zaterdag 18 juli 2015

De zin en onzin van algemene beschouwingen

Onlangs miste ik het aanvangstijdstip van de jaarlijkse vergadering van de kadernota. Tijdens deze meeting mogen er ook algemene beschouwingen op de (wereld)politiek worden uitgesproken. Wat het nut hiervan is kan men zich afvragen, er zitten natuurlijk hier en daar interessante opmerkingen bij en het kan stof tot nadenken geven. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat ieder raadslid spreektijd kreeg.  Aan de ene kant leuk, aan de andere kant zou je er toch niet aan moeten denken om 8 CU preekjes op rij aan te horen.  Ik verkeerde in de veronderstelling dat deze vergadering om 19.30 uur begon (en ik meen me goed te herinneren dat dit tijdstip in ons vergadersysteem heeft gestaan) maar zat hier toch een zestal uren naast. Ik arriveerde net tegen het einde van de beraadslagingen en dus even voor de stemming over moties, amendementen en ten slotte de gehele kadernota. Na een korte schorsing met voorzitter Melis besloot ik dat het verstandiger was om niet met de stemming mee te doen, omdat ik het voorgaande gemist had. Ik trok me dan ook terug op de publieke tribune. Gelukkig was is nog wel op tijd voor het hoogtepunt van deze vergadering en dat was natuurlijk het heerlijke buffet. En wat waren ze nieuwsgierig waar ik uithing en waarom ik geen mobiele telefoon op zak droeg. De overbezorgde Rita zag mij al halfdood in een greppel liggen na een vreselijke val tijdens een gevaarlijke afdaling met mijn crosshybride ergens tussen Kootwijkerbroek en de Laak. Overigens waardeer ik de pogingen van allen die hebben getracht met mij in contact te komen, dat ik zo geliefd was had ik niet voor mogelijk gehouden. Hoe het ook zij, ik heb me ondertussen wel afgevraagd hoe ernstig deze misstap nu wel is en wat het nut eigenlijk is van algemene beschouwingen. Uiteraard had ik graag mijn algemene beschouwingen uitgesproken vanaf de katheder en de andere betogen aangehoord al of niet vergezeld van commentaar. Wat resteerde is dat ik de tekst al snel op de website van de SVP publiceerde. Opvallend vond ik nog dat andere partijen hun beschouwingen laat of zelfs helemaal niet ter beschikking stellen op de digitale snelweg. Het voor of tegen de kadernota stellen is interessant. De SVP had waarschijnlijk tegen de kadernota gestemd omdat aan de twee voorwaarden die ik gesteld had niet is voldaan. Samengevat is het natuurlijk mijn fout, maar een vergissing is menselijk, overigens ben ik er nog niet door 1 kiezer op aangesproken wat een en ander dan weer relativeert. Later zal ik op mijn weblog nog inhoudelijk terugkomen op de beschouwingen en hier wat van citeren. Ik wens al mijn politieke collega's, college en medewerkers een goed reces toe en tot ziens over een aantal weken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten