Verder is ons standpunt over de drooglegging bij de derby en de hoogte van de dwangsommen (chinees) bekend. Hierover mocht deze avond niet worden gesproken. Wel een gemiste kans overigens. Ook waren de ouders, de burgers en de jeugd zelf niet uitgenodigd, derhalve kon niet voor de 100% worden gesproken over een interactieve raadsvergadering zoals de SVP in haar verkiezingsprogramma daar over spreekt. Nieuw was nog de gehoorde wens van de horeca om de sluitingstijd van 2 naar 3 uur te verplaatsen. Als SVP hebben we al laten weten dat we de argumentatie van de horeca goed vinden en dat we een positieve grondhouding hebben ten aanzien van hun wens. Wordt vervolgd in het belang van alle belanghebbenden…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten