dinsdag 25 juni 2013

Korte terugblik raad 6 juni

In de laatste raad voor mijn vakantie naar Praag, waarover later meer, heeft de SVP haar stabiele koers weer eens laten zien. Door de jaren heen heb ik geprobeerd het gedachtegoed van de SVP en hiervoor van BB vorm te geven. Als een rode lijn door het opereren is dan zichtbaar dat er oppositie gevoerd moet worden daar waar dat gevraagd wordt. Een tweetal zaken wil ik kort nog even benoemen. Onze standpunten over het instellen van de Rekenkamer 2014-2019 en de motie kunstgras Eemdijk zijn gepubliceerd op de partijwebsite.
De SVP doet niet intensief mee met het politieke kinderachtige spel van de grote partijen over de vraag welke partijen nu Eemdijk een grasveld hebben gegeven. Ons standpunt is helder en realistisch. Voor wat betreft de Rekenkamercommissie hebben we gepleit voor een slapende RKC en of het besluit over laten aan de nieuwe raad in 2014. Dit zou dan tegelijk een grote bezuiniging opleveren. De SVP kan terugzien op een vergadering waarin we ons conservatieve en realistische geluid goed hebben laten horen. We wensen de nieuwe griffier Esther succes en Aldrik het allerbeste toe voor de toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten