donderdag 26 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht #PVV verliest, maar niet in #Bunschoten!

Na het tellen van de stemmen was de teleurstelling bij de PVV groot. Kopman Geert Wilders gaf toe dat hij gezien de peilingen meer had verwacht. In een aantal provincies in het noorden van het land was er nog wel stabiliteit en groei, maar Utrecht hoorde tot die provincies waar een zetel moest worden ingeleverd. Bunschoten was de enige gemeente in de provincie Utrecht waar de PVV aanhangers trouw zijn gebleven. Zelfs met een opkomstvermindering van ruim 7% was er sprake van 2% groei en bleek dat de PVV met 14,3% de derde partij was na CU en CDA, maar voor VVD en SGP!
Nu de kruitdampen van de verkiezingen wat zijn vervlogen is de tijd rijp om de balans op te maken en de vraag te stellen of er een verklaring is voor het slechte resultaat voor de PVV. Overigens is een dankwoord op zijn plaats aan al die burgers die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Democratie is een groot goed maar voor velen is het besef hierover nog niet tot volle bloei gekomen. Vele stemgerechtigden zijn onverschillig ten aanzien van de politiek en gaan niet stemmen. Natuurlijk speelt een slecht imago daarin ook een rol.
 Een aantal zaken betreffende de uitslag voor de PVV wil ik hier benoemen in de vorm van een mengeling van feiten en opinie.
De opkomst was zoals verwacht laag. Al snel werd dit gegeven aangewend als een doekje voor het bloeden. Ongetwijfeld zullen er veel PVV-stemmers zijn thuisgebleven, maar dit geldt in meer of mindere mate ook voor kiezers van andere partijen.
Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen, terwijl het heel redelijk is de vraag te stellen waar wellicht zaken fout zijn gegaan of anders hadden gekund! Er borrelen na een paar nachtjes slapen de volgende gedachten op welke naast de matige opkomst ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de matige uitslag van de partij van Geert Wilders! Een viertal opmerkingen als opbouwende kritiek bedoeld wil ik hier maken.
- Het contact met de achterban is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt onder andere door het gemis van PVV afdelingen in de gemeenteraden. Op veel verkiezingsmarkten ontbrak een PVV kraam waardoor de kiezer in de periode voor de verkiezingen niet bereikt werd via persoonlijk contact. Bovendien hebben de provinciale afdelingen maar nauwelijks contactavonden met de kiezer belegd waarin bijvoorbeeld de kandidaten werden voorgesteld.
- Tijdens een belangrijk debat op TV ontbrak kopman Geert Wilders door ziekte. Het niet willen vervangen van hem door een andere deskundige politicus als bijvoorbeeld Martin Bosma is een gemiste kans.
- Het tegengaan van islamisering is een goede zaak. Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’  bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was.
- Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV. Dit heeft er in geresulteerd dat een aantal politici de PVV hebben verlaten. In de afgelopen jaren is hier geen verandering gekomen. Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen. De media, politici en kerken hebben een waar offensief gevoerd om de PVV zwart te maken. Blijkbaar zijn ze hierin toch hier en daar geslaagd. Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan. Opvallend is ook de slechte media aandacht voor PVV kandidaten in een aantal (regionale) kranten en het boycotten van de PVV bij debatten voorafgaand aan 18 maart!
Besluiten wil ik met een aantal gemotiveerde suggesties die bij kunnen dragen aan een positiever resultaat in de toekomst.
- De PVV zou meer bijeenkomsten in het land moeten organiseren voor de achterban over bijvoorbeeld voorlichting over islam, verantwoording over het werk, informele contacten met kiezers. Ook zou partijleider Wilders gewoon vaker moeten aanschuiven bij programma's als Pauw en Witteman en Nieuwsuur. Er is daar alle gelegenheid om standpunten uit te leggen en misverstanden en verdraaiing van feiten en standpunten te weerleggen. Dit zijn kansen om verdere afbrokkeling van de PVV te voorkomen. Spreken op bijeenkomsten van PEGIDA is waardevol, maar het mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de kiezers die iedere keer weer gemobiliseerd dienen te worden!
- De PVV moet in meer gemeentes mee gaan doen en dit laten coördineren en besluiten door de provinciale afdelingen van de PVV. Een impulsieve reactie om via een onfatsoenlijke aanval richting Leefbaar Rotterdam (LR) meteen de grootste gemeenteraadsfractie te willen worden is ondoordacht, ongeloofwaardig en zelfs ietwat kinderachtig. Op deze wijze opereren is weinig professioneel en het bijkomende afgeven op LR staat zelfs op gespannen voet met de normen en waarden die bij de zo graag gewenste Joods-christelijke beschaving hoort! Het feit dat in gemeenten PVV achtige partijen zijn is een gevolg van het zelf niet mee willen doen in 2010 en 2014. Dit is een mooie nieuwe taak voor de afdelingen in de provincies, waarvan verwacht mag worden dat zij een beter zicht hebben op deze gemeenten dan dat Geert Wilders en zijn kameraden in Den Haag dit hebben. Het is trouwens erg ondemocratisch en onsportief om alleen mee te willen doen in die gemeenten waar de PVV een grote aanhang heeft. Overal in het land kunnen burgers vertegenwoordigd worden in gemeenteraden door gedreven politici die zich zorgen maken om de islamisering en de komst van nieuwe moskeeën. Niet vergeten mag worden dat de PVV geen monopolie heeft op het gedachtegoed dat door mannen als Janmaat , Bolkestein en Fortuyn op de politieke agenda van de afgelopen decennia is gezet. Voorbeelden van gemeenten waar PVV achtige partijen in goed overleg met de PVV in de provincies zouden kunnen evolueren naar officiële PVV raadsfracties zijn Almelo, Leiden, Groningen, Zaandam maar ook kleinere gemeenten als Volendam, Bunschoten en Soest.
- Ook in de politiek is het de toon die de muziek maakt. PVV politici moeten dat iedere dag weer goed beseffen. Voor interne wrijvingen mag men overigens niet vrezen, want na wrijving ontstaat vaak GLANS!

Peter Frans Koops
Fractievoorzitter Spakenburgse Vrijheidspartij
ex-kandidaat PVV #PS2015 #kiesjouwutrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten